Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělká poselství na každý den II.

 

Dnes 30. 6. 2014 Vám přináším telepatické poselství od anděla Viruela

Moji drazí, dneska Vám přináším příjemné poselství, které se Vám bude líbit. Energie naší planety, včetně energií všeho stvořeného se zvyšují, čímž se ovšem paradoxně jakoby snižují hodnoty „času“. Proč „jakoby“? Čas neexistuje, žijeme v tzv. simultánní posloupnosti, kdy se vše děje najednou a ve hmotném světě v posloupnosti, v cyklech, které vnímáme jako energetické vibrace, frekvence a délky vln. Frekvence či vibrace a délky vln jednotlivých stvoření a jejich podob je dáno jejich přirozeností, ale pouze člověk může být na nejnižších vibračních hodnotách anebo nejvyšších. Jeho energetické hodnoty jsou závislé na jeho bytí, jeho duchovní moci a síle, na uvědomění si svého vědomí: kdo je.

    Ale závisí to rovněž na kolektivním vědomí a jeho energetických hodnotách, které každého vyvažuje a nedovolí mu moc vyčuhovat z normálu. Musí to být velmi silný jedinec, který se tomuto kolektivnímu vědomí dokáže postavit a jít duchovně evolučním vývojem do duchovních výšin za sebepoznáním se otevřít všem energetickým hodnotám svého Obrazu Božího a jeho podobě.

    Zkrátka celý váš život je energie a změna. Tyto energie vnímáte až když jste si vědomí, tohoto faktu, jinak ne. V nevědomí Vás totiž Vaše nevíra zaslepí. A jakmile jste duchovní, jistě už víte a prožíváte, že Váš čas se zpomaluje. Co to znamená? Nepodléháte každodennímu stresu, nehoníte se za zbytečnostmi, dokážete odpočívat a užívat si své aktivity bez velkých emocí a co děláte, děláte s radostí a příjemnými pocity, dokážete jen tak být, aniž byste cokoli dělali a nenudíte se, prostě JSTE A PROŽÍVÁTE SVÉ BYTÍ ve svém středu, vracíte se domů.

    A tento stav začnou prožívat ti, kdo již pochopili, přijali sami sebe, očistili se od negativních energetických blokád a jdou tudíž duchovně evolučním vývojem ke svému Božství, ke stavu bytí, kdy už VÍ KDO JSOU A TAKÉ SI TO PROŽÍVAJÍ, již zde na zemi a nikoli po smrti v jiné dimenzi. My andělé Vám k tomu pomáháme, aby tento stav si mohlo vychutnávat co nejvíce lidí. Je to příjemné a povznášející, je to vrchol života, kdy se stanete „láskou a pravdou Boží“.

Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den anděl Viruel a Jana

Dnes 1. 7. 2014 Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, jsem tu, abych Vám vysvětlila, co znamená slovo „láska“. Láska je stav „bytí“, pokud jste mu zcela a úplně otevření. A co to je „stav bytí“? Je to vědění a uvědomování si svého vědění o tom: Kdo jsem. Všechna zvířata i rostliny jsou vědomé – uvědomují si, kdo jsou, ovšem jedině „člověk“ získal dar „uvědomování si svého vědomí“ včetně svobodné volby zvolit si, kým chce být. Každý sám si volí své vědomé životní hodnoty a tím úrovně svého stavu bytí: uvědomování si, že JSEM LÁSKA  anebo strach. Neboť toto jsou jediné dvě emoce, od nichž se odvíjí všechny ostatní. A také to jsou dvě úrovně bytí: nadvědomá – Boží a nevědomá lidská.

    Vědomí, je prožívání reality každodenního života všemi smysly, podle Vašeho stavu bytí, anebo úrovně uvědomování si sebe sama. Stále podvědomě pracujete s otázkou: Jsem láska, anebo strach? Každý den vnímáte okolo sebe spoustu vjemů, přichází k Vám z vnějšího světa mnoho informací, které musíte zpracovávat. Ovšem uvědomte si, že to vše zpracováváte na vnitřní úrovni a sami si vybíráte: Jsem láska anebo strach? Nejdříve z pohledu mysli a následně duše a ducha. Záleží na tom, kdo momentálně „panuje na Vašem panství“ života: mysl si vybírá strach, anebo přílišnou odvahu, duše a duch si vybírá LÁSKU. Prostřednictvím všech přicházejících informací následně reagujete a vybíráte si, kdo momentálně jste vzhledem k této situaci, příležitosti, možnosti či realitě. Sami si vybírátei, zda-li jste LÁSKOU anebo STRACHEM? Tato otázka je Vaší celoživotním stavem, je tím, co hledáte v tomto životě.

    Láska je stav bytí projevující se jako „prožitek“ neuvěřitelně krásný, milý, příjemný, naplňující, otevírající, rozvíjející. V té chvíli Vámi protéká životní energie zcela plynule a přináší Vám tento prožitek, který zaplňuje celé Vaše hmotné tělo i těla astrální. Jste zcela zaplněni láskou a láska z Vás vyvěrá i ven.

    Tento prožitek, stav bytí je jenom Váš, je to Vaše zásluha, že se tak cítíte, protože se MÁTE RÁDI a plynete s proudem Vašich energií života. Jste okouzleni sami sebou, jste spokojeni, jste šťastni, naplněni. I když si myslíte, že je za tyto Vaše pocity zodpovědná druhá osoba, jste to opět Vy, kdo tuto osobu vnímá jako svůj vlastní přijemný prožitek. Jsou to jenom Vaše pocity, Váš stav bytí, které cítíte: Já jsem láska! Jsou to Vaše pocity za něž jste zodpovědní jen Vy sami.

    A právě z tohoto důvodu je možné si uvědomit, že láska je ve Vašem nitru, není to nic, co by Vám měl druhý dát. Je to Vaše vlastní energie, kterou má většina z Vás uzavřenou, zablokovanou, právě proto, že se nemáte rádi. Energetické blokády Vám nedovolí, aby Vámi Vaše energie volně plynula a Vy se necítíte dobře a následně se objevuje strach. To je opak lásky. Jakmile se „nemáte rádi“ projevuje se to prožíváním pocitů: přílišných starostí, problémů, strachu, nervozity, úzkosti, smutku, neradosti, nespokojenosti, a nakonec i nemoci.

    Na duchovní cestě sebepoznání si následně tyto energetické blokády odstraňujete, čímž osvobozujete svoji energii a dovolujete jí, aby Vámi začala více a více plynout a otevíráte se vyšším stavům uvědomění si svého vědomí o tom, kdo jste. Otevíráte se pravdě a lásce, soucitu, nejdříve k sobě samým, abyste se zaplnili zcela touto životní energií a následně se pak stali průtoční. Teprve potom můžete pomáhat i druhým, neboť svoji energii nespotřebováváte, neubývá Vám, ale naopak, čím více dáváte, tím více jí dostáváte zpět.

Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

Dnes 2. 7. 2014 Vám přináším telepatické poselství od anděla Viruela

Moji drazí, dnes jsem přišel, abych Vám vysvětlil, jakých největších chyb se dopouštíte v zamilovanosti, anebo ve vztazích. Je to všeobecná iluze, klam a nesmírné množství domněnek, které Vám brání prožívat své vztahy opravdu v „lásce“. Už samotný název „vztah“, je zavádějící, neboť dva tvořící pár by měli duchovně „sdílet“ nikoliv se „zavazovat“ ve vztahu. U názvu „vztah“ si představujeme „vztažnost k něčemu, vztahovat se k někomu“. A mnozí si to vysvětlují jako závislost na druhém, odevzdanost, vlastnění se navzájem. Ale jak jsme Vám vysvětlili včera, láska není o vztahování se k někomu či něčemu jen k Vám samotným. Je to individuální, osobní záležitost duchovního charakteru sebepoznání a sebelásky, která očišťuje, otevírá a následně vytváří ten nejlepší prožitek „sdílení“ v páru. A vztah Vám bere vnitřní svobodu, jenom sdílení Vám ji plně ponechává.

    Každý vztah Vám ze začátku slouží jen k sebepoznání a očištění Vašich energií, k zamilování se do sebe samých, ovšem duchovním způsobem, nikoli tak, jak to dokáže mysl a tělesné hormony. Slouží Vám jako zrcadlo k tomu, abyste viděli sami sebe takoví, jací jste, v zrcadle druhého. Přirozenost Vašeho elektromagnetického pole působí tak, že pokud v sobě nemáte rovnovážný stav bytí, automaticky si k sobě přitahujete partnery, kteří s Vámi tento stav vytvářejí. Proto se říká, že po rozchodu si lidé přitahují stále stejný druh partnerů, dokud v sobě neodblokují tu část, kterou jim předešlí partneři zrcadlili. Je to stejné jako když k sobě patří zámek a klíč, dokud nemáte klíč hodící se do zámku, dveře neodemknete. Funkční vztah, anebo lépe, sdílení, neutvoříte. Jakmile klíč nalezne potřebný zámek, zapadne a dveře jdou otevřít. Přitom nemusí jít vždy ze začátku o funkční vztah, ale o vztah, který je tady proto, aby oba dva partneři pochopili a poznali, kde mají přijmout svoji vlastní rovnováhu, celistvost, aby vytvořili uvnitř sebe i společně vzájemnou harmonii a proměnili zamilovanost v lásku a sdílení. Dokáží to ti, kteří pochopí, že zamilovanost není láska. A že dva v páru mají kultivovat společně svoji vlastní energii a zároveň pomáhat druhému s tímtéž.

    Tímto způsobem probíhá očišťování karmy, anebo očišťování energií sebepoznáním, je lepší v dnešní době mít více nezávazných partnerských vztahů a najít svoji rovnováhu, celistvost a harmonii, aby se mohla utovřit celistvost a jednota Boží, která dovolí dvojici vzájemně svoji lásku a pravdu, vnitřní mír a jednotu společně sdílet.  S každým partnerem totiž odstraňujete u sebe aspekty, které Vám brání prožívat vztah nenaplněně.

    Pokud jste zamilovaní, nevidíte, neslyšíte, necítíte, jste pod vlivem hormonů a tělesné schránky. Ovšem už v začátcích lze vidět, slyšet a cítit, zda-li tento vztah bude vytvořen nastálo anebo ne. Pokud si do druhého promítáte svoje očekávání, svoje projekce a nevidíte ho takového jaký je, moc dlouho nemůže vydržet a nemůže být uspokojivý. Nevíte a nemůžete hned vědět, že to, co se Vám ze začátku líbí na protějšku, je to, co Vás přitahuje, vytváří rovnováhu, protože jste to sami v sobě odmítli přijmout. Postupně se to změní a začne Vám to tyto odmítnuté temné stránky připomínat víc a víc, až na ně začnete reagovat negativně až alergicky. Stanou se noční můrou! Když prohlédnete, divíte se, jak je to možné, že se Vám tento člověk líbil a byli jste do něj zamilovaní??

