Jdi na obsah Jdi na menu
 


REIKI? Anebo základní životní energie?

REIKI? Anebo základní životní energie?

Očištění a otevření

Základních životních energií

©

REIKI, Karuna, Čchi, Ki, Prána, Shambala to všechno jsou jen názvy pro jednu jedinou lidskou energii: Základní životní energii. Nezáleží na tom, jakou jí kdo dal jméno, vždy to bude jediná „životní energie“, která je na pozemské úrovni ŽIVOTEM SAMO O SOBĚ, „dechem života“, i když představuje jen jednu část trojjediné podoby Obrazu Božího, kterou člověk JE.

     Tato energie se přenáší mužskou spermií a ženským vajíčkem, které se spojí a utvoří novou energii počínajícího plodu – utvoří hmotné tělo s jeho přirozeností. Na konci vývoje plodu, kdy se tato energie vyvíjí, vznikne ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE, nesoucí přirozené energie a informace o přirozenosti lidského těla zakódovaných v DNA (viz genetika). Jeho hlavní energetickou dráhou je kanál Sušumna, kde se ZŽE táhne z místa pod nohama, v těle po páteři a vyvěrá hlavou ven. Další dva kanály jsou informační a vyvěrají ze zdroje bytí ducha a duše. Informační zdroj bytí a počátek toku informací kanálu bytí ducha (podvědomí) je pod nohama a plyne nahoru, jmenuje se: Pingala a informační zdroj a počátek toku bytí duše je kanál vyvěrající nad hlavou a plynoucí dolů (nadvědomí): Ida.

    Tato energie je součástí trojjediné podoby Obrazu Božího každého člověka (tělo, duše, duch), která se stvoří po porodu dítěte. Dítě má hmotné tělo, první podobu Obrazu Božího (nevědomí), po porodu se přidá jeho duch, reinkarnující se složka podoby Obrazu Božího (podvědomí) a duchovním evolučním vývojem se otevře i duše, jeho zdroj Boží podstaty bytí (nadvědomí), který bývá rodiči a okolím uzavřen, čímž se dítě naučí používat logickou mysl a myslet. Životní energie tvoří stav bytí v přítomnosti tady a teď, která je „vědomím si sama sebe a svého životního cíle, či úkolu, v tomto životě.“ Pokud tomu tak není, jste v „nevědomí“.

    Proč je chybný název REIKI? REI je v v překladu z Japonštiny – vesmír. KI – energie. Vesmírem je myšleno dle Wikipedie: Vesmír či kosmos (z řeckého κόσμος, ozdoba, šperk ale později také vše uspořádané, řádné, vesmír) je souhrnné označení veškeré hmoty, energie a časoprostoru, který je obsahuje.[2] Zahrnuje tedy hvězdy, planety, galaxie, mezigalaktický prostor a další.

    ZŽE – prána, není vesmírná, je životní – i když tělesná, protože pochází a vychází ze života ona sama o sobě je „životem“ a oživuje lidské tělo. Ve slově vesmír není zahrnut „život“. Pochází ze života, z vibrací a frekvencí srdečního tepu, dechu a trávení, a to i když do těla vtéká z místa pod nohama a plyne vzhůru.

    Neplyne ze země, jak se mnozí domnívají, je lidská a plyne z lidského zdroje života, z čakry, která je pod nohama: čakry Serafin. Vzniká mylný dojem, že je ze země, že není součástí lidského těla, ale opak je pravdou, tělo si ji samo vytváří: pohybem, vibracemi, frekvencemi, délky vln, právě této energie, která je spirálovitě šířena po těle a jeho okolí a záhy se transformuje do čakry Serafin, aby protékala znovu lidským tělem vzhůru po páteři, podle toho, jak je transformovaná a kolik je možné jí přijmout a dodat zpět. Důkazem je to, že tato energie je přítomna jenom za života, po životě přestává fungovat, stejně tak, jako přestáváme dýchat, přestává bít srdeční tep a přestáváme trávit. Po životě tu zůstává vědomé bytí ducha, což není život.

