Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělská poselství VI.

Dnešní den 6. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, jsme rádi, že stále více lidí na nás věří a že dokonce chtějí i slyšet PRAVDU.  Mluvím o tom proto, že „pravda“ je vždy krutá a ze začátku její přijetí bolí. Obzvláště u lidí, kteří popírají a nechtějí přijmout svoji méněcennost, nebo vinu. Přijmout fakt, že se někdo nadřazuje jen proto, že ve svém nitru cítí stále méněcennost a přijmout ji do rovnováhy je opravdu nadlidský výkon. A podotýkám, že to dokáže v tomto případě jen malá hrstka vyvolených. Stejné je to s vinou, kdy přijetí skutečnosti, že dáváte vinu druhým jen proto, abyste maskovali tu svoji, nepřiznanou, potlačenou, je velmi těžké a bolestné. Otevřít každý blok bolí, ale tyto jsou obzvláště bolestné, cítíte to, jako byste si sáhli do otevřené krvácející rány.

    Z těchto důvodů je nutné nabrat hodně duchovní síly především tím, že si dáváte do rovnováhy strach a odvahu. Odvahy budete potřebovat opravdu velké množství. Protože potlačujete všechny své temné stíny jenom ze strachu, že vyjde najevo, že takoví jste. Uvědomte si, že Vy takoví „máte být“, máte přijmout, že i tyto části Vašeho Já jsou potřebné pro každodenní život. Každý celek má dvě části a ty jsou v protikladu, ovšem obojí je třeba k tomu, abyste si mohli řídit a ovládat svůj život. Pokud se máte mít rádi, máte se mít rádi jako celek a celek vytváří: méněcennost i ocenění sama sebe, vinu i nevinu.

    Není možné, abyste byli všestranní. Určitě si uvědomujete, že třeba z Vás nikdy nebude žádný matematický fenomén, ačkoli se Vám to líbí. Cítíte se vedle někoho takového méněcenní? Ano, může být, ovšem hned si uvědomte, že Vy máte svůj talent, svoji výraznou odbornost, či umění, jste dobří v něčem jiném. A vedle Vás si třeba zase někdo druhý, třeba ten matematik, připadá méněcenný, protože jste třeba malíř, který vytváří úchvatná díla, anebo talentovaný zpěvák či kuchař. Každý má ten svůj krásný talent, ať je větší, či menší a je to výraz jeho osobnosti a dar. Uvědomujte si tuto zásadní skutečnost, že si máte vážit sami sebe a svého talentu a nepřipusťte, ať Vás druzí ponižují, že nejste tak dobří, jako oni. Oni mají svůj talent a Vy svůj. Nedovolte jejich egoistickým choutkám, aby Vás dostávaly dolů do pocitů méněcennosti, raději od nich odejděte, pokud to jde, neboť vedle takových lidí se jen těžko žije v radosti.

    Znovu, jako už po kolikáté, opakuji, že neexistuje vina, je to jen chybně zvolená „příčina“, která vyústí v „důsledek“. Pocit viny může nastat, když se objeví chybný důsledek Vašeho rozhodnutí, ale nenechejte se tím vyvést z míry. Přijměte to a uvědomte si, že je to „dobré“, protože jedině tak můžete zjistit, kde byla ta chybná příčina a dát se do rovnováhy, aby se to příště neopakovalo. Jelikož chyba je vždy v nerovnovážnosti. Viníte se, že jste si nedovolili vybrat i druhou stranu, anebo nevybrali. A tam je právě vytvořený problém, jelikož si stále volíte jen tu jednu stranu jako správnou a druhou potlačíte a nechcete přijmout a používat v životě, anebo používáte s velikými výčitkami a špatným svědomím. Příklad: zjistíte, že volba partnera byla Váš osudový omyl. Vyčítáte si ji a viníte druhého, že se změnil. Přijměte, že to byla příčina Vašeho omezeného vnímání reality, která vyústila v důsledek: život ve vlastní omezené realitě, kterou začnete i prožívat a uvědomovat si, ačkoli vinu dáváte partnerovi. PRAVDA je krutá, je to Vaše vina a není to Vaše vina. Je tu příčina, která vyústila v důsledek, potlačili jste, že je to Vaše vina – čili příčina – a chtěli měnit druhého. Přijetím obojího pochopíte, že změnit se máte Vy sami a to tím, že dáte do rovnováhy svoji mysl. A to je skutečný význam „pozitivního myšlení“! Protože si vybíráte vše, co je pro Vás dobré, pozitivní a pravdivé a to v obou polaritách všech aspektů svého Já.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 5. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Metatrona

Moji drazí, jde-li někdo po duchovní cestě sebepoznání, je tu stále ten stejný problém, bez duchovního Mistra či Mistryně nedojdete nikam, ale to se může stát i s nimi, pokud na vyšší úroveň vědomí nejste dostatečně připraveni. Je důležité pochopit zákonitosti duchovnosti a porozumět jim, je to nesmírně těžké a složitě, protože rovnováha energií se děje vyrovnáním svých polarit, což vyžaduje opravdový nadhled. Jedině v rovnováze, tedy vyzvednutím a přijetím všech odmítnutých, potlačených aspektů svého nejvyššího Já, se zbavíte strachu a negativních pocitů a emocí, které by Vám ubližovali. Nejde o to, se jich zbavit úplně, jde o to, aby se stali součástí Vaší přirozenosti, která Vám neubližuje. A to je také důležitá rovnováha: být emotivní a nebýt emotivní.

    Mnozí duchovní si duchovnost vykládají chybně, a to tak, že se umrtví, potlačí veškeré pocity a emoce a jejich mysl jim nabídne nesmírnou škálu názoru a pravd, kdy o sobě tvrdí, jací jsou: klidní, uvolnění, šťastní, spokojení atd…skoro osvícení, ale přitom je to jenom veliká lež a přetvářka. Naopak vyčerpají ještě více energií, než kdyby byli nespokojení a nešťastní, protože ti si aspoň uleví. Ti „šťastní“ shromažďují své emoce v podvědomí, odkud to neustále bouchá, anebo bouchne najednou. Takoví lidé trpí bolestmi, jsou nemocní, mají deprese, nemohou docílit harmonické stability, nic se jim v životě nedaří. Přesto je mnohdy vidíte usměvavé, vždy svěží a většinou i s dobou náladou, protože to je jejich maska.

    Odmítají realitu, mnohdy utíkají před sebou samými, někdy před světem i druhými lidmi. Uzavírají se všemu, ale pro druhé je tu vždy „perfektní maska“. Vůbec nejsou zodpovědní za svůj život, protože nedůvěřují svým pocitům a odmítají si stát za svými názory a jen se nechají ovlivňovat druhými, někdy dokonce jejich život i žijí. Tím si nabalují na sebe nesmírnou tíhu, většinou je bolí ramena či záda, páteř, protože na nich nesou tíhu celého světa a mají pocit, že je to jejich životní úkol a úděl. Stávají se obětí své mysli, která jim toto všechno nařizuje, protože to přijala v dětství jako pravdu od rodičů, či od někoho blízkého.

    Přijetím sebepoznání, že nic „nemusí“, že se nemusí starat o druhé, ale hlavně o sebe sama, nastane veliká úleva. Uvědoměním si, že ubližují jak sobě, tak i těm druhým, protože jim nenechávají svobodnou vůli, čímž je dusí. Mají tendenci radit a říkat, co je dobré pro druhé, ale sami se sebou si rady neví, protože to vědět nechtějí. Jejich podvědomí je uzavřené a nechtějí z něj vyndat nic, co se jim nelíbí, co by je pošpinilo, zneuctilo, co by bylo skvrnou na jejich rouchu. Nemají se rádi a tudíž i jejich láska k druhým je většinou potřebou či závislostí, milovat mohou do té míry, do jaké jsou otevření sebelásce, nikoli více ani méně. Mají většinou hodně málo energií, protože si ji vyplácají právě na hlídání, aby se zevnitř nedostalo nic ven a nepřišli o svoji masku. Příliš se kontrolují a nemohou být potom spontánní, je tu jen reakce mysli a jejich maska. Nic víc.

    Řešením je uvědomění, že se má mít každý rád a hledat rovnováhu a harmonii u sebe samého. Odpouštět si a naučit se vpustit a přijímat do života všechny aspekty svého Já – ty dobré i ty špatné. To špatné není „špatné“, je to tu kvůli Vám, abyste se vyvíjeli, je to tu, abyste se mohli bránit, abyste poznali skrze to špatné, co je vlastně „dobré“. Když potlačíte to tzv. „špatné“, nevíte následně co je to „dobré“. A stejně se to dostává do života negativním způsobem, protože si to přitahujete, aby se utvořila rovnováha. Vaše pocity Vás na tento fakt neustále upozorňují, je to ovšem zbytečné, neslyšíte, nevnímáte, protože nechcete a hlavně „nevíte“, jste nevědomí.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Metatron a Jana

 

Dnešní den 4. 12. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, my andělé jsme s Vámi stále, každý den, od narození do konce života. Jsme připraveni Vám kdykoli pomoci a největším zklamáním pro nás je, když se nám to nepodaří a dotyčný člověk si hodně ublíží, protože neposlechl rady jak svojí intuice, ani náš. A nejhorší je, samozřejmě, z Vašeho úhlu pohledu, když dojde ke zbytečnému úmrtí. My přitom jsme u každého, komu hrozí katastrofa a upozorňujeme ho na ni. Vždycky je tam symbolika i intuice, ovšem dotyčný nedbá, prostě řídí se svojí myslí a svým „musím“.

    Kolik nehod na zledovatělé silnici, nehod na dálnici, kolik neštěstí by nebylo, kdyby každý poslouchal svoji intuici, anebo naše telepatická poselství. Jste tak zahlceni ve svém každodenním stresu, že nevnímáte nic, mimo něj. Vlastně už ani nežijete svůj život a je pravda, že si tím i tyto nehody sami stvoříte. Podvědomě nechcete takto žít, chcete odpočívat, chcete mít klid, odmítáte tento život a tak si ho také „nehodou“ můžete vzít. A najednou máte na druhé straně jenom klid.

    Mnohdy dojde ke zranění, které Vás posune na duchovní cestě, protože si uvědomíte, že jste unikli smrti a že jste až dosud nežili a nic příjemného neprožili. Ve Vašem životě byl jen stres z práce a ze všeho okolo Vás. Pak si mnozí teprve uvědomí, že je také třeba žít svůj plnohodnotný vlastní život a vážit si sama sebe a dělat si každodenně čas na sebe, dělat si radosti, žít každou vteřinou, jako by byla ta poslední.

    Mnozí lidé si takto změnili k lepšímu svůj život. A přitom k tomu nemuselo dojít, kdyby si to každý uvědomil dříve, než se něco stane, respektive než si tu nehodu sám stvořil. Stačí tak málo: mít se rádi a žít naplno svůj život, uvědomovat si své vědomí a toho, že život je tu pro každého z Vás, aby byl žit, nikoli planě přežíván ve strachu, depresích, nemocech, v totálním uzavření se. Uvědomění si, že nežijete pro práci, pro druhé, pro závislosti, jen pro svoje tělesné potřeby, žijete pro potěšení ze života, což jsou duševní a duchovní potřeby. Váš život se skládá z prožitků, které utvářejí Vaše zkušenosti, následně vyplývající v poznání sebe sama. A ve finále je všechno okolo Vás jenom k poznání sebe sama a k Vašemu duchovně evolučnímu vývoji vědomí.

    Jedná se o Vaši hru, kterou hrajete stále dokola v každém dalším životě, v každé inkarnaci, abyste si prožili vše, co chcete prožít. A prožitek je tudíž to nejdůležitější na duchovní cestě k očišťování si energií a cestou k Bohu. Od Boha jste vyšli, kráčíte od něj co nejdál, abyste poznali realitu, v níž „nejste jako Bozi“, a když Vás to přestane bavit, vracíte se duchovní cestou zpět domů, abyste si na tuto skutečnost rozvzpomněli: že jste BOZI.

    Dnešní doba duchovní obrody se vyznačuje právě tím, že většina lidí se dává na duchovní cestu, zvyšuje se jejich sebepoznání a životní energie, protože se vrací zpět domů k Bohu. Bohužel ne všichni jdou správnou cestou nenásilí a zvyšování vědomí. Někteří začali ve jménu náboženství bojovat a zabíjet lidi. Takové náboženství není funkční, protože nevede ke svobodě ani k soucitu, k životu. Je to ovšem druhá strana, druhá polarita, která tu bude, dokud se i ti na duchovní cestě nedostanou do svojí rovnováhy a nebudou si takové situace tvořit a přitahovat. Rovnováha platí i ve světě, všechno je řízeno energiemi a Vašimi myšlenkami a slovy. Dokud si tento fakt neuvědomí většina lidí, bude se tato nerovnováha projevovat i boji, válkami a násilím.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 3. 12. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, představte si rozkvetlou louku, plnou květin. Kolem létají včely, ptáci zpívají, je krásné počasí, sluníčko svítí. Vnímáte krásy letní přírody a teplo, které je velmi příjemné.

    Sice není léto, ale tato meditace Vám pomůže zpříjemnit tyto dny, kdy žijete téměř ve tmě, v mlhách, v nepříjemné sychravé zimě. Málokdo má náladu, vstáváte mnohdy už unavení, jako byste nespali a stejně jako viróza se šíří deprese. Tma totiž způsobuje úpadek energií, je zklidňujícím a zpomalujícím aspektem života. Organizmus je zvyklý a připravený ve tmě na spánek a Vy místo spánku jdete do práce. Tělo je zmateno, ale automaticky se jeho energie chovají jako při spánku, nebo se o to aspoň snaží. Je naladěno na pasivní režim.

    Opět si můžete pomoci meditačními technikami, kdy se aspoň trochu zharmonizujete se svým fyzickým tělem. Jistě ne každý si může dovolit odletět si na dovolenou do cizích krajů na Havaj, na Kanárské ostrovy, nebo do dalších teplých destinací, ale navštívit je můžete ve svých meditačních vizích. Pomůže Vám to aspoň na chvilku nabít se energiemi a získat lepší náladu a vnitřní svěžest.

    Je třeba si vytvořit úplně jiný režim jak na jaře či v létě. Více odpočívejte a snažte se méně jíst. Ti, kdo v práci spíše sedí, by se měli zase aspoň trochu hýbat: cvičit, chodit na procházky. Hledejte si zábavu a činnosti, které Vás baví a uspokojují, snažte se udělat každý den aspoň nějakou změnu, něco jiného než v každodenní rutině. Více meditujte a choďte ven do přírody, i když počasí venku nevypadá zrovna ideálně. V přírodě je krásně vždycky a odmění se Vám vždy svoji krásou. Také více dbejte na správné osvětlení místností. Organismu chybí světlo, které mu dodáte aspoň světlem umělým.

    Je dobré si očistit bylinkami tělesnou schránku „očistnou kůrou“ a jíst více ovoce a zeleniny. Každý by si měl vybrat denní režim dle svojí přirozenosti z Ájurvédy. Ta přesně definuje co je každému přirozené a čím se řídit v jednotlivých ročních obdobích. Také více meditujte a očišťujte i svoji mysl a duši světlem a pozitivními myšlenkami či afirmacemi, které Vám momentálně chybí. Meditací si nejvíce pomáháte jak s uzdravením, tak s pozitivním průběhem života.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 2. 12. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, každý z Vás si přeje žít v lásce, v radosti, být v klidu, pohodě a být úspěšný. Ovšem mnohdy je to tak, že místo abyste šli za tímto záměrem, tak si před sebe naházíte velké balvany, které Vám ve Vašem záměru vlastně brání. Podvědomě svůj záměr odmítáte a blokujete. Buď na základě toho, že Vám byl vnucen druhými, anebo nevíte, co vlastně chcete a děláte něco ze špatných důvodů, co Vás vůbec nebaví. Děláte to pro dosažení většího výdělku, protože jste ambiciózní a chcete být „Někdo“, aby Vás druzí obdivovali, ze sebestřednosti, anebo chcete docílit nejvyšší mety v pracovním procesu a vůbec všude, protože nejste žádný „troškař“.

    V dnešní době je trendem prostě zaměřovat se na práci, na vysoký výdělek, ať je to jak to je, jen že uživíte rodinu, zaplatíte účty, můžete si vzít půjčky, hypotéky, atd. A protože máte strach, abyste jí měly, přijímáte každou práci. Pak se v ní trápíte, pokud Vám nevyhovuje, protože nejste spokojeni, necítíte se tam dobře. Což značí, že to děláte proti své vůli a nesmírně Vás to ubíjí, bere energii. Mysl Vám neustále v hlavě bzučí, vytváří pocity nespokojenosti, nelibosti, neradosti, které potlačujete, protože přeci pracovat „musíte“. A tak míjíte život. V životě neexistuje jenom práce, ale je důležitá, to nikdo nepopírá. Ovšem je třeba si uvědomit, že má být příjemnou a pozitivní součástí Vašeho života. Což na druhou stranu nejde docílit u těch, kteří nemeditují a neočišťují si svoje energie, protože oni nevědí, co je jejich „TALENT“, V ČEM JSOU DOBŘÍ A V ČEM BY SE CÍTILI DOBŘE a obohatili tím nejenom svoji peněženku, ale i svůj život.

    Svůj talent lze najít jen skrze duchovní cestu sebepoznání. Také díky meditacím můžete přijít na to, že jste vedení vnitřním rádcem, který by Vás určitě dovedl k nejlepší cestě sebepoznání. Ovšem je nutné si nejdříve očistit a otevřít svoje energie a pochopit a porozumět sobě samému. Opět není možné bez duchovní cesty docílit dobrého výsledku. Pokud to děláte, vychází to z mysli a mysl má jen omezené možnosti a přitahuje k Vám vždy stejné věci. Ona je důvodem Vašeho selhání, neschopnosti pohnout se dál a výš. Dokud nepochopíte, že ona Vás brzdí, tak to bude pořád stejné. Ona je tím balvanem na Vaší cestě, s ní budete prožívat stále stejně nudný a útrpný život, i když to v sobě potlačujete, bohužel. Dál budete chudí, či mít pocit, že nic nemáte, že potřebujete více peněz, více materiálních věcí, více všeho. Dál si budete hledat práci a dál v ní nebudete šťastní. Nezměníte-li svoje myšlení, sebe sama, nezmění se ve vašem životě, vůbec nic. A změna přichází jen na duchovní cestě sebepoznání, kdy přepínáte ze své mysli za mysl: na svoji intuici – na Boží aspekt ducha.

    Na duchovní cestě se Vám otevírá vnitřní prostor, který způsobuje široké spektrum poznání, na jehož základě si uvědomujete, kdo jste a jaké máte možnosti. Zbavujete se strachu a negativních emocí, které Vám bránili vidět věci ve větším množství úhlů pohledu. Následně si uvědomujete, že sami jste stvořiteli své reality a rozvzpomínáte si, jakým způsobem si ji tvoříte, přitahujete si vše k sobě na základě svých energií SLOVA a vědomého záměru. Jakmile si začnete svůj život tvořit a být za něj zodpovědní, tak Vám Vesmír a Bůh posílají příležitosti, které vnímáte jako pomoc a využíváte jich ve svůj prospěch, aniž byste je zavrhovali, či se jich báli. A začnete se duchovně pohybovat vpřed a vědomě si uvědomovat celou dynamiku bytí a života. Je to nádherná harmonie a jednota v sobě samém i se vším stvořeným. Máte se rádi a skrze sebe máte rádi všechno, protože víte, že jste součástí všeho, celé symfonie Božího stvoření.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

   

Dnešní den 1. 12. Vám přináším telepatické poselství od archandělky Gabriely

Moji drazí, cítíte se mizerně? Trpíte a trápíte se? Máte výčitky svědomí a obviňujete se za něco, co se stalo už dávno, ale Vy to nedokážete strávit? Jste nešťastní? Nemáte radost ze života? Je-li odpověď na tuto otázku: ano, tak se „nemáte rádi“. Zní to tak obyčejně a ten, kdo není zasvěcený do zákonitostí přirozenosti, tak si jen klepe na čelo. Proč bych se jako neměl mít rád? Nechápe, nevěří, nedokáže pochopit. Ale je to tak. První zákon duchovnosti a přirozenosti života je: „Mám se ráda a přijímám se takovou, jaká jsem, s tím dobrým i s tím špatným“. A ti, kdo si klepou na čelo, tak nechápou a nerozumí duchovním zákonům tvořivosti a myslí si, že jsou jen tělo a mysl. Ale to je právě ten omyl. Nejste jenom tělo a mysl, jste mnohem víc. Mnohem víc než si vůbec dokážete představit a to, zdali se máte rádi, je otázka vědomí a uvědomění si sama sebe a svého nejvyššího Já, Ducha Božího. Toho docílíte na duchovní cestě: duchovně evolučním vývojem.