    Co se týká energií, jakmile nejste napojeni na svůj energetický zdroj, dáváte druhému energii a většinou nejste sami sebou, snažíte se být pro druhého nejlepšími. Ovšem brzy dojdete k bodu, kdy zjistíte, že nemůžete všechno dávat, protože nemáte dostatek pro sebe a nemůžete se neustále přetvařovat, protože Vás to vysiluje. Je nutné být od začátku vztahu sami sebou, být přirození, stanovovat si hranice a nebát se říkat pravdu, ať je jaká je. Pokud ten druhý přijde na něco, co se mu nelíbí, ať se hned rozhodne, zda-li s tím může žít dál, anebo ne, a nečekat s tím, až se to projeví po několika letech společného soužití v takové míře, že odejde třeba už i od dětí. Nelíbilo se mu to už v samém počátku, tak proč tak dlouho čekal, než odešel? Ublížil tím nejen sám sobě, ale i partnerovi a mnohdy i dětem.

    Mylně si někteří myslí, že láskou změní druhého k obrazu svému, je to největší chyba ve vztahu. Tak to nefunguje. Tím berete druhému jeho svobodu a stavíte ho do role „nedokonalého a méněcenného  jedince“, který si Vaší úctu zasluhuje jedině tehdy, když se změní tak, aby Vám vyhovoval. To je ale „podmínečná láska“! Boží láska je bezpodmínečná: „přijímám tě takového, jaký jsi“, pokud ne, nemá cenu společně tvořit pár.

    Trávit společně svůj čas je sice krásné ze začátku, ale naučte se být i sami se sebou, být zvlášť a věnovat se svým koníčkům a zálibám, i když se jich ten druhý neúčastní. Je to velmi důležité, protože nemůžete „očekávat“, že Vám ten druhý bude neustále nablízku a poskytovat příjemné chvíle a prožitky nastálo. Vytvářejte si svoje příjemné chvíle a prožitky  sami, bez ulpívání na tom druhém. Pokud jste připoutaní k partnerovi, dusíte ho a nedovolíte mu svobodně dýchat. Pak se nedivte, že od Vás odejde, nebo není ve vztahu spokojený a dává Vám to najevo.

    Důležitá je i komunikace ve vztahu, což je dneska celosvětový problém. Komunikujte spolu přirozeně a nebojte se říci, co se Vám nelíbí, hned na začátku vztahu. Nemusíte se bát, že Vás opustí, a i kdyby, je lepší se trápit z rozchodu hned, než propukl ve větší míře. Je dobré dát každému šanci, aby věděl, jací jste, než se přetvařovat a nasazovat si masku, kterou chce ten druhý vidět. Nevyplatí se Vám to, jednou to praskne a bude to ještě horší, než kdybyste byli sami sebou i když někdy ne zrovna příjemní a milí. Opět připomínám, že jsme s Vámi a pomáháme Vám, jen stačí poprosit o pomoc.

    Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den anděl Viruel a Jana

 

 

Dnes 3. 7. 2014 Vám přináším telepatické poselství od anděla Viruela

Moji drazí, dneska si povíme něco o Vašich domněnkách a o tom, jak si jimi sami sobě a nakonec i druhým, ubližujete. Je to velmi rozšířený jev, kterým trpí skoro každý z Vás. Určitě to znáte, někdo známý se začne chovat tajemně, najednou je jiný, než bývá obvykle a Vy už začnete spekulovat: „Co se děje?“ A začnete si domýšlet, co se jako u něj děje a vymýšlet a vymýšlet a jen tak náhodou to pošlete dál. A ten dotyčný to pošle dál...a to bez toho, aniž by jste dotyčného, jež se to dotýká, zeptali na skutečný důvod jeho chování. A tímto způsobem vznikají i pomluvy a tzv. „tichá pošta“, která vždy přináší nesmyslné výmysly o tom, co se s tímto člověkem vlastně děje.

    Všeobecně platí zákonitost, že cokoli vyšlete se Vám obloukem vrátí zpět, takže se potom divíte, jak je to možné, že si o Vás lidé povídají!? A takové nesmysly!? Jak je to možné? A takto fungují většinou i bulvární plátky, snůška nesmyslů a výmyslů, které nemají pevný podklad, ale vytvářite si je Vy. Ony jsou Vaším zrcadlem.

    Komunikace je všeobecně problém. Někoho se zeptat, co se s ním děje, popovídat si s ním o tom, by bylo úplně dostačující. Ovšem většina lidí má zkušenosti, že co řekne, se stejně ke druhým dostane pokroucené, anebo se dostane do nesprávných uší, kde bude souzen a odsouzen a pomluven, či očerněn. Proto si v konkrétních situacích nechávají informaci pro sebe a jen se s danou situací snaží vyrovnat, čímž vzniká jejich „tajemné, či jiné, nestandartní“ chování, které si druzí vyloží po svém. Druzí si ovšem stejně vytvoří domněnku, kterou šíří dál, čímž nejenže sami sobě ublížili, neboť se jim stane totéž, ale zároveň ruší energie toho člověka, kterého se to týká, pokud na něj rovnou nevysílají svoje negativní energie.

    Poté se to u příjemce projevuje změnou nálad, nesoustředěností, roztržitostí, neschopností zastavit divoký rej myšlenek, a to ještě není všechno, pokud je někdo velmi emotivní, tak tyto energie zůstanou v auře člověka, na kterou jsou tyto emoce vyslány. A tím má ještě více starostí, než měl původně. Neboť tyto energie mu ubližují, aniž o tom ví. A následně se diví, že třeba i s malého problému se objeví velký. Jak je to možné?

    Energetické zprávičky fungují, i když je telepaticky zaznamenává jen ten, kdo je již energiím otevřený. Ale každému se toto někdy stane. Proto všichni duchovní říkáme: „Mějte  rádi, sami sebe i druhé, protože jedině láskou neubližujete sobě ani druhým, nýbrž vysíláte jenom lásku, porozumění, pochopení, toleranci, soucítění a odpuštění. A to se Vám následně i vrací. Ubližovat můžete i „nevědomě“, pouze svými špatnými návyky, o nichž ani nevíte, že ubližují. Odpouštějte sobě i druhým, aby jste v sobě nezanechávali svoji negativní energii, která se pak projevuje tak, že máte potřebu hodit „jedovatou slinu“ na druhé a ulevovat si, což ovšem není správná ani dlouhodobá úleva od Vaší vnitřně nakumulované zloby.

    Mějte se rádi, protože jedině tak budete skrze sebe mít rádi i druhé a odpustíte jim. Mějte se rádi a otevřete si tím svoje energie, které Vám pomohou s Vašim bytím i životem a s telepatickým příjmem vzkazů od Vašich andělů, kteří Vás posléze vedou, pokud si ještě sami se sebou nedokážete poradit.

Přeji Vám krásní sluníčková a andílkový den anděl Viruel a Jana

Dnes 4. 7. 2014 Vám přináším telepatické poselství od andělky Ester

Moji drazí, víte jak se hledá štěstí? Víte jak si pořídit radost? Víte, jak si pozvat k sobě na návštěvu soucit a jak dojít do svých vlastních duchovních hlubin?

    Změňte své myšlení a začněte si věřit, věřte, že všechno co děláte pro sebe i pro druhé, je aktem Vašeho „sebeurčení“. Vnímejte každý okamžik svého života a buďte bdělí, uvědomujte si, co zrovna děláte. Jste to Vy? Nejste to Vy? Nebo je to jen letitý zvyk či návyk? Zamysleli jste se někdy, proč to děláte, jak to děláte,  co Vám na to říkají pocity? Cítíte se dobře, anebo jste plní odporu, hněvu, strachu či jiných negativních emocí?

    Mít se ráda, znamená, mít krásné a jedinečně příjemné pocity, koupat se v radosti a být uvolněný a v pohodě. Říkáte, že to v dnešní době nejde? Ale jde, jenom chtít a mnozí, kdo došli na duchovní cestě dále do vyšších postů, Vám to rádi potvrdí. Ano, život je jako houpačka: jednou jste nahoře a jednou jste dole, to je v pořádku. Ale proč když jste nahoře, nevěříte, že tam nemůžete zůstat i nadále? Proč si neuvědomujete, že Vy sami se dostáváte dolů? Jasně, protože to nevíte, jste nevědomí, ale do vědomí se dostanete jen změnou myšlení a Vaší víry, že Vaše „slovo“ je tvůrčím aspektem. Co říkáte, se Vám plní. Proč nemluvit pozitivně, proč se nedostat do pozitivního víru svých energií, který Vás povznáší, proč se sami chcete pořád dostávat dolů? Já Vám to povím, protože jste na to zvyklí. Je to ošklivý zvyk, kterého se držíte zuby, nehty, jak říkáte.

    Pusťte se těchto škodllivých návyků: nevěřit si, být negativní, očekávat jen to špatné, že padnete dolů, očekávat jen, že to dobré je nejlepší řešení a zkrátka jít opět starou cestou, která Vás až dosud dovedla k utrpení, či nezdarům. Zvyk je železná košile, tak zní Vaše moudro, je to pravda, těžko se odstraňuje a jde to pouze když budete bdělí a budete si uvědomovat, že život je změna a pokud nezměníte svoje návyky, nezměníte ve svém životě vůbec nic.

    Když se budete držet jenom svých názorů: toto nemám rád, tamto nemůžu, toto nejde, to je těžké, to jsem nikdy nedělala...a přitom víte, že by Vám to pomohlo, tak to si rovnou lehněte a spěte dál! Nejste připraveni se probudit do duchovního stavu krásné, milující bytosti. Probudit se je přijímání všeho, co je pro Vás dobré, nejlepší, přijímání sama sebe jako rovnovážné a celistvé bytosti a pokud odmítáte to, co by Vám pomohlo, odmítáte tím šťastně spokojeně a radostně žít naplno.

    Člevěk, který se chce probudit, řekne: „Já chci a udělám pro to všechno, přijmu sám sebe, své bytí i život v rovnováze i ve své celistvosti a jednotě Boží“ a jde, padá, jde a zvedá se pořád nahoru a statečně a trpělivě si rozvzpomíná, kdo vlastně je a dostává se do svých nezměrných hlubin duše a ducha. Takoví dojdou na konec svojí cesty a probudí se k osvícení, dojdou do Království nebeského a začnou konečně naplno žít a užívat si života ve svém naplnění. Máme Vás všechny rádi a pomáháme Vám k tomu od začátku bytí a života, věřte nám, jsme s Vámi.

Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Ester a Jana

Dnes 5. 7. Vám přináším telepatické poselství od andělky Ester

Moji drazí, jsem rozhořčena stejně jako Vy, co se dneska ve světě děje, spoustu násilí, znásilňování, krádeže, vraždy, nepokoje spojené s válečnými akcemi, podvody na lidech, které se množí jak houby po dešti. Kam jste se to dostali? Kam jste to došli? Přestože pozitivní na tom je, že zatím nikde nezuří krvavá válka, ale přesto jste celkově zasaženi tak negativním kolektivním vědomím, které si pak bere oběti, jako jsou americká dvojčata, nehody letadel, autobusů, všeobecně katastrofy i přírodní. Pokud to ještě nevíte, tak i toto si tvoříte sami.

    Vy jste stvořitelé a tvoříte nejdříve sami sebe, své bytí a život. Disponujete energiemi, které vysíláte do vesmíru i s informacemi v nich obsaženými. Ve vesmíru se mísí a vzniká jakási směs, která se mění a proměňuje v kolektivní vědomí a to, co převažuje se následně projevuje zde na planetě Zemi. Tím si tvoříte i podmínky k životu. I tady platí, co vysíláte, se Vám vrátí! Podle toho, co se zde děje, následně je poznat, co to je? Povodně, zemětřesení, požáry, sucha, vzrůstající zločinnost. Tuto nerovnováhu již vyvažují duchovní lidičky, kteří se snaží zvyšovat kolektivní vědomí lidstva, ovšem stále je jich málo na to, aby obrátili polaritu vyslaných energií a vytvořili rovnovážnost.

     Mnozí duchovní již ví, že nemůžou pomoci druhým, ani Zemi ničím jiným, než tím, že jdou duchovní cestou sebepoznání a zvyšují tím energie kolektivního vědomí do nadvědomí. Tím v podstatě pomáhají, nejen sobě, druhým, ale úplně všem, i všemu stvořenému, tedy včetně planety Země.

    Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Ester a Jana

Dnes 6. 7. Vám přináším telepatické poselství od andělky Ester

Moji drazí, uvědomujte si, že život je změna, mění se v každém okamžiku tady a teď, v návaznosti na Vaše energie, které se mění také v každém okamžiku tady a teď. Tyto energie vnímáte prostřednictvím svých pocitů. Znáte to, jdete přírodou a je Vám krásně, vnímáte nádhernou poezii a krásné energie čisté přírody. Je Vám příjemně, cítíte onu nádheru, prožíváte ji naplno.

    A jak se cítíte, když vejdete třeba do supermarketu anebo na pracovní úřad? Vejdete tam a dýchne na Vás taková energie, z níž Vám není dobře ani náhodou. Dokonce Vám z ní může být i špatně. Toto je energie kolektivního vědomí, anebo psychosomatická zóna objektu, která je evidentně negativní a Vy ji cítíte a prožíváte, dokud tam jste. Stejné energie máte i doma. Váš domov je pro Vás místem, kde jste většinu svého života, kde odpočíváte, pracujete, radujete se i smutníte, uzdravujete se. A jak si ho energeticky udržujete? Jak se o něj staráte? Určitě mnozí ví, o čem mluvím, blíží se k domovu a už je jim špatně. A čím to je? Jsou to nakumulované negativní psychosomatické, ale i jiné energie, které cítíte a proto se nemůžete dost dobře uvolnit, být spokojení, šťastní, ane se radovat.

    I tyto energie lze očišťovat a starat se o ně, pokud se ještě někde vyskytne geomagnetická, či geopatogenní negativní zóna, pak dokonce můžete i onemocnět a citliví jedinci na tyto negativní energie mohou až umřít. Je třeba se starat nejen o sebe energeticky, ale i o svůj dům, o své okolí. A každý duchovní poradce Vám řekne i jak.

    Přeji krásný sluníčkový a andílkový den andělka Ester a Jana

Dnes 7. 7. Vám přináším telepatické poselství od andělky Ester

Moji drazí, jste připraveni do života tak, jak Vás na něj připravili Vaši nejbližší, tedy rodiče. Pokud nejste ve svém životě spokojeni, je to tak, že jste už jako děti nebyly spokojeny s tím, co Vaši rodiče dělali, jak mysleli, s jejich výchovou, jednáním. Mnohdy se stává, že místo aby rodiče vychovávali, tak spíše si děti podmaňují a vytváří z nich poslušné roboty, kteří nemohou být sami sebou, ale jejich vlastní kopií. Mají je rádi tak, jak byli sami naučeni. Jinak to prostě neumějí. A říkají tomu láska.

    Ovšem pozor! To neznamená, že není třeba stanovovat dětem jejich hranice, to ano, ale je rozdíl je to naučit anebo je k tomu jednostranně nutit. Nutí je, aby dělaly to, co oni chtějí, nutí je k absolutní poslušnosti, čímž jim nehorázně pokřiví charakter a vezmou jim, jejich tak vzácnou, přirozenost a svobodu.

    Žádný rodič nemá právo takto si podmaňovat ani své děti, ani druhé. Bohužel to tak v hodně případech vidíte a možná i cítíte na své vlastní kůži. Oni se mnohdy chovají tak, že jen oni sami ví nejlépe, co je pro Vás a všechny okolo sebe „dobré“. Tím si nárokují skutečnost, že jsou jediní, kdo „znají pravdu“, od níž se odvíjí nejen jejich, ale i život dítěte, posléze i ten v dospělosti.

    Každé dítě posléze přijme, že rodič je něco jako jejich „bůh či ikona“, ke které vzhlíží, i když ve svém nitru ví, že to je „nuceně, či násilím“. A nedovolí si odporovat, protože je nejdříve malé, později již „zotročené“ a je jim vnuceno, že rodiče se mají ve všem absolutně poslouchat, a tím že jsou rodiče „musí být milováni“. Skutečnost, že jsou to rodiče, Vám nedovolí se prosadit, být sami sebou a osvobodit se od „otroctví“, které v sobě máte jako program mysli ze všemi příkazy a zákazy, nařízeními, pravidly, omezeními, co Vám vnutili rodiče. Váš život se pak podobá velmi nápadně tomu, co prožívali Vaši rodiče. A Vy se ptáte proč?

     Tento program se, bohužel, posléze opakuje když dospějete a aniž si to uvědomujete, děláte totéž se svými dětmi, protože jinou realitu neznáte. Uvědomte si, že jako rodiče nemáte právo „zotročovat své děti ve jménu Vašeho dobra“. Říkáte jim, že je máte rádi? A víte vůbec, co to je mít rád a co je pro ně dobré? Nezapomínejte, že co je dobré pro Vás, nemusí být dobré pro ně. Oni jsou jiní, i když jsou Vaše děti, narodili se pro svůj vlastní vývoj, nikoli Váš. V dnešní době je vzácností, když se někdo má doopravdy rád a je v rovnováze.

    Předáváte svým dětem veškeré předsudky, svoje domněnky, pověry a dokonce svoji víru, která je mnohdy vražedná. Zatěžujete své děti břemenem svých odpadků, které se předávají z generace na generaci. Chcete, aby děti byly Vaším odrazem, nikoli aby byly sami sebou, stejně jako jste to poznaly v původní rodině. Takže jim děláte ze života peklo. A pak chcete, aby Vás měly rády a byly poslušné po celý svůj život. A po celý život jim nedovolíte, aby ho vlastně žily, ale jen přežívaly podle Vaší šablony. Každé dítě sem na planetu přišlo za jiným cílem, má tu konkrétní úkol a k tomu potřebuje být samo sebou a v dospělosti silným, vyváženým jedincem. Vy mu to ovšem nedovolíte a ono je vnitřně velmi nespokojené, nešťastné, nedokáže se cítit dobře a vnímat opravdovou lásku. Vždy se bude cítit neúplné, nemilované, odstrkované atd.

    Vaši rodiče Vám vnucují, že je „musíte“ milovat, protože jsou to Vaši rodiče. Ano, je to zcela přirozené, ale proč to musí být vynucené? Nemá to být přirozené? Oni si neuvědomují, že lásku si v žádném případě nejde „vynutit ani koupit“. A už vůbec to neznamená, že Vás budou děti automaticky a povinně milovat, pokud jim děláte ze života peklo. Ony cítí, že toto není láska, ovšem časem to přijmou za svoji vlastní realitu, což je opravdu „děsivé“, protože podle toho následně vypadá jejich přežívání současného života.

    Myslíte si, že když jste otec nebo matka, tak Vás dítě musí povinně milovat? To není vůbec pravda, pokud nejste hodni lásky a dítěti ubližujete a nutíte ho lhát a předstírat! Vůbec si to nemůžete vynutit a ani to není automatické. A nikdo si to dnes nedokáže připustit. Děti se naučí jen předstírat a potlačovat svoje pocity, toť vše, nepřiznají si, že nesnáší anebo nenávidí otce či matku a tím jsou v bloku a nemohou navázat normální zdravé vztahy. Vždy budou ve vztahy stejní jako rodiče, anebo v opačném paradoxu, což je stejně neuspokojivé. Řešením je jako vždy rovnováha, neboť protipóly: „láska a nenávist“ vytváří jeden celek a je nutné jej přijmout. Pochopení, že přetvářením dětí k obrazu svému, lásky skutečně nedocílíte, ani respektu, ani radosti ze společného soužití.

Přeji krásný sluníčkový a andílkový den andělka Ester a Jana

Dnes 8. 7. Vám přináším telepatické poselství od andělky Ester

Moji drazí, v současné době opravdu hodně řešíte svoje vztahy a stále více se stává, že žijete sami, bez toho, aniž by jste nějaký trvalý vztah měli. Je to prosté a stále to my andělé zdůrazňujeme, uvědomte si, že nemáte rádi sami sebe, což je primárním poznáním, bez čehož úspěšného vztahu skutečně nedosáhnete.

    Všeobecně tu chybí jedna strana mince, a to „duchovní“. Všichni jste znalí světa, intelektuálních vědomostí, ale málokdo se vyzná ve svých citech a pocitech, emocích. To je ovšem duchovní záležitostí nikoli světská. Rovnováha stran: světská – duchovní je tu evidentně narušena, a to se velmi dobře ukazuje právě ve vztazích. Nejste sami sebou a neuvědomujete si sami sebe takové, jací jste. Neumíte odpouštět. Odpuštění se roky potlačovalo, protože to v současné době již nikdo nechápe, že to není ve prospěch druhých, ale hlavně Váš, protože negativní energie a emoce ubližují hlavně Vám ve Vašem nitru.

    Převládá ego a egoistické myšlení, kdy posloucháte mysl a její světské názory a neproudí Vámi láska. Protože „láska“, je Vaší přirozenou energií a rovnovážným, harmonickým a celistvým stavem, kdy jste v jednotě Boží (se vším stvořeným). Děláte jenom vše pro druhé anebo naopak jenom pro sebe. Ale není možné druhým dávat, když sami nemáte, je třeba dávat lásku, kterou máte v sobě, a ne podvědomě očekávat, že když budete milovat, budete jen dostávat.

