Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělská poselství V.Dnešní den 26. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

Moji drazí, jste unavení věčným dilematem, co je pravda a co ne? Myslíte si, že skoro nikomu nerozumíte? Nechápete, co se kolem Vás děje? Jste rozhořčeni, roztrpčeni nad jednáním druhých a jak Vám mohli udělat tak špatně věci? Jak si mohou dovolit Vás soudit a odsuzovat, když Vy tak neskutečně trpíte?

    Takto reaguje nevědomá část Vašeho života. Nevíte, kdo jste, nemáte se rádi a vůbec nerozumíte životu, protože jste zatím nenašli jeho řád a zákonitosti. Nedokážete pochopit, že jste to Vy, kdo si k sobě přitahuje všechny situace, a to jak dobré, tak ty špatné. Že jste to Vy, kdo si tvoří veškerý svůj život i vztahy. Odmítáním poslouchat nějaké „duchovní žvásty“, jak říkáte, Vám skutečně nepomůže, protože tím více se propadáte dolů a trpíte, případně jste ne-mocní a postrádáte veškerou životní sílu, kterou si můžete dát jen Vy sami.

    Je ve Vás nevíra a nejistota, nedůvěra jak v sebe, v druhé i v běh života, který právě určují zákonitosti duchovna – nebo jinak přirozenosti, či Boží, to je jedno, jak to nezveme. A přesně toto, by Vám duchovní učení mělo předat, svoje vlastní vědomí si sebe sama, mělo by Vás dovést k sebelásce, sebejistotě, sebedůvěře a sebevědomí. Sebevědomí není to, co předvádí egoističtí intelektuálové, kteří si myslí, že snědli veškerou moudrost a vědění a předvádí se před druhými svými znalostmi a svým egem. Sebevědomí je opravdové nalezení sebe sama na nejhlubší úrovni svého nitra, kdy dojdete k sebelásce, porozumění, pochopení, toleranci, odpuštění a soucítění k sobě samým. Teprve skrze sebe, můžete následně předávat lásku dál, vyzařujete ji ze sebe a jako magnet si ji k sobě přitahujete ve všech možných podobách a úrovních.

    Jenom naříkáním, bědováním, odsuzováním druhých nic nevyřešíte, jen si situace, kterým věnujete pozornost, a tudíž energii, stále dokola přitahujete do svého života. To je zákonitost: cokoli vysíláte, se Vám vrací a mnohonásobně. Proto všichni duchovní Vám na začátku doporučují afirmace, které Vám mění Vaše myšlení a pozornost z negativního na pozitivní. Je to jenom afirmace, nemusíte jí věřit, ani nebudete, ze začátku, ale Vaše přirozenost, která je pozitivní, krásná a jedinečná, se tímto začne probouzet, jakmile uslyší Vaše tvořivá slova, ať tomu věříte, anebo ne. Pokud si chcete pomoci, začněte si říkat pozitivní afirmace typu: „Mám se ráda a přijímám se takovou/ého jaká/ý jsem! Odpouštím si a odpouštím všem, kdo mi ublížili, jako akt mojí vlastní očisty! Mám se ráda a přijímám všechno ve svém životě v radosti a lásce! Můj život je plný radosti, spokojenosti, pohody!“ Začněte u pozitivního myšlení, které se takto jmenuje, ale pozor, neznamená to, že máte se vším souhlasit.

    Jak si zde neustále připomínáme, pozitivní může být to „dobré i to špatné“. A pravda je jen to, co Vy sami cítíte, je jenom Vaše. Pokud cítíte, že odpověď by měla být ano, anebo pozitivní, tak to udělejte. Pokud cítíte, že by odpověď měla být negativní, tak je to také pravda, udělejte to. Jedinou univerzální pravdu ovšem najdete až tehdy, když se úplně očistíte z energetických blokád a najdete svoji rovnováhu, harmonii, celistvost a jednotu Boží. Do té doby se řiďte vždy jen svými pocity a ne myšlenkami, které jsou pouze návykové, pochází z naučeného programu, který Vás do všech potíží a problémů neustále dostává. Uvědomte si to!

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 

Dnešní den 25. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, snad se nebudete až tak zlobit, když dneska navodím zvláštní téma, a to: „zrození“! Vaše zrození! Představte si, že embryo, které vznikne v první den svého nového života, je duší, která si od začátku uvědomuje svoji existenci, v níž se vyvíjí, protože je podvědomím vzniklým od matky a otce a tímto okamžikem vznikne nové DNA samostatně uvažujícím na úrovni své vlastní „duše“. Toto podvědomí je v dítěti od samého začátku a od tohoto začátku vnímá veškeré dění u matky jak z vnějšího vnímání a cítění, tak i z vnitřního.

   Vznikem molekuly DNA v embryu vzniká „podvědomé vědomí duše“. Proto veškerá náboženství brojí proti potratům a různým interrupcím a ukončením života dítěte. Toto podvědomí je dědičné a dědí se od matky a otce, je to vědomí tělesné, je to energetický přenos informací veškerého dědičného potenciálu, který se právě přenesl do dítěte. Jsou to tělesné, podvědomé energie, které dostanete po zrození jako další pokračování rodu. Je to podvědomí, které následně tvoří tělo s jeho veškerými funkcemi, které i samo řídí. Například činnost srdce, dechu, trávení atd. Ovšem dostanete i genetickou výbavu, v níž si budete sami moci tvořit sami sebe i „svůj osud“. Z této informační banky DNA se následně vyvíjí Vaše tělesná podoba, tělo s jeho veškerou výbavou i s jeho charakterovou přirozeností. Takovouto cestou se rodí Vaše tělo, mysl a energetická výbava duše. Život embrya v matčině lůně je oživen duší. Ovšem to není kompletní pozemský život, tento život je ohraničen jen pro vývoj plodu.

    Porodem, se teprve nastartuje skutečný život tím, že do tělíčka dítěte vejde: DUCH dítěte, reinkarnovatelná složka života, která tvoří třetí část Boží trojjedinosti: tělo, duše a duch, jako podobu Obrazu Božího. Ten je od určitého dne matčina těhotenství přítomen u matky, někdy i dříve, aby posléze vešel do dítěte do 24 hodin. Nedojde-li ke vstupu ducha do těla, protože si to na poslední dobu rozmyslí, dojde k úmrtí dítěte, čemuž lékaři říkají: „Syndrom náhlého úmrtí“.

    Duch je věčný, nesmrtelný, je to Boží částečka nadvědomí, jíž jste VY. Duch do Vás vnáší skutečný život – duchovní život, spojení s ním je spojením s Bohem a jeho třemi tvořivými silami. On si to může samozřejmě rozmyslet, on si vybral toto tělo a jeho dědičné chování a osud ke svému vývoji, který je někdy opravdu těžký, protože si vše prožívá skrze Vás. On je na určitém stupni vývoje a chce si prožít to, co Vás čeká, na základě svojí dědičnosti a programu mysli, aby se posunul na svém evolučním vývoji nahoru, anebo dolů. On přijímá a ztotožňuje se s Vaším tělem, myslí i duší, protože zapomněl: Kdo je. Vašim pánem je tělo a mysl, posléze duše, která postupně jak ji očišťujete, pomáhá probouzet spícího ducha. Tedy Vaše opravdové Já. Jelikož Vy nejste ani tělo, ani mysl, ani duše - světlo, jste nesmrtelný duch Boží - tma, který se začne probouzet tím, že světlo duše osvítí jeho nadvědomou část, která VÍ, KDO JE: BŮH. Nesmrtelná, věčná, neprostupující, všemocná, všudypřítomná část Vaší pozemské podoby Obrazu Božího.

    Ale nejen duch, ale i duše si to může rozmyslet, ona vnímá a uvědomuje si, kam se jde narodit a mnohokrát se nechce narodit do konkrétní rodiny, už je ve stresu uvnitř matčiny dělohy, trpí a to tak, že raději se rozhodne umřít, anebo odejít. Tak vznikají spontánní potraty. S duší zemře i tělo. Ale zde nejde o život jako takový, jde jen o přenos životních a dědičných informací v molekulách DNA. Tyto informace přináší každá molekula DNA v novém těle. Skutečný život představuje až CELEK, tedy podoba těla, duše a ducha v Obraze Božím, tedy v energetickém spojení všech těchto částí, které tvoří skutečný život a existenci.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a JanaDnešní den 24. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

 

Moji drazí, víte co dělat, když jste úplně na dně? Víte, co máte udělat, když Váš někdo zradí a Vy se nevíte rady? Víte, jak se zachovat, abyste zůstali v klidu a měli stejně radost ze života, jako máte nyní? Víte, co udělat, když zůstanete sami a všichni se od Vás odvrátí a nikdo tu není, aby Vám pomohl? Víte, jak se zachovat, když se Vám mění život a Vy vidíte, že musíte o spoustu věcí a lidí přijít, protože jdete za svobodou a něčím, co má větší cenu, než všechny věci a ty lidi dohromady?

    Jsou to řečnické otázky, málokdo to jasně ví, ale přitom každý se zachová tak, jak je mu to přirozené a jak to vyplývá z jeho myšlení a jeho osobitosti. Každý člověk je jiný a každý takovéto změny ponese jinak. Zatímco jedni budou padat dolů a vzdají to, druzí se seberou a začnou bojovat a řešit danou situaci jak nejlépe mohou z nejlepšího vědomí a svědomí. Přestože se objeví strach, zloba, smutek a lítost, je třeba nepropadat všem těm negativním myšlenkám a pocitům a uvědomovat si, co chcete obětovat za svoji nezávislost, za svoji svobodu, za svoji radost ze života. Je třeba si uvědomovat i hmotnou a finanční realitu, kterou je třeba řešit, na úrovni toho, na co máte. Uvědomit si, na co máte a na co nemáte, abyste nepadli do dluhů a nešli do horšího, než jste dosud měli.

    Předně si neustále uvědomujte a dávejte otázku: „Jsem to já, kdo chce podniknout tyto kroky? Co by udělala láska? Jsem přesvědčený/á, že není jiné řešení? Pokud ne, hledejte jiné řešení, nebojte se říci si o pomoc a radu, nemusíte se jimi řídit, jen hledat něco, co se Vám bude líbit. Modlete se k Bohu a proste nás anděly, abychom Vám ukázali cestu, nebojte se, pokud se před Vámi začne otevírat, protože my víme, co je pro Vás nejlepší. Pokud tu nikdo není, kdo by Vám pomohl, určitě jsme tu my a věřte, že Vám můžeme pomoci i prostřednictvím cizích lidí, pozemských andělů, kteří se včas objeví.

    Nelpěte na ničem a nesuďte druhé, i když Vás opustí, nikdo nic nedělá kvůli Vám, ale jen kvůli sobě. Každý má jiné energie a tyto energie si prostě nedokážou vytvořit rovnováhu ani harmonii s Vámi a možná ani s druhými. Odpusťte jim, pokud Vás opouští, anebo Vy opouštíte je, pokud Vás podrazili, anebo se k Vám zachovali sobecky a nezodpovědně. Pokud jdete za svobodou, utvořte si představu, za čím jdete, co bude Vaším naplněním, co budete podnikat a jak si zařídíte další život. Hlavně buďte v klidu a pohodě, nad věcí, protože jedině tak Vám můžeme my i Bůh pomoci. Říká se, že „nic není tak horké, jak se uvaří“ a to je pravda, je to jen změna, které se děsíte, protože jdete do neznáma, ale pokud je pozitivní a jdete nahoru, nemáte se čeho bát. Všechno je jistě v pořádku, tak jak má být.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

  

Dnešní den 23. 10. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, rádi Vás vidíme v dobré náladě, rozesmátí a uvolnění, kdy sršíte pozitivně naladěnou energií, kterou šíříte okolo sebe. Jsou to krásné a jedinečné chvíle radosti, které jsou tak nádherné a příjemné pro všechny zúčastněné. Tak bychom si představovali svět, se spokojenými jedinci, kteří jsou láskou, prožívají lásku, přijímají lásku a šíří okolo sebe lásku, porozumění, pochopení a soucit. Svět bez válek, krutostí, masakrů, krádeží a vražd. Svět bez násilí, bez psychického teroru, svět míru a lásky.

    Smích léčí, smích je kořením života, ale ruku na srdce, kolik z Vás se umí radovat a smát většinu dne? Jak často se smějete a radujete? Jak často k tomu máte příležitost? Jak často to vůbec jde a je to možné, vzhledem k současné situaci, v níž právě jste a jíž prožíváte? Jak je možné, že se z našich životů vytratil smích, radost, spokojenost, mír a příjemné pocity?

    Většina z Vás obviňuje druhé lidi za jejich problémy, křivdy a za všechno „to, co se děje v jejich životě“. A to je ono! Jak můžete být šťastní smát se a radovat, když dovolíte ve své mysli, aby za Váš život byl zodpovědný někdo druhý? Jak můžete být v pohodě, když jste přesvědčeni, že na druhých lidech záleží, jak se budete cítit, jakou budete mít náladu, jak bude vypadat Váš život? Jste přesvědčeni, že druzí mají nad Vámi moc a také sílu si dělat s Vámi, co chtějí? Ano, proto Váš život podle toho vypadá. Katastrofálně! Jste nesvobodní otroci druhých, protože nevíte, že stvořiteli svého života jste Vy. Vy jste dovolili druhým, aby Vás ovládli, a oni to dělají. Vy si nedokážete stanovovat hranice a říci NE. Vy jste nepochopili své bytí a život, jedině Vy podléháte starým vzorcům Vaší mysli, kde jsou jen nahrávky veškerých programů od druhých lidí, to nejste VY.

    Přijmete zodpovědnost za svoje bytí a život a nedovolte druhým, aby Vás ovládali. Nedovolte jim, aby Vám znepříjemňovali Váš život, nedovolte jim, aby ve Vás zabili lásku. Braňte si ji, udržujte si rovnováhu láska – strach. Nepropadejte strachu, ti druzí Vás drží v šachu jen díky tomu, že našli Vaše slabé místo, a tím je strach. Ovládají vás tím, že Vás straší a manipulují tak, jak oni sami chtějí. Vnímejte svoji intuici a braňte se, buďte sami sebou, anebo spíše začněte hledat sami sebe, kdo jste a kdo nejste, abyste nepropadali vině a nenechali se strachem ovládat a ničit.

    Jste krásné, jedinečné Boží bytosti, Bůh je ve Vás a nikdy jste nebyli od něj oddělení. Stejně jako On i my Vám pomáháme a věřte, že pomoc přijde, i když ne vždycky hned, ale čas změny určitě přijde. Všechno chce svoje správné načasování, tak buďte trpěliví a věřte, že i Vy si zasloužíte to nejlepší, úsměv na tváři a krásný opar energií lásky okolo Vás.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana


Dnešní den 22. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, uvědomujete si někdy krátké záblesky „uvědomění“, kdy se najednou cítíte dobře, jste lehcí, je Vám příjemně, jste naprosto v jednotě celé Vaší osobitosti, Vašeho bytí, jste zkrátka v tomto konkrétním okamžiku tady a teď a jenom Vy s Bohem v souladu? Tyto stavby bytí zažívají meditující lidé a jogíni, duchovní adepti, Mistryně a Mistři. Je to stav duchovní extáze, bez jakýchkoli pocitů, citů, emocí, zkrátka stav Nicoty, ticha a klidu, který je Božím stavem bytí. V tu chvíli, jste s Bohem. Dovolili jste si být s Ním v souladu v jednotě a dostali jste se za mysl.

    Tento stav můžete prožívat na trvalé úrovni, pokud se vydáte na duchovní cestu sebepoznání a začnete meditovat. Jedině meditace je klíčem k sebepoznání a odpoutání se od nepříjemností způsobující strach, zlobu a veškeré negativní pocity a emoce. Meditace není jenom nějaká metoda, je to životní styl uvědomování si sebe sama ze svého středu, z  nadhledu, z pozice pozorovatele, kterým je Váš duch. Meditací si můžete změnit úplně celý život k lepšímu, protože pochopíte, že Vy jste stvořitelem a to, co chcete, si také stvoříte. Pochopíte, že si nemusíte tvořit nemoci a nepříjemnosti, ale radost, lásku a blaženost. Meditace je umění bdělého vnímání toho, co se děje uvnitř Vás samých, v ní můžete komunikovat se svým nitrem, duší a duchem. Zbavuje Vás napětí, způsobuje rozšířené vnímání a uvolnění v dnešním každodenním spěchu.

    Meditace Vás učí jen tak být, nic nedělat, nebýt v činnosti, být bez myšlenek bez emocí. Není možné jí dělat, nemůžete jí provozovat, je nutné jí pochopit. I myšlení je činnost, koncentrace je také činnost, kontemplace je také činnost. Jestliže se dostanete do stavu, kdy i na malý okamžik neděláte vůbec nic a jen jste, tak jste ve středu svého bytí, v naprostém uvolnění – pak meditujete.

    Stačí ze začátku jen pár minut, které budete meditaci věnovat, pár minut, kdy se budete zaměřovat dovnitř svého nitra. Pak uvidíte, jak se začnou zvyšovat a její účinky, poznáte to velice rychle, jakmile se pozitivně projeví v každodenním životě. A jakmile pochopíte, jak na to, můžete v tomto stavu zůstat tak dlouho, dokud se Vám bude líbit. Až dojdete k bodu, kdy si budete uvědomovat svoje bytí a svůj vnitřní střed, následně začněte začleňovat svoje bytí i do činnosti. Dostanete se do „nadhledu pozorovatele“. Stanete se pozorovatelem a pozorovaným. Můžete pak provádět jakoukoli činnost, ale přitom si uvědomujte svůj střed, aniž byste ho narušili. Meditace není proti činností, nemáte utíkat od života do meditačního sedu. Jen Vás učí, jak máte najít nový způsob života jak být ve spojení se svým středem – se svým bytím, se svým Bohem. Je to pozorování. Je jedno, co pozorujete, objekt není důležitý, ale je důležité „neposuzování“.

    Je důležité hledat vědění o sebepoznání a meditaci a případně si najít někoho, kdo Vás provede i meditačními technikami a vysvětlí Vám je. V dnešní době je velké množství kurzů a lektorů či Mistryň a Mistrů, kteří Vám meditaci přiblíží a naučí.

Přejeme Vám krásný podzimní andílkový den archanděl Michael a Jana

 

 

Dnešní den 21. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Metatrona

 Moji drazí, jste stále nabroušení? Nálady se u Vás střídají jako ponožky? Nedokážete prožívat ani hezké chvíle, pokud nastanou, jelikož Vám pořád uvnitř něco „vadí“? Ano, včera jsme si psali o emocích, tento důsledek je také příčinou potlačených a pokřivených emocí, které máte uzavřeny ve svém nitru a ony Vám nedovolí se uvolnit, uklidnit a v pohodě prožívat svoji přítomnost. Každou chvilku vystrkují svoje drápy a znepříjemňují Vám život, aniž o tom víte. Nechápete to, nevíte, co se vlastně děje, ale věřte, že to je chybným prožíváním emocí.

    Emoce jsou přirozené a máte je přijímat do svého života také přirozeně. Nic není špatné, ani emoce, i když jsou třeba zrovna negativní, jako je zloba, hněv, smutek, úzkost. A pokud je nechcete prožívat mezi lidmi, tak je prožívejte doma v meditaci. Existují duchovní meditační techniky, které Vás této zátěže zbaví. Pokud se je naučíte a odpustíte, začnou se Vám emoce samy srovnávat a dokážete je následně prožívat úplně v rámci přirozenosti.

    Někdo se bojí prožívat svoje emoce, protože byl v dětství za ně trestán. Odstraňte strach, už nejste děti a nikdo Vás nepotrestá, naopak trestáte se jenom Vy sami, když je neustále odmítáte přijmout do života a dovolit jim, aby Vám pomáhaly. Nebojte se být odvážní a riskovat tím, že svoji emoci vyjádříte, uvidíte, že se Vám nic nestane a zažijete velikou úlevu. Pomáhejte si afirmacemi, říkejte si, že jste schopni vyjadřovat přirozeně svoje emoce v souladu s přítomným okamžikem tady a teď.

    Nepodléhejte vině, že jste jenom Vy za všechno vinni a zodpovědní, není to pravda. I tady je nutné vědět, že neexistuje vina, jenom nerovnováha a nepřijetí sama sebe. Neberte si nic osobně, nikdo a nic skutečně nedělá kvůli Vám, nýbrž kvůli sobě. Také si uvědomte, že i Vy neděláte také nic kvůli druhým, ale kvůli sobě a skrze sebe. Pokud se Vám Vaše činnost nelíbí, je čas na změnu, která se má týkat Vašich myšlenek, pocitů a emocí, nikoli povrchní činnosti. Nezačnete-li na začátku, ale na konci, nic se nezmění…Na každém začátku je myšlenka a slovo a slovo je tvůrčím aspektem veškerého života, proto nehřešte slovem a říkejte jen to, co je Vaší pravdou, Vašim přesvědčením a realitou. Pamatujte, co říkáte, tím jste, a to se Vám plní, a to prožíváte.

Přejeme Vám krásný podzimní andílkový den archanděl Metatron a Jana 


Dnešní den 20. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Metatrona

Moji drazí, dokážete se rozzlobit až k nepříčetnosti? Jste naštvaní každou chvilku a vyjíždíte na první našlápnutí? Dostávají Vás emoce do vrtulky a neumíte se tomu ubránit? Práce s emocemi je jedna z nejdůležitějších na duchovní cestě sebepoznání. Emoce jsou přirozené a každý by je měl prožívat dle svoji přirozenosti (Váta, Pitta, Kapha), ovšem v rovnováze. Nesmí se potlačovat, nesmí se to s nimi přehánět, ani věřit tomu, že všechno je dobré a nemá smysl je prožívat. Někdo třeba říká: „Nemá smysl se s tímto člověkem rozčilovat, jsem v klidu“! Ano, v tu chvíli je, protože veškeré emoce potlačil, nepřijal, čímž se zvyšuje koncentrace negativních energií v jeho nitru. Ty se zvyšují tak dlouho, až jednou začnou bouchat jakýmkoli způsobem.

    Hledejte příčinu svých emocí, kde je ve Vás? Co se Vám stalo v minulosti, kdo Vám ublížil, kde jste je potlačili a proč? Počítejte s tím, že na duchovní cestě, v terapiích, budou tyto emoce vylézat a budou Vás nutit prožít je znovu a přijmout je. Je to důležité, pokud to opět potlačíte, terapie byla zbytečná a nebude účinná. Je třeba pochopit a porozumět situaci v minulosti, která se stala a podívat se na ní z více úhlů pohledu. Pochopit proč se stala, v čem byla špatná a v čem je dobrá a v jakých situacích Vám ubližuje a v jakých by mohla pomoci. Málokdo si uvědomuje, že situace, která Vám tolik ublížila, může být i pozitivní, což je právě problém dnešní doby. Ano, mohla by být, a dokud to na vlastní kůži nezažijete, zřejmě jen těžko uvěříte.

    Proto je dobré mít duchovní Mistryni či Mistra, aby Vám pomohl podívat se na situaci jinýma očima, vidět ji z nadhledu, vidět více úhlů pohledu a vysvětlit další záležitosti ohledně karmy a karmických dluhů i z minulých životů. Někdy si ubližujete zcela zbytečně jen kvůli maličkosti, drobnosti, která se stala někdy v dětství, ovšem do dnešních dnů nejste schopni najít příčinu problémů, které Vám unikají, právě proto. Duchovní terapie přinášejí velkou úlevu a změnu, a je dobře, že právě žijete v době, která je podporuje a kdy se duchovno stává každodenní záležitostí stále více jedinců. Připomínáme Vám, že jsme stále s Vámi a pomáháme Vám, jak nám jenom dovolíte. Máme Vás rádi a přejeme Vám stálé naladění se na vlnu lásky, pravdy a soucitu.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Metatron a Jana

 
Dnešní den 19. 10. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, všude okolo sebe máte lidi, známé, neznámé. Potkáváte lidi, pracujete s lidmi a přátelíte se s nimi, kamarádíte a největší problém většiny z Vás je otázka: „JE KE MNĚ UPŘIMNÝ? MLUVÍ PRAVDU? JE TAKOVÝ, JAKÝ SE ZDÁ BÝT?“ Téměř každý se v dětství naučil chránit se a bránit před rodičovskými tresty, či nepravostmi okolí tím, že někdy lhal, přetvařoval si a nasadil si nějakou masku. Navíc, ač nevědomky, dítě přebírá masky svých rodičů. Ti tak umně hrají svoje role v těchto maskách, že dítě převezme jejich roli se vším všudy, aniž by si to uvědomovalo a v dospělosti je to pro něj téměř normální stav bytí.

    Ano, je pravda, že lhát je špatné a lež každého dříve či později dostane. Vše, co zasadíte, jednou vyroste a každý lhář se pak diví, proč mu druzí lžou a podvádí ho? Potlačujete, že Vy byste mohli být také lháři a podvodníci, všichni okolo Vám to budou zrcadlit. I zde je rovnováha, pravda je, že lež a pravda jsou dvě strany jedné mince. A největší hřích je „lhát sám sobě“. Tímto způsobem se dostáváte do největších energetických blokád a klesá Vám energie i vědomí. Padáte do nevědomí a přivádíte si tím nesmírné životní kolapsy a situace, kdy se Vám to opět odráží zrcadlově od druhých a vrací se Vám stejnou mincí. Řekneme-li to jinak, trest jste si vlastně sami stvořili, co uděláte, se Vám vrátí stejnou měrou: lžete-li, druzí budou lhát Vám; podvádíte-li, druzí podvedou Vás, okrádáte-li druhé, oni okradou Vás a tento kolotoč se bude opakovat, dokud se nedáte do rovnováhy, neodpustíte si a nerozhodnete se žít podle zákonitostí přirozenosti, Božích: v lásce a pravdě.

    Na druhé straně jsou lidé naivní, kteří těmto lhářům naletí a věří jim. Bohužel je taková doba, která se vyznačuje nerovnováhou: lži a pravdy. A dokud tu budou lidé naivní, budou je vyrovnávat lidé ulhaní, podvodníci a zloději. Hodně moc lidí touží po lásce, protože jí mají potlačenou, nepoznali lásku, nenašli pozornost ani očekávanou odezvu, protože jsou nevědomí a neví, že láska je v jejich nitru a nemohou ji chtít od druhých. Nikdo Vám nemůže lásku ani pravdu dát, protože je Vaší součástí, Božím darem ducha, který je uvnitř nitra každého z Vás. Pokud si stále nalháváte, že Vám ji „musí někdo dát“, tak jste bohužel vedle a jenom si sami sobě lžete, že někoho potřebujete a toužíte po naplnění lásky. Když to shrneme, nejvíce lidí propadá této obrovské lži: POTŘEBUJI VZTAH, ABYCH ZÍSKAL/A LÁSKU.   

    Stále o tom píšeme, ve všech duchovních knihách se to opakuje, láska je stav bytí a energie, kterou máte sami v sobě, je to Bůh, Boží trojjedinost, kterou máte v sobě v podobě tří tvořivých nástrojů, pomocí níž si lásku sami tvoříte. A protože jste se jí uzavřeli a neproudí Vámi, tak jako na začátku Vašeho bytí, hledáte ji u druhých a očekáváte, že budete naplněni. Je to největší omyl většiny lidí, největší lež a podvod života, kterému stále věříte, i když stále padáte, klopýtáte životem, ale stále nevěříte a odmítáte pravdu.

   Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 18. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, myslíte si, že Vám druzí ubližují? Že si Vás neváží a neustále Vás manipulují a říkají, co máte a nemáte dělat? Máte po krk jejich řečí, že jim nedáváte dost své pozornosti, dost svojí lásky, dost všeho, že pro ně neděláte dost? Není to Vaše vina a je. Opět jsme v dualitě a zřejmě jste se tu zachytili za její vějičku. Každý je zodpovědný sám za sebe a každý dělá všechno ze svého nejlepšího vědomí a svědomí, ne méně a ne více. Pokud po Vás chce někdo více, je to jeho problém. Váš ovšem také, pokud si nedokážete stanovovat svoje hranice a neuvědomujete si, že máte být sami sebou a mít se rádi. Pokud se máte rádi, dokážete říci i ne, v případech, kdy je po Vás žádáno nemožné, či nechtěné chování, nevyplývající z Vaší přirozenosti. Na Vás záleží, jak daleko chcete vyhovovat druhým, proti svojí vůli a svým negativním pocitům. Nemusí to tak být. Nic nemusíte! Pokud něco děláte proti vlastní svobodné vůli „nemáte se rádi“, ubližujete sami sobě, ale záhy ubližujete i druhým, protože jste tento zákon nepochopili a jednáte s druhými, jako se sebou samým.

    Pokud Vám někdo něco vyčítá, neberte to osobně, není to Váš problém, ale problém vyčítajícího, neboť on nepochopil, že za to, jak se cítí je zodpovědný jen on sám, neboť v každém okamžiku sklízí, co v minulosti zasel. Jinak řečeno, co si stvoříte, to také prožíváte a nikdo jiný za to nemá zodpovědnost ani vinu, jen Vy za svoje prožitky a druzí za ty svoje.

Na cokoli myslíte, to si přitahujete, tvoříte, proto je důležité myslet pozitivně ve jménu lásky, než negativně ve jménu strachu a zloby.

    Zloba není dobrá přítelkyně, pokud ji v sobě máte a navíc neodpouštíte, v takovém případě Vám nic nepomůže k nápravě nepříjemných situací a prožitků. Odstranit zlobu přijetím a dáním do rovnováhy a naučit se s ní pracovat, odstraňovat jí průběžně, je velmi důležité na duchovní cestě, aby Vaše energie byly čisté. Potlačená zloba Vám neustále ubližuje i v případě, že vylézá ven způsoby, které ani nevnímáte, ale jsou tu a znepříjemňují Vám každodenní život, stejně jako lidem okolo Vás. Najít způsob ventilace zloby a také formy v jaké se u Vás prezentují výbuchy zloby a to i ty tzv. nenápadné, je krokem k uvolnění a posunu, k napojení se na svůj vlastní energetický zdroj. Do té doby, než se na něj napojíte, vyžadujete – toužíte po tom, aby Vás druzí doplňovaly energeticky, anebo je nevědomky o jejich energii připravujete, vysáváte. Jste energetický upír, aniž o tom víte a druzí Vás nemají v oblibě, protože u sebe ztrátu energií cítí, jakmile odejdete.

    Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

 
Dnešní den 17. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Metatrona

Moji drazí, čím dále tím více si všímáme Vaší nevíry a pocitu beznaděje v souvislosti s pocity viny a oběti. Uvědomujete si, jak na Vás všechno padá, máte strach, že zase je všechno špatně, zase nic nezvládáte, zase Vám ti druzí ubližují a nenechají Vás v klidu existovat. Proč nic neodpovídá Vašemu přání a Vašemu očekávání? Neustále se ptáte pořád dokola. Proč se Vám druzí nedokážou přizpůsobit? Proč neustále dělají, co chtějí, aniž by se starali o Vaše blaho?

    Ubezpečujeme Vás, že se nemůžete dostat z této žalostné situace, dokud nepochopíte, kdo jste, dokud nepřijmete sami sebe jako krásnou, jedinečnou Boží bytost a neodpustíte si. Většinou si neuvědomujete: kdo jste, odkud pocházíte, jaký tu máte úkol ani kam jdete. Nemáte se rádi jako celek. Následně vzniká situace, kdy nevnímáte realitu takovou, jaká ve skutečnosti je. Potlačujete svoje pocity a emoce a stále dokola jen přehráváte starý návyky přijaté od rodičů, případně v opačné polaritě Vámi přijaté.

    Nechápete, že právě proto, že očekáváte od druhých, aby se Vám přizpůsobovali, se projevujete jako manipulátor a sobec, který nedokáže pochopit, že každý je „svého štěstí strůjcem“. Každý člověk zodpovídá jen sám za sebe, je svobodný a ze své svobodné vůle si sám utváří a řídí svůj život z nejlepšího vědomí, či svědomí. A nikdo, ani milující jedinec nemusí měnit sám sebe kvůli přáním partnera či milence, protože tím ztrácí svoji vlastní svobodu, identitu, vědomí a hranice. Každý by měl měnit sám sebe, kvůli sobě a svému přesvědčení, že to, co chce změnit je pro jeho vlastní prospěch. A každý by se měl změnit jen tam, kde mu to ubližuje, nikoli v tom, co se mu líbí, co má rád a co ho uklidňuje, dostává ze stresu, anebo to přijímá jako svého koníčka či zábavu.

    Nikdo a nic nedělá kvůli jiným lidem, nýbrž kvůli sobě samému, a jestli někdo chce měnit druhého k obrazu svému, je to sobec, který nedokáže přijmout, že je manipulátorem a změnit by se měl především on sám. Takový člověk by chtěl změnit celý svět, jenom ne sám sebe. To je ovšem nesmysl, změnit svět není možné. Co je skutečně možné, je změnit sama sebe a pochopit a porozumět základním pravidlům a zákonitostem bytí a života. Měnit druhého a říkat mu, co může a co nesmí, anebo co se Vám líbí, či nelíbí, bez vzájemného pochopení, je manipulace, díky níž si berete od druhého energii a oslabujete ho, dusíte ho, berete mu jeho svobodu. Ne každý takovýto vztah vydrží dlouhodobě, vydrží jen do té míry, dokud si manipulovaný neuvědomí, že může být svobodný a nemusí se podřizovat někomu, kdo mu projevuje lásku jen příkazy a zákazy a předem stanovenými mantinely.

    Vzájemný vztah, který je úspěšný se projevuje vzájemnou úctou, porozuměním, pochopením, soucítěním vůči druhému, odpuštěním a projevem tolerance ke svobodě a svobodné vůli partnerů. Jedině tak může být vztah láskyplný, funkční a dlouhodobý.

Přejeme Vám krásný podzimní andílkový den archanděl Metatron a Jana

 
Dnešní den 16. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Metatrona

Moji drazí, rádi posloucháte hudbu? Máte svůj vlastní výběr hudebních žánrů? Uklidňujete se hudbou, anebo naopak Vám hudba slouží jako kulisa, abyste neslyšeli obtěžující hlas své mysli? Je Vám některý žánr nepříjemný a nechcete ho poslouchat?

    Hudba je energie, která Vás dává do harmonie. Vyrovnává Vás harmonicky do kompletního celku (Boží trojjedinosti), a proto je velmi dobré poslouchat hudbu, která je Vám v daném okamžiku příjemná, ať je jakákoli. Nemusí jít vždy o stejný žánr. V každém okamžiku jste energeticky v jiném rozpoložení a jiném naladění a hudba Vás zharmonizovává, proto si vybíráte hudební žánr podle intuice.

    Další přínos hudby je v tom, že očišťuje energie prostředí, pokud je krásně harmonická, a dodává jim pozitivní náboj. Většinou jde o vážnou, klasickou hudbu. Vždy jde o hudbu, která není agresivní, jako pankové skupiny s násilnickými a obhroublými texty, které se spíše podobají řevu než zpěvu. Ale budiž i ty mají svůj účel, skrze ni si totiž mnozí lidé prožívají svoje negativní emoce nejvíce hněv, agresivitu, nenávist a násilí. I tady je pozitivum v tom, že se následně tyto energie nedostávají většinou do jejich každodenní reality.

    Ovšem také je třeba vědět, že hudba může působit i negativně, pokud musíte poslouchat něco, co se Vám nelíbí, anebo i líbí, od rána do večera, neustále, tím se dostanete do neharmonie a můžete následně trpět i bolestmi hlavy a jinými tělesnými symptomy. Není proto dobré pouštět hudbu na veřejných místech, neboť zaměstnanci na takovém pracovišti mohou mít vážné zdravotní problémy.

    Hudba, ostatně jako všechno v tomto vesmíru, je rovněž duální: je lékem i jedem. Je důležité si uvědomovat, co Vás v konkrétním okamžiku intuitivně osloví a tomu věnovat pozornost a dávat se do harmonie konkrétní melodií.

    Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Metatron a Jana 

 
Dnešní den 15. 10. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, jste rádi, že jste se dokázali zbavit nějaké závislosti, třeba kouření? Ale záhy zjistíte, že si vypěstujete závislost jinou? Třeba na jídle? Každá závislost je útěk před sebou samým, je alternativou lásky a jejím naplněním. Neumíte se naplňovat láskou, tak se naplňujete čímkoli, co Vás naplňuje, dělá Vám dobře, uspokojuje Vás to. Důvodem je Vaše neláska k sobě samému. Neschopnost vnímat přirozeně krásné pocity, příjemné chvíle v přítomném okamžiku tady a teď, neschopnost odpuštění a uklidnění se přirozeným způsobem. Kuřáci to znají, jakmile se rozzlobí, sáhnou po cigaretě, jakmile jsou emočně rozladěni, sáhnou po cigaretě, pak už je to věcí autosugesce, falešného programování se, že „ono mě to uklidní“. Naprogramujete se tak, že to opravdu ve finále funguje. Ale za jakou cenu? Tím samozřejmě nemám na mysli jen finanční cenu za cigarety, alkohol a drogy, ale tu zdravotní, duchovní,  existenciální.

    Závislosti jsou většinou věcí „autosugesce“, kdy se naprogramujete, že daná činnosti či látka prostě fungují tak, že Vás uvolní, uklidní, dovede do hlubšího poznání atd…Není to ovšem přirozená reakce, nýbrž falešná domněnka, která funguje jen krátce a v dané – omezené chvíli. Tím, že své falešné autosugesci věříte, propadnete své závislosti a vyžadujete ji víc a víc, abyste se naplnili aspoň něčím, když ve svém nitru máte jen nelásku, nic, chaos a bolest. U alkoholu a drog je to tak, že se otupujete, abyste utekli z reality a byli mimo vnímání, abyste prožívali něco jiného, než to co cítíte. A děláte to tak často, abyste byli se sebou co nejméně, protože Vaše nitro je jeden oheň, chaos a zmatek. Kdo by o to stál, být a existovat v takové realitě? Je lepší zmizet, utéci, odejít, pokud raději někdo nevolí smrt.

    Nic Vám nenahradí meditaci a výsledky odblokování a sebepoznání na duchovní cestě, kdy se totéž naučíte přirozeně a bez „závislostí“. Duchovní cestou je možné se zbavit závislostí, ale i zkvalitnit si svoje prožitky, pocity a emoce, což vede k láskyplnému, klidnému a mírumilovnému životu, ke spokojenosti a sebelásce, kdy převezmete zodpovědnosti za svůj život a otevíráte se lásce. Pak už nebudete potřebovat žádné závislosti, budete mít tolik lásky pro sebe, že budete láskou přetékat a bude jí rozdávat a rádi. Uzdravíte se a Vaše tělo Vám bude vděčné za příjemnou změnu, kdy mu přestanete ubližovat a naučíte se ho také respektovat a mít ho rádi, stejně jako duši a ducha.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana


Dnešní den 14. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela

Moji drazí, my andělé pocházíme z dimenze, kde neznáme strach, zlobu, zlo, smutek, jsme láskou a lásku rozdáváme Vám všem. Na naši úroveň bytí se dostanete ke konci svého evolučního vývoje, ovšem pokud tomu bude v tomto životě, stále budete žít a prožívat svůj život v prostředí, které je charakteristicky určováno kolektivním vědomím. Stále ještě je okolo Vás hodně negativity, zloby, zla, smutku, násilí, nepravosti. I když budete v pohodě a duchovními bytostmi velmi se Vás bude dotýkat, že nemůžete pomoci každému. Jen velmi těžko se zvládá na konci každé duchovní pouti skutečnost, že stále jsou a žijí na naší planetě nevědomí lidé, kteří bojují sami se sebou a vyvolávají spory, hádky, boje a války.

    Bude to tu stále a až dojdete na úplný konec svého vývoje, pochopíte a přestanete se tím trápit. Je to důsledek nerovnováhy, jakmile jako celek potlačujete v kolektivním vědomí zlo a násilí, bude se stále projevovat v celkové, globální realitě na planetě. Pokud by převažovala láska, dobro a ochota, objevovali by se lidé zneužívající a manipulující s dobrem a láskou. Jakmile nebude rovnováha, nemůže být ani harmonie – souznění mezi dobrem a zlem, které je zlem ale v souladu s vývojem – tedy pozitivním, projevujícím se za účelem stanovování si hranic a zdravého riskování a realizaci odvážných cílů.

    Na globální úrovni celosvětové situace poznáte, jaká je realita kolektivního vědomí.  V současnosti se tolik nepotlačuje zlo a proto není tolik válek a bojů, jako tomu třeba bylo v 1. světové anebo v 2. světové válce. Ale potlačujeme hlad a bídu, která se odráží v zemích, kde trpí hladem a stále více lidí žije na hranici chudoby, anebo za ní. Stále více lidí se dostává  na ulici a stávají se bezdomovci. Společnost není schopná pomoci lidem, kteří se dostali do situace, kdy už nemají možnost zlepšit si svoji situaci.

    Pokud ovšem mluvíme o společnosti, tak tu tvoří „jednotlivci“ a jednotlivec si také vše přitahuje podle duchovní zákonitosti. Jestliže tedy potlačuje chamtivost, sobectví, majetnictví a nedostatek, tak si vše stejné k sobě přitahuje. Nevidí realitu, že takový je a sám ze své svobodné vůle se ničí a dostává do finančního propadu, protože si neuvědomuje veškeré souvislosti s jeho karmou, bytím a životem. Sám si zodpovídá za svůj život, ale pokud je v nevědomí, tak to samozřejmě neví a neví ani jak se dostává a dostal do situace, která ho dovede do bídy a finančního a materiálního propadu. Za vše je zodpovědný vlastně jen on sám. A pak se doprošuje státu, aby mu pomohl. Ano, jsme zase v dualitě.

    Na jedné straně je to sociální  politika státu a na druhé straně Vaše zodpovědnost za Váš život.  Proto je pro politiky tak těžké pomoci lidem, oni to vidí a cítí, že si za to mohou sami, ale na druhé straně není zase férové jedním lidem pomoci a druhým ne. Je nutné vidět ve všem rovnováhu a harmonii, celistvost. Potom uvidíte z nadhledu obraz doby, společnosti i Vaší životní reality.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Rafael a Jana

 

 

Dnešní den 12. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela

Moji drazí, dneska je zvláštní den, stejně jako mnohokrát i dnes si uvědomte, jak je Vám, když jste zasaženi „podzimním splínem“, či nedostatkem energie. Jste smutní, unavení již od rána, nic se Vám nechce, protože nemáte na nic náladu, chuť ani energii. Mnoho lidí začíná mít v této době deprese, které se stupňují s přicházející zimou a mnohdy i s obdobím okolo vánoc.

    Je více tma, slunce je daleko a jeho energie mnohým chybí, zkracuje se den a brzy přichází tma a dlouhé večery. Tady má rozhodně výhodu ten, kdo umí relaxovat a odpočívat, kdo má nějakého koníčka, ze kterého má radost a těší ho. Je důležité se něčím zabavit, udělat si radost nějakou příjemnou činností. V tyto dny je důležité nemyslet příliš na neúspěchy a životní krachy, nezatěžovat se starostmi a problémy, které stejně vyřešit nemůžete, anebo je nelze vyřešit rychle, anebo vůbec. Myslete na své dosavadní úspěchy, radosti, potěšení, krásné letní chvíle, snažte se vidět v každém okamžiku to dobré, ale nepotlačujte to špatné. Vytvářejte si i ty nejmenší radosti a potěšení v nejrůznějších podobách, ať je to příjemná koupel v bylinkách, anebo krásná kniha, či činnost, která Vám udělá radost, čaj či káva s přítelem či přítelkyní, s nimiž se Vám dobře povídá a je Vám spolu hezky.

    Choďte co nejvíce na procházky v těchto ještě krásných podzimních dnech a čerpejte co nejvíce energií z přírody, které tam ještě jsou. Vnímejte tu krásu barevného listí a posledních zalistněných stromů, zvířat, či krásy okolní krajiny. Uvědomujte si, kolik života je v přírodě od broučků, které nevidíte, přes zbytek zeleně, která tu zatím ještě je, po poslední květiny. Radujte se ze všeho živého, všechno je součástí nekonečného Božího stvoření, stejně jako Vaší součástí. Děkujte přírodě za všechno, co Vám poskytuje, mnohdy si neuvědomujete, kolik Vám toho dává a jak je důležitá pro Váš život, dokud právě nepřichází podzim a zima a příroda Vám nedodává tolik energií, které by Vás dobíjely. Pak si bolestně uvědomíte, co pro Vás znamená.

    Kdo nemedituje, není napojený na svůj vlastní zdroj energií, ten velmi bolestně pocítí přechod z léta do zimy a dlouhou zimu. Meditujte a nabíjejte se sami energií, nečekejte na léto, většinu svého života pak pročekáte jen na léto, aniž byste žili naplno, jen přežíváte a trpíte. Najděte si krásu a radosti v každém ročním období. Hledejte v každém to dobré, pozitivní, co Vás obohacuje a co dobrého přináší. Nebuďte negativní a nespokojení pro to, co není nebo co nemáte, či nemůžete mít. Vytváříte si tím jen negativní karmu a přitahujete si k sobě ztráty, rovněž vše negativní a nepříjemné.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Rafael a Jana

 

Dnešní den 11. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

 Moji drazí, jste připraveni na to, že přicházejí velké změny? Ony vlastně už přišly, jen si toho málokdo všímá, tedy obzvláště ti, kdo neústupně trvají na svých konzervativních názorech a neustále kritizují a potlačují novátorské pokroky, objevy a změny všeobecně. Všimli jste si, jak se vše mění? Jak je každou chvilku něco jinak a jinde? Včera tu byl obchod a dneska tu není. Nedávno jsme měli vládu a bude tu jiná? Není to tak dlouho, co jsme se učili, že nás osvobodil Sovětský Svaz a dnes to také není pravda. A tak bychom mohli jít až do Vašeho soukromí. Všímáte si aspoň tam změn?

    Nic nemůže být beze změny. Život sám o sobě je změna, pohyb, akce, reakce, vibrace a délky vln. Jsou to pohybující se částice, které jsou součástí celého vesmíru. A běda tomu, kdo uvízne v nějakém modelu života, nic v něm nechce změnit a jen očekává, že bude šťastný. V takovémto případě mu zbudou jen oči pro pláč. Velké starosti a problémy, velká nespokojenost a klasické obviňování druhých. Odmítání změny, stagnace na duchovním vývoji je sebevražedná a kdo v ní uvízne trpí, je nemocný, pomalu se sám usmrcuje.

    Duchovním pohybem rozumíme: přijímání nových funkčních myšlenek v podobě „vědění“, názorů a pravd, které nás vedou k sebeuvědomění, kdo jsme, odkud pocházíme, jaký tu máme úkol a kam jdeme. Dále, otevírání se „vědění“ o veškerých informacích potřebných k bytí a životu a jejich začleňování do každodenního bytí a života prostřednictvím duchovně evolučního vývoje, nikoli prostřednictvím mysli a naučených automatických činností.

    Říká se, že nejlepším učitelem je vlastní zkušenost, ale ani to nemusí být pravdou, protože každý si tuto zkušenost vysvětlí po svém, pokud nezná zákonitosti duchovního vývoje. Například: pokud dostanete rýmu, svorně říkáte, že jste nastydli, málokdo ví, že je to příčina zloby, kterou jste nevyventilovali a jen potlačili. Nastydnutí je fyzická příčina, která je pod příčinou duchovní. Jakmile odpustíte a vypořádáte se se zlobu, rýma rychle odezní. Mnohdy si vytvoříte zkušenost tím, že si řeknete, že to, co jste udělali je špatně a že již nikdy neuděláte. Například jste na někoho hodně zlostní a pak si to vyčítáte. Následně si řeknete, že takového nezvládnutí emocí se Vám nesmí stávat. A jste chyceni. Od tohoto okamžiku jste zablokovaní, protože jste odmítli tuto stranu celku, protože nevíte, že existuje duchovní zákonitost rovnováhy a celistvosti. Následně si začnete ubližovat, jelikož si nedovolíte vypustit svoje rozjitřené emoce ven a vyventilovat je, reagovat emočně, a začnete je potlačovat.

    A potlačené emoce jsou největším energetickým blokem, který vede až k nejtěžším nemocem, nehodám a problémům v životě. Pokud takové problémy, či nemoc máte, zamyslete se nad tím a změňte přístup ke svým emocím, začněte měnit svůj život k lepšímu, dovolte si život proslunit láskou, volností a otevřeností. Pusťte do svého života pozitivní změnu, mějte se rádi.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 

 

Dnešní den 10. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

 Moji drazí, říkali jste si někdy, že nemáte na nic čas? Ano? Že potřebujete pořád víc a víc času, nestíháte, jste zahlceni prací, jste ve stresu a máte deprese? Ano, příčina je známá hned od začátku. Věříte tomu, že „na nic nemáte čas“! A protože tomu věříte, tak se to stává Vaší realitou. Čemu věříte, to je Vaší pravdou? A co takhle dát do rovnováhy nemám čas a mám čas a uvědomit si, že i tady by měla být rovnováha mezi aktivním a pasivním životem. Že by činnost a odpočinek měly být ve Vašem životě přirozeně prožívány. Nepřehánět pracovní činnost a nepřehánět odpočinek, vše půl na půl. Tak jak to cítíte, jak se Vaše tělo cítí.

    Pokud nepochopíte rovnováhu, budete mít spoustu argumentů proti odpočinku a ty, kdo odpočívají anebo to umí, budete nazývat „lenochy a darmošlapy“. Bez urážky, vážení, ti lenochodi a darmošlapové, se dožijí ve zdraví a klidu více let, než vy, kteří jste ustrašení, vystresovaní a úzkostliví, možná i depresivní. Ubližujete sami sobě, jen proto, že odmítáte přijmout přirozené potřeby svého těla, odmítáte přirozenost duše a doporučení ducha. Jste jen myslí, která si myslí, že přílišná aktivita, stres a úzkostlivost se rovná ZODPOVĚDNOST! Ano, možná se jedná o zodpovědnost na materiální rovině, ale  není to v žádném případě zodpovědností za duchovní, životní potřeby jedince, tj. za zdraví, pohodu, štěstí a radost, kterou si dovolíte prožívat a ne jenom s plným nasazením pracovat až do doby, kdy Vás skolí třeba infarkt. A kdy si svoje peníze chcete pak „užít“?

    Duchovní naplnění se odráží na Vaší pohodě a hlavně zdraví! Pokud se necítíte spokojení, nejste šťastní a v klidném, přirozeném, příjemném a krásném prostředí vnějším i vnitřním onemocníte a co Vám bude platné, že jste si vydělali hodně peněz? Když jste si zničili zdraví, anebo o něj přišli? Teprve potom, aspoň někteří, pochopí rozdíl mezi fyzickým a duchovním rozměrem života. Teprve potom si uvědomí bláhovost počínání, kdy je přehlíženo uspokojování vlastních vnitřních, duchovních potřeb: odpočinku, meditace, odpuštění, pozitivní naladění se na vlastní bytí a život a realizace svých snů.

    Nejvíce je to vidět u nemocných lidí, kteří se dotkli hranice mezi životem a smrtí, těm se rázem změnil život. Oni konečně pochopili, že není důležité materiální bohatství, ale duchovní poklady v nebi, které je naplňují a osvobozují, případně i uzdraví, pokud k tomu přidají i hlubokou a upřímnou víru. Nečekejte proto až onemocníte, anebo až se něco hrozného stane, aby Vám to obrátilo život naruby a už nyní pracujte na svém probuzení a preventivně si zajišťujte hned svůj poklad v nebi. My Vám k tomu každopádně pomáháme a s námi všichni ti pozemští andělé, které Vám posíláme.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana 

 

Dnešní den 9. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Gabriela

Moji drazí, také jste se setkali s tím, že s někým komunikujete a vlastně nekomunikujete, protože oni dotyční Vás nepustí ke slovu? A to ani když jim skočíte do řeči? Anebo naopak, druhý mlčí a očekává, že bude jenom naslouchat a hraje roli rezervovaného? V obou případech se nedá hovořit o správné a konstruktivní komunikaci a o správné výměně energií. Komunikace, to jsou slova a jejich významy. Slovo je tvůrčí síla, kdy vyjadřujete svoji vlastní realitu a úroveň vědomí. Každý duchovní naslouchá a podle Vašich slov Vám poví: kdo jste a na jakém úrovni bytí a vědomí, protože mu to sami řeknete.

    Slova jsou velmi důležitá a stejně důležité je vědět a znát jejich skutečné významy, neboť u nevědomých tomu tak není. Jen vyjadřují slovy to, co slyšeli a co se naučili, papouškují tím jen druhé lidi, aniž by si uvědomili, co říkají, chybí jim hloubka projevu. Významy jejich slov jsou sice přesné, ale energeticky velmi povrchní. Každý by si měl uvědomovat co říká, protože si tím následně „tvoří“ to, co řekl.

    Komunikace je odvislá i od strachu komunikujícího a jeho vyrovnanosti, přirozenosti a vztahu k osobě s níž komunikuje. Pokud má komunikující strach, bude jeho komunikace uhýbavá, nepřesná až neupřímná. Ano, je pravda, že to vypadá jako nesprávně pojaté vyjadřování, ovšem na druhé straně člověk, k němuž promlouvá si tento druh komunikace k sobě přitáhl. On na druhého vysílá energie strachu jako obranu proti lásce, upřímnosti a pravdě, stanovuje si tím svoje vlastní hranice a pravidla, čímž se dočká reakce, představující jeho vlastní zrcadlo. Reagující jedinec se následně diví, proč řekl, to co řekl a proč reagoval, tak jak reagoval? Pokud tedy neví, že nastavil podvědomě zrcadlo tomu, kdo ho oslovil, aniž by způsob komunikace byl jeho vlastní.

    Dávejte si pozor na to, co říkáte, neboť si tvoříte svoje bytí a život. Vyjadřujete bytí tím, že popisujete kdo jste, jací jste, což je tímto vyjádřením Váš názor, Vaše pravda a realita. Ta se následně začleňuje do Vašeho života jako přirozenost, ovšem za delší dobu, což způsobuje, že se divíte, když se objeví změna, kde se tu vzala? Dávno jste zapomněli, že jste něco takového řekli, či vyjádřili a když to vejde do reality nelíbí se Vám to a nechcete se s tím ztotožnit. Následně se stává, že obviňujete druhé, že oni mohou za Vaši proměnu, či  nepříjemné zážitky, nebo situace na základě této proměny. To je jenom důsledek Vaší nezodpovědnosti za to, co říkáte a čemu věříte, protože jste „nevědomí“ a nevíte, neznáte zákonitosti, které Vás takto formují a způsobují prožitky v přítomném okamžiku tady a teď.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Gabriel a Jana


Dnešní den 8. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Gabriela

Moji drazí, přišel jsem se svým poselstvím, mám Vás všechny rád, bezpodmínečně, je jedno kdo jste a jací jste. Všichni jste součástí Boha a Jeho Božího snu a všichni jste v podstatě krásní a jedineční, jen jste na to zapomněli. Přišel čas, abyste si na tento fakt rozvzpomněli, abyste si začali uvědomovat, že to, čím jste právě teď a tady je jen Vaše slupka, jako slupka cibule. Nános na krásném diamantu, který je nádherně čistý, jasný, průsvitný, velmi vzácný a velmi cenný. Je nutné ovšem sloupnout všechny ty cibulové slupky, abyste se dostali k samotnému jádru, k nejvyššímu zdroji lásky – k vašemu duchu Božímu.

    Všichni jste láskou, nejjemnější energií, která Vámi prochází a přináší tak krásné a jedinečné prožitky bytí a života. Jakmile se otevřete Boží lásce, ta ovládne celé Vaše tělo, duši i ducha, který se otevře samotnému Božímu zdroji. Nemáte hledat lásku u druhých, vyžadovat ji, toužit po ní, ale očišťovat a otevírat sami sebe, abyste si rozvzpomněli, že Vy sami jste láskou – Bohem, proto jste nikdy nemohli být bez jeho přítomnosti,  nikdy jste nebyli od něj odděleni, jste to Vy. Láskou, která je nejvzácnějším pokladem Vašeho života, nikoli hmotné statky a peníze. Nic z toho Vám nepřinese tak krásné prožitky jako Boží láska, která z Vás poté vyzařuje a ti vnímaví to i cítí a je jim s Vámi dobře.

    Lásku tedy nemáte očekávat a vyžadovat od druhých, otevírat se jí máte uvnitř Vašeho nitra, abyste jí cítili. Pokud ji tedy očekáváte od druhých, jste uzavřeni a doplňujete svoje energie z cizího zdroje, protože nemáte očištěný a otevřený ten svůj. Anebo ještě ze svého nedostatku dáváte druhým a divíte se, že nemáte pro sebe.

    Vzájemná přitažlivost je dílem sexuální energie, nejnižší energie tělesné, která způsobuje, že dochází k rozmnožování a zachování druhu. Proto jste se mnohdy i sami rozhodli snížit svoje energie a prožít si krásné chvíle sexuálního opojení. Podlehnout iluzi, že láska je sex a uspokojování druhého. Podlehnete hormonům a dostanete se do známé pasti, kdy lásku vnímáte jako pozornost druhého vůči Vám a naopak. To ovšem není láska, to je předávání si energií a vzájemná komunikace a doplňování si energií z cizího zdroje.

    Na duchovní cestě se napojujete na svoje vlastní zdroje energií, jak tělesné, duševní i duchovní a následně se otevřete nejvyšší lásce. Pak již nevyhledáváte druhé, aby Vás doplňovali energií, protože sami máte málo, ale rozdáváte energie lásky bez toho, aniž byste očekávali zpět. To je sdílení, které je skutečným duchovním souzněním dvou lidí.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Gabriel a Jana

 

Dnešní den 7. 10. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

 Moji drazí, máte dilema komu máte „důvěřovat“ a komu nikoliv? Prošli jste zkušeností, že jste důvěřovali a následně jste poznali, že dotyčný si Vaši důvěru nezasluhoval? Anebo naopak? Nedůvěřovali jste a zjistili, že všechno bylo jinak? Nikdo si není jistý, zda-li člověku, který je s ním může důvěřovat anebo nikoli, dokud se nedá do rovnováhy a nevnímá intuici, která je pocitem, přinášejícím pravdu. Takto čistou intuici mají jen duchovní, osvícení lidé. Ti, kdo jsou nevědomí, ti prožívají důvěru jen podle svého programu mysli. Co přijali od druhých a naprogramovali se, tak se podle toho chovají. Buď nedůvěřují vůbec nikomu, anebo důvěřují příliš a jsou naivní. Říká se: „Důvěřuj, ale prověřuj“. Je to pravda, bohužel ne vždy lze prověřovat, ovšem pokaždé cítíte pravdu, pokud jí nepotlačujete, protože věříte starým programům mysli.

    Také snáze věříte usměvavým a klidným lidem, kteří vypadají jaké pozemští „andělé“, sladce mluví, jsou krásně oblečeni a vypadají jako doktoři, či profesoři, než těm obyčejným lidem, kteří vypadají někdy prostě jen „obyčejně“. Přesto ti usměvaví, klidní a andělští lidé mohou být ve skutečnosti ti, kteří si Vaši důvěru zasluhují, co nejméně. Ale všeobecně je tu stanoven jakýsi model, který se prostě předává z generaci na generaci, přestože je už tolikráte ze zkušenosti jasné, že to nemusí být vždy „věrohodný člověk“. Věříte mu a oddaně, dokud Vás nepostihne jeho „zrada, podlost“ či jiný čin, jímž se odhalí jejich skutečná povaha a záměry.

    Většinou krásně mluví, jsou inteligentní, krásní, přitažliví a odolat jim je těžké, ale právě tak chytají svoji kořist do svých sítí. A v dnešních dnech je to ráj pro podvodníky ve všech směrech, kteří těchto falešných podob využívají, aby okradli či poškodili druhé. Většinou mají velké majetky, anebo si je právě pořizují, protože Vás okrádají. Neberou si servítky a jsou bez skrupulí i ve vztazích a i když se ze začátků mnohdy přetvařují, jednou ukážou svoje drápy a tvrdě pochopíte, jak jste se mýlili, že jste jim dali svoji důvěru a věřili jim.

    Jak se bránit? Jak již bylo řečeno, dejte si do rovnováhy důvěru a nedůvěru, víru a nevíru v sebe, odpouštějte sobě a druhým, aby Vaše energie byly čisté. Buďte velmi opatrní, pokud poznáváte nové lidi a pokud půjčujete peníze, investujete svoje velké peníze, anebo máte vztah, který nikam nevede a Vy stále roky čekáte, že se to změní a změna nepřichází. Dejte na svoji intuici a věřte jí, většina žen ji má velmi dobrou. Pokud si nejste jisti u některé osoby Vám zrovna nablízku, zda-li mu máte důvěřovat anebo nikoli, zavolejte nás anděly a poproste, ať Vám pomůžeme pochopit,  zda-li Vaše důvěra je namístě. Můžeme Vás i dovést k nějakému člověku, který Vám pomůže poodhalit více. Pošleme Vám pocity a situace, podle nichž byste měli poznat, jak se věci mají. Ale nejdůležitější je, abyste si věřili, protože jinak všechny naše rady a pomoc vyjde vniveč a Vy se stejně spálíte, či napálíte a bude to moc bolet. Doporučujeme Vám dávat pozor i na symboliku a na svoje sny. I ve snech Vás oslovujeme a radíme Vám, jen svým snům nerozumíte.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 
Dnešní den 6. 10. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, jste sami se sebou spokojeni, když vidíte, jak se okolo Vás někomu ubližujete a Vy jen nevinně přihlížíte a říkáte si, že on si to zaslouží?! Dokonce si myslíte, že je to odplata za to, že si vás neváží a že stejně potřeboval lekci? Anebo Vám to dokonce dělá dobře, že někdo trpí, protože máte pocit, že alespoň netrpíte sami? Omlouváte se, že stejně s tím nic nenaděláte, nemáte moc ani sílu s tím něco udělat, je to každého věc, každý je přeci zodpovědný za svůj život, že? Nemůžete přeci zasahovat do jeho záležitostí, co by tomu i řekli druzí, jak by se na Vás koukali? Dokonce by Vás odsoudili, protože všichni o dotyčném mají svůj „negativní“ názor. A Vy si je nemůžete přece rozházet tím, že půjdete proti nim, to je jako jít proti všem, brrrr!

    Tyto projevy slabošství jsou velmi běžné. V dnešní době je trendem, i když přiznávám, že někdy oprávněně, i zde je rovnováha, raději se stáhnout do ulity a nic nedělat, nechat vše být, tak jak to je a neprojevovat se, nepomáhat druhým, ať si svoje břímě odnesou sami, ještě by bylo ublíženo Vám. A nejhorší ze všeho je, když se navíc vše odehrává i poté, co jste byli požádáni onou osobou o pomoc.

    Je pravda, že se u každého odehrává jeho karma, ale je to oboustranné, Vaše i jeho. Co si ten druhý zasel, to nyní sklízí, ale Vy si právě zaséváte, co příště sklidíte. Pokud odmítnete pomoci, tak negativně ani Vám nebude jednou pomoženo a pokud přijmete, tak pozitivně. Je také faktem, že máte právo odmítnout, dokonce v některých případech je to pozitivní a účelné, jelikož byste si přijetím zasadili negativní karmu a naopak nepřijetím si karmu čistíte. Jak se zachovat a co je odvahou a co je slabošstvím opět rozhoduje „rovnováha polarit“. Nejste-li v rovnováze – jste v mnoha situacích na nesprávné straně.

    Jsou ovšem situace, kdy pomoc můžete, máte moc i sílu pomoci, máte veškeré prostředky a přesto odmítnete, protože zkrátka chcete druhého ponížit, chcete mu vědomě ublížit, jen proto, že Vy sami se cítíte ublíženě a vciťujete se do role oběti. Hrajete drama „lituj mě“ a neustále se litujete, jací jste chudáci. Stále si namlouváte, jak je Vám ubližováno, proč byste tedy ještě měli pomáhat Vy, kdo pomůže Vám? Kdo Vám co dá? Kdo Vás polituje? Jste přeci tak slabí a citliví a máte strach, aby Vám zase někdo neublížil, už toho máte dost?

    Odvaha to nejsou jenom slova, ale rozhodnutí a činy být sám sebou a pokud jste sami sebou, jste takoví jací jste a vidíte i druhé, jací v realitě jsou. Nejsou tím, co si myslí, že jsou a co si myslí, že dělají, co si myslí, že mají. Pokud jste odvážní, umíte stejně dobře posoudit, zda-li druhému pomoc poskytnout, anebo odmítnout a bude to správné. Protože pomoc může být v jednom případě pozitivním činem, zatímco v druhém nikoli. A jenom ten, kdo je v rovnováze posoudí správně, zda-li ji poskytnout a hlavně jak. Což znamená, že daná pomoc nemusí být pro toho, kdo o ní požádal žádoucí a přijatelná, protože nechápe základní duchovní principy a zákonitosti. V takovém případě od pomoci ustupte, jelikož můžete místo pomoci ublížit, jak sobě, tak druhému, který si „ublížení“ k sobě magneticky přitahuje: sám svobodně tvoří.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 5. 10. Vám přináším telepatické poselství od archandělu Uriela

Moji drazí, mé jméno Uriel znamená „Bůh je světlo“ – Boží světlo nebo Boží oheň, jsem tu pro Vás, abych Vás osvětloval moudrostí patřící do Vašeho bytí a života. Toto světlo je světlem vědění a vědomí, které k Vám přichází, aby Vás oživilo na té nejjemnější a nejjlaskavější a nejcitlivější úrovni bytí. Toto světlo je ve Vás neustále přítomno také, ovšem Vy o tom nevíte, proto jste se stali nevědomými bytostmi. Toto světlo ve své podstatě ani není světlem – je a není – protože se projevuje jako oživená, osvětlená tma Boží trojjedinosti. Boží trojjedinost ve Vás se projevuje jako aspekty „tvoření“, kterými se můžete projevovat a tvořit jako Bůh Stvořitel. Znovu opakuji, že jsou to: VĚDĚNÍ, KDO JSTE, MOC BOŽÍHO SNU A SÍLA SLOVA a SVĚTLA Vašeho uvědomování si svého vědomí toho, kdo jste: Vašeho osobního snu, na bázi Vaší svobodné volby.

    Třemi aspekty tvoření si tvoříte svoje bytí a život na zcela svobodném rozhodnutí. Jen Vy zodpovídáte za svůj život, podle toho, jaké si stvoříte bytí – sami sebe. Očištění je poté odstranění všech „nepřirozených aspektů tvořivosti“, které Vám brání být „stvořiteli“. Nepřirozené aspekty tvořivosti – Vaše temné stíny – jsou nepřirozené myšlenky, které tu jsou jen v jedné polaritě, potlačujíc tu druhou. Neharmonické myšlenky, ubližující tělu, mysli, duši či duchu, kdy chybí soulad mezi těmito životními částmi Vaší osobitosti. Jedna část ubližuje té druhé: mysl tělu, duši i duchu; duše tělu i duchu; osobní  duch tělu i duši. Všechny tři části Boží trojjedinost je třeba mít v souladu – v harmonii, která se projevuje jako Vaše Já – celistvost.

    Říkáte, že světlo je láska. Ano, světlo je ovšem láska lidská, která se dědí z generaci na generaci a představuje prvek „života“. Je to dědičný fenomén, kdy každý má rád sám sebe a druhé tak, jak byl naučen, jak to přijal dědičnou linií v DNA. Jinak to neumí, nejde to, je to přirozenost jeho projevu. Obsahuje jakýsi program „lidství“, který je velmi ovlivněn kolektivním vědomím, tedy společností a lidmi okolo Vás, jejich názory, pravdami, přirozeností (každý má jinou). Očištěním se na duševní fázi znamená, stát se opravdu milujícím člověkem, který má rád sám sebe a skrze sebe, dle své přirozenosti i druhé.

    Opravdová duchovní láska je až v duchu Božím a je tmou duchovní moci, bytí - nebytí přítomné Božímu snu, znamená to žít v simultánnosti Jeho reality, kdy jste v přítomnosti všeho stvořeného v dimenzi Nulté, jste vším a zároveň ničím, kdy Vaše světlo osvítí tmu a spojí se tak v souladu Božího a Vašeho snu, který je následně i žit. To je Boží bezpodmínečná láska, je to Láska, která Vámi prochází tím, že Vám osvětluje Boží tmu, která je úplně všude a Vy teprve v této fázi „osvícení“ můžete být napojeni na veškeré dimenze vesmíru a získat i paranormální schopnosti, včetně schopností vést k uzdravení druhé a pomáhat jim s probuzením do nejvyšších úrovní vědomí.

    Já jsem Uriel – Boží světlo a všichni, kdo se stanou Božími posly jsou se mnou spojeni a společně pomáháme druhým, pokud nám to oni dovolí a pokud sami chtějí, probouzet je z jejich nesmírně hlubokého duchovního spánku. Všichni, kdo se tak rozhodnou nebudou litovat a stanou se součástí Boží lásky – Božího světla.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 

Dnešní den 4. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

 Moji drazí, jak jste na tom s trpělivostí? Máte ji dobrou? Anebo víte, že ji nemáte vůbec? Trpělivost je vlastnost, která velkou měrou ovlivňuje Váš život a duchovní cestu. Ona rozhoduje, zda-li jste v klidu a pohodě, anebo nikoli, do velké míry. I trpělivost je nutné mít v rovnováze, abyste se správně rozhodovali na duchovní cestě sebepoznání. Je nutná hlavně z hlediska duchovně evolučního vývoje, neboť to, co očistíte odblokováním energetických blokád, Vám vejde do života až za delší dobu. Je to proto, že žijete nejen ve světě duality, ale Vaše energie jsou zde v simultánní posloupnosti. Vše se děje najednou v duchu, ale na duši a v těle v posloupnosti. Simultánní posloupnost je časový úsek v časoprostoru, kdy se Boží – duchovní realita Vámi přijatá, dostane do nejvyšších energií, aby se záhy dostala zpět do nejnižších energií a zhmotnila se jako projev „přirozenosti bytí“ ve Vašem každodenním životě.

    Poznáte to tehdy, když se začnete projevovat v úplně novém programu bytí, úplně odlišném, přesto naprosto přirozeném a reálném. Časový úsek od odblokování může trvat také několik let na  začátku duchovní cesty, postupně se zkracuje, až na konci duchovně evolučního vývoje, je na úrovní minut až dnů. Je to odstupňováno úrovní Vašeho vědění a uvědomování si sebe sama.

    Pokud někdo na začátku duchovní cesty říká, že je již odblokovaný, protože našel svoji příčinu a cítí se být osvícení – nevěřte mu, je to jen mysl, která propadla svým domněnkám, je netrpělivá a výsledek se může, anebo nemusí, dostavit až za několik let. Pouze trpělivostí dojdete k sebepoznání, jak na tom jste a jak jste to zvládli. Proto jen velmi málo lidí jde po správné duchovní cestě, většině chybí trpělivost počkat si na okamžik, kdy se všechny energie sami upraví do svojí skutečné vnitřní reality podle Vašeho Obrazu Božího a jeho podoby a objeví se ve Vaší pozemské realitě. A protože Většině lidí trpělivost chybí, nemají všechno rychle a hned, vyhledávají lidi, kteří by jim tuto realitu zprostředkovali. Sami nechtějí nic udělat, ať to za ně udělá někdo druhý a tedy co nejrychleji a nejkvalitněji a pokud možno tak, jak si to oni sami představují.

    Očekávají od nich, že tomu tak bude, že oni jim pomohou tak, že všechno za ně vyřeší, odblokují, vyčistí, zkrátka, že jsou to pohádkoví čarodějové, kteří mávnutím proutku za ně vše odčarují a tím jim okamžitě pomohou. A pokud hledají, tak je naleznou, protože existuje mnoho podvodníků, kteří si na těchto důvěřivcích založili svůj byznys. Nejhorší ovšem je, že ono jim to funguje, protože oni ví, že čemu věříte, to Vám pomůže – ale to je jen duchovní placebo efekt. Takže Vy opět ovlivňujete jen sami sebe, za jejich pomoci, pozitivním směrem, ovšem nikoli funkčním, k čemuž ten, kdo má aspoň trochu zdravého rozumu, sám dojde.

    Netrpělivost se tedy nevyplácí a nevyplácí se ani přílišná trpělivost, kdy vidíte, že něco nefunguje, ale dáváte tomu pořád čas, že se to samo spraví anebo změní. Ano, někdy tomu tak může být, ovšem někdy také ne a nepoznáte to, dokud sami nebudete v rovnováze a celistvosti. Pokud nejste v rovnováze, jdete špatnou cestou, kdy ubližujete sobě, čímž dáváte vesmíru najevo, že se nemáte rádi a následně ubližujete i druhým. Na základě zákonitosti se Vám potom vrací vše, co jste zaseli, pak tu trpělivost budete muset mít, až budete sklízet plevel ze zahrady svojí mysli.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

 

Dnešní den 3. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela

Moji drazí, jsem patronem zdraví a všech lidí, kteří se starají o Vaše zdraví a rád bych Vám osvětlil, proč tolik lidí dnes nadává na lékaře a všechny zdravotníky vůbec. V dnešní době, kdy je celá společnost nemocná na „nevědomí“, obviňujete všelijak možně i nemožně lékaře za to, že Vás poškodili, či jinak Vám nepomohli k uzdravení. Uvědomte si konečně všichni, že za svoje zdraví jste zodpovědní jen a jen Vy sami. Vy sami si stvoříte nemoc, pozvete si ji zcela svobodně na návštěvu, abyste získali z toho všelijaké „VÝHODY“ : pozornost druhých, včetně lékařů, únik z reality, potřebu, aby o Vás někdo pečoval, odpočinek od práce, odpočinek od světa a je toho určitě mnohem více. Mnohdy uzdravení ani moc neočekáváte, mnohdy se ani uzdravit nechcete, ale záhy nadáváte na všechny lékaře, léčitele (kteří ani léčiteli nejsou, těmi jste „Vy sami sobě“) a dalším, kteří Vám chtějí většinou upřímně pomoci a místo vděku od Vás získají jen nadávky a neuznání. Oni za Váš neúspěch nemohou, je to opět jen a jen Váš problém a Vaše neschopnost pochopit, že jste si nemoc stvořili Vy sami.

    Nemoc má svoje příčiny, Vy ovšem hledáte jenom ty povrchní příčiny, ty fyzické, ovšem za tím vším jsou ještě příčiny „vnitřní“ a ty jsou rovněž velmi důležité a o ně se vůbec nezajímáte. Je to celosvětově dáno nedostatkem duchovní osvěty, zhroucení téměř všech věrouk. I zde je nutné hledat nerovnováhu vnitřního a vnějšího. Lékařům často říkáte opraváři, ano, mnohdy je tomu tak, ale „léčiteli jste všichni sami sobě“ a sobě nenadáváte, sebe omlouváte.

    Vy máte hledat vnitřní příčiny všeho, co se Vám zhmotnilo do formy „nemoci“. Vy jste si ji stvořili a Vy si ji sami můžete i uzdravit. Obě dvě složky jak lékaři, tak i duchovní očista, vnitřním odblokováním, jsou prostě nutné. K duchovní očistě Vám může pomoci každý novodobý duchovní poradce. Oni Vám zprostředkovávají vedení k sebepoznání vlastního nitra a pomoc s odblokováním Vašich příčin nemoci. Nalezením příčiny se okamžitě uzdravíte. Pokud ne, je třeba vyhledat lékaře a za pomocí obou složek dojít k uzdravení.

    Není dobré obviňovat druhé za to, za co si může každý sám. Ovšem dneska, když všichni zapomněli kým jsou, se to bohužel děje a mnohdy i drasticky a násilně. Bez duchovního sebepoznání Váš svět půjde do záhuby, protože každá  nerovnováha se Vám vymstí, jak jednotlivcům, tak i celému společenství. Také není dobré spoléhat se jen na duchovní pomoc, protože ne vždy přijdete včas a to je potom zásah lékaře nutný, samozřejmě i pomoc medikací, či operací atd. Budete-li v rovnováze obou polarit a budete-li vzorně hledat příčiny a meditovat,  modlit se a přitom věřit sobě i lékařům, uzdravení je víc jak zřejmé. To je ale velmi důležité opravdu chtít a nechtít „jen jako“ kvůli někomu, jenom aby se neřeklo, že nic nedělám, anebo očekávat, že druzí za Vás všechno udělají, tak to prostě nefunguje.

    Každopádně pokud již nemoc propukla, zavolejte mě a já Vám pomohu, pokud mi to dovolíte a sami sobě nebudete stát v cestě. Mohu Vám poslat i lidi, kteří Vám pomohou anebo informaci, která Vám pomůže na další cestě.

Přeji Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Rafael a Jana

 
Dnešní den 2. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, děkujete za to, že máte dostatek? Umíte být vděční za to, že jste a že jste tam, kde jste? Umíte být vděční za to, že žijete v krásné zemi a uprostřed míru a klidu zbraní? Umíte se radovat z krásy přírody okolo Vás? Vděčnost je jednou z emocí, která Vás posouvá nahoru po žebříčku duchovních hodnot až k Bohu. Vděčnost je základ pro radost a spokojenost, jelikož kdo není vděčný, nemůže být nikdy spokojený, šťastný a nemůže mít radost ze života a svého bytí. Vděčnost Vám dává odvahu rozhodnout se správně a podnikat správné kroky k nejvyššímu cíli, ať už je jakýkoli.

    Pokud si někdo neváží sám sebe, není vděčný za svůj život, nechápe, že si vše stvořil a tvoří sám a tudíž prožívá jen to, co sám chtěl. Zasel nevděk a nevděk se mu vrací do života jako bumerang. Je nutné pochopit, že i negativní a špatné věci mají svoji druhou stranu, kterou okamžitě nevidíte, protože jste naučeni vidět vše jednostranně. Ovšem po čase, když si vzpomenete a uvědomíte, že i tato pozitivní strana tam byla, konečně můžete začít věřit, že i tento zákon funguje a budete vděční i za to, co se Vám hned nelíbí, anebo nepřijímáte jako pozitivní prožitek.

    Ze začátku je těžké vidět v těch nejhorších situacích a prožitcích pozitivní pohled na celou záležitost, ale je možné se tomu otevřít a vždy Vám to později přijde intuicí samo. Naopak je někdy hned vidět, jak pozitivní a potěšující situace se okamžitě zvrátí na negativní prožitky či zážitky, aniž byste to očekávali a jste z toho v šoku. Zachycení v polaritách našeho vesmíru je nesmírně bolestné, proto Vám neustále dokola zdůrazňujeme a říkáme, abyste se dali do rovnováhy, ať můžete prožívat život v celistvosti a rovnováze obou polarit. Jakmile se ocitnete ve svém středu, centru, anebo nitru otevře se Vám intuice, která Vám okamžitě pošle zprávu, pocitově, skrze mysl, jak se máte orientovat v dané situaci a abyste viděli obě dvě strany v přítomném okamžiku.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 1. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

 Moji drazí, jste stále dobře naladěni, jste veselí a spontánní, jste již duchovně vyspělí a prožíváte si dokonalost duchovního bytí a života? Ano, jistě mluvím jen k velmi malé komunitě lidí, kteří došli na konec své duchovní pouti a užívají si toho, co zaseli a ono to vyrostlo, vykvetlo a plodí bohatou úrodu.

    Rádi bychom skrze tyto vyvolené oslovovali širokou veřejnost a chceme jim poděkovat, že pomáhají té menšině, která tu ještě je v nevědomí a která si ještě neumí poradit se svým duchovně evolučním vývojem vědomí. Na takové úrovni byste nás – anděly už mohli i vidět očima, nikoli jen vnitřním zrakem. Je to proto, že jsme na určité konkrétní úrovni vibrací, kterou Vaše oči ještě nemohou vidět. Je to stejné i s mimozemskými návštěvami na Vaší planetě, také vibrují na jiné frekvenci a proto je nemůžete vidět a mnohdy ani potkat, protože by Vám bylo nechtěně mnohdy ublíženo. Proto je mohou vidět jen pár vyvolených jedinců. Přesto se všeobecně ještě nevěří, že existují planety, kde je život.

    Lidé z jiných planet a dimenzí jsou ale mezi Vámi a pomáhají Vám stejně jako my andělé a jsou Vašimi učiteli. Oni jsou jak v technologické, tak duchovní sféře mnohem dál než Vy. Oni již dbají toho, aby technologická, materiální a duchovní část života byli v rovnováze a neskončili jako Vy zde na planetě zemi. Co se týká technologií jste dost vepředu, ovšem duchovně stále ve středověku. I když je pravda, že už mnoho lidí jde za sebepoznáním, ovšem bohužel ne vždy správným směrem. Tím, bohužel, mohou nadělat více škody, jak užitku.   

    Proto jsme také tady a zaučujeme si svoje „pozemské anděly“, aby Vám pomáhali a vedli Vás a dovedli Vás třeba i k nám, nebo k Vašim mimozemským učitelům. Je nutné vyrovnat na Vaší planetě nerovnoměrnost moci a síly materiální s mocí a silou duchovní. Potom se teprve můžete radovat, žít v dobré náladě a užívat si spokojeného života, bez obav, že někde se krade, vraždí, začíná válka anebo hrozí puč.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Uriel a Jana