    Jste láskou, světlem, ale světlo je dobro i zlo. Jste bezpodmínečnou láskou, které je pouze tmou. Vědomí je to, co v přítomnosti cítíte, co slyšíte, co říkáte, co prožíváte. Je to Vaše úroveň vnímání Vaší pravdy na základě vlastního prožitku. Vědomí, je prožitek reality, kterou jste si sami, svoji svobodnou volbou, ZVOLILI. Vždy to byla, je a bude jenom VAŠE VOLBA. I když říkáte, že Vám to druzí vnutili, byli jste to nakonec VY, kdo souhlasil, že se podřídí. Byli jste to nakonec VY, kdo to zrealizoval. Byli jste to VY, kdo zasel to semínko, které následně vyrostlo a uzrálo v plody. A jste to následně VY, kdo tyto plody své práce ochutnává a následně prožívá. Ti nevědomí obviňují druhé, je to povrchní a nedůstojné pro duchovního adepta. U materiálně smýšlejících lidí, je to bohužel normální stav.

    Stalo se to jistě někdy v dětství, kdy jste museli poslouchat rodiče a oni Vám vnucovali, co máte dělat, kým máte být, jak se máte chovat, opakovali to neustále a nutili Vás dělat i věci, které nebyli v souladu s Vašimi názory a hodnotami. Jistě jste si říkali, až budete dospělí, určitě to nebudete dělat, že nechcete být jako oni. A pak jste dospěli a děláte to stejně, ať vědomě, nebo nevědomě. Protože tím, že Vám to bylo mnohokrát opakováno, vnucováno, stalo se to Vašim „návykem“, který se jen velmi těžko odstraňuje. Je třeba se dostat na vyšší úroveň vědomí, jinak se pohybujete neustále v kruhu a děláte stále jedno a to samé. Opakujete staré vzory myšlení, mluvy i jednání, což je KARMA. A nalháváte si, že jste se změnili, bohužel je to chyba. Nic se nezměnilo, jakmile stojíte před rozhodnutím – volíte si znovu a znovu to samé. A pokud se opravdu změníte, tak se jen přehoupnete na druhou stranu a říkáte tomu změna. Ano, změna nastala, ale s tím, že jste potlačili zase tu předešlou část svého Já, což znamená, že se začnete opět pohybovat v kruhu, jen v opačné polaritě.

    A pokud nejste v rovnováze, vždy Vás dostane ta část Vašeho Já, která je potlačená, anebo odmítnutá. Pak nastává problém, který jste si vytvořili. Lidé velmi brzy zjistí, kde máte slabé místo, to potlačené, a díky němu Vás mohou ovládat, manipulovat jím, dostat do podřadné pozice. Mohou Vás urazit, nahnat vám strach a dostat do smutku, či zloby. To vše si ovšem sami stvoříte tím, že si nechcete připustit, že můžete být i aspektem, který se Vám nelíbí a jenž nepřijímáte. Pokud nechcete trpět, chcete být nad věcí, je nutné být „receptivní – přijímající“, přijmout že jste vším v rovnováze a ničím ve svém středu.

    Teprve když jste ve svém středu a jste vším v celistvosti, teprve tehdy jste v nadhledu a klidu, kdy vnímáte vnitřní klid, ať už Vaše tělo či mysl reaguje jakkoli. Tam Vás nemůže jen tak někdo urazit, či dostat, tam jste pouze pozorovatel těla, mysli a duše – jste duch, Boží aspekt, který ovládá a řídí Váš život – jako intuice, anebo Boží sen. Do těchto výšin se otevíráte ve svém vědomí, do nadvědomí, kde máte absolutní a totální přehled o životě ve svém nitru, v duchovním světě. Tady už nejste duální, už jste se zbavili polarit a nejste v nich polapeni. Jakmile docílíte nadvědomí, zmizí už svobodná volba, tam už existuje jen stav bytí v existenci, kdy jen plynete na vlně dobra a blaženosti. Tam je pravá dimenze Vašeho bytí.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archandělka Gabriela a Jana

 

Dnešní den 30. 11. Vám přináším telepatické poselství od archandělky Gabriely

Moji drazí, první duchovní zákon je: sebeláska, bdělost (uvědomění si svého vědomého myšlení, mluvení a jednání) a odpuštění. Tento první duchovní zákon je alfou i omegou veškerého duchovního životního stylu. Jakmile se od něj odkloníte a Vaše bdělost – uvědomění si svého vědomí: kdo jste – klesne, dostáváte se do nevědomí. Předáváte veškerou moc a sílu své mysli a stáváte se neuvědomělými si sebe sama. Myslíte, mluvíte a jednáte jen na základě informací z Vaší mysli, které jste přijali, těch je ovšem jen omezené množství. Tím pádem je i omezená možnost Vaší svobodné volby, vidění, naslouchání a cítění, což se odráží v prožívání Vašich každodenních zážitků. Vaše nevědomí Vám způsobuje všechny PROBLÉMY, PRÁVĚ PROTO, ŽE NENÍ KOMPLETNÍ, CELISTVÉ, představuje jen velmi malý vnitřní prostor a ještě k tomu velmi povrchní. Nevychází z Vašeho nitra, nýbrž z mysli. Vaše problémy zmizí, jakmile se stanete bdělými, tedy uvědoměle si vědomými sebe sama, protože přijdete na to, že na této úrovni si problémy už NETVOŘÍTE. Na nejvyšší úrovni vědomí problémy „neexistují“.

     Problémy vznikají právě proto, že v nevědomí nechcete vidět ani cítit pravdu o sobě samém. Nevědomí žije problémy, vytváří si je, nezná nic jiného než problémy a nechce si vytvářet nic jiného než problémy. Pokud Vám někdo poradí v nevědomí, tak ono si z rady od druhých utvoří další „problém“. Takovému člověku nemůžete pomoci, má strach tak hluboce zakořeněný, že se bojí všeho. Bojí se, aby jeho vnitřní špína a všechno to bahno nebylo vyneseno na povrch a ostatní to neviděli. A nejen kvůli druhým, jste to hlavně Vy, kdo to nechce vidět, cítit, vnímat. Vašim cílem je to hluboce pohřbít ve svém nitru a nic nevnímat, jako by to neexistovalo. Máte strach, abyste si to neuvědomili, tak vyvíjíte nesmírnou sílu energií, aby to bylo pečlivě potlačováno a drženo pod pokličkou. Vy to sami chcete, Vy si na základě strachu tento „nevědomí stav“ sami volíte. A důsledkem je, že nemáte dostatek energií. Je to jako byste šli na procházku, ve tmě, někde v přírodě. Nevidíte, zakopáváte a padáte, znovu se zvedáte a znovu padáte, anebo spadnete a nechcete se zvednout. Pak jen ležíte a stěžujete si na svůj osud.

   Jsou ve Vás symbolicky „temné stíny zapomnění“ toho, kdo jste. Neuvědomujete si, že záleží jenom na Vás, kdy si otočíte tím vypínačem a rozsvítíte světlo, abyste viděli. Pokud jste v nevědomí, jste ochotni i špínu a bláto prohlásit za „poklady světa“, anebo říkat, že bílá je černá a naopak. Nevidíte realitu, protože ji vidět nechcete. A dokud to tak je, nemůžete se zvednout a dát se do pohybu a žít naplno.

    Problémy jsou pouze hrou Vaší mysli, důsledek starých myšlenkových programů, které Vám vnutili druzí. A mysl je pouze nástroj nevědomí, nic víc. Jakmile se začnete duchovně pohybovat, zjistíte, že problémy si tvoříte sami, že nejsou skutečné, jsou fikcí Vaší mysli. Budete-li bdělí a uvidíte-li pravdu - problém, nepotlačíte-li ho, uvědomíte-li si nerovnováhu a pochopíte, kde jste a co jste potlačili, a skutečně ho vědomě přijmete, problém ZMIZÍ SÁM.  Vyžaduje to velikou odvahu, přiznat si nepříjemné aspekty, které představují onu „špínu“ ve Vašem nitru, kterou si nechcete přiznat a pečlivě ji schováváte.

    Je pravda, že máte špatné zkušenostmi s lidmi, kteří Vašich slabostí využívali a zneužívali Vás, ale uvědomte si jednu velmi důležitou věc: pokud máte svého Mistra, tak ON UŽ VIDÍ PRAVDU, on žije realitou, a když se v něm zrcadlíte, problémy jsou jenom ve Vás. Nesprávně chápete duchovní Mistry právě proto, že jsou největšími zrcadly. Je to přirozené, je to zákonitost o energiích. Pochopit ho, je ze začátku těžké, on je už úplně jinde na jiné úrovni, kterou jste zatím Vy neokusily a nemáte o ní ani ponětí. Ze začátku si do něj promítáte svoje vlastní problémy, které ON NEMÁ! Vy žijete ve světě problémů a otázek, ON žije ve světě řešení přítomného okamžiku a odpovědí ze svého nitra. On žije láskou a jejích projevů, ale Vy slyšíte vždy jen to, co chcete slyšet, protože si to Vaše mysl přebere po svém. Pokud máte to štěstí a máte svého Mistra či Mistryni, tento fakt si uvědomte, on je jak z jiné planety, je jiný, ale je již OSVÍCENÝ A PROBUZENÝ.  A pokud chcete dojít do svého cíle, je nutné mu důvěřovat, než pochopíte dynamiku vztahů a energií a všechny okolnosti jeho učení a svého duchovně evolučního vývoje.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archandělka Gabriela a Jana

 

Dnešní den 29. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela

Moji drazí, stále ve svých poselstvích upozorňujeme na potlačené pocity a emoce, protože to je největší problém dnešních dnů. Co je potlačené, chce jít ven, chce být osvobozeno, uvolněno. Jedině tak přestávají být emoce nebezpečné jak pro Vás, tak pro Vaše okolí. Nejvíce nebezpečný je jedinec, který je vystaven největším emočním nátlakům a sám se nemůže, nechce, anebo neumí bránit a svoje emoce neustále potlačuje. Tento člověk se v budoucnosti může stát násilnickým a brutálním, pokud včas nedokáže tyto emoce osvobodit a provést transformaci této vnitřní skryté síly v prospěšnou energii.

    Je na čase dát i několik rad, jak z této situace ven a jak si s tím poradit. Nejméně potlačených emocí mají lidé, kteří se neustále vztekají, těžko pracující, sportovci a ti kdo jsou tvořiví, umělci, kteří dokážou dát svoji emoci do svých děl – například obrazů, soch, bohužel i do jiných věcí, z nichž tato energie následně vyzařuje. Citliví lidé velmi vnímají tyto energie a ví, že mohou i ubližovat. Jistě to znáte, že když je někdo naštvaný, tak jde ven běhat, nebo štípat dříví, uklízet, dělat jakoukoli fyzickou práci. Svoje emoce dostává ven svojí fyzickou činností. Ti, kdo nepracují fyzicky, ale intelektuálně, nemají tolik možností se emocionálně vybít, pokud neumí přirozeně ventilovat svoje emoce. Pak nastává problém, který se snaží ventilovat sám sebe, nekontrolovatelným způsobem - nevědomým. Znáte to velmi dobře ze sportovních fotbalových stadionů, kdy řádící fanoušci vyvíjejí násilnou a agresivní činnost, protože si tímto ventilují svoje potlačené a nezvladatelné emoce. Všichni vrahové a násilníci si tím vlastně vybíjejí svoje potlačené emoce, zlobu, hněv a agresivitu. Na základě této znalosti dělají všichni psychologové rozbory těchto jedinců.

   Pak je tu další rada, tyto emoce mnozí lidé prožívají skrze hudbu – tvrdý rock a všechny ty hrůzné styly, kdy nevíte, jestli je to ještě hudba nebo řev. Pozitivní stránka této hudby je tedy odhalena – skrze ni se ventilují negativní emoce jejich posluchačů. Neodsuzujte tedy tyto lidi, oni si našli svůj ventil, což je velmi dobře.

    Dalším způsobem jsou meditační techniky katarze, které je třeba se naučit a dělat co nejčastěji, abyste v sobě neměli žádnou potlačenou emoci. Je jich mnoho a můžete si ještě najít svůj vlastní. Jsou to meditační techniky vizualizace, které nikomu neublíží a Vás osvobodí a uvolní z napětí:

  • Dovolte si v meditaci projevit všechny negativní emoce. Přirozeně je uvolněte a projevujte ve svém „záměru“ si ulevit: nadávejte, křičte, brečte, zkrátka dělejte vše, co nemůžete v reálu a co Vám uleví. Nikomu fyzicky neublížíte, protože rozhoduje záměr a ten je „ulevit si“, jen se vybijete vizuálně a velmi Vám to uleví. Skákejte, dupejte, křičte, nadávejte tomu, na něhož se zlobíte, poperte se s ním, zkrátka běsněte tak dlouho, dokud se neuklidníte a následně si odpusťte a obejměte se.
  • Představujte si, že jste divoké zvíře a jste na lovu, projevujte se jako velmi rozzuřené divoké zvíře, býk, lev, atd. a prožívejte veškeré emoce tohoto zvířete a vnímejte je velmi pozorně.
  • Představujte si, že jste zápasník v ringu a rozdáváte rány, ale i dostáváte, bojujte zuřivě, tak dlouho, dokud to půjde. Jakmile už nebudete chtít bojovat, uvolníte se, jste vítěz a odpusťte sobě i protivníkovi.

    Po každé katarzi přijde velká úleva, pak je načase si uvědomit, že si máte užívat krásného, klidného života v klidu a tichu. Vychutnávejte si každý okamžik, kdy je Vám příjemně a oslavujte ho, tyto okamžiky jsou jedinečné a jen tehdy jste skutečně spojeni se svým nitrem a svým pravým Já.

    Vaše negativní emoce přicházejí jako reakce na minulost a návykové vzorce chování a pocitů, emocí. Zbavujte se své minulosti, opusťte ji, je pryč, Vy žijete v přítomném okamžiku tady a teď a tady si tvoříte i svoji budoucnost. Pokud jste nyní šťastní, bude to i v budoucnosti a budete šťastní. Jakmile uvěříte, že nic nezmůžete, tak se budete projevovat i v budoucnosti, nic nezmůžete. Vše, co řeknete, že jste v přítomném okamžiku, tím budete do budoucností, proto  mají pozitivní afirmace tak velkou tvořivou váhu. Platí to i o emocích. Dávejte si tedy pozor na to, co říkáte a netvořte si negativní budoucnost. Uvědomujte si, že Vy jste stvořitelé svého bytí i života a sami si za něj zodpovídáte.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Rafael a Jana

 

Dnešní den 28. 11. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, všimněte si, jak hluboce jsou ve Vás zakořeněné „návyky“. Kdo se vydá na duchovní cestu, by si tento fakt měl uvědomit a všímat si toho v každodenním životě. Vytvořili jste si spoustu návyků, které stvořila Vaše mysl, ego. Mysl je velmi učenlivá a snadno se učí, zapamatuje si a potom stále dokola přehrává stejný scénář. Ona je zde jako scénárista, režisér, herec a následně i divák. Pokud dojde k nějaké situaci, kdy Vám někdo ublížil, ona si ji zapamatuje, stvoří si svůj scénář, jako odezvu na tuto situaci, perfektně ho vypracuje i s pocity a emocemi a následně jej spustí. Tento scénář se následně v budoucnosti stává opakovanou reakcí na stejné anebo podobné situace. Mysl REAGUJE naučeným vzorcem chování, nereagujete Vy – Vaše nejvyšší Já, ale jenom Vaše ego.

    Příklad: Když jste byli malí, tak Vám rodiče neustále připomínali, že máte být poslušní a nemáte se vztekat, nemáte vyjadřovat svůj názor (nikdo na něj nebyl zvědaví), máte poslušně postávat opodál a být zticha. Když Vás obviňovali, že jste něco udělali špatně, nebo jste se nezachovali dobře, očekávalo se od Vás, že to jen poslušně přijmete a potlačíte svoji zlobu. Vytvoříte si pocit viny, že jste to opět zpackali a nedokázali udělat správně a aniž máte příležitost se bránit, nebo říci svůj názor, jste umlčeni s tím, že jenom „oni - rodiče mají pravdu“ a že Vy máte být zticha.

    Pokud se tento model vyskytl u Vás v dětství, v dospělosti máte problémy, protože neumíte vyjadřovat svoje pocity, emoce a zcela automaticky je potlačujete, aniž o tom víte. Vždy jste poslušní a neumíte se bránit. A toto vše se stalo Vašim návykem, který se opakuje jako emocionální vzor z dětství. Neumíte to jinak. Vaše mysl to neustále přehrává dokola a není možné to změnit, dokud si neuvědomíte, že to změnit jde a nevydáte se na duchovní cestu sebepoznání. Takovýchto vzorů je mnoho, ale každý funguje naprosto spolehlivě, nastane podobná, anebo stejná situace a ta spustí stejnou „reakci“. Tomu říkáme energetické blokády mysli, protože mysl není pružná, není ani v realitě a ani nedokáže nic řešit, jenom stále „přehrává“.

    Pokud je tomu tak a stále jste v mysli, je důležité si uvědomit, že je načase si zvolit jiného pána, než je mysl. Ona Vám vládne, ale nemusíte ji poslouchat. Vy nejste mysl, Vy jste mnohem víc, jste nejvyšším Já, které ví vždycky dobře, co je pro Vás nejlepší v každém přítomném okamžiku. Vaše nejvyšší Já – je Boží bezpodmínečnou láskou v Duchu Božím – a tvoří „každou situaci adekvátně k přítomnému okamžiku tady a teď“.  Na této úrovni, v každé situaci, i té podobné z dětství „nereagujete“, nýbrž ji „tvoříte tím, že vyjádříte své Já, tedy to, čím jste v této situaci“. Vyjádříte-li lásku i Vaše situace bude řešena láskyplně. Jestli vyjádříte zlobu, budete řešit situaci emocionálně. Každopádně ale řešení bude pokaždé jiné, bez ohledu na místo, člověka, příčinu a mnoho dalších aspektů, které v této chvíli vyžadují Vaši pozornost. Nebudete opakovat stejný vzor myšlení a jednání z minulosti, vždy to bude odpovídat přirozenosti Vašeho Já. A nebudete vůbec přemýšlet, jak v této situaci reagovat, mysl bude již mimo hru, prostě se vše stane PŘIROZENĚ - INTUITIVNĚ, na základě Vašeho uvědomění si svého vědomí: KDO JSTE.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 27. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, všichni skrýváte a potlačujete tisícero věcí, nejste upřímní, ale ne jenom před druhými, nýbrž i sami před sebou. Máte strach ze své vlastní síly, ze své moci, ze své intimity, z toho, že můžete být lepší, jak druzí, že byste vyčnívali, anebo naopak. Lžete sami sobě o tom, kdo jste. Jste cizinci sami sobě, protože vlastně ani sebe poznat nechcete. Dokonce, i když se vydáte na duchovní cestu, trvá Vám dlouhou dobu, než pochopíte, že se nedá jít po staru, opakováním naučených vzorců z mysli, ale že je nutné odkrývat slupky nánosů ega a dostat se za mysl, do hloubky nitra, kde naleznete svoji vlastní podstatu – pravdu o sobě samém. Bohužel, toho se nejvíce bojíte, proto Vám na duchovní cestě mnohdy trvá tak dlouho otevřít svoje srdce lásce.