    Další chybou ve vztahu je podvědomé „očekávání“, co chce anebo udělá ten druhý a následně být zklamaná. Je nutná komunikace sebepoznání a poznávání i druhého. Protože pokud nepoznáte sebe, nemláte šanci vidět druhého takového, jaký je.

    Převládá chtíč a hormony, nehledíte na to, jak se druhý projevuje a jaký je, ale jen na to, jak je dobrý v posteli. Pokud na tomto založíte svůj vztah bude se propast ve Vašem vztahu  jen prohlubovat. Nakonec se může stát, že budete chtít odejít a nebude to třeba ani možné, protože ulpíváte na sexu a jeho požitcích. A tak se stane, že nebudete moci žít s druhým, ale ani bez něho.

    Nedáváte druhému prostor k životu, to je velmi důležité, neboť tím mu dáváte svobodu a důvěru. Bez toho se vztah brzy rozpadne, anebo stane peklem. Důvěra je také velmi důležitá, stejně tak jako nežárlit. Jakmile zde není, neustále Vás trápí myšlenka na to, co zase ten druhý udělá, co pokazí, jak se někde zapomene s jinou ženou, kde všude může být nevěrný atd.

    Kontrola druhého, jak a co všechno udělal. Dělají to především perfekcionisté, kteří nedokáží přijmout, že druzí nemusí být jako oni, proto to od druhých neustále vyžadují a kontrolují vše, co uděláte. Tato ohavná vlastnost, může člověk přivézt až k šílenství.

    Naproti tomu přílišná laxnost, je také negativní ve vztahu, nezajímat se o nic, o druhého, hledět si jen sebe. Neposouvat se v životě dopředu, protože Vám stačí jen to málo co máte a nechcete nic měnit.

    Strach otevřít se a prožívat vše naplno, je dneska běžným stavem, ovšem tím nejdůležitějším. Každý byl už aspoň jednou v životě zklamán a bojí se otevřít, aby nebyl zklamán opět. Právě tady je duchovní učení největším přínosem, protože zde platí, že vše špatné, je i dobré, jenom vidět i druhý – pozitivní – úhel pohledu a umět ho i přijmout a přijímat vše jako přirozený chod života a sebepoznání, skrze druhé.

    Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Ester a Jana    

  Dnes 8. 7. Vám přináším telepatické poselství od andělky Ester

Moji drazí, v současné době opravdu hodně řešíte svoje vztahy a stále více se stává, že žijete sami, bez toho, aniž by jste nějaký trvalý vztah měli. Je to prosté a stále to my andělé zdůrazňujeme, uvědomte si, že nemáte rádi sami sebe, což je primárním poznáním, bez čehož úspěšného vztahu skutečně nedosáhnete.

    Všeobecně tu chybí jedna strana mince, a to „duchovní“. Všichni jste znalí světa, intelektuálních vědomostí, ale málokdo se vyzná ve svých citech a pocitech, emocích. To je ovšem duchovní záležitostí nikoli světská. Rovnováha stran: světská – duchovní je tu evidentně narušena, a to se velmi dobře ukazuje právě ve vztazích. Nejste sami sebou a neuvědomujete si sami sebe takové, jací jste. Neumíte odpouštět. Odpuštění se roky potlačovalo, protože to v současné době již nikdo nechápe, že to není ve prospěch druhých, ale hlavně Váš, protože negativní energie a emoce ubližují hlavně Vám ve Vašem nitru.

    Převládá ego a egoistické myšlení, kdy posloucháte mysl a její světské názory a neproudí Vámi láska. Protože „láska“, je Vaší přirozenou energií a rovnovážným, harmonickým a celistvým stavem, kdy jste v jednotě Boží (se vším stvořeným). Děláte jenom vše pro druhé anebo naopak jenom pro sebe. Ale není možné druhým dávat, když sami nemáte, je třeba dávat lásku, kterou máte v sobě, a ne podvědomě očekávat, že když budete milovat, budete jen dostávat.

    Další chybou ve vztahu je podvědomé „očekávání“, co chce anebo udělá ten druhý a následně být zklamaná. Je nutná komunikace sebepoznání a poznávání i druhého. Protože pokud nepoznáte sebe, nemláte šanci vidět druhého takového, jaký je.

    Převládá chtíč a hormony, nehledíte na to, jak se druhý projevuje a jaký je, ale jen na to, jak je dobrý v posteli. Pokud na tomto založíte svůj vztah bude se propast ve Vašem vztahu  jen prohlubovat. Nakonec se může stát, že budete chtít odejít a nebude to třeba ani možné, protože ulpíváte na sexu a jeho požitcích. A tak se stane, že nebudete moci žít s druhým, ale ani bez něho.

    Nedáváte druhému prostor k životu, to je velmi důležité, neboť tím mu dáváte svobodu a důvěru. Bez toho se vztah brzy rozpadne, anebo stane peklem. Důvěra je také velmi důležitá, stejně tak jako nežárlit. Jakmile zde není, neustále Vás trápí myšlenka na to, co zase ten druhý udělá, co pokazí, jak se někde zapomene s jinou ženou, kde všude může být nevěrný atd.

    Kontrola druhého, jak a co všechno udělal. Dělají to především perfekcionisté, kteří nedokáží přijmout, že druzí nemusí být jako oni, proto to od druhých neustále vyžadují a kontrolují vše, co uděláte. Tato ohavná vlastnost, může člověk přivézt až k šílenství.

    Naproti tomu přílišná laxnost, je také negativní ve vztahu, nezajímat se o nic, o druhého, hledět si jen sebe. Neposouvat se v životě dopředu, protože Vám stačí jen to málo co máte a nechcete nic měnit.

    Strach otevřít se a prožívat vše naplno, je dneska běžným stavem, ovšem tím nejdůležitějším. Každý byl už aspoň jednou v životě zklamán a bojí se otevřít, aby nebyl zklamán opět. Právě tady je duchovní učení největším přínosem, protože zde platí, že vše špatné, je i dobré, jenom vidět i druhý – pozitivní – úhel pohledu a umět ho i přijmout a přijímat vše jako přirozený chod života a sebepoznání, skrze druhé.

    Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Ester a Jana    

  Dnes 9. 7. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, přicházím k Vám a přináším poselství o tom, že se skutečně zvedá energetická vibrace všeho stvořeného, takže i Vaše vlastní. Ovšem ne pro všechny je tato zpráva pozitivní, protože ti lidé, kteří nejsou v souladu se svými energiemi, nepoznali a nemají rádi sami sebe, tak ti budou velmi trpět.

     Co to znamená, že se zvedá energetická hranice vibrací? Každý vibruje na určité úrovni energetických hodnot, ovšem je na ně zvyklý, jsou mu přirozené, tak si je zcela svobodně a sám otevřel, tak si je zvolil. Nevědomí lidé dosáhnou této hranice naprosto bez svého uvědomění o co tu vlastně jde. Ti, kteří jdou duchovní cestou, si tyto energie pomalu otevírají, očišťují, kultivují a otevírají do vyšších a vyšších energetických vibrací, a to již vědomě. Děje se to při očišťováním čaker, jak přímém v meditačních technikách, tak i při sebepoznání v duchovních terapiích. To je duchovní cesta sama o sobě, která se ovšem u někoho může odvíjet zcela přirozeně.

    U duchovních praktikantů na duchovní cestě toto zvýšení nebude problémem a není. Oni už ví, jak pracovat se svými energiemi, učí se to zvládat a tak jenom dostanou nová „praktická cvičení“ pro svůj duchovní růst. Ovšem ti, kteří nikdy neslyšeli o duchovní cestě a navíc si ji ještě pletou s náboženstvím, tak ti to tu budou mít opravdu těžké. Začnou se jim objevovat v životě situace, které budou mít negativní a nežádoucí dopad na jejich život i psychiku, na celou jejich existenci a oni si s ní nebudou umět poradit. Jejich vibrace tedy budou klesat, místo aby stoupaly nahoru, a oni by z toho vytěžili co nejvíce pro sebe a rozvzpomínali si na skutečnost, proč sem, na tuto planetu, přišli. My andělé Vám vždy pomáháme, ale nemůžeme pomoci, pokud nám  nevěříte a pokud nás neslyšíte. Je třeba se uvolňovat meditací, abyste mohli být vnímaví.

Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Michael a Jana    

  Dnes 10. 7. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, uvědomte si, jak často si něco vyčítáte, jak často, se kritizujete, jak často si nadáváte anebo i jinými způsoby jste na sebe zlí. Uvědomte si to, samozřejmě, že to nemusí být pořád, ale nejvíce se to vyskytuje, když se objeví nějaký problém. A vy si dáváte sobě vinu za danou situaci. Podvědomě to však i odmítáte. A to tvrdíte, že se máte rádi?! Vůbec si totiž tohoto jevu nejste vědomi.

    Mít se rád, znamená být vůči sobě tolerantní, odpouštějící, chápající, nic si nevyčítat, nedávat si vinu, nýbrž přijmout situaci takovou, jaká je a hledat příčinu, aby byl odstraněn důsledek. Vy ovšem hledáte jen ve vnějším světě, nikoli v duchovním – ve svém nitru. Tam jsou veškeré příčiny Vašich nesnází, bolestí i nemocí. Chováte se k sobě tak, že jste si svým vlastním nepřítelem, ale odsuzujete a viníte druhé, že se tak chovají oni k Vám. A víte proč? Protože přesně to vysíláte a to samé se Vám vrací.

    Jakmile se naučíte mít rádi sami sebe ve své celistvosti, stanete se sami sobě „přáteli“, teprve potom k Vám může být přátelský i okolní svět. Nejsou na vině ti druzí, ti Vám jenom poskytují velkou službu, protože Vám nastavují zrcadlo Vašeho vlatního nitra. Tam, uvnitř, jsou veškeré příčiny Vašich nesnází, ve Vašich myšlenkách, pravdách, přesvědčeních a návycích. Veškeré vztahy, ať jsou jakékoli jsou jenom k tomu, aby Vám odrážely Vaše vlastní energie a tím Vás dovedly k sebepoznání.

    Zkuste si představit, že jste malé miminko a že tomu miminku říkáte, to co říkáte sami sobě. Také byste mu řekli, jak je „střelené a co to dělá za blbosti“? Anebo, že si vůbec nic nezaslouží, tudíž nedostane nic? Anebo, že si zaslouží potrestat, protože Vás neposlechlo? Zkuste si to představit? Jak se při tom cítíte? Není Vám líto toho miminka? Asi ano. A co Vás, sebe se nelitujete? Líbí se Vám to, jak se k sobě chováte? Ne? Tak to změňte a chovejte se k sobě láskyplně, s porozuměním, tolerancí, soucitem a odpuštěním, tedy s láskou.

