Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělská poselství VII.

Dnešní den 25. 12. Vám přináším telepatické poselství od Ježíše Nazaretského

Moji drazí, dneska se narodil Ježíšek, človíček, který přinesl jako dospělý krásné, moudré učení, které mělo spasit svět a lidské duše. Bohužel církev to prezentuje všude tak, že ON JE SPASITEL, TÍM PÁDEM JSME VŠICHNI SPASENI. Na tuto blbost zapomeňte, jde o slovíčkaření a mnozí, kteří jsou v mysli, si to přebrali po svém, bohužel úplně chybně. Spasit se máte Vy sami, pokud pochopíte a porozumíte Jeho zákonitostem Božím, anebo duchovním. Tím, že lidé nepochopili Jeho krásné poselství, přestali většinou věřit, protože v hloubi duše cítili, že jeden člověk nemůže spasit svět, ani všechny lidi – a mají pravdu. Nemůže! Protože on přišel a učil, že každý je zodpovědný sám za sebe, že každý „je hospodářem svého panství“, tedy svého bytí a života. A každý si svůj život tvoří sám na základě své svobodné vůle a svého rozhodnutí.

    Přišel všem říci, že „Vy jste Bohové a že je to psáno ve svatých písmech“, ovšem všichni na to zapomněli a upínají se k světským modlám. A už tehdy upozorňoval, aby se lidé nestali „modláři“, protože to nemá s duchovnem nic společného. Upozorňoval, že modlit se máte do svého nitra, nikoli v kostelích. Přišel Vám říci, že On je obyčejný člověk, který jen pochopil, co to je: LÁSKA, CESTA, PRAVDA, PROBUZENÍ A ŽIVOT a tyto aspekty byly součástí Jeho moudrého učení, podle nějž si lidé rozvzpomínali, kdo jsou, odkud pochází, jaký tu mají úkol a kam jdou.

    Všechny tyto krásné a moudré pravdy ovšem zneužili lidé, které z nich udělali církev a podmanili si ho, udělali si z něj „svůj majetek“ a hlásají jej vždy podle toho, co dovolí a povolí nejvyšší hierarcha „Papež“. A každý to má trochu jinak, pokud jste si všimli. Co nedovolí papež, nemohou hlásat ani ti dole: kněží. A hierarchie skutečně do víry a Vašeho života nepatří. Je to vlastně monarchie, protože jsou Vám přímo diktovány pravdy, které můžete a nemůžete vyznávat – to není víra ani svoboda. Bůh je ve Vás – v každém člověku, v každém zvířeti, rostlině a v každé přírodní hmotě, jako v kamenech, krystalech, zemi, atd. Je to Nicota, Nic, Nikdo, pouhopouhé „VĚDĚNÍ A DUCHOVNÍ MOC A SÍLA,  JSOU TO VAŠE TVOŘIVÉ NÁSTROJE BYTÍ A ŽIVOTA“. Pochopte už konečně, že to není žádný člověk, ani nadčlověk, není to nikdo, kdo by Vás měl ovládat, kdo na Vás žárlí, kdo po Vás něco chce! Ne a ne a ne! Tato přesvědčení vznikla na základě „nevědomí a zapomnění samotné církve a jejich hodnostářů. Neříkám, že nepochopili všichni, každopádně aspoň většina, ale je jim to stejně k ničemu, protože i když si myslí a jsou přesvědčeni o tom, že nehlásají pravdu, hlásat ji MUSÍ, PROTOŽE JSOU PODŘÍZENI NEJVYŠŠÍMU HODNOSTÁŘI – NIKOLI BOHU. A TO DO DUCHOVNA TAKÉ NEPATŘÍ.

    Každý by měl být sám sebou a měl by mít rád sám sebe takového jaký je, ať je to gay, lesbicky orientovaná žena, anebo žena, která musí podstoupit přerušení těhotenství. Nic není špatné a nic není dobré, existuje dualita a jste to Vy, kdo si má vybrat, co je pro Vás to nejlepší. Nikdo nemá právo Vám diktovat, co musíte a co nesmíte. Je to jenom Vaše svobodná volba na základě Vašich pocitů, možností, emocí a dosažené úrovně vědomí. Ano, nemáte ubližovat druhým, ale ani sami sobě na úkor druhých. Což církev dost hluboce potlačuje a dostává Vás do pocitů viny. Neexistuje vina – existuje vina jako příčina, která plodí důsledek, který se Vám nelíbí a v němž se necítíte dobře. Ale i to je dobře, protože je to upozornění na Vaše lži, které jste přijali za pravdy, jichž si máte všimnout a změnit je.

    Přichází nová doba, a pokud se církev nevzpamatuje ze svého spánku a neprobudí se sama, což v hierarchii je skoro nemožné, musí zákonitě zaniknout, jelikož lidé začínají chápat, že život je jen o nich samotných a že jsou naprosto svobodní. Většinou se k církvi přidávají ti, kteří byli naučeni od dětství nechat si poroučet a jsou závislí na tom, že jim druzí řeknou, co mají dělat. Nejsou absolutně svobodní, samostatní a soběstační a nemají se rádi. Stávají se snadno manipulovatelní, aby je druzí mohli využívat a zneužívat ke svým cílům. A to všechno už přišel říci lidem Ježíš, aby byli sami sebou, aby se naučili důvěřovat sami sobě a skrze sebe druhým: „Miluj bližního svého, jako sám sebe“. Ovšem ta druhá část, se nějak vytratila, anebo že by se cíleně vytrácela….? Pokud si někdo lže, učí lži i druhým a i to Ježíš říkal, nevěřte takovým lidem, přesto Jeho krásné učení bylo zneužito lidmi, kteří byli slepí a dál vedli slepé. A jak to dopadlo: „Oba padají do jámy“, protože nevidí, kam jdou.

Přejeme Vám krásný, sváteční, vánoční den Ježíš Nazaretský a Jana

 

Dnešní den 24. 12. Vám přináším telepatické poselství od všech andělů, kteří mi diktují pro Vás tato poselství.

Moji drazí, dnes slavíte většinou krásný křesťanský svátek narození Ježíše z Nazaretu, který se 25. 12. narodil a přinesl Vám krásné učení, které bohužel v průběhu historie ztratilo svůj lesk. V dnešních dnech Vám přinášíme znovuobnovené Ježíšovo učení společně s Janu Holčovou, Bohovskou, která Vám od nás předává tato poselství a která je Bohem, všemi anděly a Ježíšem zasvěcenou duchovní Velmistryní dimenze Nulté. Jsme tady pro Vás, abychom Vám po konkrétní dobu pomáhali. A je jenom na Vás kolik z Vás si bude vážit této pomoci a využije ji ve svůj prospěch, ve prospěch šťastného a spokojeného života, kdy naleznete sama sebe jako Boží bytosti. Kdy převezmete zodpovědnost za svůj život a začnete si ho tvořit a nebudete již více závislí na druhých lidech, jako jsou církevní hodnostáři, kněží, či představitele všech sekt a věrouk.

    Právě o Vánocích si všichni přejete „krásné a veselé vánoční svátky“ a toto přání si může splnit každý z Vás nejen o těchto svátcích, ale i po celé roky, pokud pochopíte, že Bohy jste Vy, že Bůh je ve Vašem nitru a nikdy jste od něho nebyli odděleni. Že jste to Vy, kdo si tvoří běh svého života v průběhu inkarnačních období a že jste to Vy, kdo si to vše prožívá a zažívá buď s vědomím, že jste stvořiteli sami sebe, anebo v „nevědomí“, kdy jste „ničiteli“ sami sebe a života. Ti vědomí vědí, že když se něco stane nepříjemného, že si to stvořili a tvoří sami, nevědomí lidé „nadávají Bohu“ – tedy sami sobě, protože se nemají rádi a neví, že si to sami stvořili. Z těchto dvou variant si každý vybírá a každý vždy dostane to, co chce, co si svobodně vybral. Co zaseje, to sklidí. To je odvěký Boží zákon.

    V tuto dobu přicházíme i my se svým přáním PRO VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE:

 

HLEDEJTE SAMI SEBE A SVOJÍ VÍRU V BOHA, KTERÝ JE UVNITŘ KAŽDÉHO Z VÁS.

 

HLEDEJTE SAMI SEBE, ABYSTE ŽILI SVŮJ ŽIVOT,

NIKOLI CIZÍ.

 

HLEDEJTE SEBEPOZNÁNÍ A POZNÁNÍ O BOHU,

COŽ JE JEDNO A TOTÉŽ.

 

HLEDEJTE RADOST, SPOKOJENOST, ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ,

A NAJDETE LÁSKU BOŽÍ.

 

HLEDEJTE A ROZVZPOMÍNEJTE SI NA VŠE,

CO UŽ DÁVNO VÍTE, JEN JSTE ZAPOMNĚLI,

TO JE DUCHOVNÍ CESTA.

 

HLEDEJTE ZDRAVÍ

V LÁSCE, RADOSTI, ŠTĚSTÍ A POKÁNÍ, ODPUŠTĚNÍ.

 

HLEDEJTE LÁSKU V DRUHÝCH LIDECH A VŠEM STVOŘENÉM,

TÍM JIM POMÁHÁTE.

 

HLEDEJTE SPRAVEDLNOST,

KTERÁ JE V ROVNOVÁZE.

 

HLEDEJTE ŽIVOT A SVOBODU

TO SE NALÉZÁ V NAPLNĚNÍ SE LÁSKOU.

 

HLEDEJTE SOUCIT,

TEN JE V POCHOPENÍ A POZNÁNÍ BOŽÍCH ZÁKONŮ.

 

PŘEJEME VÁM, ABYSTE TOTO VŠE NAŠLI,

POCHOPILI, POROZUMĚLI, ZAŽILI, PROŽILI

A PROBUDILI SE

JAKO BOZI A BOHYNĚ NOVOVĚKU.