    Ovládá Vás strach, jste nejistí, nerozhodní, a abyste si zachovali a udrželi tyto hodnoty, tak používáte obranné mechanizmy, které máte vžité od dětství. Vytváříte si od dětství nejrůznější masky a za ně si schováváte svoje potlačené, špatné, nedůstojné aspekty svého já (ty přijaté). A věříte tomu, že je to tak správné, že toto jste Vy. Neznáte nic jiného, protože tento životní styl fungoval ve Vaší rodině a vy věříte tomu, že je to nejlepší cesta života.

    Společnost, stejně jako Vaši rodiče do Vás programovali svůj způsob myšlení a života, svoje zábrany, tabu. Snažili se dosáhnout toho, abyste měli stejné názory, jako oni a to, co je špatné, přijali jako špatné. Nechápali a nevěděli, že i to špatné, může být někdy dobré, a proto vše o čem byli přesvědčení, že je „špatné“, schovali, potlačili, odstranili ze svého bytí a odmítali akceptovat. A nejen oni, dělali jste to i Vy a postupem času víc a více. A protože od útlého dětství jsou rodiče pro Vás „jediní Bozi, jedinou a nejvyšší autoritou“, důvěřujete jim, že to je tak, jak prezentují.

    Postupem času v dospělosti jste ovšem přijali, že Vaši rodiče nebyli tak dokonalí, jak se projevovali, že Vy jste lepší a víte lépe, co je dobré a správné a dostali jste se na druhu stranu rovnováhy. Lepšími jste se stali ovšem proto, že jste potlačili všechno, co jste si mysleli, že je pro druhé „nepřístojné, nedůstojné, chybné, nefunkční, špatné, atd.“. A světu ukazujete svoji krásnou tvář, svoji masku „dokonalosti, milého úsměvu, laskavosti, slušnosti atd.“. Na duchovní úrovní bytí není nikdo lepší, ani horší, každý je prostě „jiný“, zde na jiné úrovni nerovnováhy.

    Problém nastane, chcete-li navázat jakýkoli vztah. Protože nejste sami sebou a schováváte své nejhorší aspekty. V duchovním slangu tomu říkám, že jste „uzavření“. Držíte si od druhých odstup a NEDŮVĚŘUJETE JIM, protože by na to mohli PŘIJÍT. Mohli by přijít na to, jací ve skutečnosti jste a zranit Vás tím, že by zneužili těchto Vašich slabostí. Jistě jste to už několikrát zažili, a pokaždé Vás to hluboce zranilo a zanechalo jizvu na Vašem srdci, čímž jste se stále více uzavírali. Cítili jste nebezpečí, pokaždé, jakmile se k Vám chtěl někdo více přiblížit. A nastoupili do akce Vaše sebeobrané mechanizmy.

    Pokud se ovšem vydáte na duchovní cestu, tak Vás tyto informace naopak dostávají výš a hlouběji do svého nitra, pomáhají Vám se otevřít a pochopit zákonitosti života. Zjistíte, že pokud své slabosti přijmete do rovnováhy se svými silnými aspekty, budete se přijímat a mít se rádi ještě více a rozšíříte si svůj vnitřní duchovní prostor. Začnete se „otevírat lásce k duši a duchu“, nikoli jen k tělu a mysli. Tím získáváte svoji sílu, protože Vás nikdo nemůže zranit, jelikož jste přijali všechny své aspekty a máte se s nimi rádi. Zranit Vás někdo může jenom tehdy, když potlačujete některý svůj tzv. „špatný aspekt“. Uvědomte si, že jste si stvořili sami tento odpor, či strach. A jedině Vy to můžete změnit, tím že pochopíte, proč z něj máte strach, kde je příčina a přijmete ho zpět do svého života jako dobrý i jako špatný. Obojí je součástí Vaší existence. A jakmile je ve Vás rovnováha, zmizí strach, zmizí slabost, zmizí nedůvěra, objeví se správná VÍRA.   

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 26. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

Moji drazí, dneska si povíme o další rovině Vašeho bytí: soucitu a agresi. Soucit v podstatě znamená přijímat lidské slabosti a nedostatky, jejich nedokonalost. Znamená to, že nemáte čekat, že se lidé budou chovat, tak jak očekáváte, tak jak jste si vysnili, nebo jak si myslíte, že je to „správně“. Pokud v druhých vidíte jejich chyby, nedostatky, nedokážete v nich najít aspoň něco dobrého, nedokážete je pochopit a porozumět jim, nedokážete je ocenit, vidíte na nich chyby, odsuzujete, co dělají špatně, jak se chovají špatně, jak nejsou profesionální, pak soudíte a jste kritičtí. Svým postojem a záměrem jim dáváte jasně najevo, že snižujete jejich hodnotu, jejich důstojnost, a dostáváte je energeticky dolů, do pocitů méněcennosti, viny, strachu, v takovém případě jste agresivní. Berete jim energii na úkor toho, že Vy sami se jí obohacujete, protože sami nejste napojeni na svůj vlastní energetický zdroj a chybí Vám láska. Určitě nejste soucitní, když se dokážete nadřazovat, ukazovat druhým, že jste výš, anebo víc jak oni. To je zase jenom projev mysli a jejího starého programu ega a Vašich podvědomých dramat. Vaše mysl Vás může oklamat a přetvařovat se, jak jste soucitní a dáváte to druhým najevo, ale svým jednáním si pouze stanovujete své hranice. Falešným soucitem nikoho neoslníte. Navíc na to doplácíte i Vy, neboť je to jenom maska, kterou sebe i druhého jenom klamete a pokořujete a zvyšujete si své ego. Dokud nepřijmete sami sebe se všemi chybami, slabostmi a nedokonalostmi, není možné přijmout na stejné úrovni i druhé.

    K přirozenému soucitu musíte dojít duchovní cestou. Máte ho v sobě, ale je uzavřený, je v nerovnováze. Do jaké míry jste soucitní, vyplývá z toho,  jak to fungovalo ve Vaší původní rodině, jak jste vyhodnotili svoje zkušenosti a jak jste si je přebrali. Jedině zkušeností a pochopením vnitřních zákonitostí přirozenosti, vyzráním z puberty a prožitím všech situací, máte příležitost soucit i zažít a uvědomit si jeho existenci, jeho skutečnou chuť a energii. Soucit je projevem lásky a vyvěrá z pravdy, kdo nepozná sebelásku, není k sobě upřímný, lže sobě i druhým, nemá šanci soucit prožít jak u sebe, ani u druhých.

    Soucit je tou nejjemnější energií, která ani není energií, je to bezpodmínečná láska Boží, která respektuje sebe i druhé takové, jací jsou, aniž by se je snažil měnit. Vidí je ze všech úhlů pohledu a nevidí jenom to špatné, vidí i to dobré a oboje „přijímá“ jako součást podoby Obrazu Božího jedince, jako jeho svobodnou vůli, jako výsledek jeho duchovně evolučního vývoje a nesnaží se ho bagatelizovat, ponižovat, zničit či pokořit. Umí se vcítit do jeho pocitů a rozumí jeho vnitřním pocitům a příčině jeho jednání. Naopak vyzvedává u druhého to dobré a posiluje v něm jeho lásku k sobě, přijetím všech životních aspektů, které jsou výjimečné a díky nimž si může svůj život změnit. Soucit přijímá všechny lidské slabosti a nedostatky, nečeká, že někdo se bude chovat jako Bůh, neboť nemůže být nikdo dokonalý a bez chyb. Je to bezpodmínečné akceptování druhého, aniž byste měli potřebu ho jakkoli změnit. Pokud Vám nevyhovuje takový, jaký je, přijměte to, že ho nemůžete změnit a odejděte.

    Nikdo nemá patent na pravdu a nikdo nemá právo soudit a odsuzovat druhé. Ten, kdo soudí, soudí jen sám sebe, protože ti druzí jsou jenom jeho zrcadlo. Každý má svoji vlastní pravdu, i když si někteří jedinci myslí, že jen oni sami mají pravdu. Podle toho se následně také chovají a jednají. Jsou to sobečtí a agresivní jedinci, kteří si bohužel někdy říkají i duchovní. Soucit akceptuje pravdu druhého jedince do té doby, než sám přijde na skutečnost, že on sám není v realitě. Soucit je hluboké sjednocení, jak se sebou samým, tak s ostatními bytostmi, přestože již vidíte realitu takovou, jaká je. Máte rádi sebe a skrze sebe i druhé lidi. Nejste mimo realitu, jste láskou, vidíte pravdu.

    Soucit je dávání druhým, bez očekávání toho, že dostanete zpět. A nejde jenom o dávání materiálních věcí, nýbrž o dávání lásky a jejích projevů. Úsměv a milé slovo jsou nejvyšší devizou soucitu, pohlazení, pochopení, porozumění a empatie. Nejvyšším cílem je docílit soucitu k sobě samému, jedině tak budete moci pomáhat druhým, bez toho aniž byste po tom toužili, anebo měli pocit, že musíte. Soucit je hluboké porozumění, pochopení vnitřního míru, nenásilí, vcítění se na nejvyšší úrovni bytí, což znamená, že jste již v rovnováze: soucit – agrese a nejste tvrdí, nejste masochisti, sadisti, jste krásní, jste Boží bytostí, která ví a uvědomuje si, že není oddělená od Boha, že je bezpodmínečnou Boží láskou, Pravdou a soucitem: Bohem.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 

 

Dnešní den 25. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

 

Moji drazí, v dnešním světě je hodně těžké rozeznat PRAVDU OD LŽI. A víte proč? Protože nejen, že si lžete sami sobě, ale protože si lžou všichni okolo Vás. Všichni jste dneska upjatí, nervózní, vystresovaní, neklidní a necháte se vést myslí a egem a v takovém případě tu není prostor pro pravdu. Pravda je láska a láska je pravda a soucit. Láska je porozumění, pochopení, tolerance, soucítění a odpuštění na nejvyšší úrovni v nadvědomí. Je to stav bytí, kdy si uvědomujete: kdo jste, a to z nejvyššího nadhledu na sebe sama a svoje vědomí. Teprve na této úrovni jste schopní rozeznat pravdu a lež, vidíte a cítíte pravdu, protože jste očištění a otevření svým vnitřním pocitům a emocím, vnímáte je u sebe, ale i u druhých. Pravdu cítíte, přichází k Vám intuitivně, na nejjemnější úrovni Boží lásky. Nemůže k Vám přijít z mysli, tam jsou jen pravdy, týkající se materiálna, fyzického světa, vědecké výtvory, které jsou vědecky ověřeny. Tam jsou jen pravdy intelektuální, ovšem nikoli duševní a duchovní.

    V dnešní době si bohužel lidé myslí, že své pravdy „vymyslí“ a také to dělají a věří jim. Zaměňují opravdové sebe-vědomí za sebevědomí ega. Pokud sám sobě někdo lže, nemůže rozeznat pravdu od lži. Vlastnost mysli je opakovat naučené vzory chování a jednání, které si pamatuje, což následně dělá. A to už je od základu špatně. Na duševní a duchovní úrovni neexistuje logika, tam existuje jen bytí a Vaše svobodná volba v přítomném okamžiku, tvořící příčinu budoucího dění. Jakmile Vás mysl zařadí do nějakého vzorce, jste již mimo hru a prohráváte. I když si někdy myslíte opak. Nejste v rovnováze a příčina je opět v nevědění o zákonitostech bytí a života. Jedná se tu o zákonitosti energií, kdy pokud jste očištění a otevření energiím a svému uvědomělému vědění a vědomí, tak pravdu cítíte a věříte tomu, že ji cítíte. Jste telepatičtí a přichází Vám odpovědi na Vaše dotazy, které získáte přímo od člověka, u něhož se ptáte, z jeho vlastních energií. Aniž to sám ví, jeho duše anebo duch mluví za něho a říkají Vám, co ani on sám neví, nebo spíše, čeho si on není vědomý.

   Cítění pravdy má jen ten člověk, který je doopravdy otevřený duševním a duchovním úrovním bytí, proto si dávejte vždy velký pozor na lidi, kteří se objeví ve Vašem životě, než jim začnete důvěřovat. Nejdříve je pořádně poznejte a všímejte si pozorně, co říkají a co dělají, jestli nedělají něco jiného, než říkají, jestli nejsou tajemní a nesnaží se mlžit, jestli nejsou manipulativní a to i na nejjemnější úrovni, jestli plní svoje sliby. Nepůjčujte nikomu peníze, pokud jen trochu cítíte, že to není dobrý nápad a nenechejte vstoupit do svého života nikoho, kdo u Vás vzbuzuje nedůvěru, anebo přehnanou důvěru. Buďte opatrní, protože v dnešní době jsou podvodníci tak přesvědčiví, že mnozí naletěli na svoji důvěřivost a zkazilo jim to radost ze života, anebo i fatálně zasáhlo jejich další život. Pokud si nejste jisti, poproste nás o pomoc a my Vám pošleme znamení, které Vám pomůže rozeznat podvodníka a lháře.

 

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 

 

Dnešní den 24. 11. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

 Moji drazí, v dnešní době jsou jedinci, kteří jsou sami sobě překážkou, překáží sami sobě ve svém štěstí, téměř záměrně si ho bojkotují, ničí a téměř masochistickými sklony si ubližují. Mají v sobě tolik strachu, tolik nenávisti a tolik zloby, které ač umně maskují, anebo navenek i projevují, obtěžují tím i všechny lidi okolo sebe. Myslí si, že si oni sami nezaslouží nic dobré, nic pozitivní ani lásku a záměrně se trestají za všechno, co je dobré a pozitivní. Totéž skrze sebe dělají i ostatním, chtějí druhé ponížit, pokořit, znemožnit, obalamutit je a zničit. Může to být jednání nevědomé, které si pro sebe vysvětlují jako „dobro“, anebo i manipulující, sobecké. Jsou to nešťastní lidé, kteří se litují a dělají to právě proto, aby se mohli litovat a hrát si na oběť osudu. Nejhorší je, že oni tomu i věří, že jsou doopravdy „obětí nějakého osudu“, nevěří, že si vše dělají jen oni sami sobě, protože jen oni si vybírají, zcela svobodně svůj osud a rovněž ho mohou i změnit.

   Oni si neustále lžou a stejně tak lžou i druhým. Zamotávají se do svých lží a vůbec jim nedochází, že lež má krátké nohy a není možné, že si toho druzí nevšimnou. Lhát druhým není ovšem nic, proti tomu, co přináší lhaní sobě samému. To je katastrofa a tragédie, která se bude neustále objevovat v jejich životech v nejrůznějších podobách: jako kolaps v pracovní činnosti, ve vztazích, v narušeném zdraví, v nehodách atd. .

    Láska je pravda a soucit, kdo potlačuje pravdu i před sebou samým a nemá soucit také se sebou samým, ten je ztracený a pokud si sám neuvědomí, že potřebuje pomoc, tak se v jeho životě budou cyklicky opakovat tyto nepříjemnosti dál. Většinou spoléhá na svoji mysl, která je mazaná a vychytralá a chce dosáhnout všeho ve svém životě manipulací, podvody, klamem a opět iluzí toho, kdo on je. Hraje si na něco, kým není, říká něco jiného, než si myslí, dělá něco jiného, než říká. Nedůvěřuje ani sobě, natož druhým, ale očekává, že k němu bude život příznivý a bude se cítit dobře, spokojeně a bude prožívat lásku. Jak může očekávat lásku, když ji neumí dát ani sobě samému? Ano, může a očekává, ale nedostává se mu jí, protože právě svým očekáváním si také brzdí svůj vývoj i sled dění v jeho životě. Tvoří si ho myslí, rozumem, vytváří si příčiny, které následně dozrají v důsledky, které si musí sám bohužel prožít, a to mnohdy velmi bolestně.

    Řeší problémy tím, že potlačují pravdu a řeší jenom důsledek, nikoli příčinu. Nevidí realitu, takovou jaká je, nýbrž takovou, jakou si promítne do dané situace, jinak řečeno, vidí ji tak, jak ji on vidět chce! Největší překážkou to bývá ve vztazích, kdy nevidí partnera jaký ve skutečnosti on je, ale vidí ho (jí) takového, jakého ho chce mít, přehlíží aspekty, jenž se mu nelíbí, omlouvá ho (jí), alibisticky si vysvětluje jeho chování jako pozitivní, doufá či věří, že on či ona se kvůli němu (ní), změní. A tyto lži každého dostávají stále více dolů a dolů, až jednou přijde to neštěstí, které si způsobili sami, tím, že nechtěli vidět: že partner je podvádí, že si z nich dělá jenom služebnou, že manipuluje, že vztah nebere vážně, že je sobec, který je jenom zneužívá či využívá a další skutečnosti.

    Pamatujte si, ať je to Váš případ, anebo ne, každá lež Vás jednou dostihne a Vy ji na vlastní kůži pocítíte. I když bolí ze začátku přijmout pravdu, je lepší trochu bolesti nyní, než hodně bolesti, když se projeví ve Vašem životě jako krutá realita, kterou pak lze jen těžko změnit. Téměř vždy zasáhne nejdůležitější úrovně Vašeho života jako je třeba: práce, vztahy mezi partnery, mezi rodiči a dětmi. A ty nelze pak slepit dohromady. Ztracená důvěra a jistota, je pro každého ztráta nejvyšší, to si uvědomte. Je lepší hledat sebelásku dříve, než dopadnete na dno, a v ní pravdu a soucit. Pokud Vám to nejde, poproste nás a my Vám rádi pomůžeme, od toho jsme tu tady. Pomůžeme Vám najít někoho, kdo by Vám s tím pomohl na Vaší pozemské úrovni, a povedeme Vás duchovní cestou sebepoznání a bdělosti. Nepřejeme si nic jiného, než abyste našli lásku ve svém srdci a klid duše.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana   

 

Dnešní den 23. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

Moji drazí, každý jistě zažil rozchod vztahu či manželství, jakýkoli odchod od člověka, kterého měl rád. Časem se láska změnila na nenávist, nebo se vytratila a tak se pár rozdělí a každý si jde svoji vlastní cestou. Není to jenom tento model, je i situace, kdy jeden z páru ještě cítí lásku, kdežto druhý od něj odchází za někým jiným. To je ta bolestnější verze rozchodu. Ať je příčina rozchodu jakákoli, je nutné se z tohoto vztahu duchovně očistit. Předně zbavit se všech věcí, které byly od něj a které by Vám partnera dlouho připomínaly. Pokud je to možné, tak i změnit místo, kde jste s ním bydleli či byli.

    Dále se očistit duchovně, což zřejmě nepůjde hned, ovšem časem je to nutné. Nejdříve prožívejte všechny emoce a pocity, které prožíváte a přijímejte je, nepotlačujte. Pokud v sobě máte zlobu, vyjadřujte ji se záměrem se očistit, nikoli druhému ublížit a vyslat na něj negativní energii. Pokud odstraníte zlobu ze svého nitra – odpusťte mu, ale i sobě. Na rozpadu vztahu se vždy podílíte oba dva, ne jenom jeden. Nesnažte se ho pomlouvat, soudit, kritizovat, hledejte spíše podle toho svoji vlastní nerovnováhu. Co se Vám na něm nelíbilo, je i Váš problém, protože zde nejste v rovnováze.

    Snažte se nemyslet na něj jenom ve špatném, pokud to půjde hned, ale uvědomujte si, že k Vám tento člověk přišel, protože jste si ho přitáhli svými energiemi. Měl Vám přinést svoje zrcadla, která stále potřebujete ke svému duchovně evolučnímu vývoji. Přišel Vás naučit něčemu novému, co jistě potřebujete do svého života, a tím Vás doplňoval do rovnováhy a harmonie v běžném životě. Vy jste zase měli doplňovat jeho, neboť to, co neuměl on, jste zajistili Vy, aby byl Váš život harmonický. Vše, co se děje ve Vašem životě, včetně vztahů, souvisí s Vaším duchovně evolučním vývojem vpřed, pokud to ovšem ještě nevíte, padáte dolů do nižších energií, do emocí strachu, zloby a dalších.

    Pokud byl na něčem anebo na někom závislý, anebo Vy, uvědomte si to, a hodně rychle, neboť je to závažný problém, který máte v sobě a je nutné se ho zbavit. V takových případech vyhledejte terapeuta či lékaře a nenavazujte nový vztah příliš brzy, dokud se nedáte do rovnováhy a harmonie sami se sebou. Je třeba posílit svoji sebelásku a naučit se pracovat se svými tělesnými i duševními potřebami. Nevyhledávat náhražky za uvolnění a klid duše a naučit se meditovat a uvolňovat doopravdy, v realitě. Přijmout zodpovědnost za svoje bytí i život.