    Přeji Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Michael a Jana

  Dnes 11. 7. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, v dnešní době se většina lidí chová velmi netrpělivě, protože žije ve stresu, který si ovšem každý vytváří sám. Ano, je pravda, že máte spoustu povinností, je nutné pracovat, uživit rodinu, starat se o spoustu věcí, ale vždy a ve všem jsou priority a je možná posloupnost, tedy vše dělat postupně od nejdůležitějšího po méně důležité. A vždycky je nutné si udělat čas na odpočinek a meditaci. Neulpívat na činnostech, které jen zbytečně marní Váš čas a ubírají Vám tak energii, kterou potřebujete pro sebe a svůj růst.

    A je také pravdou, že bez meditace a pochopení toho, kdo jste a jaký zde máte úkol, bez toho, aniž byste očistili svoje energie a svoji mysl, se nemůžete uvolnit, ani zastavit, protože valivá síla návyků, stále se opakujících činností Vás strhává sebou a Vy potom nejste schopni zastavit. Svoji příčinu tu má i kolektivní vědomí, které nutí člověka co nejvíce pracovat, co nejvíce vydělávat a být co nejvíce činný, jelikož opak pro ně znamená krach, kolaps, krizi a známku lenosti a ta se netoleruje!

    Na duchovní cestě sebepoznání přijdete na to, že opak je pravdou. Je nutné se zklidňovat, meditovat, poznávat sama sebe, rozvzpomínat se, kdo jste, čímž se vše zpomaluje a Váš život dostává řád, smysl novou, uvolněnějsí, příjemnější a radostnější podobu. Meditací totiž spoustu věcí pochopíte, prohlédnete svoji iluzi, že něco „musíte“, abyste mohli být bohatí, mít všechno, co chcete, že jedině tvrdou prací, stresem a nesmyslným ničením sebe sama, se budete cítit šťastni, v bezpečí a v jistotě. Ano, nic nemusíte, jakmile pochopíte, že Vy jste Bohy stvořiteli a že to spočívá v umění „tvořit si své bytí a tím i život“. Bez tohoto pochopení jste ovšem jen vláčeni svoji karmou a myslí, stále dokola ve stejném rytmu a ve stejném utrpení.

    Ježíš řekl: Lukáš 12,22 – 34

Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče Vás, malověrní!

    A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

    Nebojte se, nestarejte se, vše máte a vše je Vám dáno, jen když pochopíte: kdo jste, že jste se narodili jako stvořitelé a že si tvoříte, co sami chcete a jak to chcete. Někdo si stvoří lásku a život a někdo zase strach a přežívání v utrpení. Je to zcela na Vaší svobodné vůli. Ale vždy jste to vy, kdo tvoří a nikdo druhý za vaše myšlenky, slova a činy nenese zodpovědnost. Každý je zodpovědný jen a jen sám za sebe, každý je hospodářem svých vlastních energií, své duchovní moci i síly, jak jí využije je na jeho svobodné volbě.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Michael a Jana

Dnes 11. 7. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, všímáte si kolik je kolem vás násilí? Ve Vašich zprávách není téměř nic jiného, jen zprávy o tom, kdo a jak komu ublížil a možná, že to zažíváte i na vlastní kůži. Násilí není jen agresivního charakteru, ale i velmi jemného a mnohdy také stejně zákeřného. Říkám mu „vnucování ve jménu dobra“, což je vnímáno tak, že ti druzí ví úplně nejlépe, co je pro Vás dobré, jako Vy byste byli ti nesvéprávní a nevěděli to. Také bychom ho mohli pojmout jako „utáhnu tě na vařené nudli s velikou láskou“. Dotyčný ukazuje svoji lásku a něhu takovým způsobem, že Vás nenápadně dovedou k tomu, že uděláte to, co on chce.

    Samozřejmě, že se jim to daří jen v případě, že nejste sami sebou, nevíte, kdo jste a necháte sami sebou manipulovat, jelikož si vůbec neuvědomujete, že se vůbec o nějakou manipulaci jedná. Pak se necítíte v takovém vztahu spokojení a divíte se proč? Vždyť se s partnerem máme rádi, on pro mě udělá, co mi na očích vidí, tak proč nejsem spokojená? To je důvod, proč se rozvzpomínat na to, kým doopravdy jste a otevírat si vědomí a uvědomování si svého vědomí.

    I nasilí ve vztahu, které je brutální a arogantní pramení z toho, že si nejste vědomi toho, že si to k sobě sami přitahujete. Příčina je většinou v tom, že nejste sami sebou a nemáte se rádi. Řídíte se svojí myslí, která neustále vytahuje z podvědomí názor, že si to „zasloužíte“, nebo že to „potřebujete“, anebo že je to „normální“, protože to tak fungovalo ve Vaší původní rodině. Stále platí zákonitost přirozenosti: cokoli vysíláš, to se ti vrací. A zde se Vám vrací to, co si sami tvoříte.

    Uvědomte si to konečně a přestaňte si ubližovat a přestaňte dovolovat druhým, aby Vám ubližovali. Uvědomte si, že Vaše podstata je „láska“ a pokud jste láskou nedovolíte si, abyste si ubližovali slovem ani myšlenkou a odpouštíte si. Jste láskou a vysíláte lásku a ona se Vám znásobená vrací zpět. Nedovolte nikomu, aby Vám ubližoval, aby s Vámi manipuloval, aby si Vás předělával k obrazu svému. Ovšem toho docílíte právě tím, že nejdříve nedovolíte sobě, abyste se k sobě chovali násilnicky, jako k nepříteli. Stále budu zdůrazňovat, že pokud neočistíte ten jediný a nejdůležitější vztah, k sobě samým, nemůžete si užívat žádného jiného vztahu v opravdové lásce.

    Pokud jste na druhé straně a Vy jste ti brutální a násilničtí, uvědomte si, že tímto si lásku nevynutíte, ani není možné abyste byli spokojeni a šťastni. Žít v napětí a pod tlakem s Vámi Vám přinese jen falešnou poslušnost, kdy je Vám Váš partner oddaný ze strachu, nikoli z lásky. Bojí se Vás a bojí se odejít, bojí se všeho, protože je příliš slabý, aby se mohl bránit. A Vy jste tak sobečtí a necitelní, protože se nemáte rádi a neumíte si odpustit, je ve Vás nakumulovaná zloba, zášť, závist a nenávist vůči sobě, což  v podobě „jedu“ podáváte těm druhým a trestáte je za svoji vlastní neschopnost, udělat si sami v sobě pořádek a naučit se mít se rádi. Jak máte rádi sebe, tak máte rádi druhé, z toho vyplývá, že stejně se chováte i k sobě. Potlačujete svoje emoce, anebo je příliš ventilujete a obviňujete druhé. Činíte je zodpovědným za svůj život. Ale tak to bohužel není, nikdo jiný než Vy sami není zodpovědný za Vaše bytí, život i svět okolo Vás, jen Vy sami jste stvořitelé. Pokud se stvoříte jako oběť – jste obětí, pokud se stvoříte jako vítěze – jste vítězi.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Michael a Jana


Dnes 12. 7. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, v životě existují jen dvě základní emoce: láska a strach. Láska je ta, co Vám přináší radost. Strach Vám přináší všechny negativní pocity a emoce. Což neznamená, že se ho máte vzdávat to nikoli, naopak, i zde je nutná rovnováha: Láska – strach. A ta je velmi důležitá. Obojí tvoří jeden celek a pokud jste v rovnováze ocitnete se teprve v tom krásném a jedinečném pocitu ticha, klidu a prázdnoty, který představuje Vaše nejvyšší uvědomění si sama sebe a Boží přítomnost.

    Pokud je strach v převaze a Vy se neustále bojíte, ubližujete si a přitahujete si k sobě jen negativní myšlenky, z nichž vznikají negativní pocity a také situace, což následně graduje v deprese, úzkosti, či nemoc ať psychickou či fyzickou. Nejhorší ovšem je, že si mnozí tento strach neuvědomují, anebo nechtějí připustit, či odmítají si přiznat, že se bojí. A mnozí jste v zajetí tolika strachů, že si to ani nedokážete představit. Vaše podvědomí je jich plné. V takovém případě nedokážete být šťastní a radovat se ze života a příjemně si ho prožívat. V pozadí je vždy něco, co Vaši radost ruší. Je to radost povrchní, nedokonalá, něco zde chybí a nevíte, co to je?

    Příliš strachu potlačí lásku a vznikne nerovnováha, je ho příliš. Vede to k pouhému nudnému, strastiplnému přežívání života, k uzavření se do sebe, žití v osamocení, stranění se společnosti, nepřijímání jakýchkoli změn, vytváření si negativních domněnek, nesnášenlivosti, nenávisti a k vnitřnímu smutku. Strach ovšem nemá být negativní stránkou života, naopak má být pozitivním aspektem, který lásku „chrání“. Jeli příliš málo strachu, tak chybí ochrana před sebou samým. Takový jedinec si neváží života, hazarduje se životem svým, ale i se životy druhých. Jistě jste sami zažili v běžném silničním provozu, jak se chovají někteří řidiči, jako by jim vůbec nezáleželo na životě. Mnozí jedinci riskují se životy a je jim jedno, že v důsledku tohoto riskování mohou přijít i o život. Důvedem je právě skutečnost, že se nemají rádi a neváží si života, protože se necítí šťastní.

    Riskovat je v pořádku, ale jen v případě, máte-li otevřenou intuici a jde-li o pozitivní změny v životě, které přinesou posun na Vaší duchovní cestě výš. A intuice se otevírá právě jen v případě, že jste v rovnováze celku: láska – strach. V takovém případě už riskujete zdravě a vede Vás to ke spokojenému a blaženému životu, nikoli ke smrti.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

 

Dne 13. 7. Vám přináším telepatické poselství od andělky Soni

Moji drazí, jste jedinečnou, krásnou Boží bytostí a nedokážete si ani představit, kolik síly a lásky je ve Vás. Každý má v sobě tak obrovský potenciál, který by ho v jedné nanosekundě dostal ze všech nesnází, problémů i starostí. Máte i tak velkou moc, že Vaše nemoci by byly okamžitě uzdraveny, pokud byste se jí otevřely najednou. Což samozřejmě nejde, vše ve Vašem vesmíru jde postupně – v posloupnosti. Bůh stvořil váš svět proto, abyste si prožili vše, čím jste a proto stvořil „posloupnost“, aby se vše dělo postupně jedno za druhým....aby jste si prožívali minulost, přítomnosti i budoucnost.

