Jdi na obsah Jdi na menu
 


Očišťování základních životních energií

Očišťování energií REIKI -

anebo základních životních energií?

©

 

Jak jsme si řekli, tak energie REIKI, má chybný název, není vesmírná, ale životní, a protože zde tito Mistři jsou a budou, budu to vysvětlovat, aby každý pochopil podstatu a zákonitosti těchto energií. Tyto informace nejsou moje, ale jsou mi diktovány Bohem, jelikož jsem došla na své cestě k pochopení týkající se právě energetické podstaty člověka a jeho duchovně evolučního vývoje.

    Očišťování těchto energií se týká“ energetického kanálu: Sušumna (z čínské medicíny meridián řídící dráhy). Každý sám si tvoří (jako Bůh Stvořitel) svojí základní životní energii, a zároveň s ní i hospodaří, jelikož tento dar dostal od Boha jako Bůh Hospodin. Tvoří si jí:

  • srdeční činností (sebeláskou),
  • dýcháním (svobodnou vůlí a vnitřní svobodou rozhodovat se za sebe) a
  • trávením (přijetím sebe, druhých a všeho, takového, jaké to je).

Poté se tato energie transformuje do čakry Serafin, která je pod lidskýma nohama.Vchází do těla a přináší zpět to, co si každý stvořil, aby to i zakusil svými pocity a emocemi skrze tělesné smysly. Odtud pochází duchovní moudrost: „Cokoli vysíláš, to se ti vrací“, jinak by se to dalo říci: „Cokoli si stvoříš, to i zakoušíš“. Život je spravedlivý, jak je tady právě vysvětleno, není pravda, co si mnozí myslí, že jsou vystaveny na milost a nemilost někomu, kdo si říká Bůh. Je to klam a iluze mysli.

 

Tato energie reaguje i na okolní energie a vchází do těla i s přijatými informacemi. Pokud člověk není sám sebou, prožívá mix svých vlastních stvořených pocitů i pocitů a emocí získaných od druhých lidí, míst a astrálu. A aniž to ví, přijímá je za své a některým i věří. Není si vědomý sám sebe a říkáme, že žije život i druhých lidí. To vše ho pak ovlivňuje tím, že energie, která se vrací je „pohonem pro další činnost vnitřních orgánů“, ale i vírou v to: KDO ON JE. V takovém případě je energie, včetně jeho pocitů, značně zkreslená. Duchovní Mistři říkají, že žije v klamu a iluzích. Takto si člověk tvoří jak nebe na zemi: lásku, radost, spokojenost, ale i peklo: zlobu, zášť, smutek, utrpení, ale hlavně veškeré nemoci (kromě dědičných).

 

Jde o koloběh základní životní energie, jež oživuje přirozenost těla získanou dědičně a kterou ovládáte a řídíte svobodnou volbou myšlením, anebo bytím duše a ducha na základě vámi přijatých informací. Ještě z jiného úhlu pohledu: „Čemu věříte, a co přijmete jako svoji pravdu, pro své dobro a vidíte, že je to pro vás přínosné, funkční, to následně vysíláte, a to následně ovlivňuje a řídí další váš život v přítomném okamžiku. Nemáte-li se rádi, nemáte ani pevnou víru, vaše názory a přesvědčení se mění, prožíváte v životě jenom chaos, neklid a pocit ohrožení, strachu a negativních pocitů. Nežijete svůj život, nýbrž životy druhých. V takovém případě nejsou řízeny vaše energie ze zdroje duše, ale vaší myslí, myšlením, které převzalo svoji roli za duši – Boží podstatu.

 

Funkce čaker, v tomto procesu, je zmaterializovávat a zabarvovat ZŽ energii na úrovni působení tělesné přirozenosti a informačních kanálů bytí (Ida a Pingala) a mysli. Podávají svědectví o fungování ZŽE na konkrétních místech lidského těla, jejich proměně (nemoc či uzdravení). ZŽE vychází z  čaker ven a tvoří auru, elektromagnetické biopole okolo vašeho těla. Aura je vámi stvořená ZŽE vypovídající o přítomné kvalitě myšlení či vědomého bytí na základě tělesné přirozenosti. Je vnějším, tělesným, energetickým, ale i vnitřním duchovním i duševním obrazem vědomého bytí v přítomném okamžiku.

