Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělská poselství na každý den III.

Andělská poselství

III.

 

Dnešní den 2. 9. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

Moji drazí, ještě i dnes zůstaneme u peněz, neboť ony jsou největším Vašim problémem, tedy spíše díky nim si tvoříte sami nejvíce problémů. A protože si vytváříte tyto problémy, tak místo abyste žili, děláte a děláte i že žijete a veškerá měřítka na šťastný život jsou v množství této ceniny. Pracujete do úmoru, abyste jich měli hodně, ničíte si zdraví, charakter, odkláníte se od lásky. Uděláte pro ně cokoli, někteří i zabíjejí, vraždí, kradou, ničí. Tito lidé se dostali na druhou stranu rovnováhy: stvořitel – ničitel.

    Tím, že jste zavrhli lásku, nejvyšší uvědomění si svého vědomí sama sebe, jste padli až tak nízko, že jste nuceni toto vše podstupovat. Jelikož se řídíte pokyny mysli a jejího programu ega, místo abyste se dostali do svého nitra a byli stvořiteli stali jste se ničiteli sebe sama, svého života. V životě se to projevuje nespokojeností, neláskou, nesoucitem, netolerancí a neporozuměním, neodpouštěním, agresí a násilím vůči sobě samému a skrze sebe druhým.  Tím, že se stanete stvořiteli se nezmění vnější svět a ani nepřestanete pracovat, to nikoli, ale vše budete dělat s láskou, s klidem, pohodově, uvolněně v souladu – harmonicky – s celou svojí osobitostí. Pak teprve začnete opravdu žít tak, jak jste vždy chtěli a mít, co jste si kdy přáli mít, a to i dostatek peněz a materiálních statků. A paradoxně Vám bude stačit jen málo, to, co potřebujete ke svému krásnému, láskyplnému, pohodlnému a spokojenému životu.

    Platí tady zákonitost, že nejdříve hledej sebe, otevírej se svému uvědomění si svého vědomí si sebe sama a vše ostatní ti bude dáno cestou, tedy i peníze a materiálno. Jakmile někdo jde na duchovní cestu jen kvůli penězům, postavení, moci a jiným světským záměrům, tak nikam nedojde, opět jen k programu mysli a její moci, která se ho bude snažit přesvědčit, že toto je pravé duchovno, že toto je ono. A on jí uvěří a bude hrát opět falešnou hru života, jen z trochu jiného úhlu pohledu, přičemž ten druhý zavrhne. Takovým duchovním vůdcům se vyhýbejte, poznáte je, jdou jen po moci, slávě a okázalosti.

    Správná cesta je až za myslí, je ve tmě, tichu, uvolnění, a prázdnotě dimenze nulté, moci Božího snu, je to moc a síla dimenze první, kde jste již stvořitelé a tvoříte slovem stav svého vědomého bytí: lásku. Tam ovšem dojdete, když vezmete mysli její moc a uděláte si s ní dobrého sluhu, nikoli zlého pána. Teprve potom se může vše dít  v souladu s vesmírem a s Bohem, i když ve Vaši vlastní přirozené režii.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 

Dnešní den 1. 9. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, také patříte k lidem, kterým vadí, že někteří lidé mají hodně peněz a mají moc a jiný nemají dostatek a žijí v bídě? Také se zabýváte tím, že někde se lidem nedaří a jinde se daří? Také se bojíte, když se objevila v Africe smrtelná nemoc ebola, aby nedošla do Vaší republiky? Také Vám vadí rozbroje na Ukrajině a vše co se točí ve světě, kde jsou války, nedostatek, pohromy atd.?

    Ano, je to sice pěkné, že se zajímáte o druhé, ale jak Vám všude zdůrazňujeme, vše si stvořili ti, jež se to týká. Samozřejmě my jim můžeme pomoci hmotnou, humanitární pomocí. Stejně o veškerém dění ve světě, v realitě rozhoduje „kolektivní vědomí té které časoprostorové lokality“. Lidské nevědění a nevědomí způsobuje to, že kolektivní vědomí není v rovnováze, ani v celistvosti. Je silně narušené a pokud je v nerovnováze, která způsobuje lidem nesvobodu, utlačování, ponižování, chudobu a agresi, či násilí, znamená to jen jediné, pravá příčina toho všeho je, že: v této lokalitě je většina lidí, která toto kolektivní vědomí tvoří, ve stejné nerovnováze. Vždy platí, že celek tvoří součet vědomí všech jednotlivců, takže záchrana je možná nejen silou a agresí, ale i tím, že lidé změní sami sebe a dají se do rovnováhy a celistvosti, stanou se láskou, která se záhy stane jejich „kolektivním vědomím“ a jeho důsledkem se stane rovněž „láska“. Tímto způsobem se může zachránit jednotlivec i komunita.

    Vy se za trpící můžete modlit, to může každý, a je to velká pomoc, aniž si to uvědomujete, ale stejně pocit, který u těchto událostí máte je Váš a je osobní. Tento pocit pouze zrcadlí Vaši neznalost duchovních zákonitostí, kde si máte uvědomit svoji nerovnováhu, která Vám přináší do života stejné důsledky, pouze v malém osobním měřítku. Vadí Vám, že někteří mají moc a jiní málo? Proč nedáváte druhým více, vždyť i Vy můžete pomáhat a proč to neděláte? Vždycky máte možnost i příležitost pomoci. V prvním případě, že budete dávat ze svého nadbytku a v druhém případě, že se dáte do rovnováhy: Mám se rád a přijímám tu část sebe sama, která dává moc a dává málo. Zřejmě Vám vadí, že dáváte málo, chtěli byste dávat více, ale v takovém případě je nutné dát nejdříve sami sobě „více“, abyste skrze sebe, mohli dávat druhým, a to těm, kteří si Vaší přijaté lásky a darů budou „cenit a vážit“, ne těm, kteří Vás začnou vydírat, zneužívat nebo využívat a posléze si Vás zotročí. Neboť to je také důsledek nerovnováhy.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Michael a Jana  

 

Dnešní den 31. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, pořád dokola říkáte, jak nemáte dostatek peněz? Jste na peníze naštvaní a říkáte také: „peníze kazí charakter, peníze jsou špinavé, peníze přinášejí problémy atd.“? Peníze nekazí charakter, ten si kazíte sami svými negativními myšlenkami a slovy. Peníze nejsou špinavé, leda když bankovky ušpiníte. Ve smyslu jak to říkáte – jim připisujete pouze sami tyto vlastnosti. A peníze přinášejí „problémy“ proto, že si je sami tvoříte. A protože to dělají všichni, tak je to velmi velký a rozšířený jev nejen u jednotlivců, ale posléze u celých národů.

    Peníze jsou úplně obyčejnou energií a věcí, za níž směňujete a přijímáte to, co potřebujete. Vytvořili jste si okolo nich takové mýty, které předčí všechno ostatní, snad i lásku. Vyplývá to z nevědění a nevědomí toho kým jste – opět! Vy jste stvořitelé a tvoříte si sami sebe i své bytí a život svými slovy. To, co říkáte, se stává Vaší realitou a jaká je potom realita, když na jedné straně říkáte: „nemám peníze, nedrží se mě, nepřichází ke mně, nemůžu si je vydělat, vydělávám málo, jsem chudý“, tak úplně logicky Vám na druhou stranu přichází realita, kterou jste si svými slovy stvořili.

    I zde je rovnováha, je nutné vidět realitu takovou jaká je, ano, máte pocit, že nemáte, bohužel to tak většinou je, pokud někdo procitne k vědomí, uvědomí si, že má hodně, pouze to neviděl a neuměl hospodařit s tím, co měl. Jeho ego ho neustále nabádá, aby chtěl víc a víc, že má málo a posléze přijde na to, že spoustu věcí k životu ani nepotřebuje a že radost, kterou od nich očekával, je většinou krátkodobá a záhy pomine. To, co člověk potřebuje, si většinou zajistí a má a vědomí lidé si uvědomují, jak málo stačí k prostému, ale radostnému životu.

    Jste sami bohužel nevědomí a nevidíte, neuvědomujete si, co očekáváte, že očekáváte málo a tak Vám přichází „to málo“! Od očekávání se odvíjí Vaše slova a od slov hmotná skutečnost – realita. Za vším stojí Váš záměr, pokud není jasně vědomě daný, vše se odvíjí z podvědomí, kde máte zafixováno, že jste chudí, nemajetní, nemáte dost….Jak Vám neustále zdůrazňujeme vše je o Vašem způsobu tvoření, co si stvoříte, to máte. Ovšem neznamená to, že si něco budete nalhávat a říkat si jen: „Jsem bohatý“ a bohatství přijde. Ano, ono to přijde, jen když se vydáte na duchovní cestu a budete si očišťovat svoje podvědomí od všech blokád, které jste si tam stvořili v minulosti, abyste si vytvořili nový program bytí, kde se uvolníte a necháte se přirozeně vést intuicí tak, aby k Vám mohlo přijít i to „bohatství“, které je spojeno s moudrostí, přirozeností, duchovní silou a mocí, která se začne promítat i do vnějšího světa a zhmotňovat. K tomu Vám samozřejmě rádi dopomůžeme, jenom stačí nás na své cestě poprosit a jsme u Vás.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 30. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, jste sami proti všem? Máte takový pocit, že všechno a všichni se proti Vám spikli? Že tu stojíte sami a bojujete s větrnými mlýny a už nemáte sil dále bojovat, protože jste na to vyčerpali veškeré síly? Stále se Vám něco nedaří, peněz je málo, musíte si na své potřeby půjčovat veliké peníze a pak přichází strach, nejistota, pocit závazku, který je na dlouhou dobu. Máte za to, že pokud máte peníze, máte moc a jistotu. Vaše myšlení Vám říká, že peníze Vám dají klid a oporu, že jste v bezpečí. Ano, je to pravda, ale jak už víte, z jedné části. A protože každá mince má dvě strany, tak i ta druhá je důležitá:  „není to pravda“!

    Pokud se upínáte k materiálním statkům, k materiálním a povrchním jistotám, které Vám mají zajistit bezpečí a ochranu, tak to je jen část pravdy, která se týká vnějšího světa. Ale ten není jediný, ten druhý vnitřní svět, je mnohem důležitější, jak již ví všichni duchovní, kteří došli na vyšší stupeň vědomí. Pokud nejste v duchovní realitě, tak si svých hmotných statků a bohatství neumíte a nemůžete užívat, protože Vám to Vaše karma, myšlenky a energetické blokády nedovolí.

    Žijete v neustálém strachu, je jedno z čeho. V nerovnováze, kdy se otevírá ego a jeho království moci a síly,  které Vám přivodí tolik nejrůznějších negativní pocitů a emocí, že žijete ještě hůře, než kdyby jste byli chudí. Tam nemáte aspoň strach o peníze a materiální statky. Vaše ego Vám našeptává jak jste mocní a důležití, že se povyšujete a cítíte se být nadřazeni těm, kdo si podle Vás nezaslouží ani Vaši pozornost.

    Žít s takovým člověkem v partnerství je hotová sebevražda a ten, kdo to ustojí, tak jen právě kvůli těm penězům a materiálním statkům. Takový člověk si neváží sám sebe, nemá se rád a svoji sebeúctu vyměnil za pomíjivé bohatství. Jeho duše trpí a on si jenom nalhává, že je spokojený, protože má všechno to materiální bohatství. To ano, to má, ale lásku, opravdovou lásku, zřejmě nepocítí a neprožije právě na úkor této pasti kam spadl.

Přejeme Vám krásný, sluníčkový a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 29. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, jste sami se sebou spokojeni? Anebo Vám něco chybí? Pořád máte pocit, že nejste šťastní, že je ve Vás napětí, prázdno, úzkost? Nedokážete se uvolnit, stále Vám něco, anebo někdo vadí, překáží Vám, otravuje Vás? Prostě takto si rozhodně svůj život nepředstavujete?