    Stvořil tyto časové dimenze jen pro Vás, jako iluzi a klam, která Vám zprostředkuje prožitky „ne-božství“. Bohy už jste byli a dávno jste, ale chtěli jste jako duchové poznat více, to, čím je Bůh – tedy to co je ve Vás obsaženo, čím jste, ale ne v celistvosti, ale v jednotlivostech. Sami jste si zvolili a sami stvořili a vybrali konkrétní tělo, duševno a následně vešli k narozenému dítěti, abyste prožili jeho život se vším všudy. Váš duch je Boží aspekt, který je naprosto svobodný a sám si vybírá, co chce prožít, sám se rozhoduje o svém vývoji a na duchovní úrovni se rozhoduje i zda-li chce anebo nechce se probudit zpět ke svému božství.

    Nechce-li se probudit tak tu spí a duchovní Mistryně a Mistři mluví o duchovním spánku. Trvá na tom, že v tomto těle se nechce probudit, chce si prožívat vše, co se mu v tomto těle a v tomto životě děje. Zvolme si jiný úhel pohledu, on na tom trvá, protože mu to tělo ovládané myslí a dušení genetická výbava nedovolí. On jen pasivně přijímá, co má k dispozici na pozemské rovině, i když on sám má k dispozici celý kompletní duchovní potenciál.

    Jakmile se ovšem někdo rozhodne, že se chce probudit a že si přeje změnit svůj život, teprve následně se začne duch probouzet. Pokud mu člověk otevírá cestu své mysli a začne měnit myšlení tak, že se dává do rovnováhy a celistvosti, začne se vytvářet harmonie mezi tělesnou částí jedince, duševní (DNA - genetickou) a duchovní. V pořadí je to tak, že nejdříve se vytváří harmonie mezi tělem, myslí a duševní částí jedince, což znamená, že má genetické znaky svých rodičů, které přijal v konkrétní přirozenosti a i tu je nutné přijmout a dát do rovnováhy. Nejvíce se o tom dozvíte v učení „ájurvédy“, která přináší učení o lidské přirozenosti. Tím si očišťujete a následně i otevíráte duševní energetickou dráhu a její konkrétní čakry.

    Nerovnováhu získanou od rodičů a jejich výchovy je třeba dát do rovnováhy a vyřešit si svoje vlastní priority a stát se sama či sám sebou. Nenechat si do ničeho mluvit a hlavně zasahovat do svých priorit. Nenechat si i nadále mluvit do života a měnit vše jen z vlastního přesvědčení, že to, co dělám, či měním, je moje rozhodnutí a ne rodičů, či někoho jiného. Rozvzpomínat si postupně, kdo jste na duševní úrovni bytí z pohledu Vašich předků a dědičné linie.

    Duch se podílí na této proměně a rozvzpomíná si také, otevírá se k uvědomění si svého vědomí. On je totiž Vaše nejvyšší vědomí si sebe sama, Vaše nejvyšší Já, Váš átmán, je to reinkarnovatelná část Vašeho Obrazu Božího, která se probouzí a která neumírá, protože je věčná, nesmrtelná a všeprostupující. Proto duchovní Mistryně či Mistři ví, že jsou-li na této úrovni mohou astrálně cestovat a pomáhat všude po světě, a to i na několika místech najednou. Což se může dít teprve po dosažení duchovní úrovně bytí. Tedy až si očistíte a otevřete energetickou dráhu „duchovní“ a její konkrétní čakry, čímž se duch dostane do jednoty Boží – stane se vším, otevře se celému potenciálu Boží trojjedinosti a jeho podobě.

    Tady si prosím dovolím, moji drazí, jedno varování. Existují u Vás lidé, které pro peníze a svoje ego udělají všechno. Nabízejí Vám placené kurzy, které Vás naučí astrálně cestovat jen za pár dní meditací. Slibují možné i nemožné. Věřte mi, že pokud sami na tento akt nejste připraveni a otevřeni duševní i duchovní energii bytí a svému uvědomění si svého vědomí, tak toho není možné dosáhnout. Každý tohto aktu může dosáhnout za delší časový úsek, ale určitě ne za 2 – 3 dny meditací. Jsou to lháři a podvodníci a dostávají Vás na Vaše touhy a netrpělivost. Duchovní cesta trvá roky pilného meditování a sebepoznání na duševní a posléze duchovní cestě, není možné nic uspěchat, a to ani tím, že Vaše meditace provádí nejznámější hvězdní duchovní Mistryně či Mistr.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den andělka Soňa a Jana

Dne 14. 7. Vám přináším telepatické poselství od anděla Viruela

Moji drazí, jsem tu, abych Vám připoměl, že jste krásné a jedinečné bytosti, které  mají v sobě obrovský potenciál bytí, který není otevřený a využívaný. Když Vás Bůh stvořil, stvořil Vás ke svému Obrazu Božímu, což znamená, že jste součtem všech částí přírody, máte v sobě energie: krystalů a země, vesmírů a hvězd, rostlin, zvířat a následně ty svoje vlastní. Z nich je složen Váš energetický potenciál. S nimi jste spojeni s veškerým stvořením. Jste s nimi na konkrétních úrovních na jedné energetické vlně.

    Proto se říká, že má někdo „kamenné srdce“, protože vibruje, je na úrovni kamenů a postrádá veškerý cit. Anebo také, že se někdo chová jako „zvíře“, protože si aktivuje svoji energetickou složku (vibruje) rovnající se zvířecí přirozenosti nejnižších čaker a nejnižšího úrovně vědomí. Jinak také: „není lidský, je bez duše“, což znamená, že není na úrovni člověka, ale nižších energetických úrovní.

    Očišťováním si těchto energetických úrovní se dostáváte do vyšších vibrací a otevíráte se i vyšším úrovním vědomí vyšších fází bytí a života. Tomu říkáme „duchovně evoluční vývoj jedince“. Duchovně evoluční vývoj tedy není ten, který objevil a prezentoval Darwin, kdy se vše vyvíjelo od nejnižších živočichů po vyšší jejich přeměnou druhů. To byl omyl, i když byl Darwin tak blízko. Určitě nepocházíte s opice, ale máte s ní společné energie a velmi podobné DNA. Duchovně evoluční vývoj je proces očišťování a otevírání se svým vlastním energiím všeho stvoření, včetně člověka. U člověka jako jediného to znamená otevírat se svému uvědomování si vědomí sama sebe, probouzet se z duchovního spánku a vzít moc a sílu „mysli a tělesným tužbám“, které vás strhávají dolů ke zvířecím energiím a kamennému srdci, a předat jí duši a následně duchu, aby vznikla vzájemná harmonie. Přijmout, že nejste jenom tělo a mysl, ale jste i duše a duch.

    Bůh, jako Duch Boží, nad Vámi neustále bdí a pomáhá Vám, skrze antičástice atomů, částice atomů a atomy, kudy přichází informace o Božím snu a energie, skrze každou buňku ve Vašem těle. Stejně tak Vám pomáháme i my andělé tím, že k Vám promlouváme telepaticky vždy, když nás potřebujete. Duch Boží jako Nicota a Její Boží sen v dimenzi Nulté je více jak součtem všech jednotlivých částí stvoření. V dimenzi Nulté je veškeré stvoření Boha Stvořitele v podobě Jeho snu, na nějž se máte napojit, pokud dojdete až na konec svého vývoje. Sjednotíte se s Bohem, s Temnotou, Tmou a hlubokých klidem a mírem, kdy nastane největší splynutí s Vaší Boží podstatou. Tehdy se stáváte Boží Dcerou a Božím Synem, anebo Bohem Stvořitelem svého vlastního bytí a života. Tomu se říká osvícení, jako konec duchovně evolučního vývoje. Anebo také, že dojdete do Království Božího, což je Bůh Stvořitel ve své celistvosti, jednotě, ve stvoření nejvyšší Boží reality v paralelním Mikrovesmíru.

    K těmto výšinám v „nebi“ směřujete na svém duchovním evolučním vývoji na duchovní cestě sebepoznání: kdo jste. Nebe není nad Vámi, tam kde jsou hvězdy a planety, Vaše nebo je uvnitř Vás, tam kde jsou molekuly DNA, atomy z nichž se skládají a jejich částice, antičástice až za toto vše k hluboké Nicotě a Temnotě, která je Bohem - Singulaturou, pravou prapodstatou veškerého stvoření.

Přejeme Vám krásný a andílkový den anděl Viruel a Jana

 Dne 15. 7. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

Moji drazí, dnes Vás chci upozornit na to, jak se chováte k Vašim nejbližším lidem. Vaše chování je podmíněno výchovou rodičů, tak jak jste se vyvíjeli, tak stále stejně myslíte, mluvíte a jednáte. Většinou se to projevuje, u té starší generace.  Byli naučeni se bát rodičů a mít k nim veliký respekt, nedovolit si říci svůj opačný názor, nemohli jste se postavit na svoji obhajobu, zkrátka rodiče měli autoritu a moc a vyžadovali poslušnost a tu si také sjednali. Získali jste tím strach z „autorit“ a ze silnějších lidí, kteří Vám připomínají Vaše rodiče.

    V takových chvílích nejste sami sebou a odvíjí se „starý program“ myšlení, slov a chování. Chováte se k těmto lidem jako k rodičům a nedovolíte si být „neposlušní, silní, či autoritativní“, anebo ano, ale bohužel ne správným způsobem. Každý, kdo se následně podobá Vaším rodičům Vás potom deptá, ničí, podmiňuje si Vás a utluče Vás argumentama. Není to proto, že byste byli opravdu tak nemožní, či hloupí, za což si většinou dáváte vinu, ale je to „strachem podmíněným od Vašich rodičů“, který Vás energeticky zablokoval a Vy z toho nemůžete ven.

    Uvědomte si, že jste to druhým umožnili, protože jste si to na základě svých energií přitáhli. Odpouštějte si, neviňte se, nepřipouštějte si vinu, když Vás někdo deptá a ničí. Jen si to uvědomujte a rozvzpomínejte si, kdo jste. Nejste přeci jenom ti „slabí a poslušní“, ale rovnováha znamená i opak, být „silní a neposlušní rebelové“. Tím, že  jste nebyli v rovnováze, nebyli jste sami sebou. Začněte se učit stanovovat si hranice a nedovolit druhým, aby se k Vám takovýmto způsobem chovali. Oni Vás zrcadlí, tak přijímejte do rovnováhy aspekty, které jste odmítli a začněte je v souladu s rovnováhou a celistvostí používat. Nezneužívejte svoji sílu, ale ani se nenechávejte využívat a zneužívat.

