Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělská poradna a poselství andělů na každý den...

Andělská poradna

 

    Otevírám pro Vás službu ANDĚLSKÁ PORADNA s použitím andělských karet, ale i přímou cestou komunikace, či prostřednictvím meditačních vizí či snů.

    Pomoc nabízím na duchovní úrovni s Vaším bytím: myslí, duší a duchem (nikoli tělem). Neřeším Váš problém, ale Vaše bytí: rovnováhu, harmonii, celistvost a jednotu Boží.

    Zde zdarma jednorázově jedna konzultace. Otázka a komunikace je zde, na rozdíl od karet, nutná. Možné dořešení přes e-mail anebo skype terapii, což je již placená služba.

    Stále platí jedna karta zdarma i bez uvedení otázky. Pište na e-mail: jana.samanka@seznam.cz.

Na facebooku (Jana Holčová - Tachov) jsem již začala a přínáším všem i přímé vzkazy od andílků, protože jsou zajímavé budu je zprostředkovávat i Vám:

 

Na dnešní den 29. 5. 2014 Vám nepřináším kartu, ale andělské poselství mi předané přímo telepaticky:

Moji drazí, vězte že láska, která je u Vás tak opěvovaná je krásný jedinečný cit, to nejvyšší co existuje z duchovního úhlu pohledu, ovšem pokud ji není příliš.
Všude ve Vesmíru je všechno v rovnováze polarit, což platí i o lásce. Pokud se něco převáží nastává "problém". Je lásky málo? Je problém. Je lásky moc? Je rovněž problém. Rovnováha láska - strach, láska - nenávist je Vesmírným zákonem a je třeba ho respektovat a hlavně o něm vědět. Zkrátka ničeho nesmí být příliš ani to nesmí chybět, všeho musí být akorát, říkáme, že to má být v bodě svého středu, uprostřed. Tomu říkáme zlatá střední cesta.
Pokud je lásky příliš stáváte se připoutaní k objektu své lásky. Ovládne Vás strach, že o ni přijdete a čím více strachu máte, tím více druhého dusíte, dusíte až odejde. A vy jen němě stojíte a nedokážete pochopit: PROČ, když jste tolik milovali.
Připoutanost nastává když se nedokážete mít rádi takoví jací jste, když nejste samostatní, soběstační, bojíte se samoty. Pak nejste napojení na svůj vlastní energetický vzor duše nebo ducha a potřebujete energii druhého. Uzavíráte jeho energie a nedovolíte mu, aby byl svobodný a svobodně dýchal.
Moji drazí naučte se mít se rádi bezpodmínečně, odpouštět sobě i druhým. Tím se nejvíce očišťujete a dostáváte ke svému zdroji. Naučte se mít rádi a přijímat se s veškerou Boží láskou, stejně bezpodmínečně jako Vás má rád Bůh.
Krásný andílkovský den Vám přeji andílci a Jana

Dnešní den 30. 5. 2014 je opět ve znamení přijatého poselství pro Vás:

Moji drazí, dneska (30. 5. 2014) Vám přinášíme největší poznání. V této době je úspěšnost vytvoření, či udržení trvalého partnerského vztahu téměř mizivá. A proč tomu tak je?
Protože nikdo nemá v pořádku ten nejdůležitější VZTAH: VZTAH K SOBĚ SAMÉMU, ke svému vnitřnímu centru, nitru k duši a duchu, což představuje vnitřní vztah k životu.
První duchovní zákon přitom říká: "Mějte rádi své tělo, duši i ducha, mějte se rádi ve své celistvosti, takoví jací jste, s tím dobrým i špatným. Mějte se rádi bezpodmínečnou láskou tak, jako Vás má rád Bůh. Odpouštějte sobě i druhým.
A my Vaši andělé strážní jsme s Vámi a pomáháme Vám budovat Váš vztah ke svému vnějšímu i vnitřnímu Já. Pomáháme Vám znovuobnovit sebe samé ve své Boží podstatě, což je právě nejdůležitější úkol každého člověka zde na zemi.
Důsledkem znovuobjevení toho, čím už dávno jste, ale zapomněli jste na to, je otevření se zdroji Vašich energií, které Vám umožňují prožívat stav bytí, které nazýváte LÁSKA. Je to krásný, velmi příjemný pocit, nádherná emoce, kterou Vám nikdo nemůže věnovat ani si ho nemůžete koupit či vynutit od druhého. Je to jen a jen Váš stav BYTÍ: JÁ JSEM LÁSKA.
Je to plynoucí energie lásky, kterou skrze sebe následně můžete dávat druhým z nadbytku, jelikož jí přetékáte, máte pro sebe nadbytek, proto můžete dávat a dávat a stále je Vám tato energie doplňována, nechybí.
Pokud tuto energii nemáte otevřenou dáváte druhým něco, co nemáte, respektive dáváte jenom to, co máte a můžete dát, v podobě, kterou máte, dáváte ze svého nedostatku. Neumíte se doplňovat, chybí Vám energie pro sebe. Pokud jsou druzí, s nimiž jste ve vztahu na Vás a Vašich energiích závislí, brzy pocítíte nesmírnou únavu a nespokojenost, je možný i odchod ze vztahu, jelikož velký nedostatek energií se stane pro Vás velkou zátěží.
A proto znovu opakuji, prvním krokem na duševní či duchovní cestě je vždy znovuobjevit sebe sama, utvořit si sami se sebou ten nejkrásnější vztah sebeláskou nikoli jen egoistickou, ale bezpodmínečnou Boží, odpouštějící a milující doopravdy citlivě s porozuměním a pochopením svých vnitřních potřeb. Z toho vyplývá, že nemáte měnit druhé a poučovat, jak k Vám mají přistupovat, ale pracovat na svém vlastním duchovně evolučním vývoji, kdy se sami otevíráte lásce, porozumění, pochopení, toleranci, soucítění a odpuštění.
Přeji Vám krásný andílkový den Jana

Dnešní den 1. 6. 2014 Vám přináším přímé poselství od andělů:

Moji drazí, téměř všichni tzv. "duchovně spíte", žijete v klamu a iluzích, které Vám zprostředkovává Vaše mysl. Důsledek toho je, že jste zapomněli kdo jste. Z duchovní roviny bytí jste se v průběhu dějin dostali do materiální roviny, kde převládá mysl, myšlenky, naučené vzory myšlení, jednání, reakcí na vnitřní a vnější podněty okolního světa.
Uzavřeli jste se intuici, neboli 6. smyslu, který je vám přirozený, jen proto, že jste se dostali z rovnováhy vnitřního bytí a vnějšího vnímání. Od útlého dětství jste byli učeni uzavírat svoji city, pocity a emoce, potlačovat je, aby jste vyhovovali druhým a světu, ale ne sami sobě. Učili Vás potlačovat lásku k sobě samým. Byla vám uzavírána možnost svobodné volby, vyjádření vlastního pocitu, citu či emocí: říci PRAVDU. Učili jste se a učíte své děti dál předávat klam a iluze, že jste tím kým nejste a nejste tím, kým jste. Tím je Vám bráněno dostat se do rovnováhy a harmonie svého vnitřního bytí.
Vaše mysl si nahrává příkazy a zákazy rodičů a učitelů a i když uvnitř cítíte, že je to zřejmě nějak jinak, jako dítě jste nuceni se přizpůsobit, abyste přežili a jako dospělí v tom nevědomě pokračujete. Naučíte se, že MUSÍTE být JENOM hodní, anebo jenom příjemní, jenom slušní, atd..Tím potlačíte a odmítnete druhou stranu mince s tím, že je špatná a jste v maléru, tedy v nerovnováze. Každá mince má dvě strany tu dobrou i tu špatnou, rub i líc, stejně tak i my máme přijímat to dobré v sobě i to špatné a máme se mít rádi s obojím.
Moji drazí, život a bytí je o rovnováze polarit: mužského a ženského, lásky a nenávisti, strachu a odvahy, a to vše je našim přirozeným bytím. Ano, je třeba si vybírat, co je pro Vás dobré a špatné, ovšem důležité je vědět, že to platí pro PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK TADY A TEĎ! A jak víte život je různorodý a mnohotvárný a nelze jej žít podle šablony, vždy stejně. Ve Vesmíru neexistuje jiný okamžik jen simultánnost, vše se děje najednou tady a teď.
Moji drazí, problém je ve Vaší mysli, která se chová jako počítačový program a vytvořila si konkrétní vzorec myšlení, mluvení a jednání. TEN OVŠEM EXISTUJE JENOM VE VAŠÍ HLAVĚ a brání Vám žít krásný, láskyplný a naplněný život, neboť se tento program přehrává stále dokola, bez jakékoli změny, čímž děláte stále dokola stejné chyby a dostáváte se do stejných problémů. Omezuje Vás. Ve vztahu si nacházíte stále stejné partnery, přitahujete si k sobě stejné situace, lidé se k Vám chovají stejným způsobem atd.
To, co odmítáte, odmítáte stále, to co přijímáte, přijímáte stále stejně a to pořád dokola. Přestože to, co jste odmítli, by Vám v konkrétní situaci mohlo pomoci a někdy i zachránit život. A tím sami sobě ubližujete! Nejste v rovnováze. Jiná situace může nastat, když jste nuceni daný aspekt (třeba jste zlí na někoho) použít, vyčítáte si to a kritizujete se. To vše Vás dostává z rovnováhy a do nepříjemností, problémů a nepříjemných pocitů. Pokud byste byli v rovnováze, uvědomovali byste si, že vše je dobré a že jste byli sami sebou.
Moji drazí, uvědomte si, že se máte mít rádi, máte si odpouštět, máte být vším a v rovnováze a máte žít naplno v přítomném okamžiku tady a teď!
Přeji Vám krásný andílkový den Jana