 

VŠICHNI ANDĚLÉ, ARCHANDĚLÉ A ANDĚLÉ STRÁŽNÍ

A

DUCHOVNÍ VELMISTRYNĚ PODLE JEŽÍŠE NAZARETSKÉHO

JANA HOLČOVÁ BOHOVSKÁ

 

Dnešní den 23. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela

Moji drazí, stále zůstaneme u Vánoc a Vašich tradic. Vánoce se neslaví všude na světě, a dokonce v průběhu historie byly i zakazovány a byly brány jako pohanské svátky zimního slunovratu později pak teprve křesťanské svátky. Některé církve ho vůbec neslaví. Je jedno jestli ho někdo slaví anebo neslaví, ale není jedno, že stále jsou tu mocipáni, kteří Vám něco vnucují, či zakazují, kteří se povýšili nad Boha a jako On Vám chtějí nařizovat, co je pro Vás nejlepší, co se smí a co se nesmí, co máte dělat a nemáte dělat, bez toho aniž by brali v úvahu, co si přejete a jak to cítíte Vy. Lidé si odedávna dokázali většinou pomoci a zařídili se podle sebe tak, aby jim to vyhovovalo, což je dobře. Ale ne každý to snáší dobře a dokáže žít s tím, že je mu zakázané něco, co se mu líbí a udělalo by ho to šťastným.

    Uvědomte si, že Vám nikdo nemá co přikazovat a zakazovat, pokud se jedná o takové banální věci, jako je ozdobit stromeček a dát si dárky. Ti, kdo to zakazovali, byli lidé, kteří chtěli veškerou štědrost jen sami pro sebe a nepřáli ji druhým, byli nepřející, chamtiví a nadřazení. A abyste i věděli, kam s tím mířím, tak jedna naše církev úplně zakázala slavit vánoční svátky, přestože děti těchto lidí jsou smutné, když vidí všechny ty přípravy a dárečky, které jejich spolužáci, či kamarádi dostávají a oni se všeho musí zříci, jen proto, že jejich rodiče věří někomu, nebo něčemu, co se neopírá o normální zdravý rozum. Jsou skálopevně přesvědčeni, že je to „správné“, bez toho aniž by chtěli znát pocity svých dětí, anebo SI PŘIZNALI své potlačené pocity, které nedají najevo. Je to lež a faleš a dogmatická víra, která je zde navíc i v hierarchickém systému, který Vám nařizuje a přikazuje, co máte dělat. A TO MÁ BÝT LÁSKA A SVOBODA, KTEROU HLÁSAL JEŽÍŠ??? JSTE JEŠTĚ VŮBEC V REALITĚ?

    Každý by měl mít právo a možnost dělat si co chce, pokud tím neubližuje sobě a druhým. Ovšem vždy v historii se vyskytne člověk, komunita, stát, či nějaký společenský celek, který se nadřadí nad Boha a zakazuje druhým něco, co se jemu osobně nelíbí. A všichni ať trpí, jemu je to vlastně jedno, on přece koná dobro! A je pravda, že jsou to zrovna státy, které válčí, jsou velice konzervativní a podobně, které jsou pod nadvládou takovýchto nesmyslných názorů, jež mají lidi jen donutit k poslušnosti, aby byli lépe ovládatelní.

    Važte si svojí svobody, nepodléhejte nějakým církvím a spolkům, kteří Vám nařizují, co musíte a co nesmíte. Stačí se jen podívat, co se děje ve světě ve jménu Islámu. Jste od přirozenosti svobodní a nenechejte si svoji svobodu nikým vzít. Nejlepší duchovní cestou je cesta sebepoznání a tou můžete jít i sami, poznávejte sami sebe skrze svůj život a zrcadla v druhých lidech. Nebuďte na nikom závislí a nepřizpůsobujte se druhým, aby Vás měli rádi, oni toho pak zneužívají a jen využívají. Mějte se rádi a buďte sami sebou, modlete se doma v klidu Vašeho pokoje a meditujte tamtéž. Přemítejte o životě a žijte systémem pokus – omyl, to je nejlepší škola života: příčina – důsledek. Neubližujte si ničím, co Vás tvaruje podle druhých, nebuďte nikým jiným, nebuďte ničí kopií, buďte originálem SEBE SAMA.

Přejeme Vám krásný předvánoční a andílkový den archanděl Rafael a Jana

 

Dnešní den 22. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, opět se zastavíme u Vánoc. Jistě jste si všimli, jaká je krásná pohoda o štědrém večeru, všichni se radují, tedy kromě těch, kdo nedostali dárek, který si moc přáli. Je opravdu milá a příjemná atmosféra pohody, klidu a harmonie. Hospodyňky si konečně mohou odpočnout po dlouhotrvajícím shonu, uklízení pečení a vaření, starání se o všechny zúčastněné. Konečně ustane všechno to honění se, chvátání, rozčilování, stresu okolo všeho, co se týká Vánoc.

    A tak slýcháme z nejedněch úst slova: „Nesnáším Vánoce, zase prožiji stres a honění se, jen kvůli pár dnům“. Ano, mnoho lidi Vánoce nesnáší, dny před nimi, jsou prý dobou hektickou a stresující. Netěší se, jsou nervózní, nadávají a ani trochu si pak nevychutnávají příjemnou pohodu, i když už nastane, protože jsou ze všeho tak unavené, či unavení, že to ani nedokážou.

    Slyšte milé hospodyňky! Uvědomte si jednu věc, tradice jsou krásná věc, ale konec konců je nemusíte dodržovat. Nikdo Vás nenutí, abyste je slavili a ani Vás nikdo nenutí dělat všechny ty šílenosti, které děláte. Pokud je neděláte rády, tak je „nedělejte“, nikdo Vás nehoní a nic nemusíte, uvědomte si, že vše ve Vašem životě je jenom Vaše volba, pokud se Vám nelíbí, tak ji změňte. Jen Vy si tvoříte svůj život a výmluvy, že všechno děláte pro děti a pro druhé, nefungují, protože ti Vám ani nepoděkují, ani si mnohdy nevšimnou, co pro ně všechno děláte. Zapojte je do předvánočního dění, ať Vám pomáhají, ať se podílejí s Vámi na přípravách. Nemusíte dělat všechno sami a nemusíte nakonec dělat nic, co nechcete, jde to.

    Pokud si myslíte, že to nedokážete, změňte jenom svůj pocit – náhled na celou situaci z „musím to dělat, na přesvědčení: ráda to udělám, mám z toho radost, uspokojení, těší mě to a raduji se z dokonané práce, těším se na Vánoce. Pak je vše v pořádku. Vánoce jsou udržovány při životě hlavně z popudu „obchodníků“, kteří z Vás tímto způsobem tahají peníze, je to jejich strategie: kupujte hodně, více, draze…my z toho máme peníze. Vidíte všechny ty reklamy v televizi a propadáte vánočnímu šílenství a kupujete a oni jsou nadšení. Upozorňuji opět: „Vy nemusíte vůbec nic, všechno je pouze Vaše svobodná volba“. Neděláte nic kvůli druhým, nýbrž kvůli sobě. A jste za svůj život plně zodpovědní také jenom Vy vůči sobě.

    Všechna uklízení a honění se je stresující a podstupujete to každý rok, ale očišťujete aspoň jednou v roce SVOJE NITRO? Vzpomínáte na Ježíšovo narození, které je Vánocemi oslavováno? Modlíte se za něj a připomínáte si, proč zemřel na kříži? Víte vůbec kdo to je a proč tu byl? No, asi bychom se divili, více každého bude zaměstnávat dobré jídlo, pití a dárky než nějaký Prorok, z něhož vzešla církev, která ani není tolik oblíbená. On to vlastně byl, kdo přišel lidi naučit uklízet si a očišťovat svoje nitro, a to by mělo být před Vánocemi více aktuální, jak pečení či uklízení domu či bytu. U vnitřního uklízení jde o život a jeho spokojené žití, u vnějšího uklízení jde jen o chvilkovou záležitost dobrého pocitu, který není trvalou hodnotou života. I když ho samozřejmě nepopírám. Před Vánoci více rozjímejte o životě, o sobě a Vašem životě, o tom, jak ho vylepšit a žít plněji, naplňujte se duchovní potravou, nejenom tou vnější. Odpusťte těm, kteří Vám ublížili, odpusťte sobě, pokud jste někde zhřešili. Aspoň tímto způsobem očistěte svoje nitro. Pak ty Vánoce získají úplně jinou dimenzi bytí, jiný rozměr.

Přejeme Vám krásný předvánoční a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 21. 12. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, je tu opět vánoční období a po dobíhajícím shonu si lidé uvědomují více, jak je nutné se k sobě i druhých chovat lépe, láskyplně, jak je krásné žít v míru, radosti a bohatství. Žijete skutečně v krásné zemi, která je bohatá a i Vy jste všichni bohatí, máte hojnost všeho, což právě charakterizuje Štědrý večer. Stromeček svítí, dárečky jsou pod ním, stůl plný jídla a pití. Charakteristika pro současnou dobu. Máte všechno, co je jen třeba ke spokojenému životu. Máte kde bydlet – aspoň většinou, máte co jíst, máte všechno ke svému spokojenému životu. Právě o Vánocích je vidět Vaše bohatství a štědrost, kterou v sobě máte, když dáváte dárky druhým, Vašim nejmilejším a známým.

    Přesto všechny si uvědomte, jak celý rok myslíte a co říkáte, uvedu malou přehlídku Vašich myšlenek, jimiž si tedy tvoříte svůj život: „nemáme peníze, musí se šetřit, máme málo, potřebujeme to a to a nemáme na to, nemůžeme si to dovolit, nejsou peníze pro to, abychom si udělali radost, vydáváme příliš peněz za ……, musíme se příliš lopotit pro pár korun, a tak bychom mohli pokračovat. Nežijete v realitě, což je vidět právě o Vánocích, kdy stejně máte vše, co je nutné k tomu, abyste oslavili tyto svátky. A skutečně chudý je jen ten, kdo si je nemůže dovolit oslavit, žije na ulici a nosí si svůj majetek v igelitové tašce. Tam zatím ještě nejste, aspoň ne Vy, kdo čtete toto poselství.

    Uvědomte si, že každým svým slovem si tvoříte svůj život, že Vesmír funguje tak, že když řeknete „nemám“, jednou se to stane Vaší skutečnou realitou, i když ne hned. Pokud si budete vážit toho, co máte a budete děkovat Bohu za všechny ty dary, kterých se Vám dostává, Váš majetek se začne rozrůstat, protože tím si vytváříte hojnost i bohatství. Také si všimněte, jak žijete ve lži, protože VŽDYCKY MÁTE DOSTATEK, ale Vy to nevidíte, protože Vaše ego nemá nikdy dost a nalhává Vám, že máte pořád „málo“. A protože tomu uvěříte, prožíváte realitu „nedostatku“, i když jste obklopeni bohatstvím. Říká se v duchovních sférách, že největší chudáci jsou právě ti „bohatí milionáři“, kteří nemají nikdy dost, jsou chamtiví a nemají pro svoji chamtivost čas žít a užívat si opravdových darů života a lásky. Většinou to pochopí až ten, který onemocní smrtelnou nemocí a dojde mu, o čem je život a že bohatství a materiální statky si s sebou do hrobu nevezme. Ale svoje vědomí ano. Teprve možná pochopí, že největší životní hodnotou je zdraví, které je důsledkem jeho myšlení a stylu života.