 

Vlastností elektromagnetického biopole je i magnetická přitažlivost všeho, co je shodné s Vaší stvořenou energií. Jinými slovy řečeno: „Cokoli chcete, to dostanete, to si přitáhnete i ve vnějším světě. A opačně, co zažíváte a dostáváte je jenom váš výtvor.“ Proto je důležité být ve vědomém bytí sami sebou, protože každé Vaše přání se Vám plní, i ta nevědomá, nebo dříve vyslaná, na něž jste již dávno zapomněli. Bohužel i ta, které jste si stvořili v minulých inkarnacích, což zkresluje pohled na přítomnost a způsobuje nevíru v seberealizaci a plnou zodpovědnost za své bytí a život.

 

Základní životní energie je tvořena třemi přirozenostmi (dóši) bytí Vašeho osobního Obrazu Božího. Jsou to přirozené informace přenosné přes DNA z rodičů na děti, obsažené v zárodečných buňkách hmotného těla. Vědomé bytí (somatické) duše dítěte je čisté, nepřenosné. Jeho přirozenost a další povahové rysy a sebevědomí, se vyvíjí postupně výchovou a jeho přizpůsobováním se rodičům, či lidem, kteří ho vychovávají a ovlivňují jeho duchovně evoluční vývoj. Podle toho si duch vybírá i své rodiče z vlastní vůle, dle duchovně evolučního vývoje a jeho záměru, svobodnou volbou. Co se týká duchovní, duševní reality nejde o genetické informace, nýbrž o informace z bytí. Jde o svobodnou vůli a rozhodnutí ducha (Vašeho duchovního Já jsem), jaký v této karmě má „záměr vývoje a cíl“, a svobodnou vůli rozhodnutí Vaší duše, která si volí, kým chce být, co chce dělat a co chce mít (kdo jsem).

 

ZŽE je jemnohmotná, středohmotná a hmotná. Do hmotného těla vchází energie jemnohmotná, která spíše není energií, je hluboce pod úrovní nuly a je základní Boží podstatou bytí – Boží Trojjediností. Tvoří ji elementární antičástice, paralelního mikrovesmíru a antihmota (kvantová fyzika).

 

Středohmotná energie je energií, vytvořenou vlastními hmotnými zdroji člověka (srdce, plíce, trávicí soustava). Tato energie oživuje tři přirozenosti, které se dědí na základě DNA: Váta, Pitta a Kapha. První je dóša - přirozenost Váta (z ájurvédy: vítr), která je všude, kde se tvoří pohyb, zhmotňuje ho do vnější reality tělesného pohybu a řídí ho. Podle toho, v jakém jste stavu vůči této dóše je vyvinuta Vaše vitalita. Pozor! Vitalita není základní životní energií, je pouze vaší zděděnou přirozeností, že se budete více tělesně pohybovat. Není tedy pravda, že ten, kdo je více pohybově nadaný a výkonný má otevřené základní životní energie. To je zásadní omyl.

 

Druhou přirozeností (dóšou) je Pitta (oheň). Je to přirozenost, která řídí tělesnou teplotu člověka. Proto je některý člověk více odolný ke studenému počasí a má teplé ruce a nohy, zatímco jiný méně a má studené ruce a nohy. Není to způsobeno nemocí, ale přirozeností, s níž se tento člověk narodil.

 

Třetí přirozeností (dóšou) je Kapha (sliz). Je to přirozenost, která tvoří všechno hmotné: kosti, svaly, šlachy, a zodpovídá za udržování pevného spojení tkání a kloubů a rovněž dobrého mazání a udržování vlhkosti těla.