 Dnešní den 2. 6. 2014 Vám přináším poselství od andělu z karty:
SNY
Věnujte právě teď pozornost svým snům. Pořiďte si deník a zaznamenávejte si je.
Prostřednictvím snů se Vám dostává důležitých sdělení. Někdy se možná probouzíte s pocitem, že jste ve spánku cestovali nebo dostali nějaký pokyn. Ptali jste se sami sebe, proč si své sny nepamatujete? Poselství Vašich snů a zkušenosti v nich zažívané se nikdy zcela neztrácejí ani nezapomínají. Stávají se naopak součástí Vašeho nevědomí, aby tak Vaše činy byly vedeny moudrostí a láskou Vašeho vyššího já.
Sny si snáze zapamatujete, když si bezprostředně po probuzení zapíšete všechno, na co si vzpomenete. Zapište si každý fragment, který máte v čerstvé paměti, zbytek snu se Vám pak spíše vybaví. Záznamy svých snů si často pročítejte a hledejte v nich určité vzorce a témata. Motivy, které se ve snech opakují, naznačují poselství, které se Vám snaží předat Vaše vyšší Já a Vaši andělé.
Pokud budete chtít mohu Vám se sny pomoci je vyložit a dokonce dělám i terapie ze snů. Sny Vám mnohdy řeknou jaká je Vaše duchovní situace a vyložením snů si uvědomíte i svoji druhou stranu mince, oproti té materiální. Divili byste se jak mnohdy sen, který vypadá jako naprostá "blbost" řekne tolik moudrého.
Krásný andílkový den Vám přeje Jana

Dnešní den 3. 6. 2014 Vám přináším poselství od andělů z karty:
KLID:
Ve Vašem životě nastává doba většího vnitřního klidu a ticha.
Klid v duši znamená cítit se v bezpečí a vědět, že je o Vás za všech okolností postaráno. I když Vaše logická mysl nemůže přijít na to, jak by se dal určitý problém vyřešit, pokoj v duši znamená, že můžete důvěřovat Bohu, že zařídí zázračné řešení. Víra tohoto druhu je vždy ospravedlněná, protože pro zakoušení zázraků je přímo nezbytná.
Touto kartou Vás andělé ujišťují, že v sobě mír duše najdete. Můžete být klidní i uprostřed velkého zmatku. Bylo by chybou si myslet, že k tomu, abyste byli šťastní a klidní, musíte čekat, až bude Váš život bez problémů. Opak je ve skutečnosti pravdou. Nejprve pracujte na klidu a teprve potom se Vaše problémy zmenší a zcela zmizí. Klid je Vaším přirozeným duševním rozpoložením a andělé nyní společně s Vámi pracují na jeho dosažení.
A já Vám všem přeji klid v duši a andílkový den. Jana

Dnešní den 4. 6. 2014 Vám posílá vzkaz andělka Betánie:

Když se sami o sebe staráte skutečně dobře, má z toho užitek každý. Dopřejte si dnes odpočinek a péči, třeba masáž, koupel s mořskou solí nebo pedikůru.
Jste dárci a Bůh Vás za to má rád. Nyní je čas, abyste něco darovali i sobě. Prostřednictvím relaxace Vám pomáhá duchovně otevřít Vaše tělo. Takže si uvědomte, že odpočinek má i svou plodnou stránku!
Čím více dovolíte mně i jiným andělům, abychom Vám dávali, tím více budete i Vy schopni dávat druhým. Vaše duše volá do Nebes a prosí o trochu odpočinku a relaxace. Pracovali jste bez přestání a snažili jste se přitom ještě zohledňovat zájmy mnoha jiných lidí. Nyní pro Vás nastal okamžik odměny. Pokyn z Nebes zní: Dobře se o sebe starejte a nenechte se od tohoto důležitého úkolu odvést. Hned teď udělejte něco pro vytvoření prostoru pro Váš odpočinek. Budete se pak cítit šťastnější a Vaše mysl bude pokojnější, což přinese užitek každému, kdo patří do Vašeho života!
Krásný andílkový a slunečný den Vám přeje Jana

Dnešní den 5. 6. 2014 Vám andílkové vzkazují:

Moji drazí, nedělejte z nikoho druhého svou autoritu. Škodíte tím sami sobě, protože odmítáte vidět věci vlastními očima, takové jaké jsou. Nejvyšší autoritou máte být pro sebe VY SAMI. Škodíte tím i druhým, protože je nevidíte takové, jací jsou a vytváříte si tím o nich mylné domněnky. Stavíte je potom do situace, kdy se s Vámi necítí dobře, protože je tím nutíte, aby mnohdy nebyli sami sebou, když Vám chtějí vyhovět či být s Vámi v souladu.
Nebo jim dáváte možnost tvrdě projevit "pravdu" o Vás bez servítek, o níž nevíte, že je pouze jejich zrcadlem a vy tomu, co říkají, slepě věříte.
Přeji klid v duši a krásný andílkový den Jana

Dnešní den 6. 6. 2014 Vás provází andělka Maya:

V tomto období Vám pomáhá studium a vzdělávání naplňovat Vaše životní poslání. Andělé Vás tímto procesem provedou a pomohou Vám s ním.
Každopádně Vám doporučujeme, abyste ve svém vzdělávání pokračovali, protože další informace a zkušenosti urychlí naplnění Vašeho životního poslání. Možná máte obavy, že nebudete mít dost prostředků na to, abyste pokračovali ve vzdělávání. My Vás však ujišťujeme, že všechno, co budete potřebovat, postupně dostanete.
Tento vzdělávací proces se Vám velice vyplatí. Pomůže Vám lépe pochopit podstatu Vašich duchovních sil, zlepší Vaši paměť i Vaši motivaci tak, že to jen prospěje Vašemu životnímu poslání. Dovedeme Vás k učitelům, školám, ke knihám, nadacím, programům a všem dalším zdrojům, které se Vám právě nyní v hojné míře naskýtají.
Krásný sluníčkový a andílkový den Vám přeje Jana

Dnešní den 7. 6. 2014 Vám andílkové vzkazují skrze kartu toto:
Svoboda:
Andělé Vás vedou k tomu, abyste svobodně a s láskou vyjádřili své skutečné myšlenky a pocity.
Možná se právě teď cítíte chyceni v pasti životních okolností. Tím, že jste si vytáhli tuto kartu, po Vás andělé chtějí, abyste si uvědomili, že jedinými žalážníky, kteří se kdy vyskytli ve Vašem životě, jste pouze Vy sami. Pokaždé, když si uvědomíte, že máte moc být svobodní bude výsledkem svoboda. Pro všechno, co v životě děláte, jste se sami rozhodli a máte svobodu se rozhodnout znovu. Dokonce i vězni si mohou své myšlenky svobodně vybírat, takže se mohou cítit pokojní a šťastní v jakýchkoli podmínkách.
Když příště začnete větu slovy: "Musím...,"zaražte prosím. Poproste Boha a anděly, aby Vám ukázali jiné možnosti. Buď Vám pomohou dokončit úkol s láskou, takže se nebudete cítit jako v pasti, nebo Vás povedou k jiné aktivitě, kterou budete dělat rádi.
Krásný andílkový den Vám přeje Jana

Dnešní den 8. 6. 2014 Vás bude doprovázet andělka Leila a vzkazuje Vám:

Buďte chvíli sami v přírodě a meditujte o tom, po čem toužíte a jaké máte záměry. Požádejte anděly, aby Vám pomohli získat pozitivní perspektivu.
Váš život je v poslední době rušný a vy se potřebujete utéci na místo, kde vládne přirozený klid. Je na čase, abyste pobyli sami v přírodě, i když by to mělo být jen na chvíli. Na to, abyste se takto postarali o svou duši, nepotřebujete svolení druhých. Jednoduše si svůj pobyt naplánujte a tohoto plánu se držte.
Až budete sami v přírodě, dovolte své mysli, aby se toulala, kam se jí zachce. Sledujte své myšlenky a pocity a zapište si je. Po chvíli promluvte (nahlas nebo v duchu) k andělům přírody, kteří jsou kolem Vás. Požádejte je, aby očistili Vaše tělo i auru od veškerého stresu, který jste vstřebali. Poté meditujte o svých tužbách a záměrech a modlete se za ně. Síla modliteb se působením přírody znásobí, a až se vrátíte domů, budete se cítit velice osvěženi.
Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den Jana

Dnešní den 9. 6. 2014 Vám přináším přijaté telepatické poselství od andílků:

Moji drazí, všichni chceme být spokojení, šťastní, prožívat život v lásce a mít radost ze života. Všichni toužíme po hojnosti, prosperitě, jistotě a bezpečí po celý život. Chcete být zdraví, svobodní a lehce proplouvat životem. Je tedy na čase, abyste si toto všechno začali i TVOŘIT. Je na čase si uvědomit, že toto všechno si tvoříte jen Vy sami. Nikdo a nic s vámi nesmýká ze strany na stranu, nahoru a dolů, žádný "osud", to je jen název pro Vaše vlastní rozhodnutí, které jste si stvořili a nyní si ho i prožíváte v životní realitě.
Vy jste stvořitelé svého bytí a života a na Vaší pravdě, přesvědčení a názoru v přítomném okamžiku záleží, jak se bude odvíjet Váš život dál.
Moji drazí, k tomu všemu je třeba abyste se přijali jako "stvořitele" a rozhodli se, že si svůj život od této chvíle budete tvořit jen a jen Vy sami. Dnešní den je tedy den, kdy si máte uvědomovat, že činíte každým okamžikem svého přítomného okamžiku tady a teď rozhodnutí, zda-li chcete být "stvořiteli či ničiteli" svého bytí a života. Abyste si mohli vybrat jakoukoli stranu, je nutné je nejdříve přijmout obojí do rovnováhy a poté si vybrat v přítomném okamžiku dění, čím si přejete být a co si přejete prožívat. My andělé Vám vždy pomůžeme, abyste věděli, která strana této rovnováhy je zrovna aktuální pro Váš tvůrčí proces.
Krásný sluníčkový andílkový den Vám přejí andělé a Jana

Dnešní den 10. 6. 2014 Vám přináším přijaté telepatické poselství od andílků:

Moji drazí, my andělé Vás máme rádi bezpodmínečnou láskou. Známe Vás od narození, víme jak jste vyrůstali, jak jste se učili, jak jste prožívali své dětství, pubertu, dospívání i dospělost, jaké máte nedostatky, nebo přednosti, známe Vaše pozitivní i negativní přesvědčení o sobě samých. Víme jestli si vážíte či nevážíte sami sebe a druhých a přesto všechno Vás máme rádi. Tomu se říká: bezpodmínečná láska.

    K tomu, abyste měli rádi druhé bezpodmínečnou láskou, je třeba nejdříve mít rád/a sama sebe. Protože druhé lidi, včetně všeho okolo sebe máte rádi SKRZE SEBE. Skrze svoji mysl, duši a ducha, skrze tzv. energetický kanál, který se projevuje energiemi vycházejícími z Vaší osobitosti, následně vidíte a máte rádi druhé a reagujete na ně. A druzí Vás potom vidí a mají rádi jako reakci na tyto Vaše energie. Vesmír se projevuje zákonitostí: co si stvoříš, to prožíváš, to máš!

    A mít rád/a sám/a sebe není možné, pokud jste na někom anebo na něčem závislý nebo připoutaní. Závislostí a připoutaností k čemukoliv, si nejen sami berete svobodu a cítíte se nesvobodní, ale hlavně se stáváte velmi omezenými v čase, prostoru a dalšímu duchovnímu vývoji. Zavíráte si tím cestu vpřed a duchovně stojíte, odpojíte se od svého energetického zdroje a čerpáte jen ze svého nedostatku, nikoli přebytku svých energií. Stále Vám ubývá energie a Vy jste stále unavenější, vyčerpanější, nespokojení, ale šťastni jen povrchně a chvilkově, v blízkosti či přítomnosti osoby, či předmětu Vaší závislosti. Je to chvilková radost, která Vás neuspokojí hluboce, je to jen alternativa, náhražka lásky, kterou máte probouzet ve svém srdci, duši duchovní cestou sebepoznání.

    Moji drazí, uvědomte si, kde jste připoutaní a kde jste závislí a kráčejte ke své vnitřní i vnější svobodě. My andělé Vám budeme při tomto nesnadném úkolu vždy pomáhat.

    Krásný sluníčkový a andílkový den Vám přejí andílkové a Jana

 

Dnešní den 11. 6. 2014 Vám přináším přijaté telepatické poselství od andílků:

Dneska budeme promlouvat k Vám moje drahé ženy. Roky jste byly potlačovány, poznaly jste všechna možná příkoří, neúctu, nepřijetí, odsuzování a kritiku, zneužívání a využívání jak ze strany těch, které jste považovaly za své téměř „Bohy“, Vašich rodičů, tak ze strany Vašeho okolí.

    Všechna příkoří se na Vás podepsala negativně a vesměs se s takovouto zátěží z minulosti nedokážete mít rády. Je to ve Vás hluboce zasunuto v podvědomí, uzavřeno, zamčeno na několik západů. Všechny Vaše negativní pocity, emoce, příkoří, nezdary, nehody i nemoci mají kořeny v dětství a právě v těchto někdy až „otřesných“ prožitcích. Z tohoto důvodu se nemáte doopravdy rády, protože jste většinou nezažily skutečné projevy lásky, něhy, porozumění, pochopení, tolerance, soucítění a hlavně ODPUŠTĚNÍ.

    Moje drahé ženy, tímto Vás prosíme: „Odpusťte těm, kdo Vám ublížili a také sobě samým, aby se Vám ulevilo a věřte, že úleva pro Vás bude obrovská a osvobozující.“ Mnozí mají zafixováno ve své mysli, že odpuštění znamená nechat si všechno líbit od druhých a jít s nimi dál. To je ovšem chybný výklad. Neodpouštíte kvůli druhým, ale kvůli sobě, kvůli svému vnitřnímu klidu, kvůli očistě svých energií a otevření se opět své sebelásce a s tím i radostnému prožívání přítomného okamžiku v životě. Stačí říci: „Odpouštím ti/ si“ a uvědomit si, že jsou to jenom slova, která ovšem mají dalekosáhlý význam, přesahující i Vaše chápání reality. Jde o to, že ve Vašem nitru jsou všechna Vaše utrpení, příkoří, všechny ty emoce, hlavně zloba, z nich vzešlé uloženy a ubližují Vám v životě tím, že se neustále a dokola objevují znovu. Odpuštěním tyto emoce a energetické blokády rozpustíte láskou, která zaplaví Vaše nitro a osvobodí Vás od všeho starého a nepotřebného, toho, co Vám jen ubližovalo.

Krásný sluníčkový a andílkový den Vám přejí andílci a Jana

 

Dnešní den 12. 6. 2014 Vám přináším telepatickou zprávičku od andílka Michaela:

    Moje drahé ženy, opět Vás oslovuji, abych Vám předal pro dnešek významné poselství. Vesmír je uspořádán tak, že je tu mužský a ženský princip a mužské a ženské energie jednoho Celku. Jde o zákonitost přírody, přirozenosti každého jedince jak v lidské, tak i zvířecí či rostlinné říši. Vše stvořené, živé je určováno těmito energiemi jenž by měly být v rovnováze obou polarit. Opět jsme u rovnováhy, jak vnější, která je zákonitostí veškerého života, tak vnitřní, zákonitostí o energiích života. A to, co máte uvnitř je projeveno ven a přitahuje k Vám vše stejné v rovnovážnosti. Tuto skutečnost vyjadřuje symbolicky znak jinu a jangu, anebo monáda.

    Tyto dva aspekty máte každý v sobě, ať jste muž anebo žena – KAŽDÝ! Pouze si před narozením vyberete kým chcete v této inkarnaci být: mužem či ženou. Každý jedinec tyto aspekty má mít v rovnováze, jinak se u něj objeví problémy s nimiž se musí potýkat následně celý život. Během dětství jste se naučily buď potlačovat, anebo se neztotožňovat se svým ženstvím, tak, jak jste to viděly u své matky, anebo Vám otec znepříjemňoval život a Vy jste se rozhodly nepřijímat aspekty podobného mužského principu (agresivita, násilí, zloba). V každém případě si stvoříte nerovnováhu a to tím, že se rozhodnete NEBÝT jako Vaše matka či otec.

    Každá mince má dvě strany, i zde je nutné přijímat vše čím byli Vaši rodiče a zároveň i protiklady. Vybírejte si to, co chcete v každém okamžiku svého tady a teď, protože to vyhovuje Vám a nikoli to, co vyhovovalo v minulosti Vašim rodičům a vy v tom pokračujete. Jako děti jste museli poslouchat, jako dospělí jste svobodní a můžete si vybrat, čím chcete být, co chcete dělat a co chcete mít, tak proč stále dokola přehráváte vše s dětství? Mějte se rády a vybírejte si to, co je pro Vás nejlepší, co Vás potěší, udělá šťastnou, přinese radost do života, změňte své hodnoty na pozitivní (rovnovážné) a uvidíte jak je život krásný, ať jste kdekoli a s kýmkoli. Pak pochopíte, že nepotřebujete ke svému štěstí ani muže, protože veškerou lásku máte v sobě. Protože máte dost síly věnovat samy sobě lásku a péči, bez toho, aniž byste měly v sobě pocit prázdnoty. A nemáte potřebu se zaplňovat falešnou náhražkou lásky, kterou většinou vnáší do Vašeho života muž, pokud nejste v rovnováze a celistvosti.

Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den Michael a Jana

 

Dnešní den 13. 6. 2014 Vám přináším telepatickou zprávu od anděla Viruela:

    Moje drahé ženy, opět Vás oslovuji, abych Vám předal pro dnešek významné poselství. Vesmír je uspořádán tak, že je tu mužský a ženský princip a mužské a ženské energie jednoho Celku. Jde o zákonitost přírody, přirozenosti každého jedince, jak lidského, tak i ve zvířecí a rostlinné říci. Vše stvořené, živé je určováno těmito energiemi jenž by měly být v rovnováze. Opět jsme u rovnováhy vnější: určována zákonitostmi veškerého světa i vnitřní: určována zákonitosmi života a bytí – vašeho Nitra.

    Mužský a ženský princip máte každý v sobě, ať jste muž anebo žena: KAŽDÝ! Pouze o tom možná nevíte. Před narozením si vyberete kým chcete v této inkarnaci být: mužem či ženou a do takového těla se narodíte. Každý jedinec by tyto dvě energie měl mít v rovnováze (jinu a jangu), jinak se u něj objeví problémy s nimiž se musí potýkat následně celý život.