    Určitě jste spolu byli v minulých životech a Vaše duchovní aspekty bytí se znovu našly a přitáhly se vzájemně k sobě. V minulosti jste společně něco zažívali a nyní se to opakuje, dokud nepřijdete na to, proč tomu tak je. Jestli jste spolu byli nešťastní, určitě tomu tak je i nyní, v opačném případě jste spolu šťastní i nyní. Opakuje se stejný scénář, který jste si vybrali zcela svobodně sami, tak si ho také z podvědomí stále dokola zhmotňujete a přitahujete. Dostanete-li se do nadvědomí, odkud je možné vědomě řídit svůj život, tady je možné změnit tento scénář a napsat nový, protože si ho sami zcela vědomě stvoříte. Nebo projděte regresní hypnózou a zjistěte, v jakém vztahu jste v minulosti s tímto duchem byli a jak to následně dopadlo. Analýzou následně zjistíte, proč tomu tak bylo. Najdete-li příčinu a změníte-li jí, čímž změníte důsledek a tento případ se nebude opakovat.

    Očištění a porozumění dynamice vztahů je důležité pro další vztah. Neuděláte-li to, další vztahy budou stejné a bohužel i nefunkční. Dokud nezměníte sami sebe, není možné si přitáhnout jinou bytost, s níž byste byli v rovnováze a harmonii. Protože se utváří neustále stejná, nebo podobná rovnováha a harmonie, jelikož máte stále stejné myšlenky, pravdy, přání a energetický potenciál, kterými si danou bytost přitáhnete.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 

Dnešní den 22. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, brzy tu budou Vánoce, opět se k nim vracím, protože vím, že někteří z Vás trpí vánočními depresemi. Každá deprese je nepříjemná, každé zkažené Vánoce jsou následně blokádou, objevující se jako znovu se opakující vánoční deprese. Nastává koloběh, z něhož jen málokdo vybředne ven. Přitom Vánoce jsou svátky klidu, ticha, radosti, hojnosti, symbolické přivítání nového života, jelikož slavíte narození Ježíše, který přinesl a hlásal Boží lásku. Lásku bychom měli cítit a vnímat i o Vánocích a rozdávat těm, kdo jsou nám nejblíže, kdo jsou okolo nás. Ve jménu lásky by se měl odvíjet každodenní život, těch pár dní o Vánocích, byste měli oslavovat to, co je běžné a normální, jen s tím rozdílem, že si to více a s vděčností uvědomujete.

    Přináším několik rad, jak se připravit na tyto svátky a být v klidu a užívat si je naplno s radostí. Meditujte častěji, pokud jste na duchovní cestě. Pokud nejste, uvědomte si, že deprese vznikají z toho, že žijete minulostí, vracíte se neustále k situacím, které Vás zraňují a ubližují Vám a Vy si to necháte líbit. Nežijte minulostí, minulost je pryč, nevracejte se k nepříjemným situacím, žijte přítomností tady a teď. Pokud se přistihnete, že to děláte, vědomě si řekněte, že budete hledat ve své minulosti jen ty nejlepší a nejkrásnější chvíle. Vzpomínejte na dobu, kdy Vám bylo dobře a znovu prožívejte ty krásné pocity spokojenosti a štěstí. Nenechejte se obelstít Vaší myslí, která Vám ze začátku bude vnucovat, že takové chvíle nebyly, ale ano, vždy tam jsou, jenom jste je zapomněli, anebo potlačili. Vyzvedněte je.

    Pokud Vám neustále přichází pocity viny, za něco, co jste v životě nezvládli, uvědomte si, že v dané chvíli to bylo to nejlepší, co jste mohli udělat v rámci svého vědomí a svědomí. A odpusťte si. Říkejte si stále dokola: „Odpouštím si a mám se ráda takovou, jaká jsem, s tím dobrým i špatným“. V každé situaci, i té nejhorší, je vždy něco pozitivního, snažte se to najít, pokud Vám to nejde, neřešte to! Jako duchovní bytosti byste měli vždy přistupovat k životu skrze sebelásku a lásku, mít se rádi a s tímto záměrem si tvořit svůj život. Neubližovat sobě ani druhým. Na druhé straně si nemáte nechat ubližovat sobě a máte si stanovovat svoje vlastní hranice. Protože pokud jste dovolili druhým, aby Vám ubližovali, je to Váš problém. Ale i když jste to dopustili, odpusťte jim i sobě, přijměte danou událost jako příležitost ke své změně a dál to neřešte.

     Pakliže přichází strach ze samoty, protože budete trávit Vánoce sami, uvědomte si, že i když jsou svátky, je to jenom normální den, který si můžete něčím zpestřit: dobrým jídlem, posezením u televizních pohádek. Buďte vděční za to, že jste zdraví, za všechno, co máte a uvědomte si, že nikdy nejste sami, jsme s Vámi my andělé a je s Vámi Bůh. Můžete se pomodlit a poprosit nás o pomoc a uvidíte, že si prožijete krásné dny i o samotě. Můžete si pomoci i afirmacemi, kdy si budete říkat pozitivní věty typu: „V mém životě je láska, radost i vděčnost za všechny Boží dary; mám se ráda a přijímám svůj život s láskou a radostí, uvědomuji si s vděčností svoje bohatství; vnímám s radostí dnešní krásný den a děkuji ti Bože a andílci za Vaši přítomnost a Vaše dary lásky a porozumění. A také si může každý sám vytvořit svoji afirmaci k vlastní životní pohodě.

    Ti, kdo přišli o někoho blízkého a prožívají smutek, by si měli zapálit svíčku za jeho duši a vzpomínat na to krásné, co společně prožili. Uvědomte si, že on je stále s Vámi. Jeho duch s Vámi slaví i Vánoce, pouze Vy to nevíte, a dokonce tomu ani nevěříte, z čehož je zase on smutný, protože by byl rád, abyste se netrápili něčím, z čeho si není třeba dělat starosti. Jemu je v posmrtné dimenzi dobře, už necítí bolest a je prost všech trápení a starostí, které sužují lidi zde na Zemi. Uvědoměním těchto skutečností se Vám rovněž uleví a můžete i zaslechnout telepaticky jeho hlas a komunikovat s ním. Přejeme Vám, ať Vaše vánoční svátky nejsou v duchu depresí a samoty, ale v duchu lásky, radosti a naprostého štěstí.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

Dnešní den 21. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Metatrona

Moji drazí, jistě znáte rčení: „Neznalost zákona neomlouvá“. Ano, platí to pro zákony justice, čili pozemské, ovšem ujišťuji Vás, že duchovní zákonitosti jsou mnohem horší, jelikož tam není žádný advokát, aby Vám poradil, tam není nikdo, kdo by Vás varoval, pokud nejste na duchovní cestě a máte svého Mistra, přesto v nevědomosti každá chyba, každý přešlap, každé nedodržení zákonitosti se Vám velmi krutě a bolestně vrátí. Platí tu jeden nejvyšší zákon: „Co vysíláte, to se Vám vrací“. A ono tomu tak je, bohužel ve svém nevědomí si nejste vědomi toho, že TOMU TAK JE. Protože tyto situace nevidíte, neslyšíte ani si neuvědomujete, protože nejste v duchovní realitě, nýbrž v realitě mysli. A nevrací se Vám jenom zlo, ale vrací se Vám i dobro a vše, co dobrého uděláte pro sebe i pro druhé. A nevidět tyto situace jako pozitivní hodnoty, to už je vrchol slepoty. Bohužel, se dějí.

    Mnozí jsou ve své mysli tak negativní, že i to pozitivní, je pro ně negativní. Oni mají právo volby a volí si samozřejmě, jak danou situaci, či realitu přijmou a většinou si vybírají tu „negativní verzi“ a tu pozitivní odmítnou. Může to být i naopak. Jen máloco jim může uspokojit jejich ego, aby se cítili dobře a příjemně. Vždy a v každém přítomném okamžiku si volíte, kdo jste a kým chcete být, co chcete dělat a co chcete mít. A pokud si zvolíte, že jste „negativní“, tak to je Vaše realita a pravda. Jak se vidíte, takoví jste a tak se i projevujete vůči ostatním. A to je také způsobeno neznalostí duchovní zákonitosti, co si stvoříte, tím jste, to je Vaše bytí, které představuje realitu celého života. Vaše volba je i Vašim rozhodnutím, co od života očekáváte, jaký máte záměr a jaký cíl.

     Neznáte-li zákonitosti života, rozhodujete se pro konkrétní osoby, věci a situace. Přejete si mít: jenom tohoto člověka, který Vás udělá šťastnou a jenom tento dům, a jenom toto auto, a jenom tuto situaci. A protože Vy nevíte, co je pro Vás dobré na nejnižší úrovni vědomí, tak dostanete, co chcete. Následně zjistíte, že to, co jste dostali, neodpovídá Vaším představám a odcházíte pryč ode všeho zklamaní a frustrovaní. Nikdo nemůže vědět, co je pro něj dobré, to ví jenom Bůh ve Vašem nitru. Věříte v zákonitosti duchovna,tak si přejte, ale abstraktním způsobem, který je pro Vás nejlepší, protože vždy dostanete „jen to nejlepší“. Máte si přát: lásku k sobě a k druhým, funkční a láskyplný vztah – anebo duchovní sdílení, nejlepší podmínky pro úspěšný a bohatý život, hojnost a plodnost, bezpečí, ochranu, radost atd. Tato přání jsou Vám vždy splněna tak, že dostanete jen to nejlepší, co jste si jen mohli představit, někdy ani to ne.

    Neznáte-li duchovní zákonitosti a tudíž je nemůžete dodržovat, život je chaotický, neumíte si s ním poradit a jen pobíháte jako slepci a hledáte cestu. Nechápete, proč se ve Vašem životě dějí všechny ty situace, s nimiž si nedokážete poradit. Nejde to, protože nevíte, jak na to! Neznáte zákonitosti duchovna, a proto je také nemůžete dodržovat, je to mnohdy stejné jak na pozemské úrovni. Zde ovšem nedojde k trestu, když zákonitosti nedodržujete, nýbrž k důsledku. Jde o to, že vše, co jste vyslali jako příčinu, má i svůj důsledek, takže jde zase jenom o zákonitost: kauzality. Vše, co zasejete, to také sklidíte a nemůže to být jinak. Někdo si myslí, že když zaseje povrchnost, vyroste mu duchovnost. Ale takto to opravdu nemůže fungovat.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Metatron a Jana

 

Dnešní den 20. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Metatrona

Moji drazí, v poslední době se rozšířil zlozvyk, že si něco duchovního přečtete, naučíte a jste „mistři světa“ a máte potřebu radit druhým. Jste přesvědčeni – tedy Vaše mysl a ego – že když jste si něco přečetli v nějaké, blíže nejmenované knize, tak je to „pravda“ a Vy jste tudíž „vědoucí“. Pak je tady spoustu duchovních lidí, které bych nazval spíše trefným slovem, které jsem slyšel: „duchovní čtečky“. Oni čtou a čtou a dělají stejnou chybu jako církev, která se tímto dostala do stavu nefunkčnosti, když jejich pravdy jsou povrchní a zvětralé. Věřte, že samotné učení se z knih, Vám ani sebelásku ani uvědomění si svého vědomí kdo jste, nepřinese.

    Uvědomte si, že kniha, kterou jste zrovna přečetli, a líbila se Vám, nemusela vyjadřovat funkční ani univerzální pravdy, ale Vy si to tak přeberete. Držíte se pravd této knihy a ona může být přitom úplně mylná a zavádějící. Načež věříte informacím, které Vás zavedou do ještě většího chaosu, než jste byli předtím. Případně se může stát, že kniha vyjadřuje pravdu jen v jednom úhlu pohledu, což znamená, že přijmete fakt, že jich nemůže být víc. A uvěříte, že jen to jediné, co je tu psané, je pravdou. Vždy existuje více úhlů pohledu na všechno a z nich si každý, ze svojí svobodné vůle, může vybrat, co mu vyhovuje, co je pro něj nejlepší v dané situaci tady a teď. Vírou jen v jeden úhel pohledu, se stáváte fanatickými vyznavači jednoho názoru a okamžitě se zablokováváte a zaděláváte si na strach, zlobu, odsuzování, posuzování a další emoce, které s tím souvisí.

    Další skutečností je, že nemáte sjednocené názvy a jejich významy, které může brát každý autor jinak a v jiném významu, on ještě nerozumí cele dané teorii a významu bytí a života, protože poznal a prožil jen část z celku, ale Vy si to přeberete jako ucelenou teorii a více nehledáte, používáte dokola jen tu část, kterou jste poznali. Tomu se říká v duchovnu, že „stojíte na místě – nehýbete se“. Jakoukoli jinou teorii posuzujete, odsoudíte anebo rázně odmítáte. Ti, kdo skutečně jdou duchovní cestou, vědí, že vše, co odmítáte, je Váš duchovní problém, který si máte vyřešit. Pravdou je ovšem to, že ti falešní duchovní, se na tomto místě „zastaví a zablokují“, ale soudí druhé a radí jim, ještě k tomu dost drze, co mají a nemají dělat. Místo aby si zametli před vlastním prahem. Je pravda, že si toho ani většinou nejsou vědomí.

     Jinou variantou může být, že kniha vyjadřuje pravdu, je krásná, ovšem Vaše mysl a ego, si ji přeberou „po svém“. Z krásné pravdy se stane rázem „klišé či iluze pravdy“. Knihy jsou nástrojem k vědění o duchovnosti, ovšem každý spisovatel v nich vyjadřuje svoje názory a pravdy, k nimž došel na základě svých životních zkušeností. Píše, ze svého úhlu pohledu a ze své úrovně vědomí, které do současného okamžiku dosáhl. Nemáte jej napodobovat, ani se s ním ztotožňovat, máte si vybrat pouze to, co je pro Vás nejlepší a co představuje zákonitost přirozenosti. On je v té knize sám sebou a vyjadřuje svoje sebepoznání. A totéž máte dělat Vy, brát knihy jako nástroje k tomu, abyste poznali teorie o zákonitostech přirozenosti života, ale hledali ve svém nitru, v meditaci odpovědi na svoje vlastní otázky. Ovšem než na takovouto vědomou úroveň dojdete, bude to nějakou dobu trvat, neboť se nestačí v duchovnu něco naučit, ale je nutné to i prožít a uvědomit si vše, z pohledu Vaší vlastní přirozenosti a Vašeho duchovního vývoje.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Metatron a Jana

 

Dnešní den 19. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Metatrona

Moji drazí, už se Vám stalo, že jste někomu něco slíbili a svůj slib jste vědomě nedodrželi? Mnozí nešetří sliby a jenom slibují a slibují a jak se říká, skutek utekl! Přesto je to vyřčené slovo, které má tvořivou moc a sílu, váhu. Mnozí to nevědí, ale ve svém nitru, ve Vašich energiích je to uložené a podvědomě se snažíte tento slib stejně dodržet. Vaše podvědomí pracuje ve prospěch této kauzy a můžete si někdy i všimnout, že plníte následně přání druhým, aniž by Vás o to požádali. Plníte druhým to, co jste slíbili tomu člověku, u nějž jste slib nesplnili. Nemusí to být stejné přání, prostě jenom přání.

    A to ještě není všechno, Vaše podvědomí si pamatuje tuto záležitost, a ač o tom vědomě nevíte, stejně se na sebe zlobíte a trápí Vás výčitky svědomí. I když říkáte, že je Vám to jedno, jak si to ten člověk zasloužil, nebo že Vám za to nestojí, lžete si jenom sami sobě. Uvnitř máte strach, výčitky a pocit viny. Vaše energie a vědomí mají tu vlastnost, že každá příčina uzraje v důsledek, tedy jinak, vše co má začátek, musí mít i konec. Zakončení všeho je vyřešení, uvolnění energií. Pokud nepřijde žádné zakončení, vyřešení, je to tam stále a ubližuje Vám to stále dokola: strachem, výčitkami svědomí, špatnými pocity, špatným svědomím, pocitem viny či selhání, pocitem neschopnosti atd. A to i tehdy, když zapomenete a nejste si ničeho takového vědomi! Můžete říci, jsem v pohodě, tak to cítím, ale stejně to není pravda. Takto vznikají i energetické blokády, prostě nedokončíte to, co jste začali. A ono to má tendenci neustále se připomínat a přicházet, aby to bylo dokončeno.

    Má to větší důsledky, než si vůbec dokážete představit, jelikož co nedokončíte v tomto životě, máte neustále nutkání, stejně to splnit a narodíte se v příštím životě poblíž ducha člověka, kterému toto přání stejně splníte. A může to být pro Vás velmi bolestné a zničující. Příkladem může být jednoznačně „svatební slib“, pokud jste slíbili partnerovi, že ho budete milovat až do smrti a nesplníte to, v dalším životě to budete chtít splnit a v dalším a dalších. Což má za důsledek, že si v každém novém životě hledáte stejného partnera. Pokud bylo manželství neharmonické a tento slib jste doopravdy nemohli splnit, nevíte o této zákonitosti, jste lapeni ve své vlastní pasti. V regresních hypnózách je to krásně vidět, jak se věci odvíjí a jaké mají sliby důsledek. Někdy je to dokonce i otázka života a smrti, aniž to samozřejmě víte, neboť se vše odvíjí na podvědomé rovině.

    Je to jeden z nejvážnějších blokád. Samozřejmě, že to jde vyřešit a to tím, že poprosíte Boha i onoho člověka v meditaci, či modlitbě o zrušení slibu a poprosíte o odpuštění. Mnozí duchovní už tento fakt vzali v úvahu a při svatebních obřadech si nepřejí mít manželský slib, nýbrž jen krásná slova o lásce. Když se následně manželství rozpadne, nemusí se bát, že nesplnili slib a tudíž mají blokádu do dalších životů, kdy se s tímto člověkem v jiném těle znovu setkají a opětovně se budou snažit splnit svůj slib, slibem novým. A tak to jde stále dokola.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Metatron a Jana

 

Dnešní den 18. 11. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, včera jsme si psali o těch z Vás, kteří létají příliš v oblacích, dneska budeme psát o těch, a je Vás evidentně více, kteří jsou příliš uzemnění. Jsou to lidé racionální, logicky uvažující, pro něž je Biblí všeho jen rozum a vše, co je dáno a psáno v odborných knihách, či řečeno odborníky, vše na co si můžete sáhnout, dokázat. Jsou to vědečtí pracovníci, kteří vynalézají složitě, na základě technologických postupů a změn, nové věci. I oni jsou velmi potřební, zkoumají hmotu a život se skládá rovněž z hmoty a stejně tak se hmota skládá z dalších částic až bychom došli k Bohu. Což se momentálně snaží, veš švýcarském CERNu, dokázat. Věda o hmotě je jednou stranou mince a je třeba ji přijmout a brát vážně, stejně tak, jako brát vědu o duši a duchu. Přijměte konečně, že Vaše hmotná stránka i duševní i duchovní stránka jsou jeden celek a mají být v rovnováze a harmonii. Nemáte potlačovat či odmítat jednu část, či druhou, ale přijmout jak hmotu, tak svoje vědomí si sebe sama v duchovní vědě.

    Ale přesto se děje neustále, že jedni odmítají duchovní vědu a druzí zase vědu o hmotě a logice a všemu, co k ní patří. Říkají, že jsou logičtí a přitom odmítají duchovno, což je „podstata života“. Je naprosto logické, že život není trvalou součástí těla, když po odchodu životních energií, člověk umírá. Je také dost logické, že když budete myslet negativně, nemůžete být šťastní, spokojení a život nemůže být žit v radosti. A na druhou stranu, když jste duchovní člověk, je Vaše bytí i život logický, ale i nelogický, to je zase známý fakt. Je logické, že když věříte, že slovo je tvůrčí, tak to, co říkáte, se Vám splní. Pro neznalé a nevědomé lidi ovšem může být nelogické, když se to nesplní. Což se může stát. Stane se to tehdy, když si sami bráníte, aby Vám přání, které jste vyslovili, bylo splněno. Ale to mnozí nevědí, tak nevěří.