    Mějte rádi sami sebe a skrze sebe budete přirozeně mít rádi i ty druhé. Ovšem neznamená to, že když máte někoho rádi, že se Vám nemusí líbit jejich chování. To nikoli, tím odsuzujete, co dotyčný dělá, nikoli to, jaký je. Každý člověk je krásnou Boží bytostí, jen na tento fakt zapomněl a nyní si má na tento fakt rozvzpomenout. K tomu ovšem potřebuje lidi okolo sebe, aby našel sám sebe. Proto jsou tu i vztahy, i ty Vaše nejbližší, ty hlavně. Tak i vůči nim buďte laskaví a mírumilovní, ale stále si uvědomujte kdo jste, podle toho se budete i chovat. A nebojte se, že budete muset být někdy i nepříjemní a třeba i sobečtí, tím se jen projevuje rovnováha, ale ve své přirozené funkčnosti. Pomalu se budete otevírat i tomu, co Vás rodiče nenaučili a co ve Vás potlačili, budete se zbavovat „strachu“. Jde to pomalu, ale pravda je, že to jde. A my andělé jsme stále s Vámi a pomáháme Vám nastolit přirozenou rovnováhu.

    Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Michael a Jana

 

Dnešní den 16. 7. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Michaela

    Moji drazí,  mnohé se napsalo a mnohé jste slyšeli o karmě, osudu, fatálnosti, ale víte vůbec, co to znamená? O co tu vůbec jde? Mnozí si stále myslí, že „tam nahoře je někdo“, jakýsi Bůh, Aláh, či Jehova, který Vám poroučí, co máte a nemáte dělat, co musíte a co nemusíte. Ano někdo tam skutečně je, ale ten někdo jste zase jenom VY. Neexistuje nikdo jiný, kdo ovládá Vaše bytí a život jedině Vy sami. Nikdo a nic nemůže za to, jak se Vy sami stvoříte, anebo zničíte. Jsou dvě cesty: cesta lásky – tvoření a cesta strachu, zla a násilí –  ničení. A co si vyberete, to je zase jenom na Vás.

    Jste to Vy, kdo rozhoduje o svém bytí a životě a to zde na této planetě, ovšem i doma, po smrti, kdy se znovu stanete vědomím ducha. Vy se rozhodujete i o tom, kdy se narodíte. Vy se rozhodujete dokonce i o tom, kdy zemřete. Vy se rozhodujete i o tom jaké rodiče si vyberete.

    Zapomenete na to: kdo jste, protože Vás rodiče začnou vést úplně jinou cestou, učí Vás co sami umí, protože si myslí, že když to bylo dobré pro ně, bude to dobré i pro Vás. Neuvědomují si, že jste jiní, že každý jedinec, ač pochází z podobného vzorce DNA má jiného ducha, který má jiné zkušenosti, které si sem do tohoto bytí a života přináší.  Oni zapomněli na to, kým jsou a přijali vzorce myšlení, slov a chování, včetně prožitků podmíněné kulturou,  kolektivním vědomím a společenským uspořádáním té doby. Sami prošli určitými zkušenostmi, které hodnotí myslí a nikoli duchovní úrovní intuice. A to Vám předávají jako „to nejlepší“. A Vy to přijmete a používáte to jako nějaký vzorec myšlení, chování a jednání, aniž byste si uvědomili, že to v některých případech opravdu nefunguje. A když si to uvědomíte, neumíte z toho vyjít ven.

    Duch, jako duchovní reinkarnovatelná složka Vaší osobitosti si přináší zkušenosti, které se na nejnižší úrovni také přehrávají stále dokola. Je tomu proto, protože jste si zvolili v nějaké době, v minulých vtěleních, kým chcete být, co chcete dělat a co chcete mít a to si tvoříte. V praxi je to tak, že reagujete pořád stejně na konkrétní podněty, vidíte jen konkrétní úhly pohledu, prožíváte pořád stejné pocity a emoce, nechápete proč se Vám dějí ony negativní situace. A to nazýváte: „Karmou, osudem či fatálností“. A mnozí si myslí, že s tím prostě nelze nic dělat. Tak to je prostě osud! Věříte, že neexistuje žádný duchovní evoluční vývoj, nemůžete nic dělat, nějak to změnit, je nutné trpět přijímat bolest. Nevěříte. A ani nevíte, čemu máte věřit.

  Z toho důvodu nic nechcete změnit a necháte se vláčet všemi možnými trnitými cestami, protože jste uvěřili v  „osudovost, či karmu“. Sami jste si stvořili kým chcete být a sami si to prožíváte, proto za karmou nestojí žádný Bůh, Aláh, ani Jehova, ale vy sami a Vaše nevědomí a nevíra ve skutečnost, že jste byli Bohy, ale svoji nezodpovědnosti a nevírou, jste se dostali až na úroveň krystalů, rostlin, či zvířat. Jste padlými Bohy, kteří zapomněli kdo jsou a někteří se ani nechtějí rozvzpomenout, že tomu tak je. Nevěříte a právě nevíra v zákonitosti přirozena Vám přináší cestu plnou utrpení a bolesti, nemoci. Neuznáváte, že byste mohli být  v pravé podstatě láskou, protože Vaše zkušenost říká, že „láska bolí“. Nevíte, že láska bolí, když neobsahuje pravdu a soucit, v nejvyšším uvědomění si sama sebe. A nevědomost, ani zde nikoho neomlouvá.

    Karma, či osud je to, co jste si stvořili na základě svého záměru, myšlenky, přesvědčení a co prožíváte stále dokola. Je to důsledek Vaší svobodné volby, která zde není natrvalo a je možné ji změnit. Ono je nutné svojí karmu změnit, protože věřím, že už máte dost utrpení v bídě a nemocech a veškerých starostí, stresu a všeho, co jste si sami stvořili. A jak svoji karmu změníte? Změňte nejdříve svoje myšlení, vydejte se na duchovní cestu sebepoznání a začněte věřit zákonitostem přirozenosti a duchovnosti, vše ostatní Vám bude dáno cestou. Samotná cesta Vás povznáší na vyšší úrovně uvědomění si sebe sama a Vy pochopíte, jak se stvořit znovu k Obrazu Božímu a být opět Božími Syny a Božími dcerami.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkovský dny archanděl Michael a Jana

Dnešní den 17. 7. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela

Moji drazí, vidím, jak se počet duchovních aspirantů zvyšuje a mám radost. V současné době, která je předurčena k duchovnímu vývoji, protože se zvedá energie planety a kolektivního vědomí, je třeba mnoho duchovních jedinců, aby povzbuzovali ty, kteří zatím ještě duchovně spí a brzdí tím růst všech ostatních.

    Čím více bude duchovně vyvinutých lidí, tím více se Vám bude na této planetě dařit. Určitě jste si všimli, aspoň někteří, jakou máte krásnou planetu. Právem byste měli být na ni pyšní a hrdí. Ovšem v některých případech je to opak, je ničena a devastována hanebným způsobem, kterému samozřejmě Vy nemůžete zabránit, to je pravda. Co ovšem můžete udělat a je ve Vaší moci a síle, je pochopit, že čím více energií a uvědomění si otevřete Vy, tím více přispějete pozitivními energiemi do kolektivního vědomí a to pozvedává vědomí druhých lidí, kteří si tento fakt, společně s ostatními  UVĚDOMÍ.

    Všechno, co se na planetě děje je podmíněno uvědoměním – vědomím. Všechno je „vědomí“ v nejrůznějších energietických úrovních. Všechno je odvislé od energií. A právě „vědomí“ je očišťováno společně s energiemi a následně otevírány kanály pro všechny energetické dráhy na duchovní cestě sebepoznání.  Vysíláte-li do prostoru pozitivní energie, ty se nasčítávají – vysíláte-li negativní energie – i ty se nasčítávají a pokud je vytvořena nerovnvoáha, stejně jako ve Vašem nitru, odrazí se to na planetě ve stejném poměru. Sami jste společně utvořili nerovnováhu a sami ji pak prožíváte, ale nadáváte na počasí, na náhodu, na osudovost.

    Čím více lidí bude duchovních a bude vysílat pozitivní vibrace, tím dříve si zachráníte i Vaši planetu, zbavíte se povodní, požárů, přílišného sucha, vlhka, zemětřesení, tsunami atd. Všechno okolo Vás je závislé na Vašich energiích, Vy si všechno přitahujete, i lidi, kteří vcházejí do Vašeho života a jsou tam na chvilku, či na delší dobu. Je třeba pochopit tuto nejdůležitější zákonnitost přrozenosti i přírody, že všechno si vytváříte Vy sami, svým svobodným rozhodnutím, svobodnou volbou: kým chcete být, co chcete dělat a co chcete mít.

    Vaše elektromagnetické pole vysílá impulzy, které vysíláte do okolí a přitahujete si a tvoříte tím vše, co chcete, přitahujete si vše stejné, anebo svá vlastní zrcadla, která  jsou důležitá pro Váš růst. Věřte tedy, že vše, co Vás kdy potkalo, nebyla náhoda, nýbrž důsledek Vašeho přání, které jste někdy vyslali do éteru, aniž byste si uvědomili, jaký to bude mít důsledek. To platí i pro společnost, společenství více lidí, kteří si přitahují to, co vysílají, bohužel většinou nevědomě.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Rafael a Jana

Dnešní den 18. 7. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Rafaela

Moji drazí, dnes k Vám chci promluvit o nemoci, bolesti a jiných tělesných problémech. Nemoc vzniká, jakmile jste přesvědčení, že Vámi osud smýká a Vy s tím nemůžete nic dělat. Uvěřili jste, že jste ne-mocní a tudíž nemůžete něco vyřešit, změnit, udělat ve svůj prospěch, ve prospěch lásky, uspokojení atd. Ale každý z Vás má duchovní moc v podobě svého snu. Vy jste ale přestali věřit svým snům, přestali jste věřit, že něco může být pozitivní, ve Váš prospěch, že se Vám může (moc) dařit, že si najdete práci, že se vyřeší nějaká situace, že můžete být spokojení a dokonce i šťastní, či zdraví.

    Přestali jste věřit ve své sny, odhodily jste je, jako něco co není možné, co není reálné, protože Vám bylo vnuceno, že na to „nemáte, anebo to není možné, anebo si to nezasloužíte, popřípadě si to nemůžete dovolit“. Odhoďte staré a vnucené sugesce od svého okolí a začněte si věřit, že všechno je možné, vše můžete zvládnout, zasloužíte si jen to nejlepší, protože je to Vaše přirozenost, Vy jste stvořitelé.

    Ovšem je pravdou, že nejen nevěříte sami sobě, nevěříte druhým a hlavně odmítáte věřit faktu, že si vše můžete stvořit, protože to nejde HNED. Jste netrpěliví a egoističtí a nechápete, že je to proces proměny, který je dlouhodobý. Je velmi nutný a důležitý, aby Vás očistil a otevřel do nejvyššího uvědomění si sebe sama, tvořivé moci a tvořivé síle. Je třeba rovněž i meditovat a uvolňovat se, abyste si nestáli sami sobě v cestě. Každé Vaše negativní přesvědčení Vám totiž stojí v cestě, ne někdo druhý, ale myšlenka anebo názor, kterému věříte a jenž ve Vás probouzí strach.