    Ano, my víme, že je Vás hodně, kdo tyto pocity má a také víme, že si všechno děláte a tvoříte jen Vy sami. Stále dokola to tu sdělujeme všem, že jedině Vy jste tvůrci svých myšlenek, slov i činů, ale i toho jak se cítíte – tedy Vašich pocitů i emocí. Vždy záleží na úhlu Vašeho pohledu jak se na věci díváte. Pokud vidíte vždy jen negativní stranu, nevidíte tu druhou tu dobrou pozitivní, ničíte si systematicky svůj život, protože je to Váš úhel pohledu, Váš názor, Vaše vidění a přesvědčení, že: „Takto svět funguje“!

    Nejhorší je, že tato negativní přesvědčení má většina lidí a otravují tím život lidem okolo sebe. A když někdo vidí jiný, pozitivní pohled na věc, tak ho ještě zesměšní, či pošpiní, pomluví. Takoví lidé nejsou schopni vidět obě dvě stránky života a mají, bohužel, zafixovaný jen ten negativní. Pochopitelně, tak funguje CD mysli a její neustálé přehrávání stejných myšlenek, lží a návyků. Většinou to jsou kverulanti, kteří nedokáží pochopit, že i ten druhý je „člověk“ a je „jiný“, ne špatný, ale „jiný“ ve svých myšlenkách, názorech, ve své přirozenosti.

    Boží láska i andělská je bezpodmínečná a ta ví, proč ten člověk je takový, jaký je. Lidská láska je duální, tedy podmínečná i bezpodmínečná. V tomto světě může být člověk bezpodmínečně milován jedině sám sebou, což zatím dokáží jen duchovní Mistryně či Mistři, teprve následně je možné skrze sebe mít rádi i ty ostatní. Druhé milovat bezpodmínečně lze  jen těžko, jelikož žijeme v civilizaci zaměřené materiálně, kde lidé neznají zákonitosti přirozenosti ani duchovna. Je nutné, aby si každý hlídal svoje hranice a nedovolil druhým strhávat ho dolů a ničit mu jeho život, pokud jde po duchovní cestě. Což ovšem nevylučuje fakt, že „ti druzí“ jsou ve své podstatě také krásnými, Božími bytostmi, jenom zbloudili, usnuli a i ty je třeba mít rádi. Je třeba jim odpouštět, neubližovat, jen si je nepřipustit k tělu.   

    Teprve až všichni lidé dojdou na vyšší stupeň uvědomění, bude možné cítit bezpodmínečnou lásku i k druhým, kteří si ji k sobě přitáhnou svými energiemi, protože si ji stvoří. A k tomu Vám chceme pomoci, aby tu bylo stále více lidí vědoucích a uvědomělých si svého vědomí sama sebe. Jde o duchovně evoluční vývoj, který se začíná celosvětově objevovat, díky němuž pochopíte, že evoluce probíhá na duchovní úrovni, nikoli fyzické.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 28. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

Moji drazí, jste rádi doma v bezpečí Vašich domovů? Jste šťastní, když je doma všechno naprosto v pořádku, všechno klape, tak jak má? Vše je krásně uklizeno, vše je opraveno, vše je funkční, zkrátka naprosto dokonalé. Staráte se o každou maličkost, která se objeví a není v pořádku. Rozbije se pračka, voláte opraváře. Máte zašlou barvu na stěnách obýváku? Jdete vymalovat obývák. Potřebujete novou postel do ložnice, jdete koupit novou postel, anebo rovnou celou ložnici. Vydáváte velké peníze za svůj dům a jeho obsah, za správný a funkční chod celé domácnosti. Vydáváte velkou námahu, abyste udrželi celý chod domácnosti. A ruku na srdce, staráte se takto vzorně i o svoje tělo, duši i ducha?

    Vydáváte tolik peněz za to, aby Vaše tělo bylo zdravé? Dopřejete si odpočinku, aby tělo bylo v pohodě? Anebo aby Vaše duše byla spokojená a dostalo se jí duševní potravy, v podobě knih, přátelská setkání, pobyty v přírodě, atd.?  Anebo příjemných prožitků, aby se nasytil Váš duch? Není to tak, že sebe odbýváte a je Vám líto peněz za každou věc či prožitek, který by Vám udělal dobře, protože potřebujete peníze pro Vás dům, pro hmotné statky a další věci, které si s sebou do hrobu nevezmete? Je Vám líto dát peníze za duchovní statky, které Vás mnohonásobně obohatí a přinesou „opravdové bohatství“ a dáváte přednost „hmotným statkům“? Ty mají v životě také svůj účel, ovšem radost, štěstí a lásku, spokojenost a příjemné prožitky života Vám přinesou jen velmi málo a navíc jen povrchně, protože je uspokojené pouze Vaše ego, mysl?

    Pokud patříte k těm, kdo stále ulpívají na hmotných statcích a peníze vydáváte jen za ně tak nevidíte, že bez skutečné lásky k sobě samému a druhým, žijete  jen povrchní, šedivý, nudný a nic neříkající život. A Vy jste pak jen loutky, které materiální statky opečovávají, namísto aby opečovávali sami sebe a radovali se ze života prostřednictvím krásných, příjemných a jedinečných prožitků. Láskyplné prožitky obohacují hluboce Váš život, kvůli tomu jste se sem narodili a jsou Vaším pokladem v nebi, ty si odnášíte skutečně s sebou na druhou stranu

Přejeme Vám krásný, sluníčkový a andílkový den archanděl Uriel a Jana

Dnešní den 27. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, jsem rád, že si všímáte, jak se naše poselství někde i opakuje. Je to hlavně z toho důvodu, abyste si uvědomili, anebo jste přijali do podvědomí určité nejdůležitější poselství nového věku. Nový věk začal věkem vodnáře a zvyšuje se energie duchovních energií, tedy energií, které jsou po energiích duševních a tělesných (mysli). Posíláme Vám mnoho lidí, kteří Vám vysvětlují duchovní zákonitosti přirozenosti, neradi říkáme Boží, protože jste vůči tomu někteří alergičtí, abyste poznali, že nejde o žádné dogma, falešnou víru, ale o Váš nejobyčejnější život, respektive návod. Jde o návod jak žít, který Vám nikdo a nikde dříve neposkytl, obzvláště ve Vaší zemi.

    Považte, chodíte do škol, učíte se psát, číst, počítat, na všechno možné máte školy a přitom to nejdůležitější, co jste se měli učit – tj. „žít“, Vás naučili lidé, tedy rodiče, které to naučili zase jenom rodiče a tak bychom mohli pokračovat a nikdy nikdo ty rodiče nenaučil správně žít. Vezměte si, když chcete řidičák, musíte udělat složité zkoušky a získat řidičský průkaz. Kdo Vám dal životní průkaz – „živoťák“. Nikdo! Kamkoli jdete do výroby, do nějaké specifické práce, musíte mít odborné znalosti, zkoušky a praxi. Kdo Vás učil specificky žít a hleděl na to v praxi jak žijete? Ti, kdo to dneska dělají, jsou jen kverulanti, kteří Vás odsuzují, pomlouvají a vidí jen Vaše temné stránky, které jsou jejich zrcadlem a kteří šmahem odsoudí všechno, co se jejich egům nelíbí.

    Ano, byla tu jedna instituce, která Vás životu měla naučit, a dokonce dovést k Bohu, určitě už tušíte, že tím myslím „církev“, ovšem jak šel čas, sami vidíte, co se z ní stalo. Možná někomu pomohou fyzicky, možná někoho potěší v tísni, ale jedno je jisté, správně žít a do hloubky Vás dostat k sobě samému, už bohužel neumí. Tady to je jako v případě dětské hry na tichou poštu. Všichni Proroci přinesli krásné moudré učení, kterým chtěli spasit svět – nikoli tím, že budou zabiti, to bylo také způsobeno tichou poštou – ovšem jako v té hře tyto moudra pošeptali pár lidem do ucha, ti to předali dál a dál a až z toho vzniklo „to něco“, co dneska prezentují veškeré náboženské víry – viz Islám a jeho boje, viz. Ježíš přišel spasit svět, a podobné nesmysly a důsledky „tiché pošty“.

    Co tím chci říci, že to, co Vám přinášejí opravdoví duchovní Mistryně a Mistři, není církevní hodnota, nýbrž hodnota duchovní – životní. A to je rozdíl, velký rozdíl. Církev stále podléhá hierarchii a co řekne ten nahoře, musí opakovat všichni ti dole. V duchovnu je  Mistryně či Mistr, který se zodpovídá sám sobě a svému životu, prošel si vším, očistil si sám karmu, otevřel si veškeré duchovní energie a došel k nejvyšším hodnotám života – k lásce, k nadvědomí k probuzení. Zodpovídá jen sám sobě a ví, že cokoli udělá se mu vrátí mnohonásobně. Z toho důvodu vysílá lásku ve všech podobách, aby se mu vrátila zpět.

Přeji Vám krásný, sluníčkový a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

 

 

Dnešní den 26. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, jsme na Vás hrdi, že se snažíte jak se dá. Ano, hodně pracujete, abyste vydělali těžkou dřinou na splátky, na zaplacení daní, na zajištění rodiny, na všechny ty věci, které jsou dneska třeba k „přežití“, jak Vy říkáte. Musíte vydělat na auto, byt, dům, počítače, na všechno, co Vám dneska předhazují reklamy a módní trendy, které jsou samozřejmě nutné, aby z lidí vytáhly co nejvíce peněz. Všechno stojí peníze a na všechno se musí „těžce vydělávat“ a není čas na nic jiného. Pak je člověk unavený a nemůže si dovolit „mít čas sám na sebe“. „Vždyť to není tak důležité“, říkáte a dál se řítíte stresem a hektičností až Vás jednou postihne mrtvice, infarkt či jiná nemoc, aby Vás zastavila a přinesla Vám to jediné poselství: „Neměl jsi na mě čas do teďka, tak nyní budeš! Budeš muset přemýšlet o sobě a uvědomit si, co jsi se svým životem udělal.“ A pokud to někdo udělá a bude mít vůli žít a uzdravit se, tak mu přijde pomoc. Pokud tedy už opravdu není pozdě a dotyčný si sám nepřeje z tohoto života odejít. Až tak je unavený, protože si nenašel pro sebe čas. Čas pro odpočinek a sám pro sebe. To jsou ty tragické konce nezřízeného života, bez řádného životního stylu.

    Ano, peníze a materiální statky jsou třeba, jsou nutné, ale proč kvůli nim zanedbávat sebe, svoje nitro? Proč kvůli nim si přivodit ty hrozné nemoci, deprese? Proč kvůli nim trpět negativními emocemi, kterými se necháte ovládat? Proč toto všechno, když úplně všechno jde i LEHCE, bez stresu, bez hektičnosti, v pohodě, klidu a lásce? A můžete být stejně milionáři, jako s tím stresem. A ještě k tomu si ty hmotné statky více užijete, prožijete si svůj život v radosti se vším co k němu patří. Je to proto, protože jste si to sami vybrali, zvolili jste si strach a negativní emoce za kamarády a těm důvěřujete. Myslíte si, že všechno „musíte“ a navíc těžce a bez radosti. Omyl! Moji milí, kdybyste věděli, kdybyste si uvědomili plně, jak nádherný je život a v jak krásné době a zemi žijete, byli byste okamžitě osvícení. Vy si ovšem automaticky volíte problémy, starosti a nemohoucnost, bezmocnost, sami si kladete klády před nohy. A následně je sami musíte přelézat.

    Opakuji znovu: „Nic nemusíte, vše jde dělat s lehkostí a radostí, pokud si dáte do pořádku svoje myšlení, začnete odpouštět a přijímat věci takové, jaké jsou: s klidem, uvolněním, láskou a s radostí. Pokud začnete vidět tu krásnou rovnováhu, kdy je všechno dobré a skutečnost, že v každé situaci je ta dobrá strana i ta špatná a jste to jenom Vy, kdo si vybíráte, co si zvolíte. A pokud si volíte stále negativní stranu, ubližujete sami sobě. Potlačování té dobré stránky, anebo jedné ze dvou je aspekt, kterým si tvoříte strach, negativní emoce a následné problémy i starosti.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Michael a Jana   

 

 

 

Dnešní den 25. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela

Moji drazí, jste na dně a nevíte si rady se životem? Myslíte si, že Váš život nemá smysl? Že je všechno totálně špatně a nic se s tím nedá dělat? Opravdu si myslíte, že sebevražda, či odchod z tohoto světa je jediným řešením Vašeho problému? A s čím máte problém? S penězi? S materiálními statky? S lidmi? Největší Váš omyl je právě v odpovědi na tuto otázku. Největší Váš problém je totiž ve Vás! Nikdo a nic nemůže za Vaše problémy. Znovu a stále dokola budeme všichni andělé opakovat, že Vy jste Stvořitelé svého bytí a života a jak si ho stvoříte, tak si ho i prožijete. Ovšem Vaše nevíra a nevědomí jsou kolikrát tak hluboké, že nechcete nic slyšet, co Vás z Vašeho utrpení dostává. Vy jste si toto „utrpení“ stvořili a Vy ho totiž „máte rádi“.

    Ano, zní to hrozně, ale je to tak! Máte strach, ale přitom se ho držíte jako klíšťata. A ono se drží Vás a vysává Vás až do morku kostí. Jsou to jenom Vaše myšlenky, názory, lži, chybná víra, která Vás dostává na to Vaše dno, protože jste ji odevzdali svoji moc a sílu. Nic jiného. A jste to zase Vy, kdo tyto myšlenky, názory, lži a chybnou víru přijal, svobodně si je zvolil a nechce se jich pustit. Jste to Vy, kdo je tím infikován a sám si způsobuje tuto nemoc, která následně v nemoc přerůstá. Proto je na světě tolik infekčních nemocí a nemocí vůbec.

    Vaše ulpívání na všem je ten největší problém a neschopnost změnit své myšlení, změnit své názory a přijmout pravdu, která Vás pozvedne z onoho dna. Nevědomost, kdy věříte, že jste nicotní, neschopní, slabí, a nemáte žádnou moc změnit sebe a svůj život. Přitom Vy jste Bozi, Vy máte v sobě dvě nejvyšší síly Boha Stvořitele: sílu slova a uvědomování si svého vědomí a sílu moci svého snu. Vy jste Byli stvořeni k Obrazu Božímu a Vy jste součástí Boha Stvořitele. Nejste od něj odděleni a nikdy jste nebyli, Vy jste na to jenom zapomněli. A nyní je čas se uzdravit a rozvzpomenout se na skutečnost, že v sobě celou dobu máte duchovní sílu i moc cokoli zvládnout a změnit. My jsme tu pro Vás a chceme Vám pomoci, posíláme Vám lidi, kteří s námi spolupracují a kteří to s Vámi myslí dobře, buďte jim za to vděční a naslouchejte jim, než bude pozdě a Vaše nemoc Vám přeroste přes hlavu.

Přejeme Vám krásné sluníčkové a andílkové dny archanděl Rafael a Jana 

 

 

Dnešní den 24. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela

 Moji drazí, umíte se smát, umíte se bavit, zpíváte si, radujete se většinu svého života? A umíte to bez alkoholu, drog a podobných dopingových látek? Ano, svět je dneska ve stresu a Vy také. Většina lidí trpí depresemi, jsou nemocní a strádají, necítí se šťastní a když ano, tak si to jenom nalhávají, ve chvílích euforie, kdy se cítí dobře, protože se jim splnilo nějaké přání, či žijí bohatý život v činnosti, které milují.

    Pokud se nemáte doopravdy rádi a nevíte kdo jste, nemůžete se doopravdy radovat. Mnohdy i zpěváci, VIP umělci vypadají krásně, mají všechno a uvnitř svého nitra trpí a nikdo to nevidí, jen oni sami o tom ví, ale většinou to potlačují. Stydí se za to, mají strach, nevěří si a nedůvěřují lidem okolo a když ano, tak těm nesprávným.  Sami máte ve své paměti případy textaře písní Svobody a Ivety Bartošové. Oba velmi trpěli, protože se neměli rádi a nedokázali si odpustit a najít duchovní sílu a moc pozvednout svůj život do té míry, aby byl žit. Potlačovali své emoce a byli v takové nerovnováze, že pro ně bylo vysvobozením, jako pro mnohé další lidi, když odešli (zbaběle) z tohoto světa. Kdyby jen trochu věřili sami sobě, kdyby jen trochu věřili a poprosili včas o pomoc, byla jim poskytnuta, jako už tolika lidem v rozličných případech.

    Hledejte ve svém života krásu, radost, smějte se, tančete, bavte se. Život je hrou, kterou jste si sami zvolili, ovšem pak jste na to zapomněli, že hlavním režisérem jste tu Vy, stejně jako producentem, hercem i divákem. Hrajte tuto hru tak, aby ve Vašem repertoáru byly samé veselohry a nikoli dramata. Pište si své scénáře tak, aby smích byl součástí Vašeho života, abyste se radovali z každé maličkosti a nečekali: až přijde někdo, kdo Vás bude mít rád, až si koupíte dům, až si koupíte auto, až si najdete partnera, až půjdete do důchodu, až……..Takto žijete pouze budoucností a radost k Vám nemůže přijít, protože ji vidíte v budoucnosti, nikoli v přítomnosti. A veškerý život se odvíjí v přítomnosti tady a teď, pokud tomu tak není, máte smůlu, smutek a strach se stane Vašim průvodcem a partnerem.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Rafael a Jana

      

 

Dnešní den 23. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, přicházím k Vám, aniž o mně víte, vidím Vaše energie a v nich napsané všechny Vaše radosti, štěstí, ale i smutek a  trápení. Ano, žijeme ve světě duality a to je pro Vás bohužel velký problém, že si mnozí tento fakt neuvědomují. Neuvědomují si, že jsou ovládáni tím nejhorším nepřítelem a tím není nikdo jiný, než Vaše mysl. Jedy ve Vaši mysli, které jste přijali od druhých a uvěřili jim, tam zůstávají, díky paměti, kterou máte, a které se následně vynořují jako negativní pocity či emoce, ale i pozitivní radosti a chvilky štěstí.

    Vaše negativní přesvědčení, názory se vynořují v určitých situacích, jsou-li něčím připomenuty a Vy najednou pocítíte stejné emoce, jako tomu bylo v době, kdy vznikla příčina. Tedy onen negativní názor, tvořen konkrétními myšlenkami. Vše se odehrává v podvědomí, takže Vy vůbec netušíte, co se děje a proč se cítíte tak mizerně, nebo máte deprese. Dokonce v některých případech ani nevěříte, že by to mohlo tak být, když Vám to někdo následně poví. Je to důsledek příčiny, která byla něčím, anebo někým připomenuta a vše se přehrává stále dokola, dokud nenajdete a neodstraníte příčinu správným způsobem. Říkáme tomu energetická blokáda.

    Existuje spoustu technik jak se těchto blokád zbavit, ale jedno je univerzální a dokonale funguje: PŘIJETÍ A ODPUŠTĚNÍ! Ano, přijetí situace a uvědomění si duality, v níž žijeme, že i tato situace byla dobrá, ale Vy jste jí viděli jen z té jedné strany, z jednoho, negativního úhlu pohledu. Existují vždy dvě strany a nespočet úhlů pohledu, ale i ty jsou v obou pólech: v pozitivním i negativním. Neznamená to, že se Vám daná věc, daná situace nebo děj musí líbit, to nikoli, ale snažte se vidět i tu druhou stranu, ta která je tam dobrá. Jakmile se zaseknete a ve všem vidíte jen ty špatné úhly pohledu, tu negativní stranu mince, jste ztraceni, trpíte, onemocníte a není možné Vám pomoci. To čemu říkáte pozitivní myšlení, tedy znamená, že vidíte nejen věci pozitivně, ale i negativně, tak jak jsou. Vidíte, že existuje všechno a je to dobré tak, jak to je, v přítomném okamžiku tady a teď a v harmonii s Vámi i se vším okolo Vás.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Michael a Jana

   

 

Dnešní den 22. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, my andělé jsme tu, abychom Vás ochraňovali, abychom Vás vedli a ten, kdo je na archanděly i anděly napojen, ten jde opravdu duchovní cestou. Ovšem musím podotknout, že ne každý, kdo mě vnímá, vnímá doopravdy moji andělskou identitu. Jsou ve vesmíru různé entity, které se za mě vydávají a svádějí lidi z cesty. Je těžké je rozeznat, pokud člověk není na vysokém duchovním postu. Pokud jde někdo sám, neubrání se těmto negativním elementálům, či elementům, kteří nepřímo ubližují tím, že Vám ponoukají nesprávné informace, či Vás podporují ve Vaší zlobě a negativních emocích a svádějí tak z cesty.

    Stále Vás vyzýváme k nástupu na duchovní cestu, ale také Vám stále klademe na srdce, najděte si i vhodnou či vhodného a opravdu dobrou či dobrého Mistra, Mistryni. A to ty, které nám archandělům a andělům věří, které s námi spolupracují a mohou Vám pomoci, když nastane tato situace. I když něčemu nevěříte, neznamená to, že to neexistuje. Existuje všechno, co bylo stvořeno a popíráním se důsledků řádění těchto entit se bohužel nezbavíte. Stejně tak, co nechcete vidět, neuvidíte, ale to neznamená, že to neexistuje, Vy to jenom potlačujete.

    Nejhorší, co můžete pro sebe udělat je něco potlačovat či popírat, lhát si sami sobě a nevidět věci takové, jaké jsou. A pak Vás ti druzí snadno oklamou a uvedou na chybnou cestu, i když ne všechno, co hlásají je špatné. Ve všem je ta dobrá stránka i ta špatná, důležité je ji vidět a být se vědomi skutečné reality, nikoli svojí projekce do druhých, díky čemuž klamete jenom sami sebe. Věřte, že existujeme a jsme stále s Vámi, pomáháme Vám už od narození a v nejrůznějších podobách pomáháme všemu stvořenému. Ale Vy nás nevnímáte, pokud nevěříte a pokud jste uzavření ve svém nevědomí. Teprve až se otevřete a uvěříte, zažijete s námi velmi krásné chvíle každodenních „zázraků“, vnímání krásy v sobě i ve svém okolo, vnímání jedinečných ne-náhod, které Vám zpestřují život a vedou k radosti po cestě lásky v podobě porozumění, pochopení, tolerance, soucítění a odpuštění.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

 

Dnešní den 21. 8. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, jsme rádi, že jste s námi spokojení a že nám věříte, protože tak Vám můžeme co nejvíce pomoci. Víra je v životě velmi důležitá, ovšem ne každý ví, čemu má vůbec věřit, co to je vlastně víra, jak funguje víra a to ostatní. Víra, znamená věřit, v první řadě sami sobě. Ale čemu máte věřit? Určitě ne výmyslům Vaší mysli, věřit máte zákonitostem Vesmíru či duchovním a Božím. To už je trochu horší, tady jsou značné mezery a lidé neví, jaké vůbec jsou.

    Víra v negativním smyslu znamená falešně věřit něčemu, co postrádá smysl a není vůbec funkční. Je to dogma. Například, někdo je nemocný a věří, že když bude věřit, že se uzdraví, tak se uzdraví. To je na jedné straně v pořádku věřit, na druhé straně na základě této víry, k Vám začnou chodit informace a pokyny, co máte udělat, jak to máte udělat, kam máte jít, a podobně, protože Vy jste stvořitelé a jedině Vy zodpovídáte za svůj život, Vy ho máte ve svých rukou, i když nevědomě. Ovšem také Vy to všechno odmítnete s tím, že se uzdravíte, na základě své víry. To je absurdní a směšné, protože takto to nefunguje.

    Je to stejné jako v tom velmi známém vtipu:  Přižene se přílivová vlna a začne se rozlévat řeka, voda se začíná zvedat a začnou záchranářské práce na povodních. Všichni záchranáři, hasiči a dobrovolníci evakuují lidi z jejich domů a bytů a odváží je do bezpečí. Jedni přijedou k domu, kde bydlí velmi zbožný člověk. Volají na něho, ať nastoupí k nim do člunu, že ho jdou zachránit. A on jim odpoví: „Já jsem věřící člověk, denně se modlím k Bohu a tak jsem ho poprosil, ať mě zachrání. A věřím, že mě zachrání.“ Tak k nim nenastoupil a zůstal doma. Za nějakou dobu tudy plave další člun a hasiči na toho člověka zase volají, ať nastoupí do jejich člunu, že ho odvezou. Jeho odpověď je stejná. Opět je neposlechl. A voda stoupá a stoupá a už je i v patře a ten člověk musel vylézt až na střechu. Tu kolem letí vrtulník a další záchranář mu hází lano, ať se přiváže, že ho zachrání, ale on si stále stojí na svém. A tak se utopí. Když přijde do nebe, tak se rozzlobí na Boha a říká mu, k čemu je víra k Tobě Bože, když jsi mi nepomohl??? A Bůh mu odpoví, ty hloupý člověče, copak jsem ti neposlal tři záchranáře, aby tě zachránili? Ani jednomu jsi nevěřil, že by tě mohl zachránit, kdopak jsi myslel, že jsem? Já jsem v každém člověku, který k tobě přišel, aby tě zachránil. A ty jsi tak hloupý, že ani nevíš, že jsem i ve tvém nitru, kam má směřovat tvoje víra, nikoli k hloupostem, kterým věříš.

    A tak je tomu i u Vás, pokud požádáte Boha o pomoc, pomůže Vám, ale jeho pomoc přijde v podobě Vašeho přítele, partnera, lékaře, duchovního, Vašich dětí, prostě toho, kdo jen může a má schopnosti a možnosti pomoci, tak Vám pomůže, nečekejte nesmyslné zázraky, ale každodenní, všední, ale účinné. Zázrak je v tom, jak Vám to přijde a v jakém pořadí, pomocí koho a jak. A na Vás je, jestli tyto zázraky vidíte a přijímáte, anebo odmítáte a tím už odmítáte Boží pomoc, jako ten věřící člověk při povodních.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

 

Dnešní den 20. 8. Vám přináším telepatické poselství od anděla Uriela

Moji drazí, jsme přesvědčeni, že jste natolik inteligentní a natolik unavení tím vším, co se v dnešní době tváří jako „dobré“, že konečně pochopíte, že to všechno není pro Vás prospěšné, funkční a dobré. Jde o to, abyste pochopili, že jste přijaly určité „návyky“, které jste přijali někdy už v dětství či na cestě až k dnešním dnům, které prostě používáte automaticky, aniž byste se zamýšleli nad tím, zda-li jsou pro Vás v každém případě a každé situaci funkční. Přijali jste jen jednu stranu, prostě tak, že ho použijete pokaždé při stejné situaci a neuvědomujete si, že jste v nerovnováze. Nedovolíte si použít jiný model reakce, jste věrní svým návykům. Tím vznikají stále stejné problémy, pořád dokola a Vy se pak ptáte: „Proč?“

    A víte proč? Protože jste svůj život odevzdali automatickému systému řízení Vaší mysli a ta myslí pořád stejně – logicky. Tak jak byla naučena, tak jak Vás naučili druzí, tak jak jste to přijali Vy za správné. Ale Vy nejste roboti, ani stroje, které mají fungovat automaticky stále stejně. Vy jste živí tvorové, inteligentní a duchovní bytosti, které jsou vším i ničím. Ovšem Vy jste se rozhodli, že budete myslí a tělem. A co si vybere mysl a tělo – to je pro Vás směrodatné.  

    Všechno je to Vaše vlastní svobodná volba, uvědomte si to do hloubky svého nitra. Pokud tedy chcete něco změnit, je nutné tuto starou volbu opravit a to tak, že přijmete vše v rovnováze, že přijmete všechno jako celek. A vůbec se Vám to nemusí líbit, jde o to, že vše je jednou dobré a jednou špatné, nejde tedy o to, že jedno je dobré a jedno špatné. Příklad: strach je v určité situaci tady a teď dobrý a v druhé situaci tady a teď špatný. Co převažuje, to ubližuje, ať je to: strach je dobrý, anebo strach je špatný. Je nutné přijmout obojí: strach je dobrý i špatný – v rovnováze. Rovnováha nastane, když přijmete obojí,  a automaticky se projeví ve Vašem životě přirozeně. Rovnovážností si totiž otevíráte opravdu svoji intuici a začnete ji přirozeně vnímat a necháte se jí vést.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den anděl Uriel a Jana

 

Dnešní den 19. 8. Vám přináším telepatické poselství od anděla Uriela

Moji drazí, jste přesvědčeni, že zlo, sobectví a arogance je dobré? Že patří do Vašeho života, protože dneska musí mít každý ostré lokty, aby vůbec přežil? Říkáte, že ten, kdo má rád a je slušný daleko nedojde, že ho ti druzí převálcují? Ano, máte pravdu, ale jen poloviční, i zde je nutná rovnováha a pokud jste odstranili druhou polaritu těchto aspektů, jste člověk, kterého určitě nemá rádo moc lidí a spíše se mu vyhýbají. Nemáte rádi sami sebe a nemáte rádi druhé. Ale způsobuje to Váš vnitřní strach, který způsobuje blok z minulosti, kdy Vám bylo hluboce ublíženo a Vy jste se rozhodli bránit se dříve, než se to bude opakovat.

    Uvědomte si to, že Vám nikdo nechce ublížit, ten kdo si ubližuje jste Vy sami, protože jste se uzavřeli v betonové pevnosti, kterou jste vybudovali okolo sebe. A Váš vnitřní strach z nebezpečí a ublížení Vám nedovolí se otevřít a mít se rád, prožívat svůj život v míru, spokojenosti a radosti. A protože potlačujete bezpečí a radost, přitahujete si to, co očekáváte, tedy opak. Přijměte rovnováhu obou polarit, přijměte, že se máte rádi i v bezpečí i v nebezpečí; i zlí i dobří; i arogantní i mírumilovní; i dokonalí i nedokonalí; atd.

    Ano, žijete ve velmi tvrdé době, která je nekompromisní ke slabosti jedinců a vyžaduje perfektní práci a musíte tvrdě dřít, abyste si vydělali na živobytí a byli spokojeni. Ale tuto dobu jste si stvořili „Vy sami jako celek“. Veškeré myšlení a duchovní úroveň jedinců se projeví i v celku. Jednotlivci tvoří celek a celek následně ovlivňuje jednotlivce, to si zapamatujte. Je to karmický koloběh. Proto je nutné, aby co nejvíce jedinců pochopilo, že každý sám je stvořitel sebe sama, svého bytí i života a následně i stvořitel celku a všeho co v něm prožívá.

Přejeme krásný sluníčkový a andílkový den anděl Uriel a Jana

 

Dnešní den 18. 8. Vám přináším telepatické poselství od anděla Uriela

Moji drazí, jste spokojeni sami se sebou? Nebo Vám neustále něco vadí na sobě, anebo občas, někdy? Nespokojenost sama se sebou přináší strach. Je to strach, kterého si je málokdo vědom a ve většině případu o něm vůbec neví, je podprahový, podvědomý. Tento strach může být v těchto podobách: „mám strach jestli se budu líbit, mám strach jestli to zvládnu, mám strach jestli budu vyhovovat požadavkům druhých, mám strach z chyb, omylů, nedokonalosti, anebo přílišné dokonalosti, mám strach abych nevyčnívala, abych zapadla do kolektivu, abych se nevyčleňovala, atd.“

    V návaznosti na tento strach se vytvářejí další blokády: starostí a vytváření problémů ve svém nitru. Na základě těchto strachů si sami tvoříte svoje problémy. Ony k Vám nepřicházejí jen tak, Vy se je tímto sami osobně tvoříte. Následně se Vám objevují ve Vaší auře, jako stav bytí a ostatní na ně reagují a chovají se k Vám podle nich. Přitahujete si následně to, co jste si stvořili. A následně ve většině případů obviňujete druhé, že oni mohou za Vaše problémy. Toto je známka duchovní nezralosti. I když i tady je rovnováha: druzí za Vaše problémy mohou i nemohou. V jádru bychom řekli, že mohou, ale oni Vám plní jen Vaše podvědomá přání. Oni jsou jen sami sebou a ve svojí přirozenosti, která koresponduje s Vaší přirozeností.

    A chcete-li se zbavit svých starostí a problémů, je dobré ne změnit svoji přirozenost, protože to nelze, tu máte pevně danou v DNA, nýbrž změnit svoje myšlení a dostat pod kontrolu svoji mysl, protože tam ta přirozenost není, ta je ve Vaší duši. To, co máte udělat je dávat do rovnováhy svoje myšlenky, slova a činy, abyste mohli změnit i svoje prožitky. Otevřít se svojí duši a následně duchu, abyste se poznali ve své celistvosti, nádheře, jedinečnosti, která je naprosto originální a jedinečná.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den anděl Uriel a Jana

 

Dnešní den 17. 8. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, víte jak poznáte, že se máte rádi? A víte jak poznáte, že se nemáte rádi? To je jednoduché, uvolněte se a zamyslete se, jste po celý den spokojeni sami se sebou? Cítíte se pohodlně, uvolněně, spokojeně, nic Vám nevadí, co se týká Vaší osoby? Máte radost a těšíte se z každého okamžiku tady a teď? Takže, pokud je vaše odpověď ano, tak Vám gratuluji, máte se rádi. Anebo si úspěšně lžete, že tomu tak je, ale to už je na Vás a Vašem bytí, zda-li si chcete něco nalhávat, anebo chcete jít za pravdou. Pokud odpověď zní ne, nemáte se rádi. Ale nezoufejte, je možné provést změnu a naučit se „mít se rád“.

     Největší nepřítel života „ego a mysl“ je vždy připraven, aby Vás nejen oklamalo, abyste si mysleli, že se máte rádi ve své celistvosti, protože každý, byť sebemenší díl, zaměňuje za celek. Toleranci zaměňuje za lhostejnost a lásku a soucit za falešnou lítost. Pokud někoho litujete, v podstatě jako byste mu říkali, že je nemožný chudák, že nic nezvládne, nedokáže a je slaboch, který se z toho nedokáže dostat sám. Lítost v pozitivní polaritě je emocí, v níž je láska a soucit, ta připouští chvilkové oslabení, emoce, které se objeví, ale Vy víte, že ten druhý, ač je na tom momentálně tak, jak je, je tak silný, že se z toho brzy dostane, sám nebo s pomocí, ale není třeba se o něj bát. Jen potřebuje momentálně Vaši podporu a účast, energii, která mu pomůže, aby se zvedl a šel dál, či zvládl nepříjemnou situaci, která se zrovna stala.

    Pokud již ego a mysl již není Vaším „pánem“, nýbrž sluhou, potom už víte, že mít se rád není euforický, ani emotivní stav, dokonce ani pocitový, je to jenom ticho, krásné ticho v prázdnotě a v pusté temnotě. Ovšem to ticho tam není zase pořád, protože žijete a prožíváte neskutečně mnoho situací a dějů každý den, které zpracováváte, to je v pořádku. To ticho je za myslí, kde je Váš skutečný „pán“ Vaše nejvyšší „Já“ Váš harmonický celek, který je v jednotě se vším. Je to božský stav bytí, kdy jste v harmonii těla, mysli, duše a ducha. Kdy všechny tyto části Vaší osobitosti spolupracují a jsou jedno – to je jednota Boží, v Obraze Božím a Jeho podobě.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

 

Dnešní den 16. 8. Vám přináším telepatické poselství od anděla Uriela

Moji drazí, jste ve svém životě šťastní, anebo nešťastní? Ruku na srdce, pokud je odpověď ano, je to pravda, nebo si to chcete jenom tak nalhávat a obelstít tím jenom sami sebe? Spoustu lidí, které vidíme a vnímáme si namlouvá, jak jsou šťastní a spokojení, ale věřte mi tyto pocity vypadají úplně jinak. Tím, že je neznáte, tak pouze vydáváte za štěstí a spokojenost krátkodobé pocity příjemných prožitků, které Vám sice zpestřují život, ale to je vše.

    Opravdová radost ze života vypadá úplně jinak. Osvícení lidé by Vám mohli vyprávět své, pokud by to šlo vyjádřit slovy, což nejde. Radost na nejhlubší úroveň je Láska jako energie, která Vámi protéká a přináší stav bytí a nebytí a Vy víte kdo jste a nejste a život Vámi plyne sám, bez přičinění Vaší mysli.

    Prvním krokem k tomuto stavu je očištění energií a oproštění se od mysli. Rovnováha mezi myslí a intuicí. Dalším krokem je nic si nenalhávat, být absolutně v pravdě o svých pocitech, citech a emocích. Umět je přesně pojmenovat a prožívat. Jste příliš naučeni si lhát a upravovat pravdu, což Vám brání být v realitě. Nejste v souladu se svými pocity a emocemi a vyzvednete spíše naučenou myšlenku než opravdový pocit, který právě prožíváte. V tom tkví tajemství celého úspěchu. Proto je nutné si očistit energie a dát se do rovnováhy, abyste pochopili, že jste vším a dovolili si prožívat vše tak, jak se to prožívat má: přirozeně a jak k Vám pocity a emoce přichází. Jinak pouze přehráváte svoje staré myšlenkové programy.

    Intuici máte všichni, je to první pocit, který přichází bezprostředně po ději, akci či situaci. Vy ji přehlédnete, protože nezapadá do Vašeho myšlenkového programu, ten je již naprogramován a je třeba ho přehrát – nemůže proběhnout změna. Není možné se takto změnit. Mysl Vám to nedovolí, zastaví Vás, odvede od jakékoli snahy. Změna je možná jen pomocí meditace a meditačních technik a za pomocí Mistryň a Mistrů. Jelikož mysl a ego jsou mistři manipulace a jak s Vámi manipulují od narození všichni okolo, tak to děláte i Vy sami se sebou. Vymanit se z toho, je těžké a sami to nedokážete. Jen v minimálně případech, a to ještě tehdy, když někdo přijme naše andělské vedení.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den anděl Uriel a Jana

 

Dnešní den 15. 8. Vám přináším telepatické poselství od anděla Uriela

Moji drazí, víte jak se říká lidem, kteří všechno jen kritizují, odsuzují, nesnášejí, nenávidí a v podstatě nesnášejí celý svůj život? Nerudové, morousové, podivíni atd.. Patříte mezi ně? Anebo jste ti, kterým znepříjemňují život. Jsou to lidé, kteří se nemají ani za mák rádi. Nemají v sobě vůbec žádnou lásku, cítí se ublížení, nedoceněni, odsouzení k věčnému zatracení, nikdo jim nerozumí, všichni jsou proti nim…atd.

    Tito lidé se zcela svobodně rozhodli, že se odvrátí od svého božského jádra, svého já, nechápou zákonitosti života, nedokáží odpustit a nedokáží přijmout svoji zodpovědnost za svůj vlastní život. Nechápou, že si život tvoří úplně sami a obviňují všechny okolo sebe, že mohou za jejich utrpení, nemoci, nespokojený život. Hrají dramata, jak ukrást druhým energie, protože sami svoje nemají, nejsou napojeni na svůj energetický zdroj. Jejich nesmyslné obviňování druhých každého pak odradí od toho, aby jim pomáhali a v jejich blízkosti raději nechtějí být.

   Jsou ti, kteří se neustále snaží těmto lidem vyhovět, pomoci jim, ale vězte, že je to pomoc, která bude nedoceněná a nevděčná. Takový člověk Vám nikdy nebude vděčný, a když bude, tak jen krátce, nepomáhejte za cenu toho, že zapřete sami sebe a necháte s sebou nesmyslně manipulovat. Nemluvím zde o pečovatelské pomoci, ta je nutná, mluvím zde o duchovní pomoci, což představuje přimět druhého, aby změnil své myšlení na pozitivní a začal se mít rád a starat o svoje vlastní tělo, mysl duši a ducha.

    Takový člověk, pokud nechce pomoc, tak to nechce. Respektujte tedy skutečnost, že prostě bude stále stejný, se stejnými názory, stejnými zvyklostmi, stejnými emocemi a přijměte to. Neznamená to ovšem, že si musíte nechat od takového člověka ubližovat, to vůbec ne. On Vás stahuje dolů a nenechá Vás, aby jste se dostali výše na své duchovní cestě, není potom na místě s ním setrvávat, anebo setrvávat v práci, kde není možné být v klidu, jen kvůli někomu, kdo Vám znepříjemní celý den. Hledejte si pak jinou práci, jiného přítele, odejděte. Hledejte svůj klid a svoje pohodlí, radost, jste tu na této planetě a v tomto těle, abyste se radovali, ne abyste trpěli. To po Vás nikdo opravdu nechce.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

  

 

Dnešní den 14. 8. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, zamysleli jste se někdy, jak je důležitá pro Váš život symbolika? Někteří věří na horoskopy, numerologické rozbory, karty a další věštecké techniky, ale někteří bohužel ne. Je pravda, že ne vždy jsou tyto techniky přesné, ale v jádru jsou vždy pravdivé. Záleží vždy na Vás a Vašem vývoji, na stupni tohoto vývoje. Na tom zda-li jste přirozeně, anebo se nalézáte, na duchovní cestě sebepoznání, či vyznáváte nějakou víru.

    Zda-li jsou tyto techniky pravdivé, přesné, nebo ne, záleží na tom, do jaké míry si Vy sami tvoříte svůj život a máte se rádi, očišťujete se, odpouštíte sobě i druhým. Symbolika je zakódovaná ve všech věšteckých technikách a je odrazem Vašeho podvědomí a nadvědomí. Každá Vám ukazuje cestu, pravdu a realitu a někdy dokonce jako proroctví budoucnosti. Jen pokud si to dokážete správně vysvětlit. Symboliku používají všichni duchovní a na jejím základě Vás budou vést.

    Tato symbolika, a tím myslím i symbolika dějů okolo Vás, úkazů, prostě funguje, jen ten, kdo si toho není vědom ji nepřijímá. Jako příklad uvedu pár symbolických skutečností: třeba okolo Vás proletí motýl, když se rozhodujete, že ve svém životě chcete udělat změnu. Motýl představuje přirozenou změnu. Udělejte ji. Anebo uvidíte mrtvého ptáka – to znamená, jste nesvobodní ve svém nitru. Potkáte nějaké lidi, kteří se zrovna baví na téma, které zrovna prožíváte a Vy se dozvíte jiný úhel pohledu na tuto záležitost, která Vám pomůže se rozhodnout. A je toho ještě hodně.

    Všechno v přírodě je Bůh, Bůh je vším a je se vším spojen, protože je uvnitř všeho stvořeného. Všichni jsme jen jedno – Duch Boží, který je všude v podobě Boží moci tmy, prázdnoty a Nicoty, která je úplně všude, aniž jsme si toho vědomi. Bůh je stále s Vámi, je nejhlubší strukturou atomu, anebo jinak, Vaší buněčnou pamětí. Skrze ní se projevuje, ona Vám přitahuje pomocí Vašich životních energií do Vašeho života vše, co potřebujete vědět. Stačí jen sledovat symboliku. A ona tu je, vždycky tu je, jen ji vidí velmi málo lidí a umí jí používat ve svůj vlastní prospěch.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

 

Dnešní den 13. 8. Vám přináším telepatické poselství od anděla Uriela

Moji drazí, jste sami? Nebo máte partnera? Anebo žijete ještě s někým, kdo Vám dělá společnost? Máte někdy pocit, Vy co jste sami, že byste chtěli společnost někoho druhého? A máte někdy pocit, Vy, kdo nejste sami, že byste chtěli být sami? Vidíte to? Všímáte si, ten kdo je sám, nechce být sám a ten, kdo není sám, chce být sám. A proč? I tady je rovnováha a je to pocit, který je naprosto v pořádku, jenom je třeba mu porozumět a dát se do rovnováhy a přijmout fakt, že je nutné být sám i být s někým tak, jak Vám to vyhovuje. Nemusíte být stále sami a neustále se trápit, ale nemusíte být ani pořád s někým, aniž byste od něj odešli.

    Nejlepší vztahy a přátelství je to, když je každý sám a navštěvují se tak, jak jim to oběma vyhovuje. Už se to stává i v naší společnosti realitou, že i rodiny jsou zvlášť i když nejsou rodiče rozvedeny. Je to ideální řešení, každý má své, stará se o to svoje, navzájem si pomáhají a nelezou si na nervy, když jsou pohromadě, jsou si vzácní, když jsou zvlášť a vidí se jednou za čas. Ve Vaší společnosti je to zatím ideální řešení, neboť Vaše ego ještě stále má nad Vámi nadvládu a jen málo jedinců se dokáže otevřít a žít podle duševních a duchovních zásad, či zákonitostí, tj. bez ega, ale přirozeně, intuitivně i logicky, v materiálním i duchovním světě. Ale i tam se preferuje spíše samota před společností.

    Komunity jsou druhou stranou, která vyhovuje duchovním lidem, kteří si ještě řeší svoji karmu, potřebují druhé s nalezení sebe sama, potřebují pomoci a okolnosti a sociální situace jim nedovolí být sám a starat se o sebe a své statky podle svého rozhodnutí a víry. V určitých situacích, za účelem uzdravení, pochopení svých nejnižších energií a naučení se meditacím jsou v našich podmínkách dobré. Ovšem jakmile jde duchovní aspirant k vyšším stavům vědomí, je dobré být v každodenním životě, tak jak je aspirant zvyklý, tam kde je doma, neboť tam dostává nejvíce informací a nejvíce zkušeností, které ho vedou k poznání a sebepoznání. Nikoli v uzavřeném světě duchovní komunity. Každý si vybere intuitivně dle svého, každopádně ten, kdo jde správně duchovní cestou, se dostane do situace, kdy začne vyhledávat samotu a to je známka, že jde skutečně hluboko do svého nitra.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den anděl Uriel a Jana

 

Dnešní den 12. 8. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, přemýšlejte chvilku nad tím, kolik lidí okolo sebe máte, kteří se chovají a jsou jako Vy. Většinou říkáte, že chcete, aby druhý měl stejné koníčky, aby si mohl s Vámi povídat o Vašich věcech, které jsou mu známé, protože jsou to i jeho věcmi, záležitostmi, koníčky. Chcete, aby se Vám ten druhý podobal, aby byl co možná nejlépe jako Vy. Podívali jste se? A přišli jste na to, jak to je? Nikdo, opakuji nikdo není stejný jako Vy. Každý člověk je originální, jedinečný, něčím zvláštní, neexistují dva stejní jedinci, jako neexistují dva stejné otisky prstů.

    Bohužel, málokdo si to uvědomuje a protože hledá třeba partnera a nemůže ho najít, tak si někoho najde a začne ho měnit k obrazu svému. Manipuluje s ním, otesává ho, obrušuje, ve jménu lásky chce provést změnu, která by vyhovovala jemu, ovšem bez toho, aniž by věděl, zda-li tato změna vyhovuje té druhé straně. Každý má svoje vlastní očekávání a ta se snaží realizovat, bohužel, většinou na těch druhých, nikoli na sobě. Chyby vidíte na těch druhých, bohužel, nikoli na sobě. A když někdo tato očekávání nesplňuje a nechce se měnit, tak jste zklamaní, naštvaní, smutní, v depresi.

    Nakonec ani nevíte a nevidíte, že to, co se Vám nelíbí na druhém je Váš vlastní problém, který odmítáte řešit stejně jako on. Nechcete si přiznat, že Vaše negativní emoce zklamání pramení jen z Vašeho očekávání, jsou to Vaše vlastní, Vámi vytvořené pocity, které jste si sami dobrovolně vybrali, dle zákona o svobodné vůli jedince. Nikdo za ně nemůže, takže nemůžete nikoho druhého vinit, jen sebe. Co si stvoříte – to máte. Vy jste „stvořitelé“ a „očekáváním“ si tvoříte jen problémy a starosti. Máte všechny a všechno přijímat takové, jaké to je, ať se Vám to líbí, či nelíbí: prostě takové to je! A podle reality si dál tvořte své bytí a život. Nikoli dle očekávání, vytvořené z domněnek, výmyslů Vaší mysli a jejich nesmyslů.

    Přestaňte měnit druhé k obrazu svému a začněte tvořit sami sebe k Obrazu Božímu a Jeho podoby – který je Vaším Obrazem Božím a Vaší podobou: Otce: Boha Stvořitele jako Vaši tvořivou sílu světla (energie slova a jeho vědomí) a moci tmy (moc Vašeho snění, představ), syna: jako Vaší tělesnou schránku, včetně mysli a Ducha Božího: Váš i Jeho prožitek obojího bytí i nebytí.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

 

Dnešní den 11. 8. Vám přináším telepatické poselství od anděla Uriela

Moji drazí, máte rádi svůj klid, pohodu a uvolnění. Nesnášíte rachot, různé nepříjemné zvuky, obtěžující Vás a Vaše okolí, nepříjemné sousedy, vůbec lidi okolo Vás? Nesnášíte spoustu rušivých elementů, které se okolo Vás vyskytují? Moji milí, je to tím, že sami nemáte mír a klid ve svém nitru. Uvnitř Vás probíhá lítý boj, kdy se nenávidíte, jste svým vlastním nepřítelem. Nepřáteli tudíž nejsou ti druzí, ale Vy sami sobě, ti druzí jsou tu jen proto, protože jste si je na základě svých vlastních energií přitáhli a zrcadlí Vám Vaše vnitřní nepřátelství.

    Uklidnit lítý boj uvnitř Vás je základní předpoklad úspěšnosti. Nemáte trestat ty druhé, vinit je a uklidňovat, máte to dělat sami se sebou. Tento vnitřní boj Vás brzdí ve Vašem výboji, nedovolí Vám žít v klidu, míru a pohodě, nedovolí Vám žít vůbec. Přežíváte a neuvědomujete si, že je to všechno pouze ve Vaší mysli. Je to přijaté standardní myšlení Vaší osobnosti, která se takto vyvinula od narození, díky určitým podmínkám k růstu, za přispění osob, které formovali vaší pocitovou a emocionální stránku života. Žijete v klamu a iluzích v nevědomí, které si na Vás vybírá svoji daň: ubližujete sami sobě a skrze sebe i druhým a naopak, pokud ubližujete druhým, obratem se Vám to vrací a je ublíženo i Vám.

    Řešením je láska k sobě samému, uvědomění si, že Vás nikdo neohrožuje, že jste v bezpečí a svůj život si tvoříte jen Vy sami. Také „vděčnost“, za všechno, co Vám bylo dáno a také uvědomění, že nikdy není tak zle, aby nebylo hůře. Představte si, že by byla válka, jak by to vypadalo? Teprve potom by byla opravdová pohroma! Teprve potom by bylo namístě bojovat s nepřítelem. Teprve potom byste byli skutečně ohrožení a v nebezpečí. Nyní ovšem nejste. Ve Vaší zemi je klid a příměří, mír. Proč si vytváříte v sobě neklid a válku? Proč ji tak prožíváte po celý svůj život a to s každým, kdo se Vám nelíbí? Kdo se Vám nezavděčí a neodpovídá Vašemu očekávání? Takovéto myšlení a jednání pak skutečně vytváří kolektivní nevědomí, který válku tvoří. Mnoho lidí s těmito vlastnostmi ji stvoří, nejsou to jenom politici, druhá strana, ale i Vy, nespokojenci, kteří si neumíte najít klid a mír sami v sobě.

    Dejte si za cíl najít v sobě přátelství, lásku, porozumění, pochopení, toleranci, soucítění a odpuštění. Život se Vám rozzáří a promění ve skutečný ráj na zemi. Ale nejdříve si uvědomte, že nikdo nemůže za Vaše problémy, jenom Vy sami. Neviňte druhé, změňte sebe a své názory na sebe sama a na druhé, hledejte pravdu. My jsme vždy s Vámi a pomáháme Vám, stačí nás zavolat, poprosit.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den anděl Uriel

 

 

 

Dnešní den 10. 8. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, opět jsem tu, abych Vám předala svoje poselství. Jsme potěšeni, že sdílíte naše poselství, protože jsou velmi důležitá pro osobní rozvoj každého jedince. Každý by si přál mít krásný vztah, mít spokojený život. Jenom neví, jakým způsobem těchto priorit docílit. A dokonce ani neví, že neví. Duchovní, anebo ze začátku duševní cesta sebepoznání je o tom, aby člověk „věděl“ vše o sobě. Aby poznal sám sebe, ale opět, většina z Vás ani neví, co má vědět a co poznat a okamžitě si vytváří domněnky, že ví, jaký je. Neví, to mi věřte.

    Na duševní cestě se učíte novým názvům, novým skutečnostem ohledně bytí a života. Učíte se co je „bytí“ a co je „život“ a co je „Bůh“ a učíte se rovnováze mezi materiální a duchovní stránkou života. Protože tyto dvě strany patří k sobě jako všechno v našem dualistním světě. Materiální stránka je hmotná, povrchní – na nejnižších energetický úrovních a duševní je stránka Vaší dědičné rodové linie (DNA) – střední energetické úrovně a duchovní stránka je stránka Boží jednoty, poznání že Vy jste Bozi, jen jste na to zapomněli a Váš duch si obléká svůj kabát hmoty a dědičnosti, aby poznal sám sebe a prožil si vše s Vámi.

    Je to reinkarnovatelná složka života, která se uzavírá a otevírá tak, jak si to Vy přejete, aby si prožila tu krásu života v nevědomosti, ale i posléze v nadvědomí, tedy z Božího úhlu pohledu, z uvědomělého stavu bytí. Je to složka, která je vším, je celkem v naprosté jednotě, je s Vámi stále, jenom na tuto realitu zapomínáte. Proto duchovní cesta je o rozvzpomínání si na skutečnost: kdo jste a kdo nejste a prožívání si posléze této krásné reality. V tomto stavu bytí „víte, že víte a víte, že nevíte, kdo jste“. Celá cesta je o „sebepoznání“, o tom, že na konci své cesty naleznete sami sebe a zjistíte, že Vy a Bůh jste jedno a totéž. Naleznete Boha sami v sobě. A k tomu vnitřní mír, ticho, lásku, pokoru a soucit v realitě univerzální pravdy.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

   

   

 

Dnešní den 9. 8. Vám přináším telepatické poselství od anděla Uriela

Moji drazí, včera bylo pozdě k probuzení všech anebo aspoň poloviny lidstva. Jste pozadu, co se týká otevření se lásce, soucitu, pravdě a realitě. Jedině tak se totiž změní kolektivní vědomí lidstva a může Vám pomoci i s tím, co se děje okolo Vás. Ukrajina versus Rusko, Amerika a její zahraniční politika. A představte si, že toto ovlivňuje každý z Vás svoji trochou do „mlýna“. Každá myšlenka vibruje okolo každého z Vás a všechny dohromady se sčítají a vzniká kolektivní vědomí – tedy spíše ne-vědomí. Jelikož si nejste vědomi sami sebe, nejste si vědomi vůbec ničeho, co se týká samotného jsoucna, bytí a života. A toto kolektivní nevědomí je tak silné, že ovlivňuje každého z Vás.

    Pak se stává to samé, co se děje, když někdo řídí auto, aniž by měl řidičák a vůbec se neučil řídit. Nebo ještě jinak: někdo kdo dostane počítač a neví o něm vůbec nic. To se pak dějí věci. Přitom návody existují, školy existují, ale Vy tam prostě nepůjdete, protože Vás to někdo naučil tak, jak to sám uměl. Ano, do té míry to poté umíte Vy, jak to uměl ten druhý, ale neumíte to tak, jak to vyžaduje auto, či počítač, protože jste nepřečetli a nenaučili se návod.

    V životě je to ještě trochu jiné, tady se nemusíte nic učit, tady je to vždy přítomné ve Vašem duchu, ovšem je nutné se na to rozvzpomenout. Rozvzpomenout si, že jste součástí Celku, že vždy máte v sobě obrovskou duchovní sílu i moc, ovšem zacházíte s ní jen do té míry, do jaké jste byli naučeni a sami si dovolíte. Rozvzpomenout si, že máte v sobě ony dva Boží tvůrčí aspekty, které nemohou nebýt u Vás, či s Vámi, prostě jsou tam vždy! Jen na tento fakt zapomínáte. Zapomínáte, že jste energiemi, i Vaše tělo je energie, vibrace, všechno podléhá tedy zákonitostem energií.

    Zapomněli jste na tyto zákonitosti a podléháte tedy valivé síle, kterou jste si stvořili sami, která Vás rozválcovává a valí před sebou a Vy nevíte, co s ní. A když se objeví někdo, kdo Vám chce pomoci, tak ho odmítáte, protože nevěříte. A ani věřit nemůžete, protože tato valivá síla, které jste dali svoji „falešnou moc“ se nezastaví sama. Musí být zastavena Vámi a Vaší vírou, že nejste jenom tělo a mysl a že uvnitř jsou dva duchovní tvůrčí aspekty, které nevyužíváte, nýbrž zneužíváte proti sobě samému a následně proti druhým. To je na tom to nejsmutnější. Toto se pak děje na osobní rovině i na rovině národů. Dokud se nezmění jednotlivci, nemůže se změnit celek. A změna je nutná, změna nikoli jenom materiální a technologická, ale i duševní a duchovní. Pokud tomu tak nebude, technická vyspělost Vám nepomůže, naopak, stejně jako v minulosti se s ní zničíte na úrovni národů. Jako už tolikrát.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den anděl Uriel a Jana  

 

Dnešní den 8. 8. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, dnes k Vám promlouvám zcela mimořádně, neboť dnešním dnem začíná nová karmická éra, nazvala bych jí érou „samoty a pokání“. Uvědomte si, že jste na svět přišli sami, celý život jste sami a zodpovídáte jen za svůj život a odcházíte z tohoto světa zase jen sami. Všechno, co se kolem Vás děje, prožíváte také jen sami ojedinělým způsobem, který je jenom Váš. Sami se můžete rozhodovat, zda-li tyto pocity prožitků sdílet, či nikoli. Sami se rozhodujete o svém osudu, o přítomnosti a tím pádem i o budoucnosti.

    Sami si volíte svojí životní cestu, sami si vybíráte partnery, které vpustíte do svého života a sami se rozhodujete, že je i opustíte. Sami jste i mezi lidmi, neboť vždy je tu každý sám za sebe. Pocit samoty je pozitivní je krásný, když jste již uvnitřnění a nezaměňujete samotu za pocit osamocení, kdy se Vám po někom stýská, protože na něm ulpíváte a nedokážete být sami. Jedině v samotě a v meditaci můžete najít sami sebe, svůj střed a svoje nejvyšší Já. Nikdo to za Vás neudělá, nikdo Vám to nezprostředkuje, jste to zase jen Vy sami, kteří si máte rozvzpomínat na to, kdo jste.

    Mnozí neustále vyhledávají společnost, nedokáží uzavřít nefunkční vztah, jen proto, že se bojí samoty. Strach ze samoty je vážný blok, který Vám nedovolí jít dál a výš na své duchovní cestě. Je třeba si uvědomit, že za tím vším stojí nedostatek energií, které si kompenzujete tím, že vysáváte energii druhým a necháváte se od nich vést a přebíráte jejich vzorce myšlení, slov a jednání, protože nemáte svoje vlastní. Nejste sami sebou a jen kopírujete životy druhých, které pro Vás nejsou funkční, ovšem v nevědomí toto nevíte a stále se trápíte, proč Váš život je takový, jaký je. Neuspokojivý. Jedině v meditační samotě můžete vidět sami sebe takové jací jste z nadhledu, vidět pravdu a realitu.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 7. 8. Vám přináším telepatické poselství od anděla Uriela

Moji drazí, máme Vás rádi a zůstaňte nám i nadále věrní a oddaní a nepřestávejte věřit, že vše je takové, jaké to má být. Všechno, ale úplně všechno, co se vyskytne ve Vašem životě je potřebné a má hluboký smysl, i když ho hned nevidíte. Postupně, jak začnete kráčet po malých krůčcích na cestě sebepoznání se Vám tyto hlubší a hlubší smysly budou otevírat, až najdete svůj „smysl života“. Mnozí končí předčasně svůj život, a to jen z tohoto důvodu. Nevidí a necítí svůj „smysl života“. Jsou nevědomí a nevidí, neslyší, necítí, jsou úplně na dně.

    Smysl života Vám nebyl dán, ten si vytváříte sami, nalezením sebe sama, nalezením lásky k sobě a pochopení životních zákonitostí. Nalezením radosti uvnitř ve svém nitru, Centru, které je centrem světla. Pokud někdo nevidí to krásné, pozitivní uvnitř sebe, nevidí to ani okolo sebe a nevěří v lásku ani v pozitivitu, ten smysl života ještě nenašel. Takový člověk uvěřil bláhově, že nemá dostatek sil k životu, ani moci, tedy nemůže s tím nic dělat. Nevědomí lidé tomu věří, protože si tvoří stále dokola jen negativitu a neúspěch, odmítají pozitivitu a úspěch. Odmítají vidět sami sebe, jako úspěšné a šťastné, protože jim to někdo namluvil do jejich mysli a oni tomu uvěřili.

    Chybná víra už nadělala v životě lidí spoustu paseky, stejně jako jejich mysl. Je načase si uvědomit, že mysli nepatří rozhodování o životě, jen o práci a logických řešeních materiálních principů. Mysl je pouze nástroj, který se naprogramoval od druhých a není tedy Vaším Já. To, co jste Vy je mnohem výš než mysl. Problém je vždy, bohužel, když svoji víru obrátíte proti sobě a věříte mysli a egu, všem těm žvástům, které do Vás nahustili ti druzí. V tom případě ztrácíte svůj smysl života, protože v těchto „žvástech“, skutečně není žádný smysl. Pohodlnost a hluboká víra v tyto nesmysly mnohým potom nedovolí, aby  si rozvzpomněli, kdo skutečně jsou a prováděli ve svém životě změny. Čímž opět naplňují své karmické kolo. Narodí se příště do stejných problémů, aby je prožívali stále dokola, dokud nepochopí.

Přejeme krásný sluníčkový a andílkový den anděl Uriel a Jana

 

Dnešní den 6. 8. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, stále Vás upozorňujeme, že v sobě máte tu největší duchovní sílu i moc zvládat všechny situace, které se ve Vašem životě objeví. Bohužel většinou o těchto dvou duševních a duchovních tvořivých aspektech moc nevíte a tak používáte to, co jste se naučili. Proto je třeba neustále jít cestou sebepoznání, abyste je na této cestě jednou objevili. Otevřít svoji mysl změně, naučit se myslet jinak a hledat nové úhly pohledu na sebe sama, svojí sílu a moc.

    Někdy je skutečnost, že vidíte jen jeden úhel pohledu obrovskou zátěží a problémem všeobecně, protože si ubližujete nejen sami sobě, ale i druhým, většinou nevědomky. Vidět více úhlů pohledu je někdy vysvobozením a osvětlením života. Mnozí z Vás vidí jen negativní úhly pohledu a zcela opomíjejí ty pozitivní, proto Vám nemůže vejít do života spokojenost a radost. Vidíte většinou co nemáte a nemůžete dostat, než co máte a můžete dostat. Vidíte většinou, co se nedá udělat, než co se dá udělat. Vidíte a rozebíráte problém, který nastal a utápíte se ve strachu, negativních proroctvích, než abyste okamžitě viděli i druhou stránku problému a začali vše konstruktivně řešit v klidu a pohodě. Tím se neustále utápíte v emocích strachu i jiných emocích a nejste schopni se uklidnit. Přitom všechno je snadné, když jde vše v klidu a pohodě.

    Druhá stránka je ta, když emotivní člověk popře svoje negativní emoce a jedná, jako by byl v naprostém klidu, ale uvnitř ho to dusí. Ale za nic na světě nepřizná, že by byl také v neklidu, že by se ho to dotklo, že by vůbec nějaké emoce měl. Také chyba. Emoce patří do našeho života a jsou přirozené, ovšem ke klidu o němž mluvím já, musí každý dospět na vyšších stupních sebepoznání, kdy se očistí od svých energetických blokád a pochopí zákonitosti přirozenosti, duchovnosti či Boží. Ovšem mnozí si představují klid bez emocí, opět omyl. Je nezbytně nutné přijmout všechny negativní emoce i pozitivní emoce a i zde je dát do rovnováhy. Přijmout je jako něco, co bezpodmínečně patří k životu, ovšem i zde je velmi důležitá rovnováha. Jsme lidé a nejsme bezcitní roboti, naše pocity a emoce jsou kořením života, ovšem v rovnováze.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana  

 

Dnešní den 5. 8. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, jsme rádi, že jste s námi a zajímáte se o naše poselství. Protože žijete v době, která se projevuje zvýšenými vibracemi a ten, kdo nejde duševní a duchovní cestou bude ztracený. Naučit se zacházet se svými energiemi znamená mít v pořádku nejen svůj vlastní život, ale i své vztahy, a o to tu jde hlavně. Život si nelze představit bez vztahů, ať blízkých, tak těch vzdálenějších, ale vždycky jde o vztahy. A sami víte, jak dovede člověku zkazit život jen jediný člověk, který Vám nedopřeje klidu, ať je to Váš manžel, přítel, anebo soused.

    Pokud jdete po duševní a duchovní cestě, tak se Vám tyto vztahy upravují sami. Čím výš jdete, tím se tyto vztahy lepší a zkvalitňují. Příčina je jednoduchá a neustále si o ní zde píšeme, všechny lidi si do svého života přitahujete. Na základě svých energií k Vám přicházejí lidi, které si přitáhnete, abyste našli svoje potlačené temné či světlé stránky. Někteří zůstávají chvíli, někteří odcházejí, některé opouštíte, abyste záhy potkali stejný typ, protože jste nepochopili, co Vám ten předchozí měl přinést. To je kolotoč života, zprostředkovávající Vám sebepoznání Vašeho bytí.

    Ten, kdo příliš rychle utíká ze vztahů, si nestačí uvědomit, co mu ten člověk měl přinést, ale ruku na srdce, on to ani neví. Nevědomí lidé neví nic o rovnováze, harmonii a celistvosti natož o jednotě Boží, oni jednají instinktivně. A jejich nejnižší instinktivní energie jim řídí jejich život. Tyto energie jsou pudové, živočišné, jsou energiemi přežití za každou cenu. Jsou rovny rostlinám a zvířatům. Nejhorší varianta ovšem je, když tito lidé jsou intelektuálové, či bohatí.

    Nerozhoduje totiž kolik škol máte a jak jste učení, kolik máte titulů vepředu i vzadu, rozhoduje hlavně očištění a otevření se vyšším zdrojům energií na cestě sebepoznání, tedy uvědomování si svého vědomí: kdo jsem. Bohatí lidé jsou také většinou egoističtí a nevědomí, na nejnižších stupních sebepoznání. Oni nemají potřebu jít po dušení ani duchovní cestě, jelikož jim nic nechybí. A pokud chybí, tak si to chtějí koupit a nemají trpělivost jít po cestě sebepoznání. A pokud se rozhodnou něco takového praktikovat, většinou je to z vychytralosti či povrchní forma této cesty, která může být klamně přijímána jako opravdová.

    Neříkám, že bohatý člověk nemůže být duchovní, ano, může. Ale poznáte ho, že nežije okázale a obklopen zbytečnostmi, žije skromně a jednoduše, i když je bohatý. A to, že je bohatý nemá potřebu prezentovat na veřejnosti, tiše pomáhá, kde může a svého bohatství využívá i pro dobro druhých. Nemá potřebu vše rozhlašovat v rádiu a v televizi, z pódií. Je pokorný a má většinou tendence si svoje „poklady“ nechat pro sebe. Neboť pro něj jsou poklady jeho moudrost a životní styl, kterým je samota, ticho, klid a uvolnění.

Přejeme Vám krásný a sluníčkový den andělka Soňa a Jana

 

 

Dnešní den 4. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

Moji drazí, jsem tu, abych Vám nastínil, jak je důležité mít rád druhé. Přestože se neustále bavíme o sebelásce, neznamená to, že bychom neměli mít rádi druhé, to nikoli. Naopak, tím jak stále více milujete sami sebe, tím více budete mít rádi i druhé skrze sebe. Zákonitost přirozenosti se totiž projevuje tak, že kolik lásky máte pro sebe, tolik jí můžete dát druhým. A co vysíláte, se Vám obratem vrací zpět. Dáváte-li druhým, dáváte i sobě a berete-li druhým berete i sobě. Zde je nutné být v rovnováze dávání a braní. Někdo říká: „Já pořád dávám a dávám a nic se mi nevrací zpět“. A pokud odmítáte přijímat lásku, nemůže k Vám přijít i když k Vám neustále plyne, Vy sami tento proud zastavíte a k sobě ho nepustíte.

    Pokud jí dáváte druhým více, ubíráte sobě, dáváte druhým na úkor sebe. To není správné, protože pak očekáváte, že Vám stejné druzí vrátí. A protože „očekáváte“, nemůžete dostat, jelikož přijetí minete. Očekáváte vždy konkrétní formu návratu, která ovšem málokdy může přijít. Většinou je to jinak a je možné, že i odjinud. Ale to už nevíte, že je to „zpáteční balík“, který jste vyslali a očekáváte dál a zbytečně. Následně se trápíte a obviňujete druhé, jací jsou nevděční.

    Kdo nemá rád sám sebe, nemá rád ani druhé a kdo nemá rád druhé, nemá rád sám sebe. Jednoduchá rovnice. Pokud k sobě přistupujete sobecky, ovšem nechcete si to přiznat, nebo to potlačujete, nebudete mít rádi druhé, protože je uvidíte jako „sobce“. Ve všech se zrcadlíte. Proto je dneska tolik nepříjemných a nerudných lidí. Nemají rádi druhé a nesnášejí většinu lidí okolo sebe, protože je většinou zrcadlí v jejich negativních aspektech svého já. Potlačené aspekty jim poté nedovolí se změnit a chovat se k druhým lidem lidsky a laskavě.

    Pravda je, že všem těm „nepříjemným lidem“ bylo nějak ublíženo a oni se bojí, že se to bude opakovat. Mají strach, který jim nedovolí se uvolnit a projevovat se laskavě a přívětivě. Většina přijímá heslo: „Nejlepší obrana je útok“. A tak potkáváte lidi, kteří Vám znepříjemňují život a Vy se ptáte: „Jak ho mám mít ráda“? V takových případech rozhoduje, zda-li v přítomném okamžiku reaguje dotyčný agresivně i na laskavost. Pokud je ochoten s Vámi laskavě rozmlouvat a být na Vás milý a hodný, pomozte mu si uvědomit, jak je to krásný člověk. Pokud tomu tak není a on je i přesto agresivní, tak si stanovujte své hranice a případně odejděte.

    Pokud je to někdo, s kým máte dlouhodobý vztah, zrcadlete se v něm, odpouštějte mu, stanovujte si hranice a zjišťujte, zda-li si chce a dá pomoci, anebo nikoli. Zda-li pochopí, že ubližuje. Pokud bude ubližovat dál, aniž by si uvědomil dopad svého jednání a nepochopí, nenechejte si ubližovat a odejděte. Nikdo nemá právo Vás stahávat dolů a znepříjemňovat Vám život. Neubližujte sobě na úkor druhých.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 

 

Dnešní den 3. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

Moji drazí, jsme rádi, že jste se začali probouzet a mnozí z Vás už hledají sami sebe a probouzejí se. Je to velmi důležité, protože od toho se bude odvíjet karma každého a jeho vlastní budoucnost. Mnozí z Vás se velmi bojí budoucnosti. Žijete minulostí a bojíte se budoucnosti. A přítomný okamžik tady a teď Vám uniká. A protože tvořivé nástroje duševní síly a duchovní moc tvoří pouze v přítomném okamžiku, přehrává se Vám pouze to, co jste již prožili v minulosti, stále dokola v budoucnosti. Nic se neměnní, vše zůstává při starém, mění se jen čas a místo, případně aktéři ve vztazích.

    Rozhodli jste se věřit něčemu v minulosti, co si myslíte, že funguje a nejste schopni po mnoho a mnoho tisíciletí a mnoho let v současném životě zjistit, že tomu je naopak. Přijali jste lži a nepravdy, které po mnoho a mnoho životů stále přijímáte za pravdy, a to i když Vás mnohokrát dostaly dolů až na úplné dno. A nechcete slyšet, vidět, vnímat ani cítit pravdu, které jste se uzavřely. Masochisticky se držíte toho, že si ubližujete a ještě si to užíváte, protože máte důvod se litovat a nechat druhé, aby Vám věnovali svoji pozornost a energii.

    To je důvod veškerých lidských sebedestruktivních jednání, získání pozornosti a útěchy, soucitu druhých. Tím získáváte od druhých tolik potřebnou energii, která Vám chybí, jelikož ještě nejste napojeni na svůj zdroj a jste závislí na energiích přírody, jídla, spánku a druhých lidí. Podvědomě jste přišli na to, že dává-li Vám někdo pozornost, dává Vám i energii. A tak bojujete s druhými o energii všemi možnými způsoby. Všemožně se snažíte být sebestřední a viditelní, co nejvíce slyšitelní, vládnoucí a vyčnívající nade všemi okolo. Stěžujete si každému, kdo Vám jen naslouchá.  Manipulujete s druhými a získáváte nad nimi moc!

    Tím získáváte opět pozornost i energie. Vytváříte si podvědomě: falešnou moc, která nemá s duchovní mocí vůbec nic společného. Prosazujete svoji fyzickou sílu, která také nemá s duchovní silou vůbec nic společného. Ale obojí vzniklo jako „náhražka za duchovní sílu a moc“ na úplném energetickém dně nevědomí. Důsledkem je pouze krátkodobé naplnění energií, které velmi rychle vyprchá a zůstane jen prázdnota. Proto člověk, který se těmito praktikami dobíjí energií, potřebuje stále sobě i druhým ubližovat, aby sám sebe neustále znovu dobíjel energií. Jsou to vesměs energetičtí úpíři, kteří vysávají druhým energii, jen kvůli tomu, že se sami nejsou schopní napojit se na svůj vlastní energetický zdroj.

    Takoví lidé jsou jako koule na Vaší noze, odejděte od nich, jelikož s nimi se nedostanete nikdy výš na své cestě, protože veškerou energií Vám vysají anebo ji vyplýtváte na jejich záchranu, či pomoc, o níž vůbec nestojí. Mějte se rádi a hýčkejte sami sebe a nenechejte se nikým zastrašovat ani dostávat dolů jejich negativními řečmi a činy.

    Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 

 

Dnešní den 2. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

Moji drazí, všichni jste takoví, jací jste! A jako takoví jste krásnou a jedinečnou bytostí, bytostí světla a tmy. Někteří jedinci se Vám snaží namluvit, že jste jen světlem, ale nikoli, jste světlem a později osvícenou tmou. Světlo je světlo Vaší duše, je to energie pozemská a pozemské existence. Tma je duchovní mocí Božího snu, s níž navážete kontakt, dostanete-li se do harmonie a jednoty Vašeho i Božího snu. Tma Boží moci je nejjemnější energií Hadí síly, která k Vám proudí otevřením se čakry andělské, kterou máte všichni pod nohama. V této fázi se otevíráte cestě k osvícení, kdy je osvícen světlem duše Váš osobní duch, temnota,  reinkarnovatelná složka Vaší osobitosti v Obrazu Božím.

 

    Proto se říká těmto lidem „osvícení“. Osvícení probíhá v několika fázích – tedy určitě ne najednou - a končí „probuzením“, kdy dojdete k úplnému otevření se energiím obou Božích tvořivých nástrojů života. Obě dvě energie se sloučí a ve své celistvosti a jednotě Vámi protékají, abyste si mohli „prožívat své božství v celé své nádheře“. V okamžiku „probuzení“, anebo znovuzrození v PROŽÍTKU POZNÁTE SAMI SEBE, KDO JSTE!

 

    Tma není tedy, jak mnozí říkají negativní částí duše. V duši neexistuje tma, pouze světlo. A to, co nazýváte negativitou, nerovnováhou a necelistvostí je pouze: nepřítomností světla a zapomněním. Tma je naopak pozitivní duchovní mocí, která se probouzí teprve po probuzení duše, až světlo duše zaplaví celé tělo i mysl a projeví se u Vás jako stav duševního  přirozeného bytí. Toto světlo potom začne zaplavovat i Boží energie a společně Vám pomáhají osvícením ke znovuzrození a úplnému probuzení.

 

    Takto se rodí duchovní Mistryně a Mistři, jsou to lidé, kteří prošli duševní i duchovní cestou a mají očištěné a otevřené všechny energie a energetické dráhy. Osvícení začíná napojením se na dimenzi Nultou, která každého pak dovede až „domů“ k Bohu, do svého nitra, ke svému JÁ. Tyto Mistryně – v současné době převážně ženy, Vám posíláme, aby Vás vedly moje děti, aby Vás dovedli domů k Bohu, ke spokojenému, šťastnému, radostnému životu ve zdraví a bohatství.

 

    Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Ulriel a Jana

 

 

Dnešní den 1. 8. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela

Moji drazí, jste připraveni udělat ve svém životě velmi důležitý a zásadní krok? Máte strach? Nevěříte si, že „zvládnete“ nové příchozí situace? Nevěříte si, že „dokážete“ změnit svoje každodenní rituály osobní, či pracovní? Nevěříte si, že dokážete vyřešit všechny překážky, které změna přinese do vašeho života?

    Jedno je pro všechno společné: nevěříte tím sami sobě. Nevěříte, že vše: zvládnete a dokážete. A jaký je mezi tím rozdíl? Zvládnout můžete cokoliv. Zamyslete se nad tím, cokoli v životě jste řešili, jste „nějakým způsobem“ zvládli. Ať dobře, či špatně, nebo Vám bylo pomoženo, nebo se to vyřešilo samo, zkrátka jste to vždy zvládli. Přesto se u Vás neustále objevuje „strach“, který Vám našeptává, nezvládneš to, nedokážeš to, bude to těžké, bude to nepohodlné, bude to katastrofa.

    Tento strach má nějakou příčinu v minulost, kdy Vám někdo řekl, že jste něco nezvládli nebo nedokázali. Kdy jste třeba byli i potrestáni za to, že jste podle druhých selhali, byli slabí, nemožní, neschopní…Tento člověk, Vás soudil podle sebe a podle toho, co přijal od druhých. Soudil podle všeobecně daných podmínek života, který si vytvořili lidé jako standardní chování na úrovni těla a mysli, čili v nevědomí. On přijal tyto podmínky, které šíří dál do svého okolí. Je to jeho pravda a jeho názor, kterými se možná i řídí.

    Pokud se vydáte na duševní a později duchovní cestu, neposlouchejte druhé a zbavujte se názorů, které jste přijali od druhých. Tyto „jedy“ jsou pro Vás fatální a dovádějí Vás jenom pořád dolů k utrpení. Člověk nemá žít v negativitě a utrpení. Narodili jste se proto, abyste tady žili a nikoli přežívali; abyste tady prožívali to nejkrásnější, co můžete prožít se vším všudy: s láskou, soucitem a pravdou, mírem v duši a klidem a moudrostí ducha. Naslouchejte svojí duši a později duchu, to znamená, abyste naslouchali svým pocitům a emocím. Buďte s nimi v souladu a budete vždy sami sebou a v lásce. Bůh pro Vás vždycky chce to nejlepší, a i když cestou k Němu Vás čeká odblokování karmy, které možná bolí a nějaký čas budete prožívat svoje zastrčené emoce, přesto Vás dovede k bezmezné radosti a lásce.

    Na duchovní cestě se dostanete nejdříve do samoty, která je ovšem pozitivní, abyste dokázali poznat sami sebe, abyste měli čas a klid na to, uvědomit si: kdo jste, odkud jste přišli, jaký zde na planetě máte úkol a kam jdete. Pokud zůstanete ve společnosti mnoha lidí, jste neustále strháváni a bržděni jejich energiemi a energiemi kolektivního vědomí. Proto tolik lidí, kteří se rozhodli jít cestou sebepoznání, se stahují do samoty, ta nemusí být zase až tak extrémní, kde si prožívají v klidu a nerušeni svoje soukromí a samotu, která jim přináší klid na meditace, rozjímání a relaxaci. A tady v této konstelaci se rodí nové vědomí, kdy si uvědomíte, že všechno v životě dokážete a zvládnete. A pokud Vám někdo tvrdí opak, je to jeho projekce sebe sama. A Vy víte, že to zvládáte, vidíte výsledky své píle,  už víte, o čem to je. Víte kdo jste a vlastně VÍTE!

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Rafael a Jana