    Dítě tvořící se v děloze matky funguje dočasně na matčinu energii, jako baterii, až do doby, než se stvoří kompletně jeho hmotné tělo a zároveň jeho osobní životní energie. Teprve potom je schopno samo žít na svoji vlastní životní energii, která mu nastartuje dýchání a trávení. Pokud se dostatečně nevyvine tato energie, dítě umírá. Život - životní energie se tvoří v děloze matky tepajícím srdcem, ze zdroje matky, a po narození vlastním srdečním tepem, dýcháním a trávením. Tato energie je všude okolo něj, šíří se spirálovitě okolo celého těla, potom se transformuje a vtéká nohama – z čakry pod nohama – aby přijímala informace z řídící dráhy informačního kanálu duše (Idy) i ducha (Pingaly).

   Pingala představuje informační kanál nevědomé a podvědomé roviny bytí: zde jsou uloženy informace o minulých životech a veškeré minulosti. Nad hlavou pak je informační kanál duše: Ida (Nadvědomá rovina bytí, sebepoznání o tom, kdo jsem a jaký tu mám úkol), která když se otevře, plyne dolů touto řídící informační dráhou bytí. Dole se spojí s životní energií v čakře Serafin a plyne společně s duchovními informacemi nahoru. Základní životní energie přináší energii i informace do celého těla a jednotlivých čaker, a dodává energii i srdci, plicím a trávicímu traktu, aby mohly dál vytvářet tuto energii, ovšem v kvalitě, která je přímo úměrná tomu, co si člověk svým vědomým bytím stvoří, anebo má stvořeno (nevědomí).

    Uvědomte si, že člověk je vlastně jakési perpetum mobile. Uvnitř těla je  elektrárna, vyrábějící si sama životní energii: z tepu srdce, dýchání a trávení, aby ji sama následně využívala jako svůj zdroj pro výrobu této energie. A kvalita této energie záleží na tom, kdo tuto elektrárnu obsluhuje, v jaké kvalitě (lásky, či nenávisti), s jakou odborností (z lásky nebo chamtivosti), neboť podle toho je tato elektrárna obsluhována, řízena a podle toho vzniká i kvalitní či nekvalitní výrobek – kvalitní či nekvalitní život. Tyto informace pak přinášejí do čaker, kde vyvěrají a tvoří okolo těla elektromagnetické informační pole: auru.

    Z toho vyplývá, že každý pohyb tělesných funkcí vytváří základní životní energie a naopak. Energie je nosičem, či vykonavatelem toho, co plyne ze stvořeného vědomého bytí, informačních kanálů Ida a Pingala, tedy toho, co plyne z vašeho nevědomí, podvědomí, či nadvědomí a ovlivňuje a ovládá veškeré životní funkce lidského těla, vaše zdraví, pocity, emoce a celý váš život dle jeho přirozenosti ve vědomém přítomném okamžiku.

    Prostřednictví ZŽE se stav bytí (z informačních kanálů) z nevědomí, podvědomí, vědomí, či nadvědomí, projevuje v lidském těle, a v přítomném okamžiku je tvořen vaší vírou, přesvědčeními a způsobem života. Tzn.: čemu věříte, tím JSTE, TAKOVÝ ŽIVOT I ŽIJETE. Pokud jste již na duševní, či duchovní cestě k probuzení, otevíráte se lásce, dostáváte se do stavů bytí, kde, radost, smysluplnost života, nenásilí, mír v duši, uzdravuje vaši duši, ale následně i probouzí ducha. Tento proces je pak příčinou uzdravení duševní, duchovní i tělesné schránky – vašeho chrámu Božího.

    Nabízím očištění, případně i otevření těchto základních životních energií, což je ve skutečnosti „křest duchem svatým“. Očištění energetické dráhy ve 3 stupních a otevírání informačních kanálů ve 28 stupních otevírajícího se podvědomí do vědomé roviny bytí, osobním vedením po cestě sebepoznání a duchovně evolučního vývoje k osvícení, či probuzení.

Velmistryně Dimenze Nulté podle Ježíše Nazaretského

          Jana Holčová, Bohovská