    A stejně tak dochází i k uzdravení. Otevřením se moci a síle najít si svůj sen. Stvořit si své bytí a tím provést změny ve svém životě, které nebudou blokovat život, nýbrž ho plně otevřou v celé své kráse. Otevřením se moci si dovolíte změnit své myšlení, názory a mylná přesvědčení a svoji silou uvést do života nové úrovně vědomí, na vyšších energetických vibracích, které přispějí k uzdravení z nemoci a bolestí. Již to nebude ne-moc – nemohu, ale moc – mohu a přijímám, že na to mám dost síly.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Rafael a Jana

Dnešní den 19. 7. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Gabriela

Moji drazí, jistě se Vám také někdy stalo, že si myslíte, že někoho znáte a najednou přijde situace, kdy si kladete otázku: „Je to skutečně on? Je to ten člověk, kterého znám takové roky a který se zachovat takto, neadekvátně, nekontrolovaně, emocionálně, tak říkajíc „přes čáru“? Byli jste šokováni, jak je to možné, že se odehrála takováto změna? Kde se to v tomto člověku vzalo? Vždy byl tak klidný, mírumilovný, usměvavý a pak najednou udělal něco, čemu nikdo nevěří?

    Introvertní lidé mají velmi těžký život. Oni nejsou sdílní a většinu svých názorů, myšlenek a vůbec toho, co si myslí si nechávají sami pro sebe. Nic neventilují. A to je někdy velký problém. Mohou takto žít dlouhou dobu a nic se nestane, ale může se stát, že jsou pod velkým tlakem a napětím a nedokáží se bránit, nedokáží ze sebe dostat nakupené emoce, jako černé mraky. Mnohdy se nedokáží bránit a uvnitř sebe velmi trpí. Nemají se rádi a jejich negativní energie se uvnitř hromadí a hromadí a čekají až budou vysvobozeny. Oni sami musí vynakládat obrovské množství energie, aby tyto energie udrželi na uzdě. Stále se snaží být na výši a potlačují svoje emoce i pocity a přetvařují se. Nechtějí působit slabošsky a ukázat tím svoji neschopnosti, či nepřizpůsobivost, či jiné vlastnosti.

    Také určitě nevypadají slabošsky, ale jejich emoce v nich stejně buďto bouchají postupně, anebo se tak nakupí, že prostě jednou bouchnou! A je to pořádná rána! Je to stejné, jako když si představíte papiňák ve kterém se vaří voda a je bez pojistky. Jakmile se voda ohřeje na patřičnou úroveň, hrnec se roztrhne obrovskou silou vodní páry. Úplně stejné je to u člověka. Jednou bouchne a může to mít i fatální následky pro něj i pro druhé.

    Uvědomte si, že Vaše pocity a emoce jsou energie, které když potlačujete, tak shromažďujete uvnitř sebe. Hromadíte, stejně tak potom hromadíte i věci, čímž si kompenzujete svoje negativní pocity v pocitu vlastnění. Problém je v tom, že nejen nedokážete dostat svoje emoce ven, protože se toho bojíte, ale protože se bojíte sami sebe. Bojíte se čeho všeho jste schopni, ale jen málokdo si to přizná, většinou to potlačíte a vymlouváte se na všechno možné. Tím napětí ještě více vzrůstá.

    Přiznat si pravdu o sobě a svých emocích, umět být v souladu se svými emocemi a dovolit si je projevovat, vypouštět je a odpouštět, to je řešení. Pokud jste nahněvaní, dovolte si v meditaci projevit svůj hněv, tak nikomu neublížíte, anebo si najděte jiný ventil, jděte se vykřičet někam, kde jste sami, anebo tlučte do polštářů, atd. Poté odpusťte sobě i druhým, uvidíte, jak se Vám uleví. Nastane obrovská úleva a Vaše energie opět budou moci plynule proudit, jste očištěni.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Gabriel a Jana

 

Dnešní den 20. 7. Vám přináším telepatické poselství od archanděla Gabriela

Moji drazí, měli jste někdy pocit, že se Vám hlava roztočí, co jste tam měli myšlenek? Mysl si stále dělá co chce, ovšem nejvíce rozebírá problémy, starosti, trápení, bolesti, a to pořád dokola? Probírá minulost, strach z budoucnosti a všechno možné semele dohromady páté přes deváté? V důsledku toho jste nemohli ani spát, či jste byli unavení? Je to situace, kterou zná určitě každý, ovšem ne každý ví, že se dá zvládnout a naučit se být v klidu, tichu a pohodě.

    Je to meditace a meditační techniky, které Vám postupně přináší klid a pohodu a navíc Vás otevírá vnitřnímu bytí. Meditací nejvíce poznáváte sami sebe a skrze sebe i druhé lidi. Meditací si otevíráte svoje vědomí a uvědomování si svého vědomí skutečnosti: kdo jste, odkud přicházíte, kam jdete a jaký tu máte úkol. Jedině meditací se dokážete zklidnit a zpomalit a následně se zbavit stresu. Jedině meditací dokážete změnit svoje myšlení, slova a prožitky sebe sama. Meditace nesmí na duchovní cestě chybět, jinak to není v žádném případě duchovní cesta, nýbrž jen „učení“ se něčemu opět za pomoci „mysli“, která je Vaším pánem a řídí celý Váš život. A jak to dopadne jsme napsali na začátku.

    Ale jak se píše v Bibli: „Bůh je našim pánem“, tak to je pravda, ovšem málokdo tomu rozumí a je to chybně pochopeno. Bohy jste Vy a Vaše nejvyšší uvědomění si sebe sama Vás k Vašemu božství navrací. Je to Vaše nejvyšší Já, které se nachází v dimenzi Nulté a je nebytím, mocí tmy a silou světla, je to nicota, klid a ticho, které se objeví na této úrovni, protože Vaše mysl už není pánem nýbrž sluhou. Poslušným sluhou, který Vás neotravuje různými „nes-mysly“, nýbrž ví, kdy má ukázat co umí a kdy má mlčet.

    Tím se zbavíte i strachu, protože veškerý strach pochází z energetických blokád, které se vytvářejí skrze Vaši mysl, která si myslí, že je něco „dobře a něco špatně“. Ovšem ve Vesmíru je všechno „dobré“, jen to je třeba používat v rovnováze a harmonii, celistvosti a jednotě Boží. Pokud předáte „moc“ svému nejvyššímu Já najdete svůj sen, který začnete také i žít. Začnete žít naplno, protože tam je Váš „domov“, Boží domov – Vaše identita, Váš nejvyšší duchovní cíl. Tam se stáváte Bohy a Bohyněmi a to se odrazí nejen ve Vašem nitru, ale i okolo Vás. Konečně si uvědomíte, jak je život krásný, jak opravdu duchovní zákony fungují a sami si začnete tvořit vše, co ke svému životu potřebujete. Všechno dostanete, vše je Vám dáno, vše se plní a vše k Vám přichází v té nejlepší kvalitě i kvantitě.

   Zkrátka toto je „ráj na zemi“. A kdo to již prožívá, ten je úplně obyčejný člověk, který také jednou začal s meditací a na duchovní cestě se očišťoval a odblokovával až dospěl k smysluplnému životu. Ráj není někde „nahoře a nepřichází po smrti“, ráj je důsledek sebepoznání, přijetí nejvyšší duchovní lásky, odpuštění a bdělosti v přítomném okamžiku tady a teď. Odpoutání se od minulosti a neřešení budoucnosti. Zkrátka je to život tady a teď, úplně normální každodenní život s láskou a pochopením, porozuměním, tolerancí, soucítěním vůči sobě samému a skrze sebe s druhými.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den archanděl Gabriel a Jana

Dnešní den 21. 7. Vám přináším telepatické poselství od anděla Viruela

Moji drazí, dnes Vám popřeji krásný den a vězte, že se Vám splní nějaký sen. Je to den, který přináší radost, štěstí, blahobyt a úlevu. Některé věci jste vyřešili a některé se vyřešili sami. Některé ještě na svoje řešení čekají, ale nebojte se, vše dobře dopadne. A věřte, že i to, co vnímáte za špatné vyřešení – je dobré řešení. Protože důsledky tohto řešení se projeví až za nějakou dobu. Buďte trpěliví a uvidíte, že vaše píle, či snažení přinese dobré plody.

    Chtěl bych Vám vysvětlit, že každý řešení situace má dvě strany: tu dobrou i tu špatnou, a když říkám každá, tak každá! Pokud si myslíte, že když jste zamilovaní, že na tom není nic špatného, tak se mýlíte, je tam toho hodně, jenom to nechcete vidět, slyšet, cítit, prožívat. Potlačujete to všechno a ono se to samo objeví, až odpadne zamilovanost a otevřou se Vám oči do reality. Anebo pokud si myslíte, že smrt někoho je jenom špatnou situací, to je také chybný názor. Je to názor někoho, kdo nevěří a neví, že smrt neexistuje a že onen člověk žije dál jako duch a jeho vědomí a právě se mu nesmírně ulevilo, pokud trpěl v bolestech.

    Myslíte, že to, že jste zůstali bez práce je „špatné“ a nevidíte na tom nic dobrého, tak to není pravda i tady je pozitivní strana.  Ptáte se: „Kdo bude platit účty?“ Ano, to je ta špatná strana, ta dobrá na tom je, že si máte odpočinout od práce, věnovat se více sami sobě, meditovat, uklidňovat se, uvolňovat se a pracovat na sobě, jelikož jedině tak tu práci dostanete. Nepřitáhne Vám ji strach, který prožíváte z této situace a ani neprospívá. Místo abyste si konečně odpočinuli, prožíváte tuto dobu v napětí, pod tlakem a jste více unavení a nespokojení, než kdybyste těžce pracovali.

    V každé situaci jsou obě dvě strany, uvědomujte si je, přijímejte je obě dvě, abyste nemuseli žít ve stresu i když máte odpočívat a připravovat se na práci novou. Vytvářejte si pozitivní afirmace, v přítomném čase, že již práci, nebo třeba byt, peníze, atd máte. Vytvářejte si vize, kde se již vidíte v nové práci, v novém bytě, jak utrácíte získané peníze. Pozitivní afirmace Vám upraví Vaše energomagnetické pole a přitáhnete si práci tak, jak je to pro Vás nejlepší. Naučte se používat pozitivní afirmace k přeprogramovování Vašich starých názorů i ke splnění Vašich přání. Ale pozor, ta přání nesmí být nad rámec Vašich možností, anebo pokud takové máte, dostanete jen to, co je „v rámci těchto možností“.

Přejeme Vám krásný sluníčkový a andílkový den anděl Viruel a Jana