    O Vánocích si uvědomujeme štědrost, dáváme druhým dárky a připadáme si štědří. Ovšem ne vždy jde o štědrost, někdy jde o vypočítavost, jindy o nutnost, že se to „musí“, někdy z lítosti a tak bychom mohli pokračovat. V dnešní době lidé neumí být štědří a jejich štědrost je falešná. Opravdu štědrý je ten, kdo dává z lásky, přijímá z lásky a uvědomuje si, že dává i přijímá z lásky a pro radost druhému, ať již vybere či přijme jakýkoli dar či dárek. Není štědrý ten, kdo přijímá dárek s tím, že ho nechce, protože se mu nehodí, nebo nelíbí. A může dávat dary sebelepší, protože tento člověk nedává z lásky, ale z vypočítavosti. Jeho krédo zní: „Já tobě něco a ty mě něco“, tedy něco za něco. Je to byznysmen, který jenom kalkuluje, a to i se svým životem. A nemůže být doopravdy šťastný. Neocení lásku ani štědrost ani druhé lidi a jejich štědrost, kterou vyjadřují svým vlastním způsobem. Raději zkazí krásný okamžik svoji kritičností a odmítavostí, než aby si uvědomil, že ten druhý, to pro něj vybíral a kupoval s láskou, s nejlepším vědomím a svědomím. A neuvědomuje si, že by mohl přijmout tento dar i s tím, že ho lze vyměnit, anebo „poslat dál“, udělat radost někomu jinému a předat láskyplné poselství dál.

    Přeji Vám, abyste prožili krásný, opravdu štědrý a láskyplný okamžik u rozsvíceného vánočního stromečku, v naprosté shodě a harmonii, kdy s láskou prožíváte všechny dary, jak materiální, tak i ty duchovní v naprostém zdraví.

 

Přejeme Vám krásný předvánoční a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 20. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, jsme s Vámi mnoho let a věků a vnímáme rozvoj celé společnosti, v závislosti na rozvoji jednotlivců. Duchovně evoluční vývoj k vyššímu vědomí jednotlivců se začal rozjíždět po roce 2 000, kdy se změnila energie planety a vnitřní energie Vesmíru. Mění se život celku a mění se hlavně bytí a životy jednotlivců. Velký důraz je veden k vývoji právě jednotlivce a jeho vnitřní duchovní cesty sebepoznání a sebevědomí. V této době končí éra různých společností, komunit, které předtím vedly k založení církví a různých podvodných skupin, které jen lákaly lidi na falešné sliby, za odevzdání peněz.

    Dneska se preferuje osobní vedení, koučink, či techniky sebeřízení. Je to každopádně lepší, protože snad každý musí uznat, že za dva dny, či pár dní nějakých přednášek a testů, se nikdo nic nenaučí a ani nezíská žádný nadhled nad svým životem. Duchovní učení není o obyčejném učení, ale o rozvzpomínání si, kdo jste, o osobních zkušenostech o zažití zákonitostí duchovna, či přirozenosti a sebepoznání tvořením a technikami zrcadlení. Nejde tu o pouhé naučení se nějakým textům a už vůbec ne „svatým textům“, ale o „rozvzpomínání se: Kdo jste“. Což trvá pěkně dlouhou dobu, rozhodně ne dny, týdny, měsíce, ale dlouhé roky.

    Objevují se stále nějací „chytrolíni“, kteří toho chtějí opět zneužívat a začali organizovat duchovní skupiny nejrůznějších zaměření. Nevěřte jim a nenechejte se zlákat falešnými pozlátky jejich slibů. Jděte si sami svoji vlastní cestou a vyhledávejte „duchovní Mistry, jako poradce“, pokud chcete mít osobní vedení. Nedělejte pořád dokola stejné chyby a nikomu neodevzdávejte peníze a nevzdávejte se svých majetků a materiálních hodnot, výměnou za duchovní, v těchto podvodných seskupeních. Je dobré věřit sám sobě, když vykročíte na duchovní cestu, ale ne těmto podvodníkům. Stále tady opakujeme, co to je správná víra, a rozhodně to není tento případ. Správná víra, je důvěra v to, JAK FUNGUJÍ ZÁKONITOSTI PŘIROZENOSTI, DUCHOVNÍ, ČI BOŽÍ. Zapamatujte si to a nenalétněte jim. A správní Mistři Vás učí těmto zákonitostem i osobní cestou, nekladou si podmínky a neorganizují žádné obrovské sdružení či komunity. Je tu nová doba a ta nekopíruje tu, která je již za námi. Vše v životě se mění, proto i tady vidíme velikou změnu „osobní vedení a růst“.

    Uvědomte si, že kvůli duchovnímu růstu nemusíte jezdit do Tibetu, ani do Mekky, Peru, ani do žádných jiných duchovních míst, vše můžete zvládnout i v pohodlí domova. Tyto názory jsou přežitkem. Dneska je již tolik dobrých duchovních Mistrů, že není žádný problém je najít i v místě Vašeho bydliště. Nemusíte vyhazovat peníze za drahé kurzy a přednášky, nejlepší učebnicí je Vám Váš život sám o sobě. V dnešní době je také dostatek dobré duchovní literatury a pak už stačí jen Vaše píle a touha opravdu se probudit. Konečně i my andělé jsme Vašimi učiteli, a pokud nás požádáte, rádi Vám pomůžeme, jak také neustále připomínáme. Přejeme Vám, abyste se dobře rozhodli a vydali se osobní cestou duchovního sebepoznání a zlepšili si tak a zkvalitnili svůj život.

 

Přejeme Vám krásný podzimní, předvánoční a andílkový den archanděl Michael a Jana

Dnešní den 19. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Gabriela

Moji drazí, mnozí lidé nás anděly vnímají, právě proto, že se rychleji zvedají hodnoty Vašich energeticko-magnetických polí. Byli jsme spolu věky věků, ale v dnešní době nás vnímáte téměř všichni, samozřejmě každý jinak a v jiném měřítku. Jen málo lidí je tak uzavřených a nevěřících, že by někdy nepřijali naše slova a neslyšeli naše poselství. Ovšem jiné je, že se jimi neřídí. To už je jejich volba.

    Každý máte svobodnou vůli a ta představuje Váš záměr vyvěrající z Vašeho nejvyššího Já – ducha. V každé situaci přítomného okamžiku záleží na Vaší svobodné volbě, co si vyberete: kým v této situaci chcete být (láskou-nenávistí? Manipulátorem-obětí? Vítězem-poraženým?), co chcete dělat (bojovat či utéci? Zůstat anebo odejít? Přijmout výzvu-trpět a hroutit se?) a co chcete mít (Bohatství-chudobu? Všechno-nic? Krásu-ošklivost? Pohodlí-aktivitu?). Ano, v každém případě jste to Vy, kdo si vybírá. Jako děti jste věděli, kdo jste, ale dospělí byli silnější, autority, kteří již zapomněli, tak Vám svoje názory vnutili.

    Mnozí se v dospělosti ohrazují, že jim někdo poradil, že to byli ti druzí, kdo jim názor vnutili. Ale uvědomte si, že jste to nakonec stejně byli Vy, kdo ho přijal. Pokud byste byli jen sami sebou, nenecháte druhým, aby Vám mluvili do Vašeho života a Vašich záležitostí života. Každý je sám sebou a každý si má své bytí a život budovat sám, nemá nechat rozhodovat druhé o svém vlastním životě. Ti druzí ať si rozhodují zase o svém, mají si žít svůj život, za nějž nesou zodpovědnost, stejně jako Vy si máte rozhodovat o svém, za nějž jenom Vy nesete zodpovědnost. Důležité je „stanovovat si hranice“ právě v těchto záležitostech.

    Nikdo nemá právo Vám říkat, jak máte Vy žít svůj život. Nikdo nemá právo Vám radit, dokud si sám nedokáže poradit se svým životem, nezametl si zatím před svým vlastním prahem. Nikdo nemá právo Vás soudit, kritizovat, protože on nezažil, to co Vy, on neprošel Vašim životem jako Vy, on nedokáže vlézt do Vaší mysli a zjistit, co tam máte Vy, on nezná Vaše nejniternější pocity, přání a Váš sen. To všechno je jenom Vaše vlastnictví – VÁŠ POKLAD V NEBI. A každý má svůj „poklad v nebi“ a pokud soudí, tak skrze sebe, druzí jsou jen jeho zrcadlem. Ani Vy nesuďte, a pokud tak učiníte, uvědomte si, že je to Vaše nerovnováha a Váš problém, který je třeba napravit a uvést do života. Uvádějte se do rovnováhy – vnitřního souladu, aby Váš život byl úplný a naplněný. Protože žijete jen jednostranně, stále dokola s tím, co jste přijali. Uzavřeli jste se ostatním aspektům života a jste vnitřně chudí duchem. Vaše vnitřní prostory jsou velmi úzké a není možné jimi vejít dovnitř do nitra.

    Uvědomte si, že jste se nějakým způsobem vyvíjeli a máte stále stejné myšlenkové pochody, nebo mentální návyky, proto je Váš život stále stejný, mnohdy nudný a monotónní, když přijmete další aspekty svého života, on se Vám otevře a začnete prožívat více prožitků. Váš život bude bohatší a začne se vyvíjet do vyšších sfér vědomí, což způsobí hlubší uvědomění si sama sebe a hlubší prožitky pocitů a emocí. Budete si více uvědomovat sami sebe, své pravdy, vnitřní i vnější krásu, začnete být zodpovědní za svůj život a vážit si všeho v něm, včetně sebe sama. Začnete být tvořiví a budete se cítit velmi příjemně a svobodně ve své celistvosti.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Gabriel a Jana

 

Dnešní den 18. 12. Vám přináším telepatické poselství od archandělky Gabriely

Moji drazí, dnešní vztahy jsou velmi křehké a většina se rozpadá, stále si o tom píšeme a stále to opakujeme. Je to dnešní dobou, kdy se mění energetické pole každého jedince, kterým si přitahuje to, co on sám chce a rychleji. Všechno se zrychluje a rychleji realizuje, vše je snadněji dostupné, na základě Vašich myšlenek a Vaší osobní tvořivé volby SLOVA. Ti nevědomí se následně diví, co se jim to děje, proč se jim dějí všechny ty věci, protože si stále neuvědomují, že jsou to oni, kteří to vlastně chtěli a tím i stvořili.