 

Samotná energie je tvořena srdeční činností, dýcháním a trávením, tato energie je středohmotným produktem, který vejde zpět do těla kanálem Sušumna (čakrou pod nohama), aby se opět postarala o „pohon“ srdce, dýchání a trávení, o výrobu dalšího produktu jako energie hrubohmotná. A kvalita vyrobené – stvořené energie vypovídá o kvalitě, s jakou pečujeme a staráme se o svoje tělesné, duševní a duchovní potřeby. Přebytek vychází ven středem hlavy. Proto platí, jak se o své srdce, dýchání a trávení staráte, takový je jejich zdravotní stav. Především ve změně životního stylu a myšlení, v duchovně evolučním vývoji, je klíč k očištění, ale i otevření základní životní energie, vědomí a probuzení ducha.

   Co to je očištění energetického kanálu Sušumna – tedy základních životních energií (ZŽE)? Očištěním kanálu Sušumna, nikoli meridián, se rozumí zpřístupnění prostoru pro stávající zhmotněné energie, které jsou již stvořeny a stávají se podstatou pro další tvoření (energetický pohon). Příklad z praxe: zažijete situaci, kterou si stvoříte a má být Vaším prožitkem sebe sama, toho, kdo jste. To je Vaše životní zkušenost, kterou máte vyhodnotit – transformovat – a přijmout jako starou či novou zkušenost, kdy si uvědomíte buď, že je vše při starém, anebo: že tudy cesta nevede a že to chcete změnit, a příště nebudete opakovat stejnou chybu. To znamená, že přijmete novou víru v to, kdo jste, uvědoměním si sebe sama. Tím dochází k otevření se svému bytí, tomu KDO JSTE, v rámci své svobodné vůle. Nová informace se transformuje a vejde do Vašich energií, aby se stvořila, čímž si očišťujete a otevíráte světlo lásky své duše – Boží podstatu ve Vašem nitru. A to je již otevírání se základním životním energiím sebepoznáním a změnou víry ve skutečnost KDO JSEM.

     Odstraní se staré nánosy negativního působení zapomenutých emocí a pocitů, které již přestaly působit, ale v paměti stále přebývají na úrovni podvědomí, odkud negativně ovlivňují ZŽE. Odstraní stopy po energeticky vyřešených problémech na informační úrovni vědomého bytí, kdy přijmete danou situaci v jejím plném rozsahu, bez potlačování. Tím se zvýší průtok ZŽE. Pokud ovšem nejdete cestou sebepoznání a nic v životě neměníte, hlavně svůj životní styl, myšlení a sebepřijetí, tak dochází k pouhému očištění energetického kanálu Sušumna, který je po čase opět „zanesen“ negativními nánosy odpadu. 

    Z toho je již patrné, že pokud někdo nedodržuje zdravý životní styl, což je správná strava, pitný režim, odpočinek, spánek, není možné očistit energetický kanál natrvalo. I když nějakou chvíli přináší více energií těmto orgánům, které lépe fungují, svoji chybnou životosprávou si způsobí opětné zanesení energetického kanálu Sušumna. Očištění tohoto kanálu se může dít i samovolně, pokud se začnete řídit pravidly zdravého životního stylu a vydáte se na vědomou duchovní cestu sebepoznání.

    Trvá to roky, nikoli dva dny jako při zasvěcení do REIKI energií. A je třeba cíleně a vědomě jít po duchovní cestě sebepoznání a včlenit do svého života zákonitosti bytí a života, které neznáte, protože vás je nikdo nenaučil. To je také rozdíl mezi zasvěcováním od Mistrů Reiki a novodobými Mistryněmi a Mistry, léčiteli duše, kteří zasvěcují duchovním křtem tak, že své žáky vedou až k tomu, kdy se sami očistíte a otevřete své vnitřní lásce a kráse, duši a probouzíte tím svého ducha.

Velmistryně Dimenze Nulté nového učení podle Ježíše Nazaretského

Jana Holčová Bohovská