    Duchovní věda je velmi nelogická, protože základem pro její naplnění je duchovně evoluční vývoj, což znamená, že člověk se mění s otevírajícím se jeho uvědoměním si svého vědomí, s každým krokem. Uvědomuje si sebelásku a svoji bdělostí i to, kým on sám je, což se také mění s otevírající se úrovní dalších vyšších energií a vědomí. Duchovno se odvíjí nejdříve od myšlenek a myšlení, a to je mnohokrát velmi nelogické. Je naučené od druhých a tím pádem nelogicky používané: do všech podobných situací „stejným vzorcem“ – nelogicky. Protože dotyčný zavrhl, či potlačil druhou stranu v rovnovážném celku. On to ovšem vidí logicky, protože tak byl naučen, přestože mu to dělá problémy, trpí tím, je nemocný a podobně, ale jednou si to vybral, tak to prostě nelogicky používá, kde se mu to hodí a neřeší, že to nefunguje. To není víra v Boha a Jeho zákonitosti, ale víra v lidi a jejich převzaté, myšlenkové pochody.

    Tak to vypadá, když si někdo přebere duchovní vědu jako „učení“. Ano, je třeba získávat informace a vědění, ale není nutné se všechno učit nazpaměť a dosazovat dle toho, co jsem se naučil, tam vzniká nelogická reakce ega. Všechno, co se naučíte je ego a jeho program mysli, to potom není pravé duchovno. To se nalézá „ZA MYSLÍ“, je to stav bytí, kdy jste napojeni na svoji intuici, která využívá mysl v některých případech jako prostředníka, což je úplně jiná situace. Duchovní Mistři se neřídí v životě egem a myslí, ale intuicí, vnitřním anebo Božím hlasem, protože se stanou sami Bohy a jsou s ním na stejné energii a jedné vlně. Nevědomým lidem připadají velmi nelogičtí, skoro jako blázni. Ovšem je to jenom jejich zrcadlo, jelikož jak se v jedné moudrosti říká: kdo opakuje neustále jednu a tu samou chybu dokola a následně si myslí, že se změní? Jedině blázen. A Mistři už tuto chybu nedělají, jsou vším a neztotožňují se s ničím na zemi, jen s Bohem, kterým jsou na nejvyšší úrovni svého duchovně evolučního vývoje.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 17. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, víte, co to je, kdy se vznášíte v oblacích? Dokonce míváte i takové sny, že létáte, vznášíte se. Pokaždé se Vám to líbí a máte velmi dobrý pocit. Je to stav bytí, kdy je Vám dobře a v životě se Vám daří, cítíte se být naplněni láskou a energií. Dokonce míváte i pocit, že jste duchovně hodně na výši. Užívejte si tento stav bytí, je v pořádku, ovšem uvědomte si jednu věc, nejste uzemnění.

    Odmítáte či potlačujete racionální, logickou část svého života a příliš jste zafixovaní na svoji éterickou, duchovní a snovou část. Není tu rovnováha, což znamená, že můžete kdykoli ze svého obláčku spadnout na zem. Může to být jen sestup, anebo bolestný pád. Na Vás záleží, do jaké míry odmítáte svoje tělesno a některé aspekty fyzického světa. Pokud se vydáte na „duchovní cestu“, je nutné začít od začátku nikoli na konci, jak to někteří duchovní „samouci“ dělají. Na začátku si očišťujete nejnižší, tělesnou a fyzickou část svého života skrze mysl. Přijímáte lásku ke svému tělu a mysli, ona nemá být z Vašeho života vymýcena, ona má být převychována, aby byla Vašim sluhou, nikoli pánem. Správným očištěním a přijetím lásky ke svému tělesnu, včetně mysli se uzemňujete. Přijímáte i racionální část svého života se vším hmotným.

    Přišli jste sem na planetu Zemi, abyste si užili právě hmotného prožitku, což se stalo, ovšem v žádném případě nejdete duchovní cestou, pokud odmítáte svoje hmotné tělo, materiální statky, peníze a vše, co k Vašemu životu patří. Přijetím a láskou k těmto aspektům Vás samých a uzemněním se dostáváte teprve na vyšší citovou úroveň sebelásky. Tedy lásky k sobě samému na duševní úrovni. Když říkám „přijetí“, nemyslím tím samozřejmě „ulpívání na tom, že jste jenom tělem a myslí“ a na všem hmotném tedy i na penězích. To není přijetí, to je připoutanost, která Vás následně nepustí dál, ale můžete mít pocit, že jdete na vyšší úroveň. Následně se ovšem někde zaseknete a nepůjdete čistě dál, protože uzemnění je důležité a pokud chybí, stále budete mít problémy.

    Mysl Vás může přesvědčit, že jste čistí, že materiální věci do duchovního života nepatří, peníze se nemají řešit, že se máte zbavit hmotných statků, chodit bosí, nazí, nebo jako svatí muži v Indii se máte předvádět s jednou nohou za hlavu po čas celého roku, usekávat si části těla či se nechat ukřižovat. Stále je to ale jenom mysl, která Vám vládne a v tom případě na tom opravdu není vůbec nic duchovního, protože jste nepřijali „lásku ke svému tělu“.

    Zanedbáte-li první tělesnou část přijetí sama sebe, dostáváte se do nebezpečí, že budete přijímat jen druhou stranu života, tedy lásku, bez toho aniž byste byli v harmonii s hmotným tělem. Pak se může stát, že se stanete dogmatickými zastánci lásky, dobra a víry, stejně jako je to u některých církevních fanatiků, kteří nevidí realitu a nežijí v ní. Ano, i ona létají v oblacích a nejsou většinou uzemnění. Je tu jen tenká hranice mezi fanatizmem a správnou vírou v zákonitosti bytí a života – přirozenosti, duchovna či Boží. Je důležitá „harmonie mezi tělem, myslí a duší.“ Co chce tělo, má chtít i mysl a naopak: co chce mysl má dělat dobře i tělu a to vše má harmonizovat s naším osobním snem ducha Božího.

Přejeme Vám krásný a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 16. 11. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, chtěla bych ještě vysvětlit rozdíl mezí duší a duchem. Duše je láska k sobě samému a jeho zdroj je ve Vašem srdci. Mnohokrát říkáte: „Je to moje srdeční záležitost, je mi to srdečně jedno, ze srdce tě miluji“, vždy se jedná o to, že jste to Vy, kdo z lásky určujete kde, kdy, jak a do jaké míry se máte rádi a skrze sebe vše ve Vašem okolí. Podle toho, jak se máte rádi Vy, podle toho máte rádi druhé a všechno okolo sebe. Záleží na tom, jak jste otevření sami sobě ve svém nitru, v sebelásce.

    Na duševní úrovni, kdy jste uzavření svému nitru, se projevujete skrze mysl. Na počátku jste na tělesné úrovni, kdy vše prožíváte tak, že se identifikujete se svými myšlenkami a tělesnými pocity, tedy na hormonální, egoistické úrovni, sexuální energie, která je energií pozemskou. Vyhledáváte svoje radosti a štěstí v sexuálních prožitcích, dobrém jídle, pití, spaní, v závislostech na všem možném, co Vám přinese aspoň chvilkové prožitky radosti a veselí: alkohol, drogy, střídání partnerů. Uspokojujete svoje nízké pudy a tělesné potřeby, nic víc. Nehraje v tom žádnou roli, zdali jste intelektuál či člověk bez vzdělání. Jste a žijete na úrovni prvních tří čaker.

    Přijde doba, kdy si začnete uvědomovat, že tyto všechny prožitky Vás neuspokojují a že jste čím dál tím více nespokojení a ztrácíte smysl života. Vnímáte pocity marnosti, zbytečnosti, vyhoření. Dokonce existuje i symptom, který lékaři diagnostikují lidem s nechutí do dalšího života jako „syndrom vyhoření“. Ano, je to stav bytí, kdy stále ulpíváte na tělesných prožitcích a nemáte rádi sami sebe, svoji duši, svoje nitro, centrum, protože nevnímáte svoje city, pocity ani emoce. Potlačujete je do podvědomí, kde je zavíráte, aby Vám neubližovali. Uzavíráte je na sto západů, nechcete se k nim vracet, nechcete o nich slyšet, nechcete je vidět, nechcete s nimi žít, totálně odmítáte přijmout jejich existenci a prožívat tyto vnitřní pocity, city a emoce. Jste uzavření svému nitru a okolo Vás je vysoká hradba, hranice, za níž nepustíte nikoho jiného, aby Vám nebylo ublíženo, anebo jen ty, kteří se stali předmětem Vaší závislosti.

    Paradoxně Vám toto zavírání ubližuje více, než kdybyste se o nich s někým podělili, popovídali si o tom a uvědomili si, že to všechno je minulost, že Vám bylo ublíženo, ale nemusíte si kvůli tomu ubližovat stále dokola sami sobě. A protože to nevíte, ale chcete si pomoci, děláte jednu z největších chyb v životě, snažíte se to řešit opět tělesně na základě mysli a ega. Řešíte to myšlenkami, logickým, racionálním řešením, které Vás dovede pouze k tomu, že se přehoupnete na druhou stranu rovnovážného celku. Potlačíte tu stranu, kterou jste přijímali a přijmete tu, kterou jste potlačovali. Představte si dětskou houpačku, kdy je obyčejné prkno položeno na nějaký špalek v jeho středu.  Pak dvě děti jak se houpají tím, že se odstrkují nohama. Jedno dítě je nahoře, zatímco druhé je dole. Pokud se nebudou odstrkovat, jsou v rovnovážné poloze. Mnozí dělají to, že jsou sami na jedné straně jako „dobro“ a odmítnou na druhou stranu dát „zlo“. Pokud přijdou na to, že svět je tvrdý a s dobrem nikam nedojdou, sednou si na druhou stranu: stranu zla. Ale rovnováhy nikdy nedocílí, chybí tam protistrana.

    Jakmile se začnete vědomě mít rádi a přijímáte sebelásku, sebeúctu, sebehodnotu, sebevědomí, otevíráte si další 3 čakry „duševní“ jejichž zdrojem je srdce. Na srdeční úrovni se máte rádi a otevíráte se plně svému nitru, začínáte přijímat vědomě svoje pocity, city a emoce a očišťovat si tak sexuální energii na vyšší duševní úrovni. Po celou dobu si očišťujete mysl od nánosů cizích energií a myšlenek, které jste zdědili a přijali od všech nejbližších lidí okolo sebe, proč se nemít rád a jak se nemít rád a učíte se mít rádi a být sami sebou. Jsou ty pověstné slupky cibule, kdy se dopracujete ke svému středu.

    Na nejvyšší úrovni poslední čakry, která je mimo tělo nad Vaší hlavou „Sahasráry“, jste na úrovni, kde se Vaše duševní, sexuální energie TRANSFORMUJE do nejvyššího uvědomění si sebe sama a vchází do úrovně duchovní Boží LÁSKY A PRAVDY. Zde se Váš osobní sen začne zharmonizovávat s Božím snem v dalších 3 čakrách, kdy naleznete nejvyšší pravdu o tom, KDO JSTE! Vejdete do tmy, kterou osvítí světlo Vaší duše, proto se říká, že jste osvícení a budete se měnit na andělskou bytost a později na Boží bytost – Božího Syna či Dceru. Dojdete na vrchol duchovně evolučního vývoje, který samozřejmě nekončí, pokračuje dál, ale energeticky končí až Vašim „tělesným odhmotněním“, které zatím nikomu nehrozí, protože tak závratné výšky zatím dosáhlo jen velmi málo jedinců.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 15. 11. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, stále Vás ještě ovládá strach? Strach je tu, aby Vás chránil před sebou samými, abyste věděli, kdy je správná míra všeho. Kdy se máte bránit, kdy utíkat, kdy riskovat a kdy raději se vzdát a nechat vše tak, jak to je. Nebýt strachu, tak by si každý dělal, co by chtěl, a vládla by anarchie, nikdo by nedodržoval žádné zákazy, příkazy, zákony, pravidla. V žádném případu tu strach není jen proto, aby Vás ovládal a ničil Vám život. Není to jen ničitel, je to i pomocník, kterým je, jste-li v rovnováze strach – odvaha. Na druhé straně je ničitel, pokud mu tuto moc Vy sami dáte. Uvěříte-li mu, a necháte se jím paralyzovat, život se stane peklem.

    Strachů je velké množství: od strachu, že něco nezvládnete, nedokážete, nemůžete, že něco nejde, není možné, není normální, není dobré, není potřebné až ke strachům ze sebe a lidí, ze své a  jejich činnosti síly a moci. Ve velké většině si jich nejste schopni vědomě uvědomit, potlačujete je, či si je nechcete přiznat. Tím si způsobujete ještě větší problémy a přitahujete si k sobě situace, které Vám je zrcadlí.

    Protože to nevíte a potřebujete nějakým způsobem žít, žijete tak, abyste se bránili a chránili způsobem, který je Vám vlastní a který znáte. Někdo utíká do ústraní a nechce do společnosti, protože se jí bojí; jiný se zase projevuje sebestředně a ukazuje jak je nejlepší a má vždy pravdu; další se projevuje násilně, agresivně a pomocí tělesné síly, aby každému dokázal, že se nebojí, přitom v jeho nitru je velká slabost, kterou tím chce maskovat. Příkladů bychom mohli uvést mnoho. V některých případech jde o dokonalé maskování své slabosti a svých mindráků. Jedinec ukazuje svoje přednosti či to, co umí a co mu jde, aby nebylo vidět strach, aby druzí nepřišli na to, že mu něco nejde nebo něco neumí. Stydí se za svoje slabosti a nedokonalosti a nepřeje si, aby to druzí zaznamenali. A tak vznikne strach, aby nebyl odhalen a jeho dramata, které hraje, aby odvedl pozornost.

   Bázeň z druhých lidí je vlastně určena nedůvěřivostí v sebe a zákonitosti Boží, přirozenosti. Nedůvěřujete-li sobě, nemůžete ani druhým. Tím nejste v rovnováze a vzniká mnohdy paradox, že důvěřujete těm, kteří si Vaší důvěru nezasluhují, a nedůvěřujete těm, kteří si ji zasluhují. Když na to přijdete, je už většinou pozdě. Je to tím, že si to také přitáhnete do svého života, sami stvoříte. Ještě horší ovšem je, když se Vám to v životě opakuje pořád dokola a Vy s tím vůbec nic neuděláte a nehledáte odpověď na otázku: proč? Nedokážete se odpoutat od nedůvěryhodných lidí, protože si myslíte, že to není slušné, není to morální a nakonec: co by na to oni řekli? Ubližujete sami sobě, jen abyste nemuseli o někoho přijít, od někoho odejít anebo naopak odcházíte od těch, kteří Vám pomáhají. A stále trpíte strachem, necháváte si ubližovat a ubližujete i nevědomě druhým, právě tím, že je utvrzujete v jejich iluzi a lži, že jsou pro Vás důležití a nezbytní. Už jsme to tu psali tolikrát a stále to budeme opakovat dokola, že: „Ubližovat sám sobě na úkor druhých, je hřích, je to ten největší hřích“, zapamatujte si to a naučte si stanovovat si hranice a nenechat druhým, aby je bořili a překračovali. Ale také respektujte hranice druhých a ani Vy je nepřekračujte.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 14. 11. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, všimla jsem si, že někteří z Vás jsou ještě uzavřeni jak pozitivním, tak i negativním emocím. Jsou totálně uzavření lásce, vnitřním pocitům a hlavně emocím. Takoví jedinci se víceméně dříve či později dostanou do psychiatrické léčebny, pokud se nezačnou zajímat o duchovní cestu sebepoznání a nebudou si vědomi sami sebe a svých vnitřních tvořivých aspektů. Je to duchovní dno, odkud se buďto odrazíte nahoru, v horším případě nemáte kam padat. Budete nesmírně trpět a plácat se tam, jako ryba na suchu v depresích, nemocech a nepříjemných pocitech, že chodíte pořád kolem dokola a nic se neděje, nic se nemění a všechno Vás zase jen přivádí k nepříjemným myšlenkám na úskalí života.

    Vůbec si neuvědomujete, že uvnitř Vás je světlo duše, láska, krása, příjemné pocity a vše k Vaši blaženosti, jen to vidět a vyzdvihnout. A hlavně „CHTÍT“. Všemu jste se uzavřeli a uvěřili, že musíte v tomto životě jenom trpět a není cesty ven. Vaše vlastní víra Vás pomalu zabíjí, protože pokud se zavíráte lásce, jdete k duchovní smrti. Také platí, že co říkáte, co si myslíte a jak se vidíte, tak se sami sebe tvoříte a takoví JSTE, to je Váš stav bytí. Když si o sobě myslí, že je nešťastný, nespokojený, nesvobodný, nemožný, nemorální, špatný atd., tak je to jeho vlastní realita a takový prostě JE.   

    Pokud změníte Váš úhel pohledu a začnete si tvořit novou realitu, je třeba si uvědomit, že žijete jen v přítomném okamžiku tady a teď. Přítomný okamžik by měl být i ve Vašich slovech, v afirmacích, nemáte říkat: budu šťastná, budu svobodná, nýbrž JSEM ŠŤASTNÁ, JSEM SVOBODNÁ atd.. Vaše duše i Váš duch zná jen přítomný okamžik a jedině jím mohou být aktivovány Vaše tvořivé nástroje: duchovní moc osobního snu a duševní síla slova a světla vědomí.  

    Jste v nevědomí, a proto používáte „podvědomí“ pro své bytí a život, kde se ukládají veškeré informace o Vaší minulosti a Vy si nejste vůbec vědomi toho, co tam je. A bohužel, to, co tam je, Vám řídí v tento okamžik celý Váš život, aniž byste věděli proč, znali příčinu. Vy tu příčinu ani nechcete vědět, nechcete znát, Vy jste ji zcela záměrně zasunuli hluboko do podvědomí, aby Vám neubližovala, protože jste si s ní nevěděli rady. Udělali jste to pro svoje bezpečí a ochranu tím, že jste propadli iluzím, lžete si a nechcete vidět pravdu. Ano, je fakt, že Vás to ochraňovalo na jedné straně, na straně druhé Vám to ale ubližovalo. Zcela mylně se domníváte, že to, co jste potlačili, je pryč, není to tu. Ono to tu ovšem je a stále se to koncentruje tím, jak prožíváte stále dokola stejné pocity a emoce, které zase jen zasouváte a potlačujete. Jako v papiňáku bez pojistky. A pak to začne bouchat a bouchá to a bouchá…a u každého jedince jinak.

    Pocity a emoce nelze jen tak potlačit, oni chtějí být vyjádřeny, prožity a ne potlačeny. Jakmile je prožijete, vyjádříte, přijmete pravdu že tu opravdu jsou, teprve potom mohou zmizet. U zloby je to navíc podmíněno odpuštěním. A nezmizí-li, jsou ve Vás stále a ubližují a Vy vůbec nejste ani v bezpečí ani pod ochranou. Naopak jste vydáni napospas této obrovské zlé síle a moci, kterou jste si sami stvořili a potlačili, takže má ještě větší negativní sílu, než si dokážete představit. Uvědomte si tedy, že Váš model hodné holčičky či hodného chlapce, který nedělá vlny a kteří jsou stále jen usměvaví a příjemní a pozitivní není funkční a nepřináší nic jiného než trápení, deprese a nemoci, protože nejste v souladu se svými pocity ani emocemi. Nejste sami sebou, nemáte se rádi a nedokážete vyzvednout a prožít si veškeré svoje emoce a pocity ať jsou negativní, ale ani pozitivní.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 13. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, největší uvědomění na duchovní cestě je, že LÁSKA JE PRAVDA A PRAVDA JE LÁSKA. Od toho se odvíjí už vše ostatní. Láska je vyjádřením pravdy o tom, kdo jste. Jakmile naleznete sami sebe, naleznete i svoje skutečné po-city a emoce, které vznikají z Vaší pravdy o sobě. Pravda je ze začátku utvořena myšlenkami ega, proto si také jenom myslíte, že je to pravda, ale je to lež. Ta vzniká tím, že přijmete názor sebeurčení o druhých a přijmete ho za svůj jediný a pravdivý. Někdo Vám někdy řekl, že jste oškliví a Vy se celý život cítíte být oškliví a nevěříte, že pro někoho můžete být krásní. Anebo Vám řekl, že jste tlustí a Vy máte mindrák na celý život a chcete pořád zhubnout, ono to ovšem nejde, protože největší problém je v této lži, která Vás dostala do nerovnováhy, nevidíte druhou stranu. Nevěříte, že byste mohli být i hubení.

    Věříte, že znáte pravdu, když máte co nejvíce škol, jste profesor, doktor, anebo máte jiný titul? Ano, máte ji v oboru, který jste vystudovali, to určitě, ale v bytí ne. Bytí jsou pouze informace o tom, kdo jste v „pravdě a lásce“. Vy jste přijali spoustu informací o tom, kdo jste, ovšem jen minimálně jich je vlastních, kdy víte, kdo doopravdy jste. Většinou jsou to samé lži. Pouze jednostranné názory, kdy jste přijali, kdo jste a rezolutně odmítli aspekty, kým nejste. A právě touto zákonitostí si můžete být jisti, že tomu tak je. Lžete druhým a lžete sobě v tom, že jim říkáte, kdo jste a kdo nejste a přitom v přirozenosti jste VŠÍM.

    Ovšem tak jste si to zcela svobodně sami vybrali, když jste se vypravili na pouť hmotným světem na této planetě. Takto si můžete vybrat, kým chcete být a kým nikoli a utvořit si tím životní situace, abyste si prožívali jednotlivé aspekty sebe sama, aniž byste byli vším. Uzavřete se Bohu a svým vlastním energiím lásky a přijmete lež. Jinak by to nešlo, prožít si vše podle sebe, byli byste stále Boží bytosti, Bozi. Ale Vy jste padli, abyste se mohli stát člověkem a prožívat si všechna ta dramata Vaší doby a tvořit si vše dle své vlastní vůle, bez Božího zásahu. Chtěli jste řešit všechno sami, tvořit si sami, tak jste na Boha zapomněli a stalo se. A jste v tom dokonalí, tak dokonalí, že většina na Boha, kterého máte ve svém nitru, opravdu nevěří a ani neví, o čem je řeč. Přijali jste falešného Boha v podobě mysli a těla a užíváte si vnějšího, vlastního tvoření reality, kde tvoříte věci, nikoli však vnitřního tvoření, kde tvoříte sami sebe na duchovně evoluční úrovni.

    Ale tak to má být, to je svobodná volba každého jedince. Pokud si zvolil tuto variantu, padá a stagnuje, pokud to někoho přestane bavit a vidí nesmyslnost pachtění se tímto světem, hledá duchovní cestu k sobě samému a začne si rozvzpomínat na pravdu a začne si ji také přiznávat a nebude se bát podívat do očí lžím, které během života přijal od druhých. Vždy to bolí a je to nepříjemné. Z dlouhodobého hlediska je to výhra a přesun od mysli k vnitřnímu bytí, k Bohu, kde zjistíte, kdo skutečně jste, odkud pocházíte, jaký tu máte úkol a kam jdete. Uvědomíte si, že Vy jste Bozi stvořitelé a od té chvíle si pravdou a láskou začnete tvořit své bytí a celý život, jeho prožitky a činy.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 12. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, jedna z největších a nejhorších závislostí je závislost na svojí „vlastní pravdě“. Je to vlastnost ega, které si stvořila mysl a drží se svých informací přijatých od druhých lidí, kterým věří. Tím si zavíráte možnost být „sami sebou“. Jednou z důvodů je, že ti, kdo Vám tyto informace předávali, byli Vaši rodiče. Vše, co se děje od dětství v rodině si mysl přebere jako něco, co je „pravda, co je to nejlepší a nejdokonalejší“ a i když je třeba v rodině násilí, přebere si to, že je to normální a děje se to všude. Mysl si neuvědomuje rozmanitost, různost ani originalitu. Pro ni představuje pravdu, a vše dobré pouze to, co přijala ve své původní rodině. A to platí i tehdy, když jste to v původní rodině odsuzovali. Je to proto, že Vaše energie od dětství nasávají informace a energie rodičů a vytváří si svůj vlastní program bytí a života, v němž je stejně základ pocházející z původní rodiny. Ať se Vám to líbí anebo ne.

    Získáte falešný pocit, že jste jiní, jak Vaši rodiče, což dokážete jen tím, že potlačíte vše, co se Vám u nich nelíbilo, odmítnete to a přehlížíte. A to je bohužel velký průšvih. Neboť platí zákonitost: co potlačujete, to si k sobě přitahujete. Následně se divíte, proč se Vám dějí takové ty nepříjemné věci?? Proč se opakuje stále dokola stejná situace, která Vám přináší strach, zlobu, zášť, smutek, pocit viny a bezmoci? Ano, je to proto, že ulpíváte na své vlastní pravdě, kterou jste si vytvořili. Díky tomu se ve Vás objevuje Váš systém víry, která tam prostě je, ať věříte anebo ne, podle níž se odehrává celý Váš život. Podle toho si následně tvoříte, anebo ničíte sami sebe a svůj život. A protože potlačujete spoustu svých osobních aspektů, tak je to tím, že nejste v rovnováze.

    A z toho pak vzniká neharmonie mezi Vaším tělem a duší – myslí. Mysl si něco umíní a svojí činností pak ničíte vlastní tělo, ale i duši. Jdete proti svojí přirozenosti a dostáváte se do řádného chaosu.  Mysl si usmyslí, že budete pracovat do padnutí a pracujete a nerespektujete, že Vaše tělo chce odpočinek, jinak ztrácí svojí sílu a brzy onemocní. Případně si usmyslí, že nebudete pracovat vůbec a dostanete se do opačné polarity, tedy zůstanete bez práce, bez peněz, bez prostředků a může se stát, že skončíte na ulici. Za všechno může mysl, kterou jste uznávali jako svého pána a dovolíte jí, aby Vámi takto manipulovala. A bude se tak dít, dokud se nerozhodnete vzít mysli její nadvládu a začít měnit svoje myšlení krok za krokem. Mysl patří do racionální perspektivy, ovšem nepatří do kategorie bytí a života. Lidé ovšem zapomněli, že mají i šestý smysl, úplně si ho uzavřeli a nyní ho bolestně budou otevírat. Šestý smysl je Vaší intuicí, která Vás má vést životem a dělá to, pokud nejste závislí a připoutaní ke své pravdě a jste ochotní měnit své myšlení v souvislosti s rovnováhou a celistvostí. Čili když si uvědomíte, že jste vším, ale neztotožňujete se s ničím, protože ve finále jste: Ničím v Nicotě, Nikdo, jen vědomé vědění toho, kdo jste. 

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana  

Dnešní den 11. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

Moji drazí, přemýšleli jste někdy nad tím, jaký je Váš sen? Co chcete se svým životem udělat? Jaké máte plány do budoucnosti? Co chcete prožít? Jakou část sebe sama si chcete užívat? Kdo v těchto otázkách má jasno, žije vědomě a dostává vše, co chce, prožívá vše, co si přeje a je tím, čím chce být. A to je zákonitost života, prožívat si vše dle svojí svobodné volby. A nejvyšší mocí života, je Váš osobní sen, představa či vize. Pokud si představíte, čím jste, tím také jste. Slovo, které definuje Vaši představu, je slovem Vašeho sebeurčení a tvořivou silou úrovně vědomí, je světlem tvůrčího Božího nástroje Vesmíru.

    Vaše tělo, Vaše existence i Váš život je jenom Váš duchovní sen, který se realizoval ve fyzické existenci na této planetě. Všechno je jen Boží sen v dimenzi Nulté, kde se děje všechno „současně“. A na úrovni naší planety si energetickou realitu tvoříme postupně: v posloupnosti času a v prostoru tak, jak si to sami vybereme dle svobodné volby. Do hmotné reality si vše stvoříme tím, že to, co je v dimenzi Nulté již stvořeno, si vybereme a postupně v čase a prostrou si to „zhmotníme, anebo uvedeme v realitu“ na svojí energetické vědomé úrovni. Co je v dimenzi Nulté okamžitě přítomno a je stvořené tmou, se musí změnit na světelnou realitu, která se projevuje jako energie vědomí na nejrůznějších vibračních úrovních. Až se vše projeví v našem bytí a životě.

    Tento proces, který následně probíhá ve vnitřním Mikrovesmíru a Vesmíru, představuje časovou prodlevu: mezi naším přáním, snem, představou či vizí a konečným výsledkem či zhmotněním našeho přání. Je to proces seberealizace, který se projevuje na duchovně evoluční vývoji jeho časovým zkracováním. Na úrovni vědomí se tento proces měří na roky, kdežto na nejvyšší úrovni vědomí se zkracuje na co nejkratší dobu tvoření. Ovšem vždy záleží na tom, co tvoříte, jestli sebe sama a své bytí anebo hmotnou realitu života. Jde o to, jestli chcete změnit sebe sama a třeba se přestat bát a prožívat pocit bezmoci, anebo jestli chcete mít lepší plat a být lépe materiálně zajištěni. Vše záleží jen na Vás a na Vašem osobním snu, na tom, zdali jste si očistili svoje energie a jste sami sebou ve své podobě Obrazu Božího.

    Pokud jste ovšem na nejnižší úrovni vědomí v „nevědomí“ a Váš život řídí ještě mysl, je možné, že si svoje sny nesplníte vůbec, neboť mysl, ego není schopné mnohdy zbavit se strachu a pochybností a starých názorů, že to nejde, nezvládnete to, čímž blokuje Vaší kreativitu. Opět předesíláme, že jít duchovní cestou sebepoznáním, je proces, který Vám přinese novou cestu k lepším zítřkům tím, že naleznete sebe sama tady a teď.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 

Dnešní den 10. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, v dnešní době je zvykem sexuální nestřídmost. Věrnost, jaká byla dříve, se prostě už nenosí. Od útlého věku se již náctiletí sexuálně projevují a střídají svoje partnery. Pak není žádný div, že i náctiletá dívka otěhotní, anebo si vybere přerušení těhotenství. Nejsou to ovšem jenom náctiletí, ale je to všeobecný jev, který dále vede k nemocem a rozšiřování AIDS. To je světská verze poznání. Existuje ovšem i duchovní verze poznání.

    Předně sexuální spojení vede oba dva jedince k určitým citovým poutům, větším či menším. Když se vztah přeruší, pouta se roztrhají, načež doplatí ten, kdo se více připoutal k partnerovi a emocionálně se zablokuje. Záleží na hodně okolnostech, ale pokud je rozchod nepříjemný a ještě se týká sexuální stránky, pak je tento blok ještě větší. Takto zablokovaní jedinci mohou mít trauma na celý život. Týká se to i znásilněných dětí, ale i žen, které získaly pocit, že sex je ponižující, že jsou jím manipulovány a využívány. Mohou se cítit méněcenné, může se projevit pocit viny, ošklivosti, zneužití apod. Energetické odblokování je jediná možnost odstranění těchto traumat.

    Další problém je v tom, že sexuální partneři si vymění i svoje energie. Čím více partnerů, tím více energií druhých lidí k sobě přitáhnete a nemusejí být všechny příjemné a čisté. Z těchto energií může následně vzniknout velká závislost, strach, vina, případně depresivní stavy vedoucí až k nemoci. Sexuální věrnost a čistota tedy patří rovněž k duševní morálce.

    Sex je aktem lásky, není to tělocvik, který provozujete jen kvůli tomu, že se Vám to líbí, anebo že to po Vás někdo chce, uvědomte si to. Sex ovšem není „láskou“, jak se Vám snaží vnutit některé Vaše romantické filmy. Sex je jen třešnička na dortu lásky a člověk na něj musí být připraven tělesně, ale i duševně, jinak z něj mohou být velká trauma, anebo se stanete jeho otrokem. Obojí člověku znepříjemňuje život jak duševně, tak fyzicky. Není možné žít život spokojeně a šťastně stanete-li se sexuálními otroky. Jste připoutaní a ulpíváte na sexu a nic jiného Vás nezajímá, nežijete ničím jiným, vše ostatní je povrch, něco nezajímavého, nepodstatného.

    Sexuální energie, je tělesnou energií, která je nejnižší vědomou úrovní života. Není pravdou, že skrze sex se očistíte a otevřete k zasvěcení. To jsou jen praktiky tantry, která tímto způsobem vede k zasvěcení. Ovšem je k tomu dokonalé duchovní vedení a čas, než se jedinec dá do rovnováhy, harmonie mezi svým tělem, myslí a pochopí, o co tu vlastně jde. A dokáže to jen pár jedinců, kteří jsou v harmonii s tímto směrem. Ostatním to může i uškodit, anebo dovést úplně někam jinam. Každý člověk je jedinečná, individuální, originální bytost a každý by měl hledat a najít svůj vlastní duchovní směr, teprve potom si vybrat a jít za ním, po svojí vlastní cestě. Měl by poslouchat své srdce, pocity a ne rozum, který mu na začátku vládne. To je ovšem pro mnohé nepřekonatelné dilema, protože to neví, nevnímá své pocity, tak se může stát, že se dostane někam, co mu později nebude vyhovovat a může ho to odvést od veškeré víry a duchovní cesty. Opatrnost je velice důležitá. Proto nejdříve hledejte sebepoznání, než přijdete na to, jakou cestou se vydáte dál.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana   

 

Dnešní den 9. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Metatrona

Moji drazí, jste snadno manipulativní, anebo jste manipulátoři? Mnozí nepoznají rozdíl, je to překvapení, ale je to tak. Jednou jste manipulátoři a někdy jindy se stáváte tvární u někoho, kdo to s Vámi umí. Mnohdy je to člověk, kterého máte rádi a je Vám velmi blízký. Je těžké si uvědomit, v jaké pozici zrovna jste v partnerství, anebo ve vztahu: rodiče a jejich děti, případně manželé, partneři, v práci zase zaměstnavatel a zaměstnanci.

    Kolikrát si toho ani nejste vědomi, že jste od dětství manipulováni a je Vám rodiči vytýčena cesta, kterou máte jít, protože si oni myslí, že je pro Vás nejlepší. Ovšem při bližším prozkoumání zjistíte, že se Vás nikdo nezeptal, co vlastně chcete Vy? Co očekáváte od života? A jste nuceni a manipulováni, abyste žili cizí životy, nikoli ty svoje. Abyste byli ochotní a poslušně plnili sny druhých, o tom, kým máte být, co máte dělat a co máte mít. Abyste nedělali vlny a souhlasili se vším, co oni řeknou, neměli vlastní názory ani pocity, ani emoce. Manipulují s Vámi rodiče? Posloucháte je, právě proto, že oni jsou „Vaši rodiče“? Ano, je pravdou, že máte ctít a milovat svoje rodiče, partnery, děti, příbuzné, což ovšem neznamená si nechat od nich všechno líbit. Pokud Vás mají doopravdy rádi, pochopí, že nebudete takoví, jací si oni vysnili, ale že budete sami sebou a budete mít rádi sami sebe i je. Pokud jste v rovnováze, jste očištěni od všech energetických blokád, nebude to pro Vás žádný problém.

    Problém si stvoří všichni, kteří nepřestanou s manipulací a hraním ovládacích dramat, tam bohužel je normální, že se dočkají jen spravedlivého odchodu dětí, vnoučat, anebo partneři rozchodu. A není to žádný hřích, ani nic, za co by v takovém případě. měli mít výčitky svědomí. Je to jen sebeobrana, je to akt sebelásky, která chce dávat druhým čistou lásku a čistou lásku chce i přijímat. Nebojí se žít, protože se dostali do rovnováhy strachu a odvahy, a dokážou dělat životní kroky k duchovně evolučnímu vývoji, nikoli k odumírání, kvůli druhým. Nemusíte žít v neustálém strachu, zlobě, smutku, pocitu oběti, v násilí a neupřímném a neuctivém vztahu s kýmkoli. Opouštějte ty, kdo Vám tyto pocity způsobují, pokud si nenechají pomoc a nechtějí Vás vyslyšet. Hledejte jiné cesty k sebepoznání a cestu k sobě samým, abyste pochopili, co se vlastně ve Vašem životě děje, protože to nevíte, jste nevědomí. A hlavně věřte, když se to dozvíte, protože většinou Vaše ego si trvá na svém a nechce poslouchat to, co je pro každého nové a nevšední.

    I tady je nutný čas k pochopení a čas k uvědomění všeho, co se vlastně okolo Vás děje a proč se to děje. Nespěchejte, máte dost času. Napište si pozitivní afirmace, modlete se k Bohu a hledejte zákonitosti bytí a života. Meditujte a proste nás, my Vám vždycky pomůžeme, i když někdy nevšedním a zvláštním způsobem. Nebojte se, někdy je nutné prožít nepříjemné situace, aby mohly přijít ty krásné a příjemné.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Metatron a Jana

 

Dnešní den 8. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Metatrona

Moji drazí, jistě znáte ten případ, kdy Vám někdo řekne, že jste „ustrašený slaboch“, protože neuděláte to, co on zrovna chce, a co je podle něj to nejlepší v dané situaci. Vy máte ovšem jiný názor, tak nechcete udělat to, co si vynucuje. Poté jste označeni za „slabocha“. Věřte, že onen člověk je manipulátor a hraje Vám na „city“, abyste udělali, co po Vás chce, ale v žádném případě nejste slaboch, pokud jste zodpovědní sami za sebe a držíte se svých názorů. Uvědomujte si, jak jste svým okolím manipulováni, a to jenom proto, že nedokážete rozeznat, kdy s Vámi manipulátor hraje svoji hru.

    Pokaždé, když Vás někdo dostane do situace, kdy se cítíte vinni a kdy máte strach, jste v pařátech manipulátora. On lže, podvádí, vymýšlí si a hledá, jak by Vás dostal a mohl Vás ovládat. Někdy je ovšem velmi těžké tyto lidi rozeznat, jelikož jsou to většinou sympatičtí a krásní lidé, vypadající na první pohled jako slušní a důvěryhodní. Jakmile ovšem ucítíte ve svém nitru jisté tlaky, velmi jemného charakteru, když ucítíte, že se Vás někdo snaží k něčemu donutit a to i způsobem: „Nemusíš to udělat, to nevadí, nebo Nedělej to, já to vlastně ani nepotřebuji, atd.“, jste lapeni a uvědomte si to. Pokud si to uvědomíte, tak nehrajte s tímto člověkem jeho hru a vyslovte souhlas. „Tak dobře, nebudu to dělat, když ti to nevadí, nebo to nechceš“, protože on očekává úplně opačnou reakci.

    Pokud někdo s Vámi manipuluje otevřeným a drsným způsobem, raději odejděte, pokud nemáte dostatek sil, se takovému člověku postavit. On to bude dělat pořád, i když slibuje opak. Není možnost, aby se změnil. Má to v povaze. Pokud musíte snášet nadávky a násilí, tak takový vztah vůbec není funkční a nemá cenu v něm setrvávat. A v žádném případě nedejte na jeho slova, že za to nemůže, že to prostě přijde a podobně, nedejte na jeho sliby, odejděte!

    Jste krásná a jedinečná Boží bytost, která si zaslouží být milována, oceněna a uznávaná, přijímána taková jaká je. Nemějte strach a požádejte Boha, i nás anděly, a mi Vás tímto rozchodem převedeme, jak nejlépe to bude možné. Nezůstávejte a nedávejte násilníkovi šanci vybíjet si svoji zlobu na Vás, případně na Vašich dětech. Žijete tak krátce, tak proč si ho znepříjemňovat? Meditujte, očišťujte se, vytvořte si pozitivní afirmace a děkujte Bohu za vnitřní mír a svobodu. Uvolňujte se, abyste mohli slyšet náš hlas, nebo přijali naše telepatická poselství.  Nebojte se, to přesně manipulátor chce, aby Vás mohl ovládat a získat to, co chce. Buďte stateční a silní, obě vlastnosti v sobě máte, jen si to uvědomte.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Metatron a Jana

Dnešní den 7. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, uvolněte se, prodýchejte, zopakujte si, že nic není důležitější jak láska k sobě a bližnímu svému a hlavně, že očista energií je nutná hlavně vnitřní, nikoli vnější. Tím nechci říci, že nemáte doma uklízet a žít v nepořádku, ovšem tím chci říci, že přichází čas vánoc a je třeba si uvědomit, že každoroční uklízecí šílenství není třeba tak přehánět a prožívat s napětím a pod tlakem. Raději si zameditujte, uvolněte se, nechte energie volně plynout a poproste si za ně a za Boží vedení a uvidíte, jaké divy se pak budou dít. Vše půjde samo, v klidu, v pohodě, jako po másle a Vy si úklid a vše okolo vánoc můžete i příjemně prožít, bez toho aniž byste se uštvali.

    Říkáte, že vánoce jsou svátky klidu, ticha, štědrosti a znovuzrození Ježíše, který přinesl tak krásné učení, které se Vám snažíme zprostředkovávat v těchto poselstvích. Chceme Vám v nich přinést poselství, že v klidu a míru můžete být každý okamžik svého tady a teď a ne pouze o vánocích, kdy navíc odpočíváte, unavení, téměř uštvaní, po dlouhé době úklidu a příprav. Když jste meditující, vše probíhá v souladu s přirozeností a radujete se stále z lásky, která Vámi protéká a přináší poselství pro Vás i ostatní, stejně jako to dělal Ježíš. Užívejte si život s láskou a v lásce a ne v úzkosti a strachu, stresu, na něž jste zvyklí. Změňte svůj postoj k sobě a změní se i ke všemu okolo, i k vánočním svátkům.

    To neznamená, že nebudete dělat nic, naopak, budete dělat vše stejně, ale s jiným záměrem a úhlem pohledu, Váš záměr bude radost s práce a sebeláska a úhel pohledu: dělám to ráda a tak, abych byla šťastná, spokojená a v rozumné každodenní míře. Odpočívám i pracuji v rovnováze a raduji se z dobře provedené práce, kterou neberu jako samozřejmost, ale jako pozitivní část svého života. Neplatí to ovšem jenom pro čas vánoc, tento model bytí by měl prožívat každý člověk a duchovní bytosti to již umí. Umí žít a radovat se, umí být spokojení a šťastní, umí si vychutnávat každodenní radosti i každý okamžik ve svém životě a s nadhledem překonávat všechny překážky, které se jim postaví do cesty.

Přeji Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 6. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

Moji drazí, je skvělé, že jste tady na této planetě a prožíváte si svoje životy v souladu s tím, jak jste si sami zvolili, jak jste si je stvořili. Věřte, že jako duchové se vtělíte do těla jen velmi málo a většinu času, coby duchovní astrální bytosti se učíte tím, že jste na úrovni tohoto světa a pozorujete lidi, jak žijí celý svůj život. Jak ho většinou nežijí, jak s ním hazardují, jak si ho neváží, jak zapomenou, že se mají vyvíjet a místo toho hluboce spí duchovním spánkem a plýtvají tak svým vyměřeným časem.

    Většina lidí podlehne materiálnímu šílenství a hromadí majetky, pracují do úmoru, anebo někteří i podvádí i kradou a dokonce i zabíjejí pro peníze. A zapomínají žít. Už neví, že život je o něčem jiném než o materiálních statcích, o stresu, o práci, že je také o seberealizaci, o duchovně evolučním vývoji. A tak se rozhodnou vědomě nežít, zapomněli, že i materiálno si přitahujete svými energiemi a tvoříte slovem. Zapomenete, že jako Bozi můžete mít všechno, když jste naladění na tvůrčí Boží nástroje, zapomenete, kdo jste a uvěříte těm, kdo Vám vnucuje lež, že jste tělem a myslí. A že v mysli naleznete veškeré informace o bytí a životě. To je stejné, jako když sedíte u stolu, který se prohýbá jídlem, ale máte hlad, protože nevíte, že to všechno na stole je „jídlo a je tu pro Vás“.

    Za všechno může „nevědomost“, tedy nedostatek informací o všem, co se týká Boha, Jeho podoby a Obrazu Božího. A bez toho je Váš život neúplný, je prázdný, je bez lásky, je studený a řídí se jenom „programem mysli“. Ovšem i informace, které obdržíte, nestačí, neboť skutečný vývoj nastává až strávením všech informací a otevřením se víře a dovolením si, prožít život tak, abyste získali sebepoznání a důvěru, že skutečně zákonitosti Boží fungují. Následně pak už stačí se jen uvolňovat, poslouchat intuici a nechat se jí vést duchovní cestou každodenního života. K tomu samozřejmě je nutná meditace a její meditační techniky.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 

Dnešní den 5. 11. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, jsem tu s Vámi celé věky a celé věky někteří lidé věří, že existuje Bůh, i když neví, co anebo kdo to je, zatímco druzí nevěří. Neustále probíhá tato manifestace víry v nejrůznějších podobách, které si sami svobodně vybíráte. Bylo to, je to, a bude to neustálé dilema společnosti, v níž žijete. Dokud všichni nepochopí, o co tu skutečně jde, co se skrývá za tajemství pod názvem „Bůh“, a dokud to nebude rozšířeno velkou většinou věřících po celém světě, budete bohužel jen tápat v mlze. Napáchá se hodně zvěrstva, nepravostí a násilí, lidi se budou zotročovat, a to i sami sebe, stejně jako to bylo dříve, jak to vidíme, bohužel, ještě i v dnešních dnech.

    Slovo „Bůh“ již bylo v minulosti tak zprofanováno, že většina lidí, se okamžitě s odporem odtáhne pryč a začne sypat důkazy, proč si myslí, že nic takového není a neexistuje. A může jich vyjmenovat, kolik jen chce, vše bude poukazovat na to, jak mu jeho nevědomost ubližuje a dostala ho až na samé dno. Jak nechápe, žije v hlubokém zapomnění – v duchovním spánku - a tím v přesvědčení, že Bůh neexistuje, že je od něho oddělen. Je pravda, že velkou měrou k tomu přispívají církve, jelikož lidem zamotali hlavy a nevysvětlují skutečnou podstatu Boha, Jeho trojjedinosti. Proto dneska církev upadá a vznikají duchovní Mistryně a Mistři, kteří jsou již delší dobu vedeny anděly a duchovními Mistry, aby Vám vysvětlili všechno, co se týká Boha a Jeho podoby Obrazu Božího.

    Věřte, že Bůh od Vás niky nebyl, není a nebude oddělen, každý z Vás ho máte v sobě jako Boží tvořivé nástroje svého bytí a života. Tyto nástroje jsou tří – v Boží trojjedinosti: vědomí, kdo jste, Boží moc osobního snu a síla slova, určující světlo vědomí a uvědomění si. A tyto nástroje jste obdrželi při stvoření světa a vyměnili jste je za falešné nástroje: tělo a jeho sílu a ego a jeho moc intelektu. Proto jste zapomněli, že jste Boží bytosti, protože mysl a ego chce být Vašim pánem a Vy jste mu tuto radost dopřáli a dopřáváte. A to je „peklo“ dnešních dnů, mysl, která si myslí, že má vždycky pravdu, kterou si vymyslí. Vymyslí ji na základě informaci od druhých, kterým uvěří, že jsou pravdivé. Mysl patří do světa, ale nepatří do sféry bytí a života. Na základě myšlení uvěříte lžím o tom, kdo jste, jaké máte mít sny a rovněž pochybám, jestli jsou vůbec splnitelné. A protože druzí Vám říkají, že nikoli, vzdáváte to, mnohdy i bez pokusů či boje. A Vaše mluva je taková, že to, co říkáte, se dneska a vždy plní, co jste si přáli a říkali v minulosti, dneska máte a prožíváte. Podívejte se na svůj život z nadhledu a sami si odpovězte na otázku: jste spokojeni? Jste zdraví? Jste bohatí? Jste šťastní? A uvědomte si, jaká slova používáte, jak mluvíte, jak se prezentujete, protože takoví i jste. A taková je i Vaše realita a prožitky: pocitů i emocí.

    Změňte proto svoje myšlení, Boží tvořivý aspekt slova tím, že se dáte do rovnováhy a věřte svým snům a zákonitostem Božím, či duchovním. Věřte, že Vy jste Bozi stvořitelé svého vlastního života, to je ten jediný Bůh, který existuje a je Váš a je tu pro Vás, pro nikoho jiného. A jedině Vy si tvoříte svůj život, ať z mysli či z Božích aspektů, jedině k sobě se máte modlit, do svého nitra, kde je také Váš Mikrovesmír i Vesmír, nikoli na obloze v mracích.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 4. 11. Vám přináším telepatické poselství od archandělky Gabriely

Moji drazí, mnozí z Vás se modlí k Bohu. Každý má určitě svoje modlitby, zažité, kterým věří a ví, že mu pomáhají. Modlitba může být přeříkávání veršů z Bible, ovšem nejlepší modlitbou je uvědomování si vděčnosti za Vaše bytí a život, tedy za to, že si uvědomujete: Kdo jste. Nemají to být planá slova, ale slova Vašich představ a snů, která se Vám záhy realizují. Vděčnost za všechno, čeho se Vám v tomto životě dostává, co máte, co si můžete dovolit a co k Vám přichází. Nejlepší proto, že tím si otevíráte dveře pro zmaterializování hojnosti a bohatství všeho: lásky, zdraví, radosti, spokojenosti i materiálních hodnot.

    Vděčnost, je nejkrásnějším vyjádřeným poděkováním Bohu, Vaší vnitřní tvůrčí moci a síle, díky níž si přitáhnete do života všechno, co se Vám líbí a co Vás uspokojuje. Vděčností dáváte vesmíru najevo, že si „uvědomujete všechno, co máte a co jste dostali od Boha jako veliké dary“. A nejvyšším darem je „uvědomování si svého vědomí toho, kdo jste“, v každém okamžiku tady a teď. Vděčností se tomuto uvědomování i otevíráte, pokud jste na začátku své duchovní cesty. Vděčností se zbavujete ega, které nemá nikdy dost, je chamtivé a majetnické a dost často se stává, že o všechno musíte přijít, abyste si uvědomili, že jste nebyli dostatečně vděční za Boží dary. Pouze vděčnost Vám tyto dary přináší, nevděk je bere!

    Jsou milionáři, kteří nemají pořád dost a jsou lidé s málem, kteří se cítí bohatí a to nejen finančně, nýbrž duchovně. Jsou naplnění láskou a láska jim přináší všechno, co je k jejich dobru a blahu, ať je to cokoliv. Rozdíl je ve vděčnosti. Ego nedokáže být vděčné a tak jeho radost trvá pouze chvilku. Stav otevřeného láskyplného bytí přináší radost na trvalé úrovni, nadhled a spokojenost v každém okamžiku života. Je to stav trvalého naplnění láskou. Peníze ani materiální hodnoty Vás nenaplní, pouze světlo lásky, která Vámi plyne, jakmile si očistíte svoje energie a dovolíte jim, aby Vámi volně plynulo.

    V žádném případě to neznamená, že se máte zbavovat materiálních hodnot a nemáte chtít být bohatí, to nikoliv. Jen máte být pokorní a vděční za všechno, respektovat svoje vlastní nitro i veškeré materiální hodnoty, které máte a můžete si je dovolit. Na duchovní cestě si teprve uvědomíte, co skutečně máte a nemáte a začnete se otevírat tomu, co je pro Vás nejlepší jak v duchovním i materiálním světě. A může k Vám přijít i veliké bohatství, přitáhnete si ho lehce a bez zbytečné námahy, pokud pro zhmotnění tohoto přání utvoříte sami nejlepší podmínky. A jednou z podmínek je zbavení se ega a mysli a otevření se intuici a magnetické síle, která Vám vše, co si přejete, do Vašeho života přitáhne, anebo zhmotní. Není pravda, že duchovní musí být chudí, ale je pravda, že nemohou být bohatí, pokud se úplně neotevřou svému bohatství na úrovni rovnováhy, harmonie, celistvosti a jednoty Boží. A bohatství, které k nim posléze přichází, je to nejkrásnější, čeho lze v životě docílit, je to samotný život, žitý naplno, se vším všudy, na všech úrovních.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archandělka Gabriela

 

Dnešní den 3. 11. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, včera jsem Vám psala o ulpívání, dneska si napíšeme k připoutanosti k partnerovi anebo osobě Vám blízké. Je to vždycky situace, kdy se zastavíte ve svém duchovně evolučním vývoji a nepostupujete vpřed. Je to jeden z největších blokád, kdy se Váš život zastaví a nedokážete se pohybovat vpřed. Veškeré energie dáváte druhému člověku, k němuž jste připoutaní, a pro sebe Vám už mnoho energií nezbývá. Vaše myšlení se pohybují směrem k objektu závislosti, čímž jste schopni vidět jen velmi malé životní obzory. Je to stejné, jako když se koukáte klíčovou dírkou. Jen tolik jste schopní vidět. Jste omezeni jen tímto objektem a nic jiného Vás nezajímá. Unikají Vám další informace, uniká Vám bohužel i ŽIVOT.

    Veškeré myšlenky, slova i činy jsou směrovány jen k tomuto objektu. Vzniká mnohdy až obsesivní myšlení, kdy nejste schopni vidět, slyšet ani myslet na nic jiného. Za vším vidíte jen tuto osobu. Nejenže mu dáváte veškerou svoji energii, paradoxně, si ji ovšem berete i zpět. Jste nešťastní, ustrašení a smutní, neboť od něj očekáváte splnění svých snů, to, co jste si sami vysnili, ovšem on Vám to v žádném případě nemůže splnit. A protože nedojde k naplnění, jste smutní a stále jenom čekáte a čekáte, až třeba jednou dojde k tomu, že Vám Vaše přání splní, a trpíte. Očekáváte, že se bude chovat podle Vašich představ, ale zase nic, zase to nevychází, opět jste smutní a opět si jenom vytváříte další představy a sny, které zase nevycházejí a tak to zkoušíte dál a dál.

    Když veškeré snahy selžou tak se přizpůsobíte a děláte všechno tak, jak to oběť Vaší závislosti chce a plníte mu vše, čeho si žádá. Splníte mu, co mu na očích vidíte, jen abyste se mu zalíbili a měl Vás rád. A opět očekáváte, že vám bude vděčný, že pro něj toho tolik děláte. A zase létáte v říši snů a iluzí. A opět se opakuje zklamání, protože místo vděčnosti, docilujete jenom nevděku, protože partnera přímo dusíte svojí „láskou“. Láskou, která není láskou, nýbrž „připoutaností a ulpíváním“, což je pouze náhražka lásky. Jsou to muka žít s takovýmto partnerem, který se nemá rád a za každou cenu chce dávat lásku druhému a sám je lásce zavřený a nepřístupný.

    Cestou ven je uvědomění, že každý má mít rád sám sebe a skrze sebe druhé. Nikdo a nic nenahradí Vaší vlastní lásku, úctu k sobě samému, ocenění sebe samého, porozumění sobě samému, pochopení sebe samého, včetně vnitřního naplnění. Vnitřního naplnění nelze docílit tím, že Vás někdo „zaplní láskou“, nýbrž že Vy sami se této lásce otevřete, až si očistíte svoje vlastní energie a dáte si do rovnováhy přijímání a dávání lásky. Je to velmi rozšířený omyl, že potřebujete partnera, aby Vás zaplnil láskou, aby Vás měl rád, abyste se cítili šťastní a spokojení. Pokud se nemáte rádi Vy sami, tak Vás nikdo nemůže zaplnit láskou natrvalo, jen na malou chvilku, která je prchavá a po odeznění, to o to více bolí, že odezněla. Pak zbývají jen oči pro pláč a velký otazník: PROČ?

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 2. 11. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, největší problém na duchovní cestě je připoutanost, ulpívání, a to k čemukoli, komukoli. Je to tak závažný problém, protože Vám nedovolí chovat se a projevovat samostatně, svobodně, nedovolí Vám převzít zodpovědnost sami za sebe. Nejste šťastní, spokojení a nemáte radost ze života. Na duchovní cestě se učíte mít se rádi a odpouštět si, být svobodní, samostatní a plně zodpovídat za svůj život na duchovní úrovni. Nemůže Vámi protékat energie a nemůžete být napojeni na svůj energetický zdroj, nemůžete být láskou, soucitem, nepoznáte pravdu, dokud tyto aspekty nemáte v rovnováze. Jako vždy jsou tu oba dva póly, které se tu vyskytují, ti kteří jsou příliš, anebo vůbec: ulpívající, svobodní nebo zodpovědní.

    Jste-li ve vnitřní rovnováze, Vaše intuice Vám vždy napoví, kdy máte být připoutaní v přítomném okamžiku nebo nepřipoutaní. Uvědomte si tuto velmi závažnou informaci, že vše se hodnotí z pozice přítomného okamžiku, nikoli jako setrvalého stavu bytí. Nic není trvalé, stabilní a na druhou stranu není možné být neceliství, tedy odmítat druhou stranu bytí, která je tu pro Vás a pomáhá Vám v životě, dosáhnout rovnováhy, harmonie, celistvosti a jednoty.

     Na úrovni materiální je téměř nemožné být nezávislými. Naše civilizace nás tak vytvarovala, že jsme se nechali podmanit tím, že jsme na většině svých potřeb závislí: na obchodech a na tom, co ti druzí vyrobí a Vy si koupíte. Už to není jako dříve, kdy si jednotlivci sami chovali zvířata, měli políčka, sami si utkali látku, ušili oděv, byli téměř samostatní. Dnes jste zvyklí jít do obchodu a vše koupit. Ovšem jste podmíněni tím, abyste na to měli peníze, čímž vzniká kolotoč: vydělat co nejvíce peněz, abyste měli na to, co potřebujete, protože si to již nedokážete sami vypěstovat, odchovat, utkat, ušít, atd.

    A tak jste nedobrovolně závislý na obchodech a na tom, co se v nich prodává a za jakou cenu. Pak jste omezováni cenou výrobků, podle toho, kolik co stojí. Můžete si dovolit jen to, na co máte. Bohužel i zde se projevuje závislost, která je projevem dnešní doby, naší civilizace. Někteří jsou závislí na nakupování. Berou si půjčky a hypotéky a půjčují a půjčují….až nakonec zkrachují. A nemají nic.

    Na druhou stranu jste závislí i na práci, není-li práce, jste bez peněz a nemůžete si koupit výrobky, na něž jste závislí, které potřebujete i nepotřebujete k životu. Takto se projevuje civilizace. Vnutila Vám závislost, abyste byli poddajní, ale přesto v tomto chaosu můžete být nezávislí uvnitř svého nitra, tehdy, když se naučíte žít skromně a pokorně a nebudete toužit po světských věcech, nebudete připoutaní k lidem, kteří po Vás chtějí víc a víc a Vy jim to musíte dát. A nenecháte si vzít vnitřní svobodu, kdy jste jenom sami sebou a víte, že radost není ve věcech, ve světských radovánkách, ale ve Vašem prožitku uvnitř Vašeho nitra. Na nejvyšší úrovni bytí si užíváte světského, ale nejste vnitřně připoutaní, neulpíváte vnitřně na nikom ani ničem, jste sami sebou, svobodní.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dnešní den 1. 11. Vám přináším telepatické poselství od archandělky Gabriely

Moji drazí, stále nechápete, že žijete jen v přítomnosti. Život zná jen přítomný okamžik tady a teď. To, co bylo je už pryč a to, co má přijít si právě tvoříte v tomto okamžiku. To je zákonitost bytí a života. To, čím právě jste, tím jste! A máte být vším i ničím. Pokud jste strachem, vyjadřujete strach a prožíváte ho jako svoji realitu. A tím se zavíráte, trápíte, ničíte, nemáte se rádi. Jste-li láskou, vyjadřujete lásku a prožíváte ji jako svoji realitu. A tím se otevíráte, prožíváte štěstí, radost, spokojenosti a užíváte si plně svůj život. Vezměte ovšem na vědomí, že jedno anebo druhé se děje v jednom jediném okamžiku a že pokud se děje něco za čím je strach, za chvíli můžete prožívat realitu, za níž je láska a naopak. Celý život je řízen Vašimi energiemi a vibracemi, vibrujete na nejrůznějších frekvencích a délkách vln, vždy podle toho, pro jakou realitu se vy sami rozhodnete. Celý Váš život je řízen Vašimi svobodnými i nesvobodnými rozhodnutími. Svobodnými z toho důvodu, protože si je vybíráte Vy sami. Nesvobodnými, protože nevíte, zapomenete, že jste si je sami zvolili, jen o tom nevíte, anebo si to nechcete přiznat a potlačujete, že by tomu tak bylo.

    Každá nesvobodná akce, která se u Vás odehrává, je cyklické přehrávání Vašich vlastních rozhodnutí, za něž jste nepřebrali zodpovědnost a nepřijali je v rovnováze, harmonii a celistvosti. V takovém případě Vám bude vždy ubližovat v podobě nevyřešené energetické blokády. A právě proto žijete minulostí, bez toho aniž byste se skutečně radovali a doopravdy žili naplno. Anebo budoucností, jelikož utíkáte místo do minulosti do budoucnosti a věříte, že tam bude lépe, anebo hůře. A Vaše očekávání se plní, ovšem z části, protože se Vám opět plní jen to, co jste si již zvolili v minulosti, kdy jste odmítli nějakou část sebe sama a stále ji odmítáte, aniž o tom víte. Proto k Vám nemůže přijít Vaše vysněná verze života. Nemůže k Vám přijít to, co jste v minulosti odmítli, dokud daný aspekt sebe sama nepřijmete.

    Proto je tak důležité vědět, že život je dualitní a je nutné dávat se do rovnováhy a celistvosti, přijetím obou stran jednoho celku: lásky a strachu. A uvědomit si, že rovnováha je skutečně všude, neuniknete jí, dokud se nedostanete do svého vlastního středu, nitra, sebepřijetím a sebeláskou. Teprve poté můžete žít svobodně, z nadhledu, vnímat lásku, pravdu, realitu a také tyto aspekty prožívat a užívat si krásných pocitů, které přinášejí v přítomném okamžiku tady a teď. Neznamená to, že se Vám musí všechno líbit, to ne, ale že je nutné, co se Vám nelíbí změnit a pokud to změnit nelze, tak přijmout. Měnit všechno tak, abyste žili v souladu s láskou, krásou a mírem v sobě samých. Teprve následně je možné, aby se Vám to promítlo i do hmotné reality.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archandělka Gabriela a Jana

Dnešní den 31. 10. Vám přináším telepatické poselství od archandělky Gabriely

 Moji drazí, jméno Gabriela znamená „Bůh je má síla“. Tato andělská bytost pomáhá všem rodičům k početí dítěte, anebo je provede procesem adopci dítěte. Je u maminek, které očekávají dítě, a pomáhá jim, aby své těhotenství prožívali v klidu, pohodě, dobře naladěni, aby se ničeho nebály a těšily se na narození svého miminka. Pomáhá maminkám s komunikací s miminkem, aby věděla, co mu dělá dobře a co nikoli.

    Archandělka Gabriela pomáhá druhým s jejich tvořivou silou, což je v podstatě uvědomění si, že si každý tvoří svůj život SLOVEM, které je Božím, tvůrčím nástrojem. Slovo je tvořivou silou, která s tvůrčí duchovní mocí může Váš život zlepšit, ale také i zhoršit. Každé Vaše slovo je slovem Vašeho sebepřijetí, sebevědomí, sebetvořivosti a slovem stvoření své materiální reality. Vše, co říkáte, je odrazem Vás samých, Vašeho nitra, toho: kdo jste. Vše, co říkáte je odrazem Vaší reality, vnější i vnitřní, v přítomném okamžiku. Slovem si utváříte stav svého vědomí a uvědomění si sebe sama. Slovo je velmi důležitý nástroj, tak důležitý, že Vás může stvořit do podoby Obrazu Božího, anebo Vás z něj vyvést na nejnižší lidské dno, do nejhroznější lidské špíny a marastu.

    Uvědomte si, jak mluvíte, Jak myslíte, protože i myšlenka je slovo, protože takoví „jste“! Taková je Vaše realita, takový je Váš stav bytí! Pozitivní myšlení a slova a pozitivní motivování je v životě velmi důležité, ale pokud je jen jednostranné, také to není dobré. Znamená to, že odmítáte druhou stranu a uvízli jste v protikladech. Negativní myšlenky, slova a motivování se, je v životě také důležité, ale pokud nejsou jednostranné. Opět jste odmítli druhou stranu a není tu rovnováha. Z toho je nutné pochopit, že máte být vším, tedy máte přijmout, že jste Božím slovem, které je pozitivní a láskyplné, ovšem to může nastat jen tehdy, jste-li ve středu obou polarit a dovolíte-li si používat ve jménu lásky obě dvě strany: Boží část i lidskou část.

    Slovo, určuje Váš záměr. Záměru je možné dosáhnout, jste-li v harmonii: myšlenka, slovo, čin. Pokud něco jiného myslíte, něco jiného říkáte, nemůžete stvořit čin, který očekáváte. Vždy dostanete jen výsledek, vyplývající ze silnější energie myšlenky či slova. Pokud máte strach, tak ten Vám zhatí jakýkoli plán a záměr, nebude se Vám dařit, protože strach přijme jen jednu stranu a druhou odmítá. Vyvede Vás z rovnováhy a z důvěry ve Vaše schopnosti a možnosti úspěchu. To stejné se stane, očekáváte-li příliš konkrétní výsledek. Málokdy se zadaří docílit konkrétně toho, co jste očekávali a přichází veliké zklamání a pocit neúspěchu. A mnohdy je to zbytečné, protože jste dokázali dosáhnout velmi pěkného výsledku, ale Vaše ego chtělo víc a lépe a dokonaleji. Ego chce vždycky všechno lepší, větší množství a dokonalejší, bez chyb, bez srdce. Je studené a nelidské, je zvrácené a dostává Vás stále jen do nespokojenosti. A v takovém případě Vás ovládají i myšlenky a používáte slova nespokojenosti, nelásky a neradosti.

    Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archandělka Gabriela a Jana

   
Dnešní den 30. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

Moji drazí, stále více slyšíme otázku, jak se máte vydat na duchovní cestu, co to vlastně je „duchovní cesta“? Není to náboženství, které razantně odmítáte? Nemusíte se bát, není. Nejprve tedy vysvětlím, že náboženství a duchovní cesta je a není jedno a to samé. Dříve mělo náboženství přinášet Boží pravdy, všechny zákonitosti bytí a života. Ono bylo předurčeno k tomu, aby vedlo lidi k Bohu do jejich nitra, jak hlásal Ježíš. Protože on říkal: „Vy jste Bohové“. Stalo se, co se stává dost často a všude, že jeho krásné učení se předávalo z generace na generaci, čímž se ztratil jeho původní význam, stejně jako ve hře na „tichou poštu“! To, co z něho zbylo, není to původní, krásné a jedinečné.

    Duchovní vědění se nelze naučit, učení probíhá v mysli a mysl je logická. Duchovní cesta se skládá ze tří částí: z tělesných, duševních a duchovních energií a každá z nich je jiná a o něčem jiném. Zatímco na tělesné, materiální cestě je nutné přijmout rozum a mysl, na duchovní cestě neexistuje logika, to se musí prožít a strávit, energeticky očistit a dát do správných vibrací a délek vln. A jak víte, dnešní náboženští duchovní se „učí“, jak být duchovní, a to je velký omyl, tím se dostanou zase jen k mysli a logice života. Je velký rozdíl mezi naučeným duchovnem a duchovnem skutečným, kdy člověk dojde k osvícení, probuzení či do Království Božího, kdy dojde na vrchol svého vlastního duchovně evolučního vývoje, říkáme: „Domů“. Neboť tam jsme doma, jsme Bohy.

    Další rozdíl mezi náboženstvím a duchovnem je, že veškerá náboženství jsou hierarchická, někdo je vůdce – je nahoře – u křesťanů papež, který pak určuje cestu všem jeho podřízeným. On určuje, co je a není pravda, jako by byl on sám Bohem. Ano, on je Bohem, stejně jako všichni ostatní má Boha ve svém nitru, ale nemá právo, rozhodovat za ostatní, jen o svém vlastním bytí a životě. Stále více lidí tím dostává do pozice, kdy věří, že Bůh je někde mimo ně! Že oni musí poslouchat papeže a jemu poddané kněží, aby poznali pravdu! Což je nesmysl. Pravdu má každý v sobě, stejně jako lásku i Boha! A to vše Vás učí novodobé duchovní Mistryně, většinou co vím, jsou to ženy, protože přichází doba žen a ženské energie, ale i Mistrů.

    Novodobí duchovní Mistryně a Mistři Vás budou učit, že nejste od Boha oddělení, Vy jste Bozi, jen jste na tento fakt zapomněli a energeticky jste padli až na samé dno. Stali jste se lidmi, nevědomými a trpícími, protože jste zapomněli, že máte Boží nástroje, díky nimž si sami tvoříte své bytí i život. Sami jste zodpovědní za svůj život, sami se svobodně o svém životě rozhodujete, zdali budete padat dolů, anebo půjdete nahoru k Bohu. Novodobé duchovní Mistryně učí své žáky, aby se následně stali sami Mistry, přičemž každý učí svoji vlastní duchovní verzi, kterou sám prožil a která fungovala u něj samotného. Není tu žádný vůdce, jako papež, který by nařizoval, co má kdo dělat. Každá Mistryně i žák je zodpovědný sám za sebe a navíc Mistryně tento fakt učí. Učení je zde slovo nepřesné, neboť jde o probouzení se z dlouhého spánku „nevědomí“. A probouzení se trvá většinou dlouho, protože každý rád spí a nerad vstává a probouzí se. Ale i tak je to každého svobodná vůle. A samotné učení je zase chybné, stejně tak jako u kněží, je to jenom jedna strana, ta druhá strana je hluboké porozumění, pochopení sobě samému a napojení se na Boží bezpodmínečnou lásku, probuzením se do celistvosti a jednoty Boží.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 
Dnešní den 29. 10. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Uriela

Moji drazí, mé jméno znamená „Bůh je světlo“, Boží světlo anebo Boží oheň, protože osvětluji situace a poskytuji prorocké informace a varování. Jsem nejmoudřejší anděl, na mě se můžete kdykoli obrátit, potřebujete-li nějaké intelektuální informace, praktická řešení anebo tvůrčí nápady. Místo abyste chodili a jezdili po světě pro duchovní informace, poproste mě a já jsem hned u Vás. A pokud mi nerozumíte, neslyšíte mě, pošlu Vám někoho, kdo bude promlouvat mým jménem. Důležitá je víra a důvěra, že jsem s Vámi a že můžu být u kohokoliv z Vás, všude a to najednou. V dimenzi, kde se nacházím, neexistuje čas, a proto mohu být na všech místech najednou.

    Jak poznáte, že Vám pomáhám? Uvolněte se a nemyslete na Váš problém intenzivně a uvidíte, že se Vám do mysli vkrade nový nápad, myšlenka, řešení, které Vám posílám. A to je moje odpověď. Nevěříte-li si, najděte si někoho, kdo Vám to potvrdí, někoho jako novodobého duchovního Mistra či Mistryni, ne Vaši sousedku, či kolegu z práce, kteří nemají o životě ani páru. Pokud se něčeho bojíte, co se má ve Vašem životě stát, zavolejte mě a já Vám pomohu tuto situaci ustát, jak je to jen nejlepší a nejvýhodnější vůči Vám.

    Nebojte se, že byste mě zdržovali či využívali, v žádném případě to není pravda, jsem tu pro Vás a mám na Vás neomezený čas. Jakkoliv dlouho s Vámi mohu řešit Vaše životní události, dokud se nespraví nebo nevyřeší. Prožívám s Vámi Vaše smutky, strachy, starosti, ale i radosti, štěstí a veselí.

    K lepšímu kontaktu se mnou je lepší se uklidňovat v meditaci a očišťovat se, to zdůrazňujeme v každém našem poselství, abyste pochopili závažnost tohoto kroku. Jsem připraven Vás i varovat, před ranami osudu i tím, co byste mohli prožívat v budoucnosti, pokud nic ve svém životě nechcete změnit a nezměníte. Za předpokladu, že chcete být varováni a dopřejete mi i svůj sluch. Jinak to samozřejmě nelze. Mnoho lidí kráčí duchovní cestou a otevírá se novým vnitřním obzorům a naší pomoci, je to dobře, duchovní učení se začínají dostávat stále více k novým lidem, kteří si uvědomují, že se nedá žít, jako doposud, že život je změna a nyní se projevuje změna největší: duchovní. A ti, kteří to nepochopí, ti budou velmi trpět, bohužel, protože „nová doba“ je dobou duchovní a nemít rád sám sebe je cestou utrpení, nemocí a životních proher. A přitom nikdo nemusí ani trpět, ani být nemocný ani prohrávat ve svém životě. Jsme stále u Vás a pro Vás, důvěřujte nám i sobě samým a uvidíte, jak se Vám život změní.

Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 

Dnešní den 28. 10. přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

 Moji drazí, jsme na některé z Vás opravdu hrdí, jak si jenom díky našim poselstvím začínáte uvědomovat sami sebe a život. Ono skutečně stačí jen poznat zákonitosti a Vaše energie se začnou sami očišťovat a přichází k Vám vědění, což je začátek uvědomování si sebe sama. Vaše energie fungují dokonale, stačí udělat krok a směrem k Vám je jich uděláno 10 x tolik.  Následně pak stačí si uvědomovat, že jste se narodili kvůli sobě a ne kvůli druhým. Že tu má probíhat Váš vlastní duchovně evoluční vývoj, kde nemáte zavrhovat sami sebe, ani se uzavírat, ani být poskokem druhých, máte být sami sebou v plném uvědomění si svého vědomí.

    Máte si uvědomovat, že nikdo nemá právo Vás měnit, využívat Vás, ani zneužívat, poroučet Vám, co můžete a máte dělat, a co nemůžete a co nesmíte. Vy se máte rozhodovat zcela svobodně, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, dle svých vlastních pocitů či intuice. Nikdo nemá právo Vás zotročovat, dělat si z Vás poskoka, či sluhu. Váš život je jenom Váš a ať uděláte cokoli, je to jenom Vaše svobodné rozhodnutí a Vaše cesta.

    Ovšem mějte neustále na mysli, že každá příčina, kterou sami stvoříte, se projeví jako důsledek, který budete následně prožívat. Neexistuje žádný problém, trápení, bolesti, nemoci, jako náhoda, to vše je důsledek příčiny, kterou jste si sami stvořili, svoji svobodnou vůlí. Je to jako semínko, které jste zaseli a ono vzklíčilo, rostlo a jednou začalo plodit ovoce. Duchovní kauzalita hraje důležitou úlohu při změně, při uzdravení, kdy v terapiích se odstraní „příčina“, následně zmizí i důsledek. Většinou je to velmi rychlé. Záleží na tom, jak dlouho tam ona příčina byla a kolikrát. Jistě jste také slyšeli, že je možné se i uzdravit z rakoviny, dokážete-li odstranit příčinu této nemoci. Vždy záleží na konkrétní situaci a energiích nemocného.

    Duchovní cesta je tedy cestou k uzdravení. Je možné se uzdravit, pokud se opravdu budete chtít uzdravit a změníte svůj styl života včetně svého myšlení a bytí. Není to žádný zázrak, je to jen zákon přirozenosti a důsledek toho, že plevel, který jste zaseli, můžete také odstranit a zasadit něco nového, kvalitnějšího. Vždy záleží jen na Vás a na Vašem duchovním vedení. Není se vůbec čeho bát. My víme, že se bojíte a strach ve Vás je tak obrovský, že Vám nedovolí prožít znovu ony situace, které ubližují a dostali Vás do nemoci či depresí. Proto je nutná víra a říká se tomu léčení vírou, že otevřením energetických blokád znovu prožitím situací, které Vám do současnosti ubližují, je možné se uzdravit. Je k tomu nutná trvalá změna životního stylu, to trvá delší dobu, ale nemusíte pro to vůbec nic dělat, jen to chtít a nechat ji, dovolit ji, aby se sama stala. To ovšem nechápe lidská mysl, proto lidé, kteří stále spoléhají na mysl, se životní proměny neustále bojí. Nemají se čeho bát, což oni nevědí, protože je stále vede mysl, která tomu věří. Změnit svoji mysl a víru, je výhrou na scéně života, uzdravením se jak s fyzických, tak psychických nemocí.

    Přejeme Vám krásný podzimní a andílkový den archanděl Uriel a Jana

 
Dnešní den 27. 10. přináším telepatické poselství od archanděla Uriela pro konkrétní bytost, která se v něm pozná, a jen na ní záleží, zda li se vydá směrem nahoru, či dolů.

Moje drahá, jsi na nás alergická? Nevěříš vůbec, že bychom mohli existovat, myslíš si, že toto vše si Jana vymýšlí? Není tomu tak, opravdu existujeme, jsme s Tebou a každé poselství je namířeno na konkrétní lidi, ke kterým se naše společné poselství dostane. A toto poselství, co píšeme, je vysláno přímo k tobě a dostaneš tím odpověď na to, co jsi k nám vyslala. Předem jsi nás odmítla, odsoudila a zavrhla vše, o co se tady společně snažíme. Milá zlatá, právě proto jsi nešťastná a právě proto je ti tak zle a život ti proklouzává mezi prsty, protože nevěříš ani sobě samé, jak bys mohla potom věřit nám, či Janě, když máš tak malou víru, téměř žádnou? Divím se, že to vůbec čteš, ale to ti dává zase velkou naději, že pochopíš, že i ty jsi pro nás důležitá, že tě máme rádi, přijímáme tě jako krásnou a jedinečnou bytost, kterou ve skutečnosti jsi, ale zapomněla jsi na to.

    A právě rozvzpomínání se na to, že jsi láska, je součástí duchovní cesty. Mluví z tebe veškerá bolest, smutek, zloba, strach, to my víme, ale to nejsi ty. Ty nejsi jenom strach, ty jsi i láska, a to v rovnováze. Život se s nikým nemazlil, ani s tebou, proto se lidi vydávají na duchovní cestu, aby pochopili, že přes toto zjištění, mohou žít krásným, láskyplným životem plným spokojenosti a blaženosti. Odmítáním svojí vlastní zodpovědnosti za sebe samou ti opravdu nepomůže. Můžeš obviňovat všechny lidi okolo sebe, ale oni se jenom kvůli tobě nezmění, a ty se můžeš trápit klidně celý život. Představ si, že by všichni chtěli, aby se změnil ten druhý. A co ty? Ty bys nic nedělala, jen se trápila? K čemu by ti to potom bylo? Tvoje trápení by tím nepřestalo, protože bys byla stále stejná. Zatímco ti druzí by si užívali život a radovali se, tebe by úplně vyřadili ze svého života, protože bys to sama chtěla, přitáhla si to k sobě. Zlobilo by tě jejich pozitivní ladění, jejich štěstí a co bys chtěla potom? Stále bys chtěla, aby se změnili, protože bys jejich změnu vůbec neviděla. Naopak, měla bys pocit, že se mění k horšímu, protože bys neustále soudila skrze sebe. Jak bys viděla sebe, tak bys vše viděla u druhých (zrcadlo).

    Ty nemáš právo ani sílu, měnit druhé, jediné, co můžeš, je změnit sama sebe, sebepřijetím a láskou k sobě samé, odpuštěním a pochopením o čem ve skutečnosti život je. Odmítáním a odporem ke všemu také nic nevyřešíš, jenom si nakládáš více negativních energií do svého nitra, které ti přitahují veškerou nelásku, neporozumění od druhých, včetně tvojí rodiny. Pochop konečně, že není jiné cesty, než té, kdy se začneš věnovat sobě samé a svojí duchovní očistě, kde se přijmeš jako láskyplnou duchovní bytost, která si má vybrat v nabídce života, nikoli ego a jeho negativní myšlení a odsouzení sebe sama, ale lásku a přijetí sebe sama, ať jsi jaká jsi, vše je o změně myšlení, změně úhlu pohledu a změně názorů na sebe sama. Uvědomuj si vše, co máš a co je v tobě krásné, pozitivní a milé. Odejdi od zvyku, hledat v sobě i okolo sebe vše negativní, špatné a ošklivé, pak tak vypadá celý tvůj život i ty. Stává se to tvojí vlastní realitou, kterou si vytváříš, a to všude, i ve vztazích.

Přejeme ti krásný podzimní a andílkový den, tvoji strážci: archanděl Uriel a Jana