    U nevědomých lidí se následně může stát, že na danou změnu nejsou připraveni, přijde rychleji, než očekávají, načež když přijde, odmítnou ji. Teprve si začnou uvědomovat, co chtěli, že si neuvědomili dříve, do jaké míry bude mít změna dopad na jednotlivé aspekty jejich života. Jsou to lidé, kteří se stále opírají o svoji mysl a ego a nevěří v zákonitosti přirozenosti, neboť pokud by byli věřící a důvěřovali Bohu a zákonitostem přirozenosti, tak by byli v klidu, protože by věděli, že se vše děje v souladu s jejich přáními a přijde-li do jejich života, přijde ve správný čas. Také by věděli, že vše, co přijde a oni zjistí, že jejich přání byla chyba, protože si dříve neuvědomovali mnoho věcí, mohou to změnit zpět. I když pokud se jedná o vztah a nejdete duchovní cestou, bude to vztah „slepených střípků“, stejně nefunkční jako před tím, než jste se rozhodli odejít.

    Nikdo se kvůli Vám nezmění a ani Vy se nezměníte jen proto, že to ten druhý chce. Každý má svoji přirozenost, svoje mentální návyky, životní návyky, vyvinul se do konkrétních vzorců myšlení, slov a jednání a nebude jiný. Pokud se následně jedná i o závislosti, tak to už teprve ne. Závislosti jsou nemocí, ať už je to závislost na jídle, pití alkoholu, drogách, na střídání partnerů, na své pravdě a mohli bychom jich vyjmenovat tisíce. A nemoc se musí léčit, pokud je v malém měřítku a ještě neubližuje, přesto tam je a obtěžuje život většinou partnerům, ale i samotným závislým osobám.

    Život se závislou osobou je vždy narušen její závislostí a nemůže být nikdy spokojený a naplněný. S takovým člověkem nemůžete být šťastní, ale pokud si to myslíte, pak jste na něm Vy sami závislí. Závislost je akt nesvobody, který Vás dovede jen k utrpení, problémům a starostem, díky nimž nemůžete být v životě šťastni. Vypovídá to o Vašem největším problému, a to je kromě závislosti ještě vnitřní nesvoboda, která vzniká, když jste nebyli a nejste milováni sami sebou a nemáte utvořený „vztah sami k sobě“. Máte v sobě pocit, že Vás nikdo nemiluje, anebo nemůže milovat, protože nejste dokonalí a očekáváte od druhých, že Vás „zaplní láskou“.

    Nikdo druhý, ani Váš partner Vás nemůže naplnit láskou, dokonce Vám ji nemůže ani dát, protože jste „zablokovaní, tak, že žádnou lásku od nikoho nepřijímáte“, neumíte to a nepustíte ji do svého nitra. Jste uzavření, protože Vám bylo v minulosti ublíženo a Vy se tímto způsobem chráníte. A neuvědomujete si ve svém nevědomí, že si vlastně za všechno můžete sami, protože si k sobě přitahujete paradoxně lidi, kteří Vám Vaši uzavřenost budou zrcadlit. Budou uzavřeni také a nebudou se mít rádi, stejně jako Vy, nebudou v souladu stejně jako Vy, nebudou odpovídat Vašim požadavkům, protože i Vy si myslíte, že nemůžete uspokojit láskyplné požadavky druhého. Vše je to záležitost mysli a jejích pochodů a toho, co jste prožili v minulosti. Vše si nesete s sebou jako balvan Vy i Váš partner a dokud se neočistíte, není možné vytvořit funkční „vztah“, kterému neříkáme vztah, ale „duchovní soužití ve sdílení“.

    Důvěřujte nám andělům, že pokud nás poprosíte, pomůžeme Vám a pošleme Vám pomocníky, kteří Vás provedou rozchodem i každou životní změnou, která Vás hluboce zasáhne. Nebojte se, vždy všechno zvládnete, když si budete věřit a budete věřit ve svůj úspěch. Posíláme Vám světlo a lásku a přejeme mnoho radosti do života.

 

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archandělka Gabriela a Jana

 

Dnešní den 17. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela

Moji drazí, když už jsme začali s Ježíšovými výroky z Bible, z Nového Zákona, budeme pokračovat: evangelium podle Matouše:

 

Předložil jim jiné podobenství:

„S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel

Dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel,

nasel plevel do pšenice a odešel.

Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel.

Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: .Pane, cožpak jsi nezasel

Na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?´

On jim odpověděl: ,To udělal nepřítel.´

Sluhové mu řeknou: ,Máme jít a plevel vytrhat?´On však odpoví:

.Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.

Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům:

Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení,

Ale pšenici shromážděte do mé stodoly.´“

 

    Většina biblických veršů byla napsána v podobenstvích, protože mnozí, kteří ještě duchovně spali (a neměli povědomost o duchovních zákonitostech), by přímému sdělení nerozuměli. Jistě to znáte i ze současnosti, když „vysazujete dobré semeno“, zasíváte do svého nitra duše: lásku, porozumění, pochopení, toleranci, soucítění a odpuštění. Jakmile se začnete mít rádi, druzí Vám závidí, nepřejí Vám a začnou ničit Váš plán a později i úrodu. Protože ještě spíte a jste nevědomí, nevíte o tom. Zasévají do Vašeho pole „plevel“.

    Ti, kdo nejdou stejnou cestou a nevěří, odmítnou krásné duchovní pravdy, protože to nejsou „jejich pravdy“ a zasívají do Vašich srdcí nenávist, zlo, smutek, sobectví a další negativní aspekty života. Pohaní Vám Vaše názory, odmítnou je, vyjádří svůj nesouhlas a mnohdy se Vám i vysmějí, jaké blbosti to děláte a jakým nesmyslům věříte. Potají a mazaně Vám vnucují svoje pravdy a manipulují s Vámi, chtějí si Vás podmanit. Chtějí hlavně zničit to dobré semeno, které máte ve svém srdci. Chtějí, ať už vědomě, či nevědomě znemožnit Váš duchovní růst.

    Když chcete poté projevovat lásku, která má vzejít z dobrého semene, najednou zjistíte, že není tak čistá, protože jste poslechli druhé lidi a přijali jejich názory, které Vás ničí a způsobují nerovnováhu, neharmonii, utrpení. Způsobují to jejich negativní myšlenky, nefunkční myšlenky, lži, klam a iluze. To je ten plevel, který vyrostl i s tím dobrým, co jste zaseli. Plevel se usadil ve Vaší mysli, protože mysl je Váš nepřítel, to ona to přijala od druhých a systematicky Vás zapleveluje.

    Pokud se mysl stane Vašim sluhou a přijde se následně zeptat „duše, coby hospodáře“: „Cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?“ Ta mu odpoví, že plevel tam zaseli druzí lidé, ti nepřátelé, kteří nepřáli dobré sklizni. Mysl se zeptá, zdali má zlikvidovat plevel, ale „duše“ jí odpoví, že má plevel přijmout, nechat ho růst, protože by se zničila úroda, když by se odtrhl plevel. S plevelem by se zničili i kořeny pšenice. Pšenice a plevel patří k sobě. Stejně jako dobro a zlo, stejně jako láska a nenávist, strach i odvaha tvoří rovnováhu polarit. Až když lidé dojdou na konec své duchovní cesty, přijdou žně, teprve jim duše poví: že dojde k oddělení, kdy poznáte, kdo jste a kdy jste sami sebou, a kdo nejste a nejste sami sebou. Konečně pochopíte, co je Vaší úrodou - Vaší přirozeností a co je plevel, to, čím nejste, ale vnutili Vám to druzí lidé, Vaši nepřátelé. Zjistíte, že na vrcholu jste ve svém středu a nepotřebujete polarity, neztotožňujete se s ničím, jen se svojí Boží podstatou, která je jenom dobrem – dobrou úrodou – pšenicí.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Rafael a Jana

Dnešní den 16. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela

Moji drazí, dnes začneme netradičně Ježíšovým výrokem z Bible, Nového Zákona, evangelia podle Matouše:

Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty,

a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu,

kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi.

Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla.

Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je.

A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek,

Některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš!

 

    Rozsévači jsou duchovní Mistryně, či Mistři, ti, kdo jsou přirozeně duchovní, čisté krásné duše, které se narodili proto, aby zde na planetě Zemi, stejně jako Ježíš a jemu podobní Proroci, rozsévali duchovní moudrosti, Boží lásku a pravdu. Jsou to ti, kteří se dlouhou dobu připravovali na svůj úkol, aby mohli pomoci druhým na jejich cestě se sebepoznáním a sebeláskou, k probuzení s tvrdého a dlouhého spánku.

    Tito Mistři učí a „rozsévají semena“ Boží moudra do druhých lidí, do jejich niter, rozdávají lásku a probouzejí jejich Božské jádro do přítomného okamžiku tady a teď. Jejich „zrna moudrosti“ někdy padají podél cesty a ptáci je sezobou. Což znamená, že je přijmout ti lidé, kteří nejsou připravení na duchovní cestu, protože jsou příliš líní a nechtějí nic v životě změnit. Až dosud jim stačilo žít tímto způsobem života a nevidí důvod, něco v něm měnit. I když se jim láskyplná slova líbí, přijdou druzí lidé, pohaní jim vše, co slyšeli a přijali, a oni jim uvěří. Proč se měnit? Proč poslouchat tyto řeči, které jsou pro ně tak cizí?

    Jsou lidé, v nichž není skutečná láska, jen ta, kterou přijali od druhých lidí a naučili se, že tento způsob jednání a myšlení je láska. Tento názor pramení z jejich mysli, kdy do svého programu přijali, že konkrétní naučený způsob myšlení, jednání, citů a pocitů je „láska“, protože nic jiného neznají. Ti uslyší moudrá slova Mistrů o skutečné lásce a okamžitě se nadchnou a začnou je přijímat a těšit se z nich. Půjdou po duchovní cestě a budou přijímat vše, co se týká lásky, ale budou to jen planá a prázdná slova. Budou tím jenom krmit svoje ego, protože jejich srdce je kamenné a jejich slova falešná, protože nedošli do hloubky svého srdce, nepoznali pravou lásku, svoji přirozenost ani duši. Jsou uzavření a skálopevně tvrdí v tom, že vždy budou stejně mít pravdu jen oni, a proto bude jejich cesta jenom povrchní, falešná. Když narazí na skutečnou lásku, stejně se projeví jako povrchní a tvrdí, budou sami sebou, na své úrovni vědomí, nebudou těmi, za něž se vydávají. Skutečná láska je „spálí“, protože se jí bojí, jsou jí uzavření a nepřijímají jí, nechápou a nechtějí pochopit, zůstanou jako nevědomí, na nejnižší úrovni bytí a vědomí, ve smutku a bolesti. Budou jako rostlina bez kořene, bez lásky, bez soucitu, bez víry a bez porozumění životu. Odchází od Mistrů a jsou z nich živé mrtvoly, které jenom přežívají: „usychají“. Anebo hledají falešné Mistryně , které jim řeknou, co sami chtějí slyšet, že jenom oni mají pravdu!