    Během dětství jste se naučili buď potlačovat a neztotožňovat se se svým ženstvím, jak jste to viděly u své matky, čímž se začne více projevovat Vaše „mužská“ stránka, anebo Vám otec znepříjemňoval život tak hodně, že jste se rozhodly nepřijímat aspekt mužského principu (agresivita, násilí, zloba, sobectví, atd.) a projevujete příliš své „ženské“ stránky. V každém případě si stvoříte nerovnováhu, a to tím, že se rozhodnete NEBÝT tím, čím byla Vaše matka, či otec. Tím se odchýlíte z celistvosti a rovnováhy, protože jste odmítly tuto stranu, která se Vám nelíbila a rozhodly jste se BÝT „jenom“ druhou stranou, kterou přehnaně preferujete a prosazujete.

    Je těžké přijmout aspekt, u něhož jste poznaly, jak je nepříjemný, odporný, jak může ubližovat a Vám ubližoval. Odpusťte všem, kdo Vám ublížili. A přijměte i tyto, vězte, že Vám mohou někdy pomoci a třeba i Vás ochránit, či zachránit. Nemáte je používat k ubližování sobě a druhým, máte je přijmout jen pro to, abyste byly celistvé a v rovnováze a netrpěly tím, že si tyto aspekty k sobě bude stále přitahovat, abyste stvořily rovnováhu a celistvost ve vnějším, nikoli vnitřním světě. A rovněž proto, že když je nutné je projevit, zabráníte vlastní sebekritice, odmítání sama sebe a posuzování sebe a následně i druhých. Vše následně uvidíte jako správné, jelikož to bude použito „intuitivně“ a ve správný čas. To je recept na krásné a láskyplné, naplněné vztahy, nejen s partnery, ale s veškerými lidmi v okolí.

 

 

 Krásný sluníčkový a andílkový den Vám přeje anděl Viruel a Jana

 

Dnešní den 14. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství od Vašich andělů:

Moji drazí, každý chce být spokojený, šťastný, mít radost ze života a myslí si, že toho dosáhne tím, že bude vždy dokonalý, a to ve všem. Jakmile není dokonalý a ve všem nejlepší, vyčítá si to, kritizuje se za to, čímž dává sobě i Vesmíru najevo, že se „nemá rád“! Ten, kdo se má rád, se nekritizuje a nic si nevyčítá, to co se mu nelíbí si odpustí a přijme se takového jaký je. Nesnaží se být tím, kým není, je sám sebou. Kdo Vás má rád, Vás bude mít rád i s Vašimi chybami.

    Člověk, který je „dokonalý“ nemůže být uvolněný a spontánní, protože se musí neustále kontrolovat, zda-li tomu tak je, a zda-li nevypadl ze své role pana či paní „dodonalého, dokonalé“! Nedokáže se radovat ze života, protože je závislý na své dokonalosti a to samé očekává od druhých. Pokud druzí neodpovídají jeho obrazu, je pedantský a neustále poukazuje na jejich chyby. V takovéto situaci nemůže být šťastný ani spokojený sám se sebou ani se svým životem, jelikož nikdo nemůže odpovídat jeho obrazu.       

    Vše, co druhý udělá je špatně, protože to neodpovídá naprosto přesně jeho vizi či představě o daném výsledku, nebo jeho uskutečňování. On by to udělal „lépe“! Naprosto si nepřipouští možnost, že „on“ by mohl být stejný! On se nemůže mýlit! On se nemůže splést! On nemůže v žádném případě vybočit ze své „dokonalosti“! Jste jeho zrcadlem, protože on tuto část sebe sama úplně vymazal ze svého života a stal se extrémně „dokonalým“.

    Moji drazí, pokud jste se poznali v tomto popisu, vězte, že život je pro Vás „peklem“ a věřte, že bychom Vám pomohli najít příčinu Vašeho perfekcionismu či „dokonalosti“ v dětství, již ve Vaší výchově u rodičů. Nikdo nemůže být dokonalý a navíc člověka a jeho „lidství“ dělá právě „nedokonalost“, protože jen tak se může vcítit do druhých a být „soucitný“. Bez soucitu jste potom studení, bez lásky, bez pravdy a velmi trpíte, pokud si to vůbec dokážete přiznat.

    Jste-li ten, který trpí v blízkosti takové osoby, vězte, že on či ona se nikdy nezmění, že pro něj/ní budete vždy „outsaidr“. Pokud Vám to nevadí, je to Vaše volba, je to doba sebepoznání a poznání vlastních nejvyššího hodnot. Pokud Vám to vadí, poproste nás o vedení a my Vám pomůžeme uskutečnit to, čeho si žádáte dosáhnout.

    Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělé a Jana

 

 

Dnešní den 15. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni:

    Moje drahé ženy, rozhodla jsem se oslovovat Vás, protože vím, jak toužíte po lásce, něze, součítění, souznění se spřízněnou duší mužského rodu. Mnozí mluví o spřízněné duši, a tím ve Vás podněcují ještě větší touhu.

    Dovolte mi, abych Vám vysvětlila, jak se věci mají a o co tu vlastně jde. Jde především o zákonitosti energií života, které bohužel v současnosti zná jen pár vyvolených duchovních lidí.

    Vaše energie fungují tak, že co chcete, to si stvoříte, to si k sobě přitáhnete. Jste jako magnety s pozitivním a negativním pólem. Protipóly se vždy přitahují. Zákonitostí je, že vztah muže a ženy vytváří vždy rovnovážný celek. Nejste-li ve vnitřní energetické rovnováze, budete si přitahovat muže, jenž Vás doplňuje do rovnovážného celku. Jste-li přiliš aktivní, on bude pasivní; jste-li ambiciózní, on bude pravým opakem, atd. Společně vytvoříte rovnovážné harmonické spojení, které se Vám bude na určitou dobu líbit.

    Vnitřní rovnováhu představují dvě polarity: JSEM – NEJSEM! Jakmile si zvolíte já jsem: veselá, aktivní, bez smyslu pro zodpovědnost, nesobecká...tím odmítnete (nejsem) smutek, pasivitu, smysl pro přílišnou zodpovědnost, sobectví, a začnete to kritizovat u druhých. Svůj problém vidíte vždy u druhých lidí, nikoli u sebe, s tím, že jste daný aspekt pohřbili uvnitř svého nitra. A pak je jisté, že Vaše mužská polovička tyto vnitřní vlastnosti mít bude. A proč? Protože jste si je svoji nerovnováhou sami přitáhly!

    Určitě jste si všimli, že každá žena si stále přitahuje stejné typy mužů. A vysvětlení je právě v zákonitosti o rovnováze, harmonii a hlavně: co si přitáhneš, stvoříš – to máš, to dostaneš!

    Není proto možné, v žádném případě, aby žena, která žije v nerovnováze energetických polarit si k sobě přitáhla spřízněnou duši! Vždy ji na muži bude vadit to, co sama odmítá a popírá a svůj nedostatek bude vidět na partnerovi, dříve či později. Je to jen Vaše očekávání, sen a iluze, které nemohou být splněny, dokud tedy neočistíte svoje energie a nestanete se sami sobě „spřízněnou duší“, teprve potom si můžete přitáhnout stejné! To vše lze docílit duchovní cestou sebepoznání a otevírání si svých energií duše a ducha. Nejde o nic jiného než o zákonitosti života a smrti, o zákonitosti přírody a přirozenosti.

    Jakmile se očistíte a otevřete si energie a poznáte, kdo jste, budete moci utvořit pár v němž budete sdílet své krásné bytí a životy, jemuž můžete říkat: spřízněné duše.

    Přejeme krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

 

Dnešní den 16. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni:

Moji drazí, dnes jsme naladěni na stejnou notu, máme vždy radost, když nás vnímáte a slyšíte telepatické sdělení, které se Vám snažíme předat. Vnímejte celý den svoje myšlenky, jelikož pokud budete vnímaví, poznáte, kdy Vás oslovím a poradím Vám, jak dál v životě, nebo na Vaší osobní duchovní cestě. My andělé jsme s Vám stále od Vašeho dětství a mnohokrát jste nás slyšeli a mnohokrát jste s námi rozprávěli, ovšem nikdy „ne vědomě“. Dneska se to změní, zcela vědomě nás budete vnímat ve svém vědomí a vědomě poznáte, že jsme to my.

    Buďte proto bdělí a pokud k tomu dojde, uvědomte si to a radujte se. Je to vzácný okamžik uvědomování si sama sebe, neboť je umění rozlišit Vaše myšlenky z Vašeho pevného disku mysli a myšlenky, které nejsou Vaše, ale naše. Vždy chceme, abyste poslouchali své srdce a šli za svým štěstím a radostí ze života, nebojte se uskutečňovat své sny a jít za nimi, i když to někdy bude trvat delší dobu. To vůbec nevadí,  důležité je se rozhodnout a vykročit tím prvním krůčkem. A my Vám dneska k tomu prvnímu krůčku pomůžeme. Pokud chcete s námi komunikovat i nadále, začněte více meditovat a uvidíte, jaké zázraky se začnou dít ve Vašem životě a světě.

 

    Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 17. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela:

Moji drazí, už jste se s tím každý setkal, že Vám druzí závidí a vy víte, že nemají co závidět. Obtěžují Vás a znepříjemňují život, protože se nemohou smířit s tím, že máte více než oni? Víte více než oni? Vypadáte lépe jako oni? Dokážete více než oni?

    V důsledku toho na Vás hledají chyby tam, kde nejste dobří a dostatečně vyvinutí? Neboť nikdo nemůže být dokonalý ve všem. Snaží se vyzvedávat Vaše chyby, aby tím poukázali jací nejste a zkaryli tím to, jací jste? Kompenzují si tím vždy svoje vlastní chyby a dokazují si tak svoje kvality tím, že Vás ponižují, aby se povýšili?

    Buďte v klidu Vy jste pro ně zrcadlem, v němž vidí pouze sami sebe, ale nedokáží si to přiznat, a tak Vás s tím obtěžují. Nenechejte se vyvést z míry – rovnováhy – a pokud ano, pamatujte na recept k uklidnění a uvolnění. Přijímejte do rovnováhy svoji vlastní závist a nenávist, abyste byli v klidu a aby Vás žádný člověk svými zrcadly závisti a nenávisti nevyvedl z klidu. Říkejte si afirmaci: Mám se rád/a a přijímám tu část sebe sama, která je: závistivá a nenávistná a tu část sebe sama, která je přející a láskyplná.

    Přeji Vám krásný sluníčkový den anděl Rafael a Jana

   

 

   Dnešní den 18. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela:

Moji drazí, věřte nám, že Vám doopravdy chceme pomoci. Ze všech sil se snažíme, ale dokud je ve Vaší hlavě zmatek a chaos, myšlenky Vám tam lítají jak zběsilé, nemůžeme dělat vůbec nic.

    Naše pomoc závisí na tom, jak přijmete naše telepatická poselství a pokud nejste v klidu nemůžeme s Vámi komunikovat, a tím i pomoci! Pokud o naše poselství máte zájem, začněte meditovat a očišťovat si svoje energie, tím se nám začnete otevírat a rozumět tomu, co Vám předáváme.

    Očišťování energií je záležitostí dlouhodobou, ale určitě se vyplatí, protože Vám zkvalitní a zpříjemní život a pomůže s Vaším vztahem, prací, okolím. Najděte si duchovního Mistra či Mistryni a vydejte se za dobrodružstvím na duševní či duchovní cestě do svého Nitra, k sobě samému/samé. Prožijete zázraky, které prožívají všichni, kteří se otevřou a jdou, s upřímným úmyslem k sebepoznání, lásce, vstříc skutečnému životu v pravdě, nikoli jen k přežívání.

    Přeji Vám krásný sluníčkový den anděl Michael a Jana

 

 

   

 

Dnešní den 19. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství opět od archanděla Michaela:

Moji drazí, říkáte stále dokola, jak se Vám nedaří, nemáte se dobře, máte málo peněz, materiálních hodnot, pořád Vám něco chybí.

   Moji drazí, zkuste změnit svůj úhel pohledu a tím dojít k poznání, že jste bohatí a máte všechno, co si jen lze přát a co úplně stačí ke spokojenému a šťastnému životu. Na vině je Vaše ego, které je „naučeno“ chtít pořád víc a víc a nikdy nemít dost. Jsou to Vaše vlastní myšlenky, které Vás vedou do neútěšných pocitů nedostatku, chudoby a přesvědčení, že stále něco potřebujete.

    Uvědomte si: máte kde bydlet? Ano, máte. Máte co jíst? Ano, máte. Máte si co obléci na sebe? Ano, máte. Máte práci? Ano, máte. A co chcete více, ke své spokojenosti? Určitě je toho ještě hodně, ale uvědomte si, že jsou to jenom věci, hmota, materiálno! To, co Vám skutečně chybí je VNITŘNÍ NAPLNĚNÍ LÁSKOU, kterou máte v sobě v takové míře, jaké si ji dovolíte přijmout a přijmete. To, co si nedovolíte, odmítnete! Je to jenom Vaše volba.

    A proto lásku, kterou si odmítnete dát, čili odmítáte přijímat, nahrazujete věcmi, které hromadíte. A když předmět své touhy získáte, zjistíte, že slasný pocit tam je jen na chvilku. Proto si slastné chvilky neustále vytváříte získáváním věcí, po nichž toužíte, anebo přemětů Vaší závislosti, znovu a znovu.

    Změňte své přesvědčení, že radost, štěstí a naplnění Vám poskytnou věci,peníze a materiální hodnoty. Není tomu tak, nic z toho neuspokojí „natrvalo“ Vaší duši a ducha. Je to „sebeláska, odpuštění, přijetí sebe sama, takového jací jste, sebeúcta, sebevědomí, které Vám přináší vyšší energetické hodnoty a lásku, coby trvalou hodnotu. Díky tomu pak skrze sebe zvyšujete i lásku, kterou můžete sdílet s druhými. A jste to Vy, co si ji máte dávat, nemají Vám ji dávat ti druzí. Přesto ji od nich neustále očekáváte a následně jste zklamaní, rozčarovaní a bezradní. A opět jsme to my, kteří Vám tu pomáháme a můžeme pomoc, pokud nás o ni požádáte a pokud nás také vyslyšíte.

    Přeji krásný sluníčkový  a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 20. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství s archandělem Gabrielem, Michaelem i Rafaelem.

    Moji drazí, Vaše Země je krásná planeta, je plná neuvěřitelných zdrojů energie, stejně jako příroda. Planeta je také druh života, i když v úplně jiném smyslu, v porovnání s člověkem. Mnozí ovšem krásu Země nevidí, nerespektují její přirozenost, nepečují o ní, nestarají se o ní, neuvědomují si, jak jí ubližují a jak si tím podřezávají větev pod sebou, a to ani v současné době, kdy to pociťují na vlastní kůži.

    Ano, mluvíme o počasí. Obzvláště Vy jste zvyklý neustále být nespokojení s počasím, jednou je příliš vedro, jednou příliš zima, jednou příliš prší, atd...ostatně je to i Vaše oblíbené téma, pokud se nemáte s druhými o čem bavit. Ale věřte nám, že i za toto počasí si můžete Vy sami. Je načase, aby to pochopila většina z Vás, že i počasí si tvoříte, jako stvořitelé, Vy sami, bohužel. Na základě kolektivního vědomí se zhuštěná energie Vašich přání zhmotňuje a zviditelňuje v podobě počasí, které zrovna je v přítomném okamžiku.

    Ovšem je pravdou, že mnozí ani neví, že Vy jste Bohy, jen jste na tento fakt zapomněli. Vy jste Stvořitelé, jak svého bytí, života i všeho okolo sebe. Vy jste Pány tvorstva a máte zodpovědnost sami za sebe i za všechno, co pro Vás bylo stvořeno, tedy i za Vaši planetu.

    Být Bohem znamená být plně si uvědomovat sám/a sebe, nic víc a nic méně, být otevřený všem svým energetickým zdrojům a žít v souladu s druhými. Zkrátka „žít“ a nikoli jen „přežívat“ a ničit nejen sebe sama, ale i všechno okolo sebe včetně planety. Což je bohužel dneska normální jev. Nevědomí, zapomnění, nevíra v sebe.

    My andělé Vás proto prosíme, naučte se mít rádi sami sebe, skrze sebe druhé a nezapomínejte ani na svoji planetu. Je to Váš domov, kde budete žít, když ona zanikne? Dává Vám to každým rokem najevo, a to dost drasticky pro některé jedince postižené záplavami, tornády, vichřicemi, zemětřeseními, požáry atd. Snažíme se Vám pomáhat, nebojte se, že nebudete vědět jak. My jsme s Vámi a vždy Vás podpoříme a ukážeme cestu.

Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den archandělé Michael, Rafael, Gabriel a Jana 

Dnešní den 21. 6. 214 Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni.

Opět oslovuji Vás ženy. My andělé víme, že jste byly roky zneužívané, využívané, byla potlačována Vaše svoboda, mnohdy jste nebyly brány, a někde ještě ani v současnosti ne, jako lidská bytost. Je to velmi smutné, kam až se dostala lidská rasa ve svých duchovních hodnotách, až na samé dno.

    V současné době se tato skutečnost mění, to jistě pozorujete, že to není jako ve středověku. A je to právě proto, že jste byly roky utlačované a byly znehodnocované Vaše hodnoty. Někde v historii jste padly na dno a nyní se zvedáte nahoru, jdete výš a výš. Našly jste v sobě sílu, abyste se začaly o sebe starat a být samostatné. Našly jste v sobě sílu, abyste se oprostily od nadvládu mužů a stále na tom pracujete. Našly jste v sobě sílu abyste se popraly se životem a prosadily se jako krásná, jedinečná, Boží bytost, která je stejně rovná Bohu, jako je mužský představitel lidské populace, který do značné míry zakrněl ve své egoistické slupce pána tvorstva. Nevzdávejte se této síly, nebojte se jí a pokračujte dál.

    Tato moderní doba duchovního vývoje, je určená pro vás ženy. Vy budete tou hlavní pochodní, která přinese sobě, druhým i celé planetě lásku, klid, mír a nenásilí. Jedině Vy jste intuitivní a dokážete se dotknout svého srdce, stejně jako srcí druhých, protože Vaše mateřství a mateřské pocity a city z Vás dělají soucitnou a empatickou bytost. Jedině Vy jste schopny stvořit ve svém těle nový život a jedině Vy znáte jeho skutečnou hodnotu.

    V dnešní době je to žena, která pozvedne laťku duševních a duchovních hodnot výš, ale nejdříve je ještě třeba dát se do rovnováhy, harmonie a celistvosti a tento fakt plně přijmout do svého „vědomí“. Znamená to především nepodléhat negativním soudům, kritice, pomluvám a iluzím druhých lidí a stále být sama sebou a mít se ráda takovou, jaká jste, ve své celistvosti. Být si plně vědomá sama sebe, vážit si sama sebe, uvědomovat si svoje nejvyšší hodnoty. My Vás máme rádi a pomáháme Vám dosáhnout všech Vašich ušlechtilých cílů na Vaší duchovní cestě. Jsme s Vámi.

Krásný sluníčkový a andílkový den Vám přeje andělka Soňa a Jana

Dnešní den 22. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství opět od andělky Soni.

Vím, že tato moje poselství čtou většinou ženy, tak jsem se rozhodla oslovovat převážně Vás. Mám Vás ráda, pomáhám Vám, nejen já, jsou nás tu celé davy andělů, které se zapojili do pomoci Vám osobně, Vaší zemi, Vašim dětem a rovněž i Vašim partnerům. Pomáháme všem, kdo nás o tuto pomoc požádá.

    Stále však převládá nevíra v naši existenci, v naše schopnosti a pomoc. A jsou tu i ti, kteří se již přesvědčili, že jsme a pomáháme a nevěří dál. A ve svém omezeném myšlení si dělají legraci z toho, že ti, co věří, jsou blázni a bláhoví důvěřivci, zatímco na pozemské rovině důvěřují lidem, kteří je využívají a zneužívají a řídí jim život a vedou je do tragických důsledků: k nespokojenosti se životem, k nesvobodě, ke strachu, ke smutku a následně i k nemoci – bohužel až k nevyléčitelným či smrtelným.

    Důvěra v druhé je dalším aspektem, který dost ve svém životě podceňujete. Jasně, je to proto, že sami nedůvěřujete sobě a nemáte tuto rovinu v rovnováze, odmítli jste přijmout druhou stranu: nedůvěru a ona se Vám jako bumerang vrací. Důvěra, domněnky, touhy a očekávání jde v ruku v ruce k tragickým koncům. Po někom toužíte, Vaše touha Vás zaslepí a vidíte jen to, co vidět chcete, nikoli realitu: „slepě důvěřujete“. Místo reality si projektujete do druhého svoje domněnky a očekávání, čili svoje „iluze“. Nevidíte na začátku vztahu toho druhého v reálné podobě, nýbrž ve své „vysněné podobě“, i když už hned na začátku vykazuje vlastnosti a schopnosti, které Vám později budou vadit a mohou přerůst až v nenávist, či k zjištění, že tento člověk, si v žádném případě Vaši důvěru nezasluhoval, protože ji zneužíval ve svůj prospěch. A po čase soužití s ním si jen stěžujete, že Váš život je jedna katastrofa  a pláčete, naříkáte, místo toho, abyste si uvědomili, že jste důvěřovali a důvěřujete někomu, kdo si Vaši důvěru nezasluhuje a nedůvěřujete tomu, kdo si Vaši důvěru zasluhuje: SAMI SOBĚ.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

Dnešní den 23. 6.  2014 Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

    Dnešní den je dnem radosti a veselí, radujte se a veselte, vše se daří a dokážete si i sami sobě přiznat, že některé problémy a starosti z minulosti jsou jen banality, kterým přisuzujete sami více nezdravé pozornosti, než si zaslouží, čímž se sami dostáváte do stresu a strachu.

    Je na čase pochopit, že veškeré starosti, problémy a stres si většinou způsobujete jen Vy sami. Tak jak přijmete daný aspekt, jak přijímate svoje pocity a emoce, taková je Vaše realita. Svoje bytí a prožitky v přítomnosti tady a teď si tvoříte jen Vy sami. Pro co se rozhodnete, to si stvoříte.  Chcete se cítit jako oběť – stane se, jste obětí, chcete se cítit jako stvořitel, budete stvořitel. CELISTVOST je fakt, že jste vším v obou polaritách: dobrem i zlem, láskou i nenávistí, strachem i odvahou, sobečtí i nesobečtí a z těchto aspektů si vybíráte v každém okamžiku tady a teď. Všechno je správné a dobré, pokud jste přijali obě dvě strany, jste v rovnováze a vybíráte si vždy jen to, co je v souladu s právě probíhající situací, či tvořením. Neboť si dovolujete vybírat z obou možností a tudíž jste naladěni na intuici a nepotřebujete k tomu přítomnost mysli a jejího programu. Vaše energie plyne v souladu, v harmonii s Vaší přirozeností.

    A jak si tvoříte své starosti a problémy? Tím, že zavrhnete jednu stranu rovnovážného celku a odvrátíte se od celistvosti. Rozhodnete si něčím „nebýt“. A jelikož v každodenním životě je nutné tuto celistvost akceptovat a přijímat, začnete se toho bát. Vytvoříte si strach z něčeho, co jste odmítli, co Vás dostává do emocí, vytvoříte si k tomu odpor, začnete potlačovat, odmítat, přehlížet, atd. A Váš život se zpomaluje, zastavuje, je zčásti zablokován. A tyto bloky se sčítají a zvětšují a zvětšují, až jste nehybní, stojíte a máte problém.

    Příklad: Při výrobě auta je dán konkrétní výčet součástek a dílů, které tam musí být. Nelze, aby byl některý z dílů vynechán. To budeme brát jako celistvost. A nyní si představte, že tam ve výrobě nedáte třeba stěrače. Ano, je to malý blok, nevadí, dokud nezačne pršet. Tak je to i s Vámi, některé bloky Vás dostávají u konkrétních situací, kdy si uvědomíte, že Vám něco chybí a zlobíte se a rozčilujete, hádáte a dožadujete se nápravy po druhých. Ale jste to vy, kdo si ty stěrače nezabudoval, protože jste se rozhodli pro variantu, že tam prostě nemají co dělat, nepatří tam, nechcete je tam. Odmítli jste je, že je nepotřebujete, protože zrovna neprší. Ale jednou pršet nastane a s tím jste nepočítali. Potom se rozhodnete, že si tam třeba nedáte brzdy, anebo třeba motor, cokoli jiného. A pak chcete někam jet a zjistíte, že to nejde. A divíte se, proč to vlastně nejde? Odmítli jste do auta dát důležité součásti, stejně jako jste odmítli dát sobě do svého bytí důležité součástky, které se projeví v životě, který nežijete, anebo máte problém, který jste si tím způsobili sami. Do auta je třeba namontovat a přidat všechny součástky, stejně jako přijmout, že jste vším i ničím. Jste celiství a tak přijměte všechny aspekty sama sebe, abyste mohli v životě normálně fungovat, jako to auto.

    Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

Dnes 24. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Mojí drazí, uvědomte si, že jste jediněční a krásní, že jste sami stvořitelé nejen sebe, ale i všeho okolo sebe. Způsobuje to Vaše vlastní energie, která je tvořivá a splní Vám všechna Vaše přání, přitáhne k Vám všechno, co si přejete, či stvoříte. Je to energie elektromagnetického pole, která si přitáhne vše ve stejných vibracích, frekvencích, kdy doplňuje Vaši rovnovážnost a harmonii.

    Už Vás slyším, jak říkáte: „Vždyť to není pravda, přeji si toho tolik a jen málo z toho se mi splnilo“. Máte pravdu. Nefunguje to tak, jak si myslíte a očekáváte. A to je ten problém, či zádrhel. Funguje to tak, že to, co zasijete, to také sklidíte, anebo, co vyšlete, to se Vám vrací. A to, co jste zaseli, jste zaseli nejen v minulých životech, nýbrž i od nejútlejšího dětství, kdy jste si vytvořili o sobě první názory: jsem špatná, nemožná, ošklivá, slabá, nic nezmůžu, jsem chudá, mám problém s muži, atd...A v dospělosti sklízíte, i když si přejete být dobrá a také jste, v podvědomí máte vždy: jsem špatná a věříte tomu. Můžete dělat sebelepší skutky, vždy se budete ponižovat, cítit vini, očekávat trest za to, že jste špatní. Na vině je bohužel skutečnost, že se nemáte rádi takoví, jací jste v celistvosti a rovnováze: dobří i špatní. A jakmile jste potlačili tu špatnou část: trpíte. Přijetím, odpuštěním sobě i druhým, a pochopením, že jste vším ( tedy dobrá i špatná, nemožná i v realitě,  ošklivá i pěkná atd.) se opět vrátíte zpět do svého přirozeného bytí.

    Jedině očištěním energií, tedy vrácením se zpět do původního celistvého, rovnovážného stavu, se stanete stvořitelé svého vlastního bytí a života. Jinak se Vám jen přehrává starý program mysli, opět a zase! Jedině touto cestou si můžete očistit svoji karmu a žít opravdu svůj krásný a jedinečný život v lásce k sobě a skrze sebe k druhým.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

Dnes 25. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, jsem potěšena, že Vám mohu předávat svoje poselství prostřednictvím Janiny. Oslovuje Vás mým jménem a společně přinášíme velmi důležitá sdělení o Vašem životě, které se vytratilo z Vašeho vědomí. Obě se společně snažíme oživovat staré moudrosti a předávat je jako sebepoznávání a učení o tom, jak mít ráda svoji duši a ducha, protože tělo a mysl většinou už rádi máte, jak sami říkáte. Bohužel i když to někdy jenom říkáte.

    Mnozí z Vás říkají, že mají rádi svoje tělo, sami sebe, ale tím sami sebe opět myslí tělo a jeho potřeby. Potřebu se oblékat, očišťovat, jíst, pít, spát, pracovat a odpočívat. Ale co láska ke své duši, duchu, která se odráží ve Vašem nitru city, pocity a emocemi? Nemáte-li rádi sami sebe v úplné celistvosti, protože nejste jenom tělo, mysl, ale i duše a duch, odráží se to na Vašem psychickém stavu. Jste ustrašení, smutní, trpíte méněcenností, pocity viny, a dalšími negativními pocity? Projevuje se to tak, že Vaše mysl bez ustání produkuje tisíce myšlenek a to rychlostí světla ve Vaší hlavě a neustále Vás obtěžuje a nenechá Vás odpočinout, ani se pořádně soustředit, či zkoncentrovat?

    Mysl je záležitostí těla a světa, nepatří do kategorie Vašeho nitra. A právě mysl je ve velké většině případu „Vaším pánem – anebo jinak stálým programem Vašeho bytí a života.“  A jak se říká: „Mysl je špatný pán, ale dobrý sluha“, podle toho by s ní mělo být i zacházeno, co se týká bytí a života. Mysl patří k tělu i k materiálnímu světu, ano tam je potřebná, umět si něco vypočítat, naučit se nějaké teorie, uvažovat logicky...Nepatří ale k bytí a životu, tam je nutné se dostat mimo její působnost, do svého nitra, ke svému nejvyššímu „Já“. Nikoli k egu, které produkuje právě mysl.

    Vaše nitro se projeví až když se dostanete do svého středu, což znamená do rovnováhy obou polarit. Do harmonie všech těchto aspektů: tělo, mysl, duše a duch. Do celistvosti: uvědomění si sebe sama, že jste vším. A do jednoty Boží, kdy si uvědomíte, že všechno pochází z jednoho zdroje – Božího zdroje: světla elektromagnetického pole, které prochází všemi Vašimi subatomálními částicemi, atomy a molekulami DNA, z čehož je tvořena energie nevědomého i vědomého stvoření včetně lidského bytí i života,  i tkáň Vašeho těla. A toto Vesmírné elektromagnetické pole je společné pro všechno Bohem stvořené v celém našem pozemském vesmíru.

    A skrze tmu a světlo jste s Bohem spojeni. S Bohem, který je Nic, Nicotou, Nikým v jedné podobě, který je „Stvořením všeho v Nicotě dimenze Nulté – Ducha Božího“ v druhé podobě, a stvořením „síly světla a moci tmy Stvořitele v dimenzi První“ ve třetí podobě Boží trojjedinosti. Z těchto aspektů Bůh stvořil veškeré své stvoření i člověka  a člověk sám se stal Bohem s Jeho mocí a silou světla, dle Jeho podoby Obrazu Božího a dle podoby veškerého stvoření. A tak z toho zákonitě vyplývá, že i Vy jste Bohy, bohužel „padlí“. Fakt, že Vy jste Bohy, jste zapomněli a stali jste se lidmi na nevědomé úrovni bytí. Z toho všeho se ovšem dostanete zpět probuzením se z hlubokého spánku, jímž jste až dosud spali.

    Uvědomte si, že Bůh je ve Vašem nitru jako Jeho moc a síla, kterou v podobě své energie (moc) a svého slova (síla) neumíte používat. Proto je pro Vás život tak těžký. Duchovní cestou sebepoznání se k těmto tvořivým aspektům ve Vašim nitru vracíte zpět, rozvzpomínáním si na to: Kdo jste.  Dobrá rada nakonec. Vydejte se na duchovní cestu sebepoznání, dokud je čas, neztrácejte čas zbytečnostmi ve starém programu mysli, dostává Vás jenom do utrpení, nespokojenosti a nemocí. Začněte konečně vycházet lásce, pravdě, životu a Bohu ve Vás vstříc, ať ochutnáte veškeré plody života.

    Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnes 26. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, jsem ráda, že jste s námi a sdílíte s námi nesmírnou touhu změnit sebe i svět okolo sebe k nenásilí, míru, lásce a přátelství. Všichni jistě víte, jak snadné je druhého zranit, jak se sami cítíte zranitelní a citliví vůči nespravedlnosti a lživým nařčení od druhých lidí. Víte, jak to nesmírně bolí na duši, když k Vám je někdo neuctivý, vidí ve Vás jen to negativní a špatné a navíc Vás ponižuje.

    Každý jedinec je takový, jakým se stal, neboť si tak vybudoval svoje bytí. Je tím, čím jsi zvolil, že je, a tím také bude. Vybírá si z meníčka, které mu předkládá jeho přirozenost a on si vybírá to, čemu věří, že je pro něj nejlepší, přestože mu to mnohokrát vnutili druzí lidé. Následně se stane vyspělou osobností, která se zrodila z těchto upřednostňovaných vnitřních aspektů. V podstatě je to program mysli, která se tu následně přehrává jako CD stále dokola. A tak jste přesvědčeni, a je to vžité a stálé, že je vše ve Vašem životě v pořádku a že vše, co myslíte, říkáte je pravda a to, co děláte, je to nejlepší. A věříte tomu i když to nic dobrého nepřináší, ale něco změnit není možné, protože něčemu novému nechcete věřit, máte strach. To staré nese vždy nálepku „dobré, fungovalo to až do současnosti“.

    Ale faktem zůstává, že život je změna a změna je život. Jak ve Vašem nitru, tak v životě úzce spojeném s Vámi a Vaší rodinou, prací společností. Kdo se nedokáže přizpůsobit této změně, která je přirozená, stejně jako tekoucí řeka, nemůže zastavit proměnu života. Je to stejně jako zastavit tekoucí řeku. Přesto se někteří začnou bránit svojí vnitřní i vnější proměně, jelikož mají strach, cítí se být v ohrožení. Začnou si tedy zajišťovat bezpečí tím, že se stanou zlostnými, agresivními, vidí chyby na druhých, nikoli sami na sobě, jsou neuctiví, neváží si druhých, protože si nedokáží vážit ani sebe samých. Zastaví si svůj duchovní růst, což má vždy nějaké negativní důsledky.

   Tito lidé jsou pohlcováni svými negativními pocity, až se jim život stane „peklem“, což je ono „biblické peklo“, o němž se mluví v různých vírách. Jak vidíte, není to žádná místnost, kde se po smrti lidi za strest vaří v kotlích, nýbrž je to program mysli, který je naprogramován na odpor, strach, nevíru, aroganci a násilí, u něhož si myslí, že je ochrání a je pořád dobrý.

    A jak se nedostat do pekla, nýbrž do nebe? Nepotlačovat svoje pocity a emoce, vyzvedávat je, hledat pravdu a nepodléhat lžím a iluzím, nevymýšlet si a nenalhávat si, že je vše v pořádku, když není, neboť pravda je láska a láska je pravda. Odpouštět sobě a druhým, ne kvůli nim, ale kvůli sobě samým, aby bylo možné unést pravdu a přiznat si ji, neboť to je jeden z nejbolestivějších kroků na duchovní cestě. Najdete-li pravdu, najdete i sami sebe. K tomu Vám dopomáhá Bůh i my andělé.

Přeji Vám krásný sluníčkový i andílkový den andělka Soňa a Jana

 

 

Dnes 27. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, víte, co to je láska a co to je radost? Jedním z omylů většiny lidí je, že láska je „vztah“ a radost je povrchní pocit uspokojování potřeb mysli a těla. Láska je „stav bytí“, který s sebou přináší ty nejkrásnější pocity a emoce z našeho nitra. Láska je Vaše vlastní energie, která Vámi plynule plyne, když jste jí otevření a dovolíte jí to. Což znamená, že nejste zablokovaní svými negativními myšlenkami, přesvědčeními, nepodléháte lžím, iluzím a strachu. Láska je Vaše přirozenost, Vaše světelná podstata nacházející se v celém Vašem Obrazu Božím a Vaší podobě.

    Lásku je třeba otevírat ve svém nitru a nikoli požadovat od druhých. Vždy jde o energii, takže od druhého požadujete energii ke svému životu, čímž ho o ní okrádáte a jste v tu chvíli energetičtí úpíři. Mnozí jen požadují a nic nedávají zpět a v tom případě se cítíte po jeho odchodu úplně „vycucaní“. Anebo znáte lidi, kteří jenom dávají a dávají a nedokáží přijímat? I zde je nutná rovnováha a nejste-li, tak se stáváte buďto úpírem, anebo dávajícím, ale pak jen naříkáte, že nemáte energii sami pro sebe. Dávající stále nechápe, proč se mu nic nevrací a proč dochází k případu, že „pro dobrotu přichází na žebrotu“. V obou případech není láska a není radost.

    Je to však prosté: jedinec, který stále bere energii druhému, není napojen na svůj energetický zdroj, protože se nemá rád a neumí si odpouštět, nedokáže se přijmout takový jaký je. Nedokáže se ocenit, vážit si sám sebe a hlavně má stále pocit, že mu ti druzí „něco dluží“ anebo „musí dávat“, protože je to jejich povinnost. Takový jedinec mnohdy dojde až k chamtivosti a k chorobnému pocitu nedostatku. Chybí mu láska v jeho nitru, k sobě samému, ovšem on ji hledá v druhých a hlavně ve věcech a materiálních statcích. Vytvořil si tím alternativu lásky, kterou se zaplňuje. Jsou to lidé, kteří nedokáží nic vyhodit a shromažďují haldy zbytečných věcí. Radost jim udělá jakákoli „věc“, ovšem bohužel jen krátkodobou.

    Jedinec, který jenom dává a dává a má pocit, že nedostává nic zpět, se také nemá rád, protože jinak by si něco nechal také pro sebe. Takový jedinec dává ze svého nedostatku, nikoli z přebytku, který by zajistilo jeho napojení na jeho energetický zdroj. On dává právě proto, aby dostal a když dostane, nevidí to, anebo si toho nedokáže vážit, odmítá to, má k tomu odpor, myslí si že nemůže. Nedokáže přijímat, protože je zde zablokovaný, myslí si, že si to nezaslouží, je v něm vina, která si žádá trest, nemůže mu to přijít, musí proto těžce pracovat a těžce to získávat atd. Také jemu chybí láska v jeho nitru, tedy k sobě samému, má pocit, že si všechnu lásku musí kupovat, zaplatit, draze získat.

    Opět jedině v rovnováze se dostanete ke stavu bytí, kdy si uvědomujete své dávání i braní i to, jak k Vám vše samo a lehce přichází v nejlepší podobě, formě a čase. V této rovnováze přichází láska, pravda i radost z hojnosti a bohatství, které není jenom fyzické, ale je i duchovním naplněním.

Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

Dnes 28. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství od anděla Viruela

Moji drazí dnes Vám přináším poselství o smutku. Mnozí to znáte, někdo z Vašeho života odejde a je to vždy velká rána do srdce a velká bolest. Někdo má pocit, že už nechce žít, protože ten, kdo právě odešel na druhou stranu, mu byl nesmírně blízký a milý. Manželé, kteří se měli rádi a byli spolu roky jistě cítí ztrátu milovaného partnera jako náhlou tmu ve svém životě. Přichází veliký žal a smutek, který mnohdy trvá až do konce života.A nemusí to být vždy smrt, kdy jeden z partnerů, či milovaná osoba odejde.

    V ten okamžik, kdy objekt lásky odejde, jakoby se zastavil i život, ztrácí smysl života, nechce se mu také žít a chce odejít za svým milovaným či milovanou. Zůstávají vzpomínky a velká bolest ze ztráty. Zůstává smutek.

    Veškeré emoce jsou přirozené, proto je dobré si prožívat jak bolest ze žalu, tak smutek. Je nutné dostat ze sebe pláčem veškeré energie těchto emocí. Nepotlačovat je, nepřehlížet je, přijímat je a co nejhlouběji prožívat. Jakmile je začnete potlačovat, anebo přehlížet, zůstanou uvězněni ve Vašem nitru, což znamená, že se jich do konce života nezbavíte a budou Vám ubližovat. Rovněž není dobré tento smutek uměle vyvolávat a mučit se a trápit připomínáním si neustále odchodu druhého, vnímat to jako podraz, nespravedlnost, nehoráznost a ublížení Vaší osobě. Takto si dobu smutku sami prodlužujete a neustále do svého nitra doplňujete negativní energie a sami si dobrovolně přivádíte trápení.

    Pokud si dovolíte hluboce prožívat smutek a nevyvoláváte ho uměle stále dokola, zmizí sám ve správný čas. Energie se dají do rovnováhy a vše bude zase jako dříve. To platí ovšem jen pro ty, kdo vnímají smrt jako něco přirozeného. Jsou i lidé, kteří si myslí, že smrt je „absolutní konec“ a za ní už nic není. Nevěřící Tomášové, kteří nechtějí přijmout, že naše tělo je jen obal pro duši a ducha. A prachem jsi a v prach se obrátíš, je výrok, který toto jen potvrzuje. Je to Vaše tělo, které není věčné, je zde jen dočasně, abyste si mohli prožít, co jste si vybrali do této inkarnace, že prožít chcete. Skrze Vaše tělo a Vaši duši si vše prožívá i Váš duch, který je věčným, nesmrtelným vědomím, vyvíjejícím se k naplnění dle Obrazu Božího a Vaší podoby (energetický vzorec Vašeho života v Boží trojjedinosti: tělo, duše, duch). Proč skončit Váš život jen proto, že odešel ten druhý? Byla to jeho volba, už tu nechtěl být na nevědomé úrovni. Jemu je již dobře, že se zbavit těla a stal se duchem vědomí.

    Pokud někdo nevěří v reinkarnaci má strach ze smrti, má energetický blok, který mu ubližuje. Jakmile máte strach ze smrti, tak ji nedokážete i prožívat a přijmout v podobě smutku, jako skutečnosti odchodu na druhou stranu, do jiné dimenze „vědomí“. Tím pádem svůj života ani nežijete, nýbrž přežíváte. Stává se neúnosným depresivním prožitkem, v němž se často opakují deprese a období špatných nálad, smutku, ztráty smyslu života a odevzdání se osudu. Přitom opět rovnovážný celek zde tvoří: život – smrt. Jakmile nepřijmete život, jdete energeticky dolů ke smrti, energie ubývá a ubývá a pokud si toho nevšimnete, najednou je pozdě. A jakmile nepřijmete smrt, je to stejné. Proto je třeba přijmout obojí, aby zmizel strach ze smrti, která je krásná a pro toho, kdo je připraven není žádnou překážkou.

 

    Reinkarnací se dostáváte na tuto planetu, abyste si prožili život v těle a smrtí se dostáváte zpět do duchovní dimenze, odkud vše zpracováváte a vracíte se zpět do nějakého hmotného těla, abyste se dál vyvíjeli a dostali blíže k sobě samému – k Bohu. Je to věčný a nekonečný cyklus znovuzrození, který si řídíte jen a jen VY SAMI. Za všechno jste zodpovědní jen Vy sami i za odchod z tohto života, jen o tom nevíte, protože jste nevědomí. Až se otevřete svému vědomí, sami si zvolíte čas odchodu z tohto těla a planety.

Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den anděl Viruel a Jana 

 

Dnes 29. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství od anděla Viruela

Moji drazí, ještě stále je hodně těch, kdo nevěří, že jste tělo, duše a duch, tudíž nevěří na reinkarnace.  Tělo, které vnímáte jako hmotné je sice také energií, nejhutnější energií, si oblékáte do tohoto světa, abyste si prožili vše co si přejete na vlastní city a pocity, emotivně skrze tělesné smysly. Tělo je jakési Vaše autíčko, které ovšem řídíte Vy, nejdříve Vaše mysl, pokud mu předáte řidičák, anebo Váš duch, pokud mu dovolíte řídit přirozenost Vaší duše. Vše je spojené a propojené a na Vás záleží, zda-li se usídlíte v rovnováze, či nikoli, v celistvosti či nikoli, v jednotě Boží či nikoli. Anebo se z Vás stanou tři životní aspekty, které se mezi sebou hádají, dohadují, perou, jsou znesvářené.

    Dohodnout smír a klid v duši dokážete cestou sebepoznání, kdy hledáte kde jste a nejste se sebou v míru a máte se, anebo nemáte rádi. Dělají to duchovní Mistři a Mistryně v terapiích, k čemuž používají i regresní hypnózu, kde máte pochopit, kde a proč vznikla u Vás tato situace znesváření vnitřních aspektů. Máte zjistit kdy jste přijali strach, pocit viny, méněcennosti, nevíru a nezodpovědnost za sebe samého. Návratem do minulých životů naleznete nejen příčinu toho, proč se život ubírá zrovna tímto směrem, proč je takový jaký je a Vy jste tím, kým jste, ale najdete i příčinu v „myšlenkové konstrukci“, na jejíž základě se tyto jevy dějí. Pokud jste si vybrali myšlenku: „Jsem k ničemu, nedokáži ani zaopatřit rodinu, či nic nezmůžu proti přesile, jsem slabý a ti silní mě vždy zneužívají, jsem vždy chudý a chudý zůstanu...atd“, vždy to bude Vaše pravda, která se zde stane realitou a skutečností, dokud ji nezměníte.

    A následně si Váš duch vybírá takové znovuzrozené bytosti, které odpovídají dědičné povaze jeho starému programu. Jelikož Vaše duše je Vaší přirozenosti, která vznikla na základě DNA. Kdežto duch je reinkarnující se část Vašeho Obrazu Božího, který si Vás do současného života vybral ke svým prožitkům a duchovnímu vývoji. Ten je věčný a nesmrtelný, je to Vaše vědomí, které je schopné uvědomování si sebe sama na nejvyšší úrovni jako nesmrtelný Boží aspekt života.

    Jako duch vchází do Vašeho života po narození do 24 hodin, pokud tam nevejde, miminko umírá, pokud tam vejde a zjistí, že nechce být v tomto těle, miminko umírá také. Z karmického hlediska je to i tak, že se ztělesňuje důsledek nějaké příčiny maminky a tatínka právě narozeného miminka, které tímto duchovi v minulých inkarnacích ubližovali, čímž on nechce přijmout svoji novou existenci v těle, ačkoli ti mu to chtějí nyní vynahradit.

    Prožitkem v regresní hypnóze se tento blok dostane do vědomí a odblokováním se nemusí přehrávat, důsledek se zmírní a je možné ho i zvrátit. Proto je dobré se při odblokování v terapiích vracet zpět do minulých životů. Poznáním, že tyto techniky fungují si očistíte do velké míry energie, které se sami začnou dávat do rovnováhy a Váš život se začne ubírat příjemnější cestou. Dostanete tím důkaz, že Váš duch je skutečně věčný a nesmrtelný a že se nemusíte bát smrti, čímž se Váš život opravdu zkvalitní.

Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den anděl Viruel a Jana