   Pak jsou lidé, kteří slyší Mistrovo moudrá slova, která se jim líbí. Postupem času v nich ovšem narůstá nevíra a nedůvěra, začnou v nich hledat svá vlastní zrcadla, kritizovat, soudit, odsuzovat. Přemýšlí o tom, co by udělali jinak a co je špatné, nemoudré, nemožné a docházejí k tomu, že to, co jim Mistr řekl a říká, je vlastně blbost, které se nedá věřit a nakonec ani jemu ne. Svojí víru a lásku tím v sobě udusí, protože nevěří sobě ani druhým, jsou plni negativních myšlenek a uvízli v polaritách, protože o nich vůbec nic neví. Jdou dál starým způsobem bytí a života, protože je to pohodlnější a známější, nechtějí nic změnit, je to moc námahy a bolí to. Tak proč si vlastně „ubližovat“? Vůbec nevidí, že si ubližují stejně, ale na bolest z toho vzniklou, si vlastně už za ty roky zvykli, protože ji velice obratně potlačují. Přijímají jí jako nutnost – trní, které je tam přirozeně. Nedokážou si vůbec představit, že by mohly být bez bolesti, čímž si ji stále dokola tvoří.

    Pak jsou tu lidé, kteří slyší Mistrovo moudrá slova, která se jim líbí a poskytnou mu úrodnou půdu pro jeho setbu. A přijímají a nechají vzklíčit tato slova. A tato slova jdou do hloubky a zapouští kořeny a vyrostou a dají dobrou úrodu a užitek Boží LÁSKY. Každý sklidí tolik úrody, kolik přijme a zaseje. Každý dojde na své duchovní cestě do konkrétní úrovně uvědomění si sebe sama, je jedno do jaké, ale pokud dojde a sklízí úrodu, je to úspěch. Je to úspěch Mistryně i její žákyně, je to úspěch, který naplní životem a radostí obě dvě strany. Žákyně sklízí v životě svoji úrodnou setbu a Mistryně se těší z toho, že její setba padla na úrodnou půdu a nebyla tu zbytečně.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Rafael a Jana 

 

Dnešní den 15. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, mnozí postrádají smysl života, a když si to uvědomí, začnou ho hledat. Je to jedna z chyb, kterou každý nevědomě dělá. Nemůžete ve vnějším světě hledat něco, na co si máte vzpomenout ve světě vnitřním – duchovním. Nemůžete najít něco, co je schované ve vaší přirozenosti, když vůbec nevíte, co to přirozenost vůbec je. Stejně je to s Bohem, nemůžete najít Boha, když nevíte, kdo anebo co to vůbec je. A právě Vaše nevědomost je příležitostí pro různé chytráky a podvodníky, kteří tu vždy byli a jsou. Jsou to obchodníci s lidskou naivitou, kteří lidi oblbují a ovlivňují je, většinou tím, že předstírají, že jsou „vědoucí a ví“. Přesně toto dělají všechny církve a v dnešních dnech i ti, kteří se vydávají za Mistry, ačkoli došli jen na půl cesty a poznali jen část Boží Pravdy.

    Smysl života je třeba hledat ve Vašem nitru, duchovní cestou sebepoznání, kde zjistíte, že vlastně žádný konkrétní smysl život nemá, má jen takový, jaký mu ho dáte Vy sami. Máte vždy svobodnou volbu, kdy A JAK si tvoříte svůj život. Jeho funkcí je, abyste ho ŽILI, a je jenom na Vás, jakým směrem se vydáte. Je na Vás, jestli ho budete žít a jaký smysl mu přiřknete. Každý jedinec má mít svůj vlastní sen a cíl, za nímž se vydá a užívá si cestu životem při jejich dosahování a průběžným prožíváním. Cesta je cílem, uvědomělá cesta, nikoli cesta k jedinému cíli, ale celoživotnímu cíli: k BOŽÍ BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE, kdy máte rádi sami sebe a prožíváte svůj vnitřní i vnější běh života bezpodmínečně.

    Nejvíce sebevražd je u jedinců, kteří ztratili smysl života. Jsou to ti, kteří nevědí, kdo jsou, proč tu jsou, co tu mají vlastně dělat a proč to mají dělat. Nechápou, proč nejsou šťastní a co se to s nimi děje. Jsou to ti, kteří nevěří na Boha a na vnitřní svět, věří jen v to, že je tu hmotný svět a jejich tělo, včetně jejich mysli. Ti nechtějí a nepřipouštějí si, že by něco mohlo být jinak. A než by se dali přesvědčit, raději zemřou, anebo si vezmou život. Je to jejich svobodná volba a čeká je ještě mnoho životů, než přijdou na to, jak důležitá je víra a že existuje vnitřní svět citů, pocitů a emocí. V životě, kdy ulpívají na hmotě na to bohužel, vědomě nepřijdou a odcházejí dost tragicky a bolestně ze života, protože nejsou připraveni na smrt, i když ji paradoxně sami chtějí. Je nutné se smířit s tím, že takovýmto lidem není pomoci a nikdo jim nemůže pomoci, protože to oni sami nechtějí a nevěří, že je to možné.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

     

Dnešní den 14. 12. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, uvědomujete si, jak hodně záleží na tom, co je Vaším cílem? Kdo má nějaký cíl, ten si za ním jde a jeho cesta má smysl. Kdo ho nemá, jde bez cíle a postrádá smysl života, radost, pestrost, jeho výjimečnou chuť. Nemluvím tím jen o cíli v životě hmotném, ale hlavně mluvím o „osobním snu a jeho cíli“, což je cílem duchovním. Jde o to, zdali si přejete žít v klidu, tichu, pohodě, lásce, míru a nenásilí atd., anebo naopak v neklidu, hluku, nepohodě, zlu a násilí. Každý si vybírá svoji svobodnou volbou svoji cestu, i když někdy tvrdí, že to není pravda. Vždycky jde o jeho svobodné rozhodnutí, které ovšem učinil „nevědomě“. Pakliže si uvědomí, že je to právě záležitostí „uvědomění si svého vědomí“, již nepůjde nevědomou cestou, ale cestou cílenou, vědomou.

    Jste si vědomí svého duchovního cíle? Víte, co je Vaší nejvyšší metou? Nejvyšší životní hodnotou? V nevědomí to bývá strach a ze strachu vyplývající negativní pocity a emoce, které uznáváte za nejvyšší hodnoty. Vaše myšlenky Vás přesvědčí, že bez ovládání druhých, manipulace, bez ostrých loktů a síly, i fyzické, prostě nemůžete žít spokojený život. Věříte, že si musíte neustále sami těžce vybojovávat a vydobýt, co chcete a bránit se před těmi, kteří Vám to chtějí zničit, či vzít. Všude na Vás číhá nebezpečí a Vy mu máte předcházet. Takové hodnoty pak vykazuje Váš život, tím jste, to prožíváte. Jste neustále ve střehu, stresu a nedokážete se uvolnit a prožívat tak „svůj vlastní život v lásce“. Podléháte programu své mysli, kde je to naprogramované.

    Další, druhou variantou, může být, že si druhé kupujete, používáte bohatství a peníze k tomu, aby Váš život byl spokojený a dostali jste, co chcete, co potřebujete nutně ke svému životu. Uplácíte stejným způsobem i život a myslíte si, že se bude odvíjet tak, jak chcete VY a Vaše mysl - ego, nežijete ve své přirozenosti. Ovšem zákonitosti přirozenosti fungují spolehlivě a neutečete jejím důsledkům. Dostaví se v podobě nespokojenosti, zloby, že nic není tak, jak očekáváte, že nemáte takovou moc nad druhými, jakou jste si představovali.

Jednou Vám dojde, že přesto všechno nejste šťastní a necítíte klid, ticho, pohodu a neprožíváte lásku, anebo Vás nemají druzí rádi. I tady se necháváte ovládat starým programem své mysli a máte velmi málo energií, jelikož je vyplácáte na neustálou kontrolu druhých, aby odpovídali Vašim představám. Protože je musíte neustále vychovávat, měnit a radit jim, co je dobré a pro ně nejlepší, samozřejmě z Vašeho úhlu pohledu a pro Vaše dobro, nikoli pro jejich dobro.

    A ještě jedna varianta může být, že jste odevzdaní a jenom se necháte vláčet životem, tak jak se mu zlíbí (tak si to také myslíte a přijímáte). Padáte a zvedáte se a prožíváte pocity oběti a zlovůle osudu. Jste věčně naštvaní na všechno a na všechny, anebo smutní, v beznaději, nic se Vám nelíbí, ale přesto to jen pasivně přijímáte a nehodláte s tím nic dělat. Za své problémy a nespokojenost dáváte vinu druhým a v žádném případě byste nepřipustili, že může být i Vaše. Žijete ve strachu, kdy přijde jaká rána osudu a vytváříte si tím své pády a nepříjemnosti, které si vlastně stále dokola sami tvoříte. Jste nevědomí a rovněž podléháte své mysli a jejím programům. Máte pocit, že jste v klidu, protože jde všechno mimo Vás, že to všechno prostě nějak zvládáte a má to tak být. Přitom jen všechno potlačujete do podvědomí a jste uzavření svým pocitům i emocím - lásce.

    Ani v jednom případě si nejste vědomi svého duchovního cíle a on se tedy stvoří sám. A pak se tato cesta odvíjí k těm hodnotám, které se Vašimi pravdami přijatými myslí, nevědomě stvořily. A Vaše cíle jsou následně: cesta bojovníka, mučedníka, trpitele, svého vlastního vězně a oběti vlastní zlovůle.

    Přitom Vy jste ti, kdo si mají tvořit své cíle a nejvyšší duchovní cíle jsou snad naprosto každému jasné. Jsou to LÁSKA, SOUCIT, PRAVDA, ODPUŠTĚNÍ, MÍR A NENÁSILÍ. Proč si je tedy netvoříte? Proč chcete dobrovolně trpět a žít v nesvobodě, stresu a utrpení? I toto je jenom na Vás a Vaší svobodné volbě. Na tuto otázku si má odpovědět každý sám. A podle odpovědi, se pak odvíjí další duchovní cesta sebepoznání.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 13. 12. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, uvědomujete si svoji vnitřní krásu a jedinečnost? Uvědomujete si, že jste každý z Vás originální a jedinečnou bytostí? Uvědomujete si, že jste tím, kým Bůh je, ale i není – tedy láskou i nenávistí v jednom celku? Uvědomujete si, že jste vším a máte být vším, tedy vše, co děláte je dobře, jen jste zapomněli, že to tak je? Nerozhoduje o Vás skutečnost, co děláte, ALE KDO JSTE V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. Odpověď na tuto otázku, kdo jste v přítomném okamžiku, je Vaší vnitřní záležitostí – záležitostí lásky nebo strachu či nenávisti.

A to je velmi důležité, protože v okamžiku kdy „ jste“ v konkrétní situaci, Vaše mysl a zkušenosti z minulosti Vám zabarví Vaše bytí (jsem) pocity a emoce podle Vašich „barev“ a Vy prostě jenom reagujete, opakujete stejný vzorec myšlení a jednání, emocí. To znamená, že nejste sami sebou, nemáte se rádi a netvoříte si svoje bytí a život v přítomném okamžiku k rovnovážnosti. Pouze reagujete naučenými vzorci, nic víc. Teprve odstraněním energetických blokád a pochopením, že jste vším, tím dobrým i tím zlým člověkem, který je krásnou a Boží jedinečnou bytostí, si začnete i tvořit svůj život podle toho, do jaké míry se máte rádi ve své celistvosti (tělo, duši i ducha).

    V mysli reagujete tak, jak jste byli naučeni: jednostranně. Chybí rovnováha, vždy volíte jen jednu stranu, protože druhou potlačujete. Například: prožíváte hádku s někým, máte pocit, že jedině Vy máte pravdu, ten druhý je mimo ni. Rozzlobíte se a prožíváte silné emoce a obhajujete si svůj názor. Určitě jste v této přítomnosti „zlobou, nenávistí a případně tvrdohlavým a neústupným člověkem, který si stojí za svým názorem, že jedině on má pravdu.“ Ano, tento model se může stát ve dvou případech. V prvním případě jste skutečně „pravdou“ – jste v „lásce“ a skutečnost, kterou „obhajujete“ stojí za to, abyste se za ní postavili tímto způsobem, a Vaše emoce jsou na místě. JSTE V PRAVDĚ A LÁSCE. Ve druhém případě jste „lží“ a obhajujete něco, co pro Vás není pravdou, ale naučeným a přijatým vzorem, jednostranného myšlení a konání. Zkrátka si myslíte, že vždy i v této diskusi a v tomto případě máte „jenom Vy“ pravdu a to vždy a ten druhý je mimo. Nechcete přijmout a odmítáte jeho verzi, která je skutečně dobrá a funkční i pro Vás, ale Vy mu odmítáte věřit, protože jste ji potlačili.

    Přitom skutečnost, kterou obhajujete, může být i ve Vašem životě v jednom případě „láskou“ a ve druhém „nenávistí“, ale nerozhodnete se dobře, dokud nepřijmete obě dvě varianty v rovnovážnosti. Což znamená ani jednu nepotlačit, ani jednu nepreferovat na úkor druhé, přijmout obojí, že může být dobré i špatné, ale že rozhodující je přítomný okamžik v konkrétní akci.

    Správně se dokáže rozhodnout jenom ten, kdo je v rovnováze a tudíž je napojen na svoji intuici, která ho vede. Proto je nutné přijmout rovnováhu, protože láska je dobro i zlo v rovnováze, jednou je dobrá, podruhé špatná. A duchovní vědění přijal ten, kdo přijal obojí a je v rovnováze. Vnitřní svět je světem velmi jemných pocitů a Vaše intuice je s Vámi stále, jenom ji nevnímáte, protože ji přehluší Vaše myšlenky a jejich naučené vzorce. Zbavte se jich, rozbijte jejich stabilitu a začněte si svoje bytí a život skutečně „tvořit“ nikoli jen reagovat podle nich. Je to zátěž minulosti, kterou si právě nesete sebou, jako ten balvan. Buďte lásku, pravdou, soucitem a odpuštěním sami k sobě a skrze sebe k druhým, tím se osvobodíte a přijmete život v celé jeho kráse a začnete ho konečně i žít.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 12. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, nosíte si sebou balvany minulosti a proto je Váš přítomný život tak těžký až chvilkami nesnesitelný. Odstraňte ze svého života minulost, uvědomte si, že to jsou pouze myšlenky ve Vaší hlavě, negativní vzpomínky, které Vám stále ubližují. Je to Vaše „lež převlečená za pravdu“, kterou jste si chybně zvolili a nedokážete připustit, že si lžete sami sobě, potlačujete a odmítáte ji vypustit ven a přijmout „lásku“ jako jedinou vnitřní realitu. Cítíte si vinní a prožíváte pocit strachu a viny a odmítáte si odpustit a odpouštět druhým. Věříte, že si nezasloužíte lásku, ale na druhou stranu ji očekáváte. Tím ovšem ubližujete hlavně sami sobě, skrze sebe i druhým. Jelikož bez odpuštění se ve Vás potlačené emoce hromadí a ubližují pouze Vám, i když odmítnete odpustit druhým. Nemáte zapomenout, co druhý člověk udělal a také se Vám to nemusí líbit, nemáte se k němu vracet, když Vám ubližuje, ale odpusťte mu, protože tím se Vám nesmírně uleví. Bez odpuštění není možné dosáhnout odblokování energetických blokád ani vnitřní svobody.

     Odpuštěním, ale vnímám skutečné odstranění blokád, což znamená, že formuli o odpuštění VYSLOVÍTE, protože jedině slovo je tvořivý aspekt vesmíru a Vás samotných. Není možné si to pouze myslet, že už jste sobě nebo panu “tomu a tomu“ odpustili. Tady je nutná také přesnost a dodržování zákonitosti, že Vaše slovo je tvořivé, nikoli domněnka. Odpuštění je nutnost, je to Váš nástroj ke svobodě, štěstí, uvolnění a k radosti. Je to obrovská síla a moc, která se odpuštěním uvolní, a Vy ji okamžitě ucítíte. Odpuštěním se můžete i rychle uzdravit, pokud příčina Vaší nemocí tkví ve vnitřní zlobě na sebe nebo někoho jiného. Odpuštění je povel k pohybu vpřed na duchovní cestě, jelikož se duchovně nehýbete, pokud v sobě máte strach, zlobu a další potlačené emoce. Odpuštěním v terapiích odblokováváte všechny blokády, které jste si kdy vytvořili a ony se stále dokola opakují.

    Odpuštěním si odstraníte ty těžké balvany minulosti, které s sebou neustále nosíte, a proto se cítíte tak těžcí a neuvolnění. Přijdete na to, že všechno ve Vašem životě se děje v souladu s Vaší svobodnou vůlí a že jste stvořitelé svého bytí a života a že vše, co jste si stvořili, můžete jedině Vy sami, také změnit. Je to nesmírně osvobozující poznání, když přijdete na to, že Vy jste řidiči toho Vašeho autíčka, kterému říkáte život a že jenom Vy rozhodujete, kam pojedete, s kým pojedete, v jakém autě pojedete, kolik máte v nádrži paliva a jak se o svoje auto budete starat.

Přejeme Vám krásné podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

   

Dnešní den 11. 12. Vám přináším telepatické poselství od archandělky Gabriely

Moji drazí, víte co to je přítomnost? Je to nepostřehnutelný okamžik mezi minulostí a budoucností. Tento okamžik je tak jemný, tak nezachytitelný, že ho jen stěží můžete pobrat, dokud jste zaměřeni svým vědomím do vnějšího světa, to znamená, že jste ve své mysli a nejste v klidu, tichu a v bdělém stavu. Vnější svět je pro mnohé z Vás ještě jedinou realitou i to, že žijete minulostí anebo budoucností a nechcete se zabývat přítomností. Žijete automaticky a jedete po starých kolejích, čímž Vám uniká život. V minulosti jste se naučili trpět a vytvářet si utrpení a nyní ho navlékáte na nit času a prožíváte stále dokola, protože máte strach. Strach Vás drží v zajetí jako otroky, nedovolí Vám sebemenší změnu myšlení, zásadní změnu citů a pocitů k vnitřní realitě.

    A protože každý člověk potřebuje vnitřní změnu, jelikož změna je život, ale protože nevíte, o co jde, volíte vnější změnu. Stáváte se rebely a vyhledáváte nebezpečné a riskantní situace, která Vám přibližují okamžiky mezi životem a smrtí, abyste lépe pochopili, jak chutná život. V nebezpečných okamžicích si uvědomujete, aspoň na okamžik a nevědomě, hodnoty života ve vnitřním vědomí. A protože je to jen na malé okamžiky, stává se, že někdo začne nebezpečnými, hazardními kousky ohrožovat svůj život, paradoxně jen proto, aby žil a ochutnával život. Většinou se nebojíte smrti, proto riskujete, místo abyste si začali rozvzpomínat na to, co za tím je, že jste tak posedlí rizikem. Nevíte, nechápete, co se to s Vámi děje a mnohdy to chápat ani nechcete. Ubližujete si a nevíte proč. Je to pro ten pocit bolesti, pro pocit nebezpečí konce, který je vzrušující a pro Vás tak lákavý.

    Hledáte život, ale hledáte ho na nesprávném místě. Trvale žít, znamená mít se ráda, odpouštět si, přijímat realitu takovou jaká je, pokud ji nelze změnit a neubližovat sobě, ani druhým. Rozvzpomínat si na to, kdo jste a jaká je Vaše univerzální pravda, nikoli pravda mysli a ega. Rozvzpomenout si na skutečnost, že jste soucitní tvorové, cítící lásku k sobě i k druhým a následně i k životu. Necítíte-li lásku k životu, záměrně vyhledáváte příležitost ke smrti. Hrajete se životem „ruskou ruletu“. A někdy to může vyjít a stane se to, co podvědomě stále očekáváte, může to být nehoda, úraz, cizí zavinění, cokoliv co Vám k Vaší volbě pomůže. U někoho to potom vygraduje až do takových výšek a depresí, že se rozhodne vzít si život zcela záměrně a sám. Ale nemuselo by to tak být, kdyby dotyčný věděl, že stačí tak málo: neposlouchat druhé, naslouchat svému srdci a mít se rád, dokázat se bránit proti tlaku minulosti a okolí, být jenom sám sebou a poslouchat jen svoje srdce, nikoli mysl.

    Je pravdou, že to vyžaduje trpělivost a velkou touhu po změně, což u těch, kteří to vzdávají, už chybí. Tam už je jen odevzdanost a očekávání konce. Chybí naděje, chybí inspirace, motivace, smysl života. Zmizí-li už i naděje, záchrana je velmi těžká, téměř nulová. Přesto však ten i kdo ztratil naději, ale objeví v sobě jen malou jiskřičku touhy žít dál, se může probudit a to dokonce lépe, než kdokoli jiný, kdo nebyl v takové hluboké temnotě svého nevědomí a nelásky. Každému bychom rádi pomohli a pomáháme, ovšem někdy je to nad naše síly. Přesto to nikdy nevzdáváme a posíláme Vám do cesty pozemské anděly, kteří Vám mohou pomoci a pomohou, pokud je přijmete a vyslyšíte.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archandělka Gabriela a Jana

 

Dnešní den 10. 12. Vám přináším telepatické poselství od archandělky Gabriely

Moji drazí, jsme s Vámi celé věky a prožíváme s Vámi různé radosti i strasti, nejrůznější dramata doby a konkrétního vtělení a víme, že vše, co prožíváte, jste si stvořili sami. Nikomu a ničemu nemůžete dávat vinu za to, jak se Váš život odvíjí v přítomnosti tady a teď, stejně tak jako tomu je v celé této inkarnaci. Prošli jste mnoha životy a mnoha zkušenostmi a jako duchové v Bardu (v posmrtné dimenzi) jste se učili od živých lidí a připravovali jste se vždy na životy nové, pokud jste se chystali vydat na pozemskou pouť.

    Minulé životy existují, ač tomu většina lidí nevěří, ale je to tak. Celý Váš život je součástí energií od nejjemnějších po nejhutnějších, kterým je Vaše hmotné tělo. A život sám o sobě je energie vědomí a u člověka „uvědomění“, které je věčné a nesmrtelné. Je to duchovní vědění, síla a moc, které tvarují a způsobují změny ve Vašich energiích k vyššímu, anebo nižšímu uvědomění si svého vědomí sebe sama, dle Vaší svobodné volby. Jsou to tři druhy energií, které mají vnitřní paměť – PODVĚDOMOU, VĚDOMOU A NADVĚDOMOU, jejichž forma se po smrti člověka odděluje od těla a jako elektromagnetické pole astrálního těla žije dál v astrální, posmrtné dimenzi.

    Do posmrtné dimenze se dostáváte na takové úrovni, na jaké jste byli tady na zemi, což způsobí Vaše energetická paměť. Ty skutečnosti, které jste přijali a zapamatovali si na zemi, prožíváte i v posmrtné dimenzi. Další vývoj tady na zemi i po smrti spočívá v rozvzpomínání si, kdo jste. Jde o to, že VY JSTE BOHOVÉ, nejvyššími bytostmi stvořenými dle Obrazu Božího a Jeho podoby, jste jediní tvorové na zemi, kteří jsou schopní si uvědomit svoje vědomí SEBE SAMA na úrovni NADVĚDOMÍ. Ovšem postupně se rozhodnete vejít do nevědomí – do podvědomé paměti – kdy si nepamatujete, kdo jste, jednoduše zapomenete. Zapomenete na všechny skutečnosti spojené s Vaším původem a stanete se obyčejnými lidmi, kteří se oddělili od Boha a přestali mu (sobě) věřit. Protože už neví kdo Bůh JE a kde JE, jelikož zapomněli a nechtějí se rozvzpomenout, chtějí si užívat svého nevědomí, vlastně právě proto sem přišli. A užívají si všech těch dramat a trápení, nerovnovážnosti a necelistvosti, dokud je to nepřestane bavit.

    Teprve až Vás přestane bavit se tady plahočit a padat a prožívat všechny ty strachy, smutky, zlobu, závist, nenávist a podobně, začnete chtít jít zase domů. Protože Váš domov je v astrální dimenzi nulté, kam se můžete dostat i zde na zemi. Nemusíte kvůli tomu umírat. Tehdy se rozhodnete, a na Vašem rozhodnutí vše závisí, že si svůj život zlepšíte a vydáte se duchovní cestou zpět, rozvzpomínáním na skutečnost KDO JSTE, odkud pocházíte, jaký tu máte úkol a kam jdete. A užíváte si toho opět, protože je to krásné objevovat sami sebe v podobě, která je skutečně Vaše a pravá. Opět zdůrazňuji, že tato cesta se nazývá „duchovně evolučním vývojem vědomí“. Rozhodněte se pro tuto cestu a uvidíte, jak se Váš život rozjasní, jak je krásné skutečně žít a nikoli jen přežívat ve strachu a depresích. Pamatujte si, že my jsme vždy s Vámi a pomáháme Vám a to věky věků.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archandělka Gabriela  

 

Dnešní den 9. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, uvědomte si, že vnímáte v každém okamžiku buď: pocity klidu uvnitř sebe sama, kdy Vaše mysl je klidná, tichá a vyvážená, což pramení z vnitřní rovnováhy, harmonie a celistvosti. Anebo pocity vnitřního neklidu, stresu, nepříjemné pocity, které pramení z Vaší nerovnováhy a strachu. Říkám „uvědomte si“, jelikož právě toto uvědomění je prvním krokem ke změně sebe sama. Je to bdělost, díky níž můžete cítit v každém okamžiku vnitřní realitu pocitů a emocí. Ve většině případů nejste napojeni na svoje nitro, vnímáte jenom svoji neklidnou mysl, žvanící a obtěžující, kterou stejně neposloucháte, protože to, co říká, potlačíte a uděláte mnohdy stejně úplně něco jiného. A stejně nefunkčního. Silou vůle nebo snaživosti si zvolíte, co je pro Vás „správné“ a uděláte to. Ale takové jednání je potlačením lásky a je proti životu.

    Potlačili jste svoje pocity, city a emoce do podvědomí a stali jste se mrtvými už zaživa. Jste nevyvážení a neharmoničtí, proto nežijete, Vy život jen přežíváte. Jsou to jen návyky, které se tu přehrávají automatiky jako gramofonová deska. Ať cítíte cokoli, stejně se to snažíte co nejvíce potlačit, ať Vás to neobtěžuje! Ať je to pryč, nechcete to přeci prožívat, bolí to, ale nevíte kudy kam. Stále odmítáte přijmout některé aspekty svého Já, stále se cítíte smutně, zlostně, úzkostně, nejistě a mohli bychom toho vypsat ještě mnoho. To je práce Vaší mysli, která si stále myslí, jak je chytrá, inteligentní a že jen ona ví všechno na světě. Je absolutním vládcem Vašeho bytí a života a Vy ji to dovolíte, protože nic jiného neznáte, jste v nevědomí.

    V takovém případě nemůžete a nevnímáte pocity vnitřního kliku, ticha a nejste nad věcí jako pozorovatel sebe sama. Váš pozorovatel, kterého hledáte je Váš duch, k němuž můžete dojít duchovní cestou, ale on je až na jejím samém konci. Takže nemůžete přeskočit všechny schody jedním skokem a prohlásit se za osvícené a být v tichu a klidu, když jste si neočistili a neotevřeli, nenapojili se na zdroje energií tělesných a duševních. Můžete se v duchovní realitě ocitnout na chvilku, na zlomky sekundy, či několik sekund, ale nezůstanete tam napořád. Od toho je duchovní cesta, aby Vás tam domů zavedla na TRVALÉ úrovni   

    Teprve na trvalé úrovni celkové otevřenosti sobě samému, když jste úplně oproštěni od mysli a všeho světského, neulpíváte a neztotožňujete se s ničím a nikým, kdy jste na úrovni nadvědomého bytí, můžete zakusit vnitřní klid a pohodu, ticho, mír a nenásilí Vaší vůle. Je to duchovní stav, kdy vše přijímáte takové, jaké to je, pokud to nejde změnit, jen přirozeně plynete životem a žijete. Neznamená to ovšem, že jste bez pocitů a emocí, to ne, jsou Vaší přirozeností, ale budete si s nimi umět poradit a rychle se vrátit do přirozeného, rovnovážného a harmonického stavu. Naopak jste velmi citliví a vnímaví, takže se u Vás objeví telepatie a vnímání pocitů druhých lidí i všeho stvořeného. Došli jste ke svému Božství a Vaše prožitky budou velmi hluboké, nikoli povrchní jako na začátku cesty v nevědomí.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 8. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela

Moji drazí, jsme rádi, že čtete duchovní literaturu, my Vám posíláme spisovatele, kteří nás většinou slyší, a my jim pomáháme s jejich krásnými knihami. Přinášejí Vám svoje osobní prožitky a objevy na své duchovní cestě podle zákonitostí duchovnosti. Každý spisovatel ovšem píše ze svého úhlu pohledu, ze svojí úrovně vědění a vědomí a ze své přirozenosti. Proto je taková široká škála duchovních názorů a pravd. Ten, kdo napíše knihu zrovna na konkrétní vědomé úrovni, a vyvíjí se, jeho další kniha je jiná a na vyšší vědomé úrovni, pak zase jiná a na vyšší úrovni, to je důsledek duchovně evolučního vývoje. Pakliže jde duchovní cestou správně a dojde ke svému cíli, k osvícení, píše již z nadhledu a vyjadřuje Boží Pravdy v přirozenosti duchovních zákonitostí, které jsou stále stejné a všichni dobří spisovatelé je budou vyjadřovat stejně. Proto se Vám zdají všechny knihy duchovního rázu stejné, ale přitom stejné nejsou.

    Určitě každá kniha popisuje některý aspekt duchovního učení, anebo konkrétní zákonitost, přirozenost, náhled na ně. Zjistili jsme také, že některé knihy jsou psány jako duchovní literatura, ale s duchovnem to nemá vůbec nic společného, určitě to sami poznáte a vycítíte. Takoví spisovatelé nejsou vůbec inspirováni ani Bohem, ani námi anděly, protože nepochopili a neporozuměli vůbec tématu, o čem píší, jen se dané téma naučili. Jejich život řídí mysl a ego a pro ně není žádný problém, naučit se nějaká pravidla a jen odříkat něco co si pamatují.  Hluboko v jejich srdcích to nemají, není to ani na úrovni bezpodmínečné Boží lásky, ani v jejich základních energetických zdrojích patrné. Snadno je poznáte už podle energií a toho jak egoisticky mluví. Nic nepochopili a jejich duchovní cesta je falešná.

    Nakonec i tady je rovnováha, jsou dobří spisovatelé a špatní spisovatelé. Vybírejte si literaturu i intuitivně, pokud jste jen trochu naladění na své srdce, poznáte, co je pro Vás dobré v jakou konkrétní dobu. Dívejte se na všechny názory v knihách z nadhledu a stále buďte sami sebou a prociťujte, co je pro Vás funkční a co nikoli v daném okamžiku. Život je změna a budete se měnit a tím pochopíte následně i ta další moudra, které jste třeba někde četli, ale nesnažte se je učit či okamžitě aplikovat do života. Celé duchovní učení je o tom, jak se máte rádi a jste sami sebou. Knihy jsou jenom nástrojem, abyste všechny odpovědi našli sami v sobě, ve svém nitru. Tam jsou, vždycky byly a vždycky budou, jenom jste na tento fakt zapomněli a odpojili jste se od svého zdroje. Duchovní prožitky a konečný cíl se musí projevit sám a přirozeně, Vy se máte mít jen rádi a být bdělí. Nemáte vůbec nic dělat, jen hledat „vědění“ o tom, kdo jste, odkud pocházíte, jaký tu máte úkol a kam jdete a meditovat. Tím se otevíráte svému bytí i životu a naprosté přirozenosti.

Přejeme Vám krásný a andílkový den archanděl Rafael a Jana 

 

Dnešní den 7. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Metatrona

Moji drazí, říká se, že lež má krátké nohy a je to velká pravda. Jakmile si něco nalháváte, záhy se to někde ukáže, že Váš výběr nebyl „pravdou“, ale „lží“, což hned cítíte a prožíváte v podobě emocí. Ovšem Vaše mysl pracuje tak spolehlivě, že si okamžitě tuto lež „ospravedlní, odůvodní, vymyslí alibi, proč by odpověď měla znít tak, jak ona chce“. Pocit, který se objeví záhy, zavrhnete, emoci potlačíte a silou vůle si stojíte za svým názorem, i když je Vám někde uvnitř hodně špatně. Projevuje se to zejména, když si lžete o tom, kým jste.  

    Příklad: Váš partner se vícekrát projevil jako nespolehlivý, anebo agresivní, ale vždy se uměl následně dobře obhájit a odůvodnit svoje jednání. A vy jste mu uvěřili, že takový není, že chyba je ve Vás. Uvěřili jste tomu, že Vy jste zbytečně podezřívaví a nevěřící. A tak to může jít dál a dál. A protože si trváte na tom, že jste zbytečně podezřívaví a nevěřící, může si ostatně Váš partner dělat, co chce, protože ví, že se mu vždy podaří Vás „obelstít“. A jak běží čas, zjistíte, že jste nespokojení, nešťastní, necítíte se v bezpečí, nebo milováni. A nechápete, co se s Vámi děje, nevíte PROČ? To Vás dostihla Vaše vlastní lež, že jste zbytečně podezřívaví, nevěřící a nedůvěřiví. Potlačili jste tuto část svého já, čímž k Vám nemůže dojít „pravda“. V podstatě ji nechcete slyšet, nechcete ji znát, proto k tomu došlo. A když se někde pravda velmi okázale projeví, třeba tehdy, když Vám nakonec partner řekne, že od Vás odchází, protože má jinou ženu, teprve pochopíte, že jste to někde uvnitř věděli, ale nevěřili jste si, ani nechtěli tento pocit připustit. Potlačili jste svoje pocity, které Vás upozorňovali, že Vaše nedůvěřivost je namístě. I zde je nutná rovnováha, máte se mít rádi jako věřící i nevěřící, důvěřiví i nedůvěřiví, podezřívaví i nepodezřívaví.

    Podlehli jste „lži“ a ona Vás dostihla. Pravdu ale vždycky znáte, jenom ji potlačíte, protože se Vám nelíbí, nechcete jí věřit, věříte raději výmyslům svojí mysli, která Vás balamutí, že všechno je v pořádku, nic se neděje, jste v bezpečí a Vy se necháte uspat a spinkáte ve falešném, blaženém opojení. Byla to ovšem Vaše volba, pokud se situace změní, divíte se, jak je to možné a proč se to stalo právě Vám? Ano, stalo se to Vám, protože jste si to od začátku tak sami nastavili, sami jste svoji přílišnou důvěřivostí dali svobodu partnerovi, který toho jenom využil a zneužil. Sami jste mu dali prostor, aby si vymýšlel pro Vás pravdy, které jste mu věřili. A nakonec byli jste to Vy, kdo nechtěl slyšet pravdu, tak k Vám ani nemohla dojít, Vy byste jí stejně odmítli. A někdy dokonce viníte i Boha za něco, co se Vám stalo, co jste prožili, protože jste si to sami stvořili. Samozřejmě, že to říkají jen ti, kteří nevědí, že to jsou zrovna oni – ti Bozi – kteří si všechno, co se jim stalo, sami, a ze svobodné vůle stvořili.

    Ale abyste se necítili zase příliš špatně, tak příčina je vždy jak na Vaší, tak na partnerově straně. Každý si stvořil tu svoji realitu, podle toho, kým chtěl být, co chtěl dělat a co chtěl mít. A proto jste si vybrali právě tohoto partnera, protože on byl nejvhodnější kandidát na to, abyste s ním našli sami sebe, abyste se probudili a konečně uviděli pravdu o sobě samých. Abyste se změnili a napojili se na své energetické a duchovní zdroje Vaší podoby Obrazu Božího. A abyste pochopili, že realita tvořená myslí, není nikdy „pravdivá“, je jen falešnou náhražkou Boží moci, která vede a řídí bytí a život ve jménu bezpodmínečné lásky.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Metatron a Jana

 

Dnešní den 6. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, jsme rádi, že stále více lidí na nás věří a že dokonce chtějí i slyšet PRAVDU.  Mluvím o tom proto, že „pravda“ je vždy krutá a ze začátku její přijetí bolí. Obzvláště u lidí, kteří popírají a nechtějí přijmout svoji méněcennost, nebo vinu. Přijmout fakt, že se někdo nadřazuje jen proto, že ve svém nitru cítí stále méněcennost a přijmout ji do rovnováhy je opravdu nadlidský výkon. A podotýkám, že to dokáže v tomto případě jen malá hrstka vyvolených. Stejné je to s vinou, kdy přijetí skutečnosti, že dáváte vinu druhým jen proto, abyste maskovali tu svoji, nepřiznanou, potlačenou, je velmi těžké a bolestné. Otevřít každý blok bolí, ale tyto jsou obzvláště bolestné, cítíte to, jako byste si sáhli do otevřené krvácející rány.

    Z těchto důvodů je nutné nabrat hodně duchovní síly především tím, že si dáváte do rovnováhy strach a odvahu. Odvahy budete potřebovat opravdu velké množství. Protože potlačujete všechny své temné stíny jenom ze strachu, že vyjde najevo, že takoví jste. Uvědomte si, že Vy takoví „máte být“, máte přijmout, že i tyto části Vašeho Já jsou potřebné pro každodenní život. Každý celek má dvě části a ty jsou v protikladu, ovšem obojí je třeba k tomu, abyste si mohli řídit a ovládat svůj život. Pokud se máte mít rádi, máte se mít rádi jako celek a celek vytváří: méněcennost i ocenění sama sebe, vinu i nevinu.

    Není možné, abyste byli všestranní. Určitě si uvědomujete, že třeba z Vás nikdy nebude žádný matematický fenomén, ačkoli se Vám to líbí. Cítíte se vedle někoho takového méněcenní? Ano, může být, ovšem hned si uvědomte, že Vy máte svůj talent, svoji výraznou odbornost, či umění, jste dobří v něčem jiném. A vedle Vás si třeba zase někdo druhý, třeba ten matematik, připadá méněcenný, protože jste třeba malíř, který vytváří úchvatná díla, anebo talentovaný zpěvák či kuchař. Každý má ten svůj krásný talent, ať je větší, či menší a je to výraz jeho osobnosti a dar. Uvědomujte si tuto zásadní skutečnost, že si máte vážit sami sebe a svého talentu a nepřipusťte, ať Vás druzí ponižují, že nejste tak dobří, jako oni. Oni mají svůj talent a Vy svůj. Nedovolte jejich egoistickým choutkám, aby Vás dostávaly dolů do pocitů méněcennosti, raději od nich odejděte, pokud to jde, neboť vedle takových lidí se jen těžko žije v radosti.

    Znovu, jako už po kolikáté, opakuji, že neexistuje vina, je to jen chybně zvolená „příčina“, která vyústí v „důsledek“. Pocit viny může nastat, když se objeví chybný důsledek Vašeho rozhodnutí, ale nenechejte se tím vyvést z míry. Přijměte to a uvědomte si, že je to „dobré“, protože jedině tak můžete zjistit, kde byla ta chybná příčina a dát se do rovnováhy, aby se to příště neopakovalo. Jelikož chyba je vždy v nerovnovážnosti. Viníte se, že jste si nedovolili vybrat i druhou stranu, anebo nevybrali. A tam je právě vytvořený problém, jelikož si stále volíte jen tu jednu stranu jako správnou a druhou potlačíte a nechcete přijmout a používat v životě, anebo používáte s velikými výčitkami a špatným svědomím. Příklad: zjistíte, že volba partnera byla Váš osudový omyl. Vyčítáte si ji a viníte druhého, že se změnil. Přijměte, že to byla příčina Vašeho omezeného vnímání reality, která vyústila v důsledek: život ve vlastní omezené realitě, kterou začnete i prožívat a uvědomovat si, ačkoli vinu dáváte partnerovi. PRAVDA je krutá, je to Vaše vina a není to Vaše vina. Je tu příčina, která vyústila v důsledek, potlačili jste, že je to Vaše vina – čili příčina – a chtěli měnit druhého. Přijetím obojího pochopíte, že změnit se máte Vy sami a to tím, že dáte do rovnováhy svoji mysl. A to je skutečný význam „pozitivního myšlení“! Protože si vybíráte vše, co je pro Vás dobré, pozitivní a pravdivé a to v obou polaritách všech aspektů